Pane doktore Karle Kramáři, nikdy na Vás nezapomeneme. Projev předsedy ND u hrobu prvního ministerského předsedy ČSR

Vážené dámy a pánové, sešli jsme se, abychom vzdali svůj hold a současně hledali onen prošlý a mnohdy zbytečně ztracený čas. Sešli jsme se také proto, abychom si uvědomili, jakými složitými cestami prochází svět, ve kterém žijeme. A takový byl i život našeho nejvzdělanějšího politika své doby, o jehož ryzím charakteru nikdy nebylo pochyb.

Prohlášení Národní demokracie k tzv. kvótám pro uprchlíky

Národní demokracie vnímá Evropskou unii jako nepřátelskou entitu a každé její rozhodnutí tedy jako nepřátelský akt namířený proti českému národu. Proto není překvapena snahami EU přerozdělovat tisíce imigrantů z muslimského světa mezi jednotlivé členské země EU. Jde o starý plán, který jen nyní získává na aktuálnosti.