Známe tajný primátorův plán: sesadit Nečase

Randák dělá pro Svobodu. Na ruku jim jde MF DNES. Krize v DPP je mediální bublina a primátor chce nahradit Nečase. 

Tyto a mnohé další šokující informace vyplývají z tajného plánu, který pro primátora Prahy Bohuslava Svobodu (ODS) vytvořil nejužší tým jeho poradců a který má redakce serveru Prvnizpravy.cz k dispozici.

Magistrát se ústy své mluvčí ohradil, materiál nepovažuje za pravý. „Je to lež,“ řekla k tomu mluvčí primátora Tereza Krásenská.

dokument najdete zde

Pod materiálem, který nese název „Analýza a plán postupu v projektu Reorganizace“, je podepsán Martin Grmela, Marek Hanč a P. Paneš – trojice primátorových nejbližších poradců. Vznikl na přelomu roku a je přísně tajný – alespoň soudě podle informace na první stránce s varováním „určeno výhradně do vlastních rukou“.

Jeho cílem je prosadit primátora Svobodu (který v materiálu vystupuje pod přezdívkou Docent) jak v místní, pražské, struktuře ODS, tak na celostátní úrovni, kde by primátor rád nahradil Petra Nečase v čele občanských demokratů. To, o čem se zatím pouze nesly drby v kuloárech, zde stojí černé na bílém: „posílit postavení Docenta v rámci místní a celostátní struktury“ a o kousek dál je to vyjádřeno ještě pregnantněji: „Oslabení pozice Premianta (tj. Nečase, pozn. red.) musí jít v souladu s posilováním pozice Docenta.“

Součástí plánu je volba Docenta do vedení místní ODS, což se už povedlo (Svoboda je předsedou pražské ODS od 30. ledna), poté zvolení Kalouskova náměstka na ministerstvu financí, langerovce Zdeňka Zajíčka tamtéž (v materiálech se o něm hovoří jako o Náměstkovi a i to se povedlo – Zajíček byl na konci ledna zvolen místopředsedou pražské ODS), dosazení Svobodových lidí do struktury pražských občanských demokratů a vylepšení mediálního obrazu primátora Svobody jako „nosiče pozitivních změn a protikorupčního tažení.“

Materiál také definuje použité prostředky – především mediální. „Skupina zástupců hlavních médií – HN, MF DNES, aktuálně.cz, Reflex, ČRo1,“ píše se v materiálu s tím, že s uvedenými sdělovacími prostředky existuje dlouhodobá spolupráce. To není příliš dobrá vizitka pro majitele a šéfredaktory zmíněných deníků, které si – alespoň naoko – budují pověst nezávislých a objektivních médií.

Ve skutečnosti, jak materiál dokazuje dále, mají primátorovi lidé na tyto prostředky masové komunikace přímý vliv. A na některé – a to je další překvapivá skutečnost – má pak přímý vliv soukromý agent Karel Randák (v materiálu označovaný jako Karel). Na jiném místě materiálu se totiž například dočteme, že Randák může zařídit medializaci v MF DNES a Hospodářských novinách.

Právě Randákovo zapojení je dalším výbušným zjištěním vynesených dokumentů. „Karel“, jak ho poradci nazývají, vytváří analýzy a rešerše, často ke špinavým účelům – pohanět své ideové protivníky. Vytipovává lidi, na které by se dalo udeřit a nějak je vytěžit pro Svobodovy plány.

„Analýza a rešerše Karla vykazují nulové výsledky – nelze využít mediálně“,“ píše se například v případě jednoho z politiků, Svobodových protivníků nebo i konkurentů v rámci ODS.

Ti jsou jak na místní úrovni, tak v nejvyších patrech politiky. Svobodovi například podle materiálu velmi záleží na odstřelení jeho náměstka, radního pro dopravu Josefa Noska (ODS). Materiál shrnuje jeho stinné stránky a zvažuje, jak je proti němu použít.

„Nevýrazný, slabá podpora domovské organizace. Možno využít jeho nečistoty z dob minulých působení v rámci Prahy 8 a představenstva DP. Nekompetentní pro řešení zásadních problémů – tunel Blanka, financování DP, mýto. Nepřímá provázanost na Iva Rittiga,“ píše se v Noskově charakteristice.

Podobně materiál rozebíra další Svobodovy protivníky, kteří stojí v cestě primátorovým ambicím – zastupitel hl. m. Prahy a Prahy 3 Pavel Hurda je považován za „negativní prvek v okolí Docenta.“ Svobodovi vadí i Ondřej Palounek, předseda místní organizace ODS Spořilov, který má „kriminální minulost“ a působí jako lobbista v pozadí.

Svobodovy ambice se ale nezastavují jen na místní úrovni. Co je snad nejvíce zajímavé, je fakt, že hra rozehrávaná Svobodou a jeho poradci, je hra na nejvyšší úrovni, jejímž cílem je dostat se do vrcholného vedení ODS a dokonce vystřídat premiéra Petra Nečase. I toho (v materiálu ho označují jako Premianta) a jeho pravou ruku Janu Nagyovou (v materiálu vystupuje jako Carevna) si Svobodovi muži zanalyzovali – za jeho silné stránky považují exaktní myšlení, mediální servis, aktuální postavení v exekutivě či analytický způsob uvažování“, za slabé pak vztah s Nagyovou (Premiant je pod silným vlivem Carevny), rozsáhlost svěřené agendy, což Nečasovi neumožňuje koncentrovat se na jednotlivosti, nepříliš dobrý tým poradců či tlak koaličních partnerů.

Analýza končí příslibem zpracování konkrétních „akčních plánů“ jednotlivých kroků, výstupů a jejich načasování. Existují celkem čtyři, redakce má k dispozici první dva.

První se týká místní strutury ODS, druhý celostátní struktury. Pracovali na něm Grmela s Hančem, tentokrát už bez Paneše.

I tento materiál osvětluje celou řadu nedávných událostí a mediálních vystoupení, které v tomto kontextu najednou dostávají úplně jiný rozměr.

Svobodovi lidé se zaměřují především na oblast dopravy a na oslabení pozice primátorova náměstka a radního pro dopravu Josefa Noska (dali mu přezdívku Dopravák). Argumentují tím, že daná oblast je rozsahem největší a nejzajímavější, s ročním rozpočtem ve výši zhruba 26 miliard korun. „Do oblasti je nutno dosadit svého člověka,“ píše se v akčním plánu.

Grmela a Hanč už přemýšlejí, jak na to. Dopravák (Nosek) má prý špatně organizovaný tým, je špatně odolný vůči tlaku, má slabou podporu v domácí struktuře a submisivní styl vystupování, vypočítávají jeho nevýhody, které jsou primátorovými výhodami.

Na druhou stranu ale není možné mediálně využít jeho napojení na Iva Rittiga, konstatují poradci, protože není přímé. Randákovy analýzy jsou tedy mediálně k ničemu.

Poradci už rozpracovali i konkrétní kroky, jak Dopraváka oslabit. Například předstíranou podporou při nominacích oblasti (tedy v oblastní organizaci ODS). To se už stalo – Nosek získal mnoho příslibů, ale hlasy nakonec nedoputovaly.

Následně má dojít k zpochybnění „Dopraváka jako schopného vést takto náročnou oblast v místní struktuře“.

To se má stát především díky mediálnímu tlaku. A zde přichází další překvapení – primátorovi poradci přiznávají, že „kauzy“, které se na adresu dopravního podniku v poslední době vynořují, mají zcela účelový charakter. „Neustálý proud dalších a dalších kauz – vyvolání efektu krize. Hlavní použitá média: HN, MF DNES, aktualne.cz. Razantní vystoupení Docenta v rámci tiskové konference podniku – ve smyslu ´situace je neúnosná, z médií na nás padají další a další kauzy, je třeba to zastavit´. Akcentovat napojení podniku na organizovanou kmotrovskou skupinu kolem Iva R. – podpořit ´čistící proces vedený Docentem´,“ píše se v materiálu.

To zcela korepsonduje s dosavadními primátorovými kroky, když ten manipuloval tendrem na výběr šéfa Dopravního podniku a zcela proti pravidlům soutěže do křesla tlačí Bakalova člověka, Čechoameričana Vladimíra Licha. Zdůvodňuje to v médiích tvrzením o údajné krizi v DPP, třebaže odbory v dopravním podniku se takovému nařčení brání – DPP se v žádné krizi nenachází. Primátor ale potřebuje navodit přesně opačný dojem, aby prosadil Licha, kterého vydává za krizového manažera (byť Lich žádný krizový manažer není a nikdy nebyl).

Cíl: vytlačit Nečase

Svoboda ale míří vysoko a jeho poradci se snaží – a není divu, pokud by se jim to podařilo, i jim by se vliv zvýšil. Rozpracovali proto i druhý akční plán – jak dostat Svobodu do vedení ODS.

„Oslabení pozice Premianta (tj. Nečase, pozn. red.) musí jít v souladu s posilováním pozice Docenta,“ stojí v materiálu s tím, že jednotlivé dílčí kroky budou definovány a časovány s ohleden na známé termíny, zejména na podzim 2012.

Poradci si všímají i toho, že v tuto chvíli není znám (a proto ani prezentován) Premiantův nástupce, což vnímají jako šanci „posílit mediální obraz Docenta jako logického nástupce“. Výhodu Docenta prý spatřují v tom, že jeho protikorupční snažení prý dosahuje praktických výsledků (má tah na branku) kdežto u Nečase zůstává v proklamatorní rovině.

Hanč a Grmela proto stanovili následující mediální strategii: „Zacílit mediální pozornost na slabá místa Premianta“, k čemuž se jako nejvhodnější témata zdají „Carevna“ a jako navazující téma „Evropská unie“.

Následují argumenty proti Nečasově poradkyni Nagyové, která prý udržuje styky s představiteli kmotrovské části struktury ODS. Konkretizují jednotlivé aspekty jejího života, které by se daly mediálně použít proti Nečasovi – její příchod do Prahy, problematické získání vysokoškolského vzdělání, její přímý vliv u Nečase.

Svou roli zde může sehrát i Doktor. Přezdívka zde odpovídá skutečnému jménu, na mysli mají bývalého poslance ODS, který stranu opoustil poté, co se urazil, když ho Nečas nevzal do vlády. Doktor se prý dá mediálně využít, spoléhají poradci.

A na scéně se opět objevuje Randák. V přímém okolí Carevny totiž existuje „nestabilní pracovní prostředí, ze kterého by se mohly získat hodnověrné informace“. Práce jako dělaná pro agenta 007 Randáka. A také že ano – „na prostředí se orientuje Karel, který po základní rešerši vytipoval několik subjektů k možné spolupráci,“ píše se v analýze.

Poradci si ale uvědomují i silné stránky Carevny. Je odolná proti tlaku, má u Nečase silnou pozici a silné aktuální postavení. A opět definují, která média mohou Svobodovi pomoci – Reflex a aktuálně.cz, Karel Randák pak zařídí MF DNES a HN. To opět odpovídá realitě, protože přesně tato média referují o zmíněných záležitostech přesně v intencích materiálu Hanče a Grmely. Například útok časopisu Reflex na Nagyovou z minulého týdne byl podle informací serveru Prvnizpravy.cz veden právě z magistrátu hlavního města Prahy.

Podtrženo a sečteno – rýsuje se před námi boj primátora Svobody, dosazeného původně ODS v naději na zlepšení obrazu strany, ale později utrženého ze řetězu, ambiciozního a pod vlivem neméně ambiciozních poradců a momentálně zcela ve vleku pražské TOP 09 a protinečasovských elementů v ODS (tluchořovci, langerovci, pospíšilovci) s Petrem Nečasem o ovládnutí ODS.

Protože je ale Svoboda loutkou TOP 09, jde o širší boj TOP 09 s ODS o místo na pravicovém výsluní. A skrze spojku v osobách Zdeňka Bakaly a Zdeňka Tůmy (a ostatně i pro Američany pracujícího Karla Randáka), jde o spor mezi ze zahraničí manipulovanou částí politické struktury a tou částí politické struktury, která se snaží vliv na domácí politiku udržet v domácích rukou.

Materiál také ukazuje na silné zapojení Karla Randáka do těchto politických machinací a intrikaření, stejně jako provázanost těchto skupin s předními mainstreamovými médii.

www.prvnizpravy.cz

5 komentářů u „Známe tajný primátorův plán: sesadit Nečase

  1. Podobný dokument si člověk dokáže vycucat z prstu za odpoledne a vy kvůli naprosto neověřenému (a neověřitelnému) cáru papíru napíšete tolik textu… No pro mě za mě si konspirujte jak chcete, ale vyfocené papíry jsou ten nejpitomější důkaz jaký znám (ať už se jedná o cokoli)

  2. Čekám, kdy pan Bartoš napíše konspirační článek o tom, co všechno ví o mafiánském podsvětí Klaus, když odmítá komentovat obsah odposlechů Béma a Janouška. Jestli pan Bartoš chce, tak já mu vytisknu nějaké 3 stránky a vyfotím foťákem, aby měl v ruce nějaký důkaz.

  3. můžete pane Bartoši vysvětlit, jaký je rozdíl mezi křesťanstvím např. v podobě katolicismu a okultismem, když křesťan věří že při eucharistii požívá krev a tělo rabbiho Ješuy z Nazareta známeého jako Ježíš Kristus, takže některé křesťanky mají potíž s tím, jít po mši (magické operaci par excellence narozdíl od běžného židovskéo žehnání chleba a vína) na záchod?

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s