Budeme volit Adama B. Bartoše a NE Bruselu. Byl by na pražském magistrátu plamínkem normálnosti. Ať pravdoláska pukne vzteky…

Před pár dny jsme s přáteli zašli na skleničku. Byla to pestrá skupina lidí z různých profesí, které spojovalo jedno. Všichni se živíme normální prací. Žádné granty, dotace, neziskovky… Přirozeně také došlo na diskuse o politice a následujících volbách s Hamletovskou otázkou „koho volit“?

Tiskové prohlášení k tzv. „seznamu Židů“

Z médií1 jsem se dozvěděl o údajné – snad až desetimilionové – pokutě ze strany Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), stejně jako o mně údajně hrozícím trestním stíhání ze strany ministerstva vnitra jako osoby, která „svou činností narušuje veřejný pořádek a ohrožuje bezpečnost“ – to vše v souvislosti s internetovou encyklopedií významných židovských osobností publikovanou […]

Kompletní videozáznam veřejné části II. sněmu Národní demokracie (6. září 2014)

Takové bylo heslo II. celorepublikového sněmu Národní demokracie, který se konal v Praze v sobotu 6. září. Sněm zahájil kampaň Národních demokratů před komunálními a senátními volbami a potvrdil stávající vedení na příští tři roky. Podívejte se na projevy představitelů ND a na vystoupení hostů sněmu.

Národní kongres – za českou Prahu – koalice DSSS a Národní demokracie. Program pro volby do magistrátu hl. města Prahy

POŽADUJEME OPĚTOVNÉ ZAVEDENÍ DOMOVSKÉHO PRÁVA Protože většina závadových osob, jako jsou bezdomovci či narkomané, pochází z jiných regionů České republiky, domovské právo by umožnilo vykázat tyto osoby z Prahy a výrazně zlepšit bezpečnostní situaci v hlavním městě. Tento právní institut v naší zemi dobře fungoval až do roku 1948, kdy byl zrušen. Je čas ho […]

Hlavní projev předsedy ND na sněmu Národní demokracie

Vážení hosté, vážení přátelé, spolupracovníci, spolubojovníci, Národní demokraté, dámy a pánové, Dovolte, abych Vás i já osobně přivítal na tomto sněmu, který je – po lednovém ustavujícím – teprve II. sněmem Národní demokracie. Ve srovnáním s tím předchozím, nutně spíše komorním, je ale vůbec prvním větším sněmem v historii naší strany.