EU to na setkání DOST schytala: Banda bruselských parazitů

O snaze prosadit fiskální a politickou unii bez ohledu na mínění občanů ve státech EU debatovali v pondělí představitelé Akce D.O.S.T. a jejich hosté.
 
Už pátého diskusního večera „Hovory na pravici“ se zúčastnili přední představitelé české pravicové scény. Pozvání přijali senátor Petr Pakosta, děkan Národohospodářské fakulty VŠE Miroslav Ševčík, šéfredaktor euroskeptického serveru EUportal.cz Lukáš Petřík a předseda Strany svobodných občanů Petr Mach. Z účasti se omluvil a svůj příspěvek poslal v elektronické podobě poslanec Evropského parlamentu za ODS Ivo Strejček. Poslechnout si je přišlo na dvě stovky lidí.

Podle Petra Macha, předsedy Svobodných, nemá smysl uvažovat o reformování Evropské unie. Podobné úvahy jsou podobné plánům reformovat KSČ v roce 1988. Mach je tedy pro vystoupení ČR z EU, je ale realista a nevěří, že by se politici na něčem takovém shodli. Dříve než se k tomu rozhoupou, EU euroskeptiky předběhne a rozpadne se sama, myslí si.

Mach také polemizoval s optimistickými čísly, podle kterých Česká republika z EU více peněz dostala, než do ní poslala – údajně jsme na ní vydělali 30 miliard korun. Takový pohled je ale zjednodušený a hlavně nepřesný – do nákladů není zahrnuto spolufinancování různých projektů ze strany českého státu (zhruba 20 miliard), 6 miliard na cla, náklady na byrokracii (minimálně 5 miliard) či vysoké částky, které musí stát věnovat na realizaci evropských cílů, které by přitom mohly sloužit mnohem důležitějším domácím účelům – tak například vyhazujeme 64 miliard korun na boj s údajným globálním oteplováním či 46 miliard na naplnění plánu z Lisabonské strategie, aby se každý druhý občan stal do roku 2020 vysokoškolákem. „Finančně vzato tedy není členství v EU žádná výhra, naopak,“ řekl Mach.

Dalším problémem je fiskální pakt, který – pokud na něj ČR přistoupí – bude znamenat další stovky miliard korun. Mach příliš nevěří, že Nečas ve svém odporu vydrží, protože podobně nekompromisně se nejprve tvářil v souvislosti s „půjčkou“ MMF, kterou ale nakonec schválil.

Mach se také zaměřil na otázky, co by mělo po vystoupení nebo rozpadu EU následovat. Aby se veřejné finance ozdravily, je potřeba skoncovat se zadlužením země. Pojistkou proti životu na dluh by byl ústavní zákon o vyrovnaném rozpočtu, který kdysi navrhoval Václav Klaus a který také funguje ve Švýcarsku. Vlada by podle něj musela podat demisi, kdyby ten který rok vyrovnaný rozpočet nedodržela.

Senátor Petr Pakosta, který před časem odešel z ODS, přiblížil zkušenosti členů horní komory s tématem evropské integrace. Na příští schůzi Senátu je opět zařazena novela Lisabonské smlouvy, kterou se snaží prosadit ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, připomněl. Tu už ministr několikrát z bodu jednání stáhnul, protože tušil, že by pro ni nenašel dostatek hlasů.

„Asi se čeká na nějakou konstelaci účasti v Senátu, možná na nějaký zázrak, třeba na to, až eurorealisté v ČSSD vyměknou, budou posláni na služební cestu nebo jim bude něco slíbeno,“ řekl Pakosta v narážce na to, že existují velké tlaky na to, aby novela Lisabonské smlouvy Senátem prošla. On sám ale takový zákon nepodpoří a klidně při schůzi rozvine protestní transparent.

Vzpomněl i na příklady podobných politických tlaků v minulosti – například v době před ratifikací Lisabonské smlouvy, kdy přijela českým senátorům z Bruselu domluvit čtyřčlenná delegace evropských poslanců, z nichž ale dva se nakonec ukázali jako rozumní, pročež je první dva – zapřísáhlí eurofanatici – před českými kolegy sami začali napadat.

Jeden (Němec) se choval jako pobočník Führera, druhý (Rumun) zase jako pobočník soudruha Ceausesca. Pouze Brit a Dánka hovořili eurorealisticky, vyprávěl Pakosta. Němec proto začal svoji dánskou kolegyni (která byla navíc těhotná) okřikovat a pak fyzicky pronásledovat.

„Funící tlustý odporný Němec honí dánskou europoslankyni kolem stolu. Utekla na dámskou toaletu, on ji pronásledoval až do její předsíňky,“ popsal senátor nepříjemný zážitek. „Takto probíhal souhlas s ratifikací Lisabonské smlouvy.“

Otázka podle něj není, zda z EU vystoupit nebo ne. Otázka zní, co tam ještě vůbec pohledáváme, řekl.

Šéfredaktor euroskeptického serveru Euportal.cz Lukáš Petřík na úvod provokativně (v reakci na zmínku senátora Pakosty o tom, že na příští schůzi Senátu bude také projednáván i zákon o zásluhách Václava Havla) prohlásil, že „Václav Havel se nezasloužil o stát, přinejmenším ne o český stát.“ Poté se věnoval kritice Evropské unie, která je podle něj – jak tvrdí prezident Václav Klaus – institucí s vrozenou vadou.

Evropská unie je proti zastupitelské formě vlády, je proti západní civilizaci a jejímu přežití, je proti ekonomické svobodě a prosperitě, shrnul své největší výhrady. Připomněl, že EU vznikla podvodem už od samého začátku, kdy byla vydávána za projekt pouhé ekonomické spolupráce, ačkoli se jednalo o politický plán na vznik superstátu. Tvůrci EU se inspirovali nacistickými idejemi.

V závěru vystoupení Petřík provedl malý test znalosti jmen evropských politiků, když četl neznámí cizí jména a ptal se posluchačů, zda jim něco říkají. Mlčení v sále prokázalo, že jednotliví členové Evropské komise jsou pro lidi neznámí, přesto nám vládnou a ještě navíc za svá rozhodnutí nenesou žádnou odpovědnost.

„Jak ty komisaře chceme kontrolovat, když je ani neznáte? Naše politiky známe: Víme, kdo je Klaus, Kalousek, Nečas, Sobotka, Hašek, Bárta, Grebeníček. A také je můžeme ve volbách odvolat. Eurokomisaře však ne,“ upozornil Petřík a dodal: „Tuto bandu bruselských parazitů ještě ze svých daní bohatě platíme.“

„Předloni vyprodukovaly unijní instituce celkem 2 370 právních aktů. V unii existuje více než 31 tisíc právních předpisů platných pro všechny členské státy. V současnosti nám Brusel diktuje již více než osmdesát procent naší národní legislativy. Možná bychom mohli dát do naší sněmovny a Senátu raději cvičené opice. Ty by také uměly zvedat ruce pro povinnou implementaci směrnic EU a možná by to vyšlo i levněji,“ řekl také Petřík.

Ze setkání se omluvil europoslanec ODS Ivo Strejček, svůj projev ale poslal v písemné podobě.

Podle Strejčka se z eura stala nedotknutelná ´svatá kráva´, mylně spojovaná s prosperitou a mírovou budoucností Evropy. „Euro je ekonomicky defektní projekt,“ uvedl Strejček a pokusy zachránit euro „za každou cenu“ vedou podle něj k stále více zřetelnějšímu dělení EU na státy „euro“ a „non- euro“.

Uvnitř eurozóny pak snahy o záchranu eura postupně strhávají demokraticky zvolené vlády do propasti, jak jsme viděli na příkladě slovenské vlády, a vedou k mezinárodnímu napětí.

Lisabonská smlouva se ukazuje neúčinnou dokonce pro své neoblomné obhájce, jako je Německo a Itálie, kteří ji obcházejí a vyhledávají cestu mezinárodních dohod (německo-francouzský politický pakt).

„Pokud se podaří institucionalizovat finanční unii a zavést nové celoevropské daně, vývoj bude rychle směřovat k dokončení evropské politické unie – evropského superstátu,“ varuje Strejček.

Proto europoslanec vybízí k tomu, aby Česká republika zůstala mimo vznikající rozpočtovou unii.

„Budeme českými médii a částí české levice a tradičních hledačů ´třetí cesty´ obviňováni z ´izolacionismu´ a z tendencí ´vytlačit ČR na periférii´. To nás nesmí odradit. Nikdo dnes neumí definovat, co je obsahem tzv. ´tvrdého jádra´ a co to bude znamenat a co bude znamenat být na tzv. ´periférii´ současného evropského vývoje. Osobně chci být na periferii!“ uvedl Strejček, podle kterého je zároveň důležité hledat spojence pro vzájemnou podporu. Tato možná koalice „neochotných“ může být zárodkem alternativního konkurenčního evropského projektu.

Děkan Národohospodářské fakulty VŠE Miroslav Ševčík obohatil večer o řadu ekonomických údajů, na kterých dokazoval, že EU se vyvíjí směrem k socialismu až komunismu a s tím ruku v ruce jdoucímu ekonomickému kolapsu. Na vině je podle něj i selhání institucí – nejen evropských, ale i těch na národní úrovni, stejně jako politici, kteří jsou pouhými kašpárky nadnárodních elit. Evropská unie se od doby Jacquese Delorse vyvíjí revolučním způsobem a směřuje k Evropské socialistické unii.

Problémy Řecka či Portugalska jsou teprve začátkem, předpovídá, že příští rok dojde k přefinancování francouzského dluhu a rok na to dluhu německého.

Ševčík se podivoval nad  tím, proč chce EU přijmout nový fiskální pakt, když nedodržovala ani předchozí pak stability. Kdyby se ho přitom držela, nemusela se do současných problémů dostat.

Podle děkana vývoj směřuje k politické unii, ta ale není možná bez fiskální unie a unie sociální. Může ale také dojít k řízenému rozpadu EU a vzniku jakéhosi tvrdého jádra, kde by kromě Německa a Rakouska bylo i Lucembursko, případně Belgie. „Mohli bychom tam patřit i my, vzhledem k rostoucí ekonomice. Ale nepřeji si to,“ dodal.

Vystoupení panelistů moderoval místopředseda Akce D.O.S.T. Petr Bahník. Po úvodních vystoupeních následovala diskuze, ve které vystoupila například předsedkyně Suverenita Jana Bobošíková a její manžel podnikatel Pavel Bobošík.

Představitelé Akce D.O.S.T. také schválili společné memorandum, které přečetl předseda Akce D.O.S.T. Michal Semín. Zájemci následně mohli memorandum podpořit podpisem na petiční arch.

„Evropská unie je na rozcestí a spolu s ní i Česká republika. Historická zkušenost s nacismem a komunismem nás vede k obezřetnému postoji vůči politickým vizím a projektům, ohrožujícím naši státní svrchovanost a občanské svobody, získané po roce 1989. Úsilí nadnárodních elit a jejich ideových spojenců v členských státech EU o přetvoření Evropské unie v postdemokratický státní útvar, reálně znemožňující politiku na národní úrovni, patří do kategorie politických utopií, před kterými chceme důsledně varovat,“ píše se v něm.

„Hovory na pravici“ jsou už tradičním diskusním setkáním konzervativně orientovaných politiků, publicistů a veřejně známých osob myšlenkově blízkých hodnotám vyznávaným občanským sdružením Akce D.O.S.T.

Občanské sdružení Akce D.O.S.T.  vystupuje na podporu občanských práv a svobod i tradičních hodnot české kultury a státnosti. Odmítá ideologizaci veřejného života a snaží se šířit atmosféru otevřenosti a objektivity. Věnuje se vzdělávací a popularizační činnosti, pořádá kulturní akce i veřejná shromáždění a happeningy. Ve svém působení vychází z textu Manifestu D.O.S.T. ze dne 7. listopadu 2007 a na něj navazujících aktivit.

www.prvnizpravy.cz

2 komentáře u „EU to na setkání DOST schytala: Banda bruselských parazitů

  1. Oniti „cesi“ coo zastupuji Ceskouu republiku stoji nekdy za shlednuti . Takovy Klvana ci Topolanek pri skemrani ve Washingtonu ,hnus. Videl jsem zabery a cele casti o tom radaru na TV cili zadne vymysly ohnuti v pase ale ne pred Bushem, toho snad rovnou pokurovali ale pred nejakymi oficiry na jednani . Proste slohove . A takovy idiot dokonce si dovoli rici ze obyvatelstvo neni dost chytre na to aby o tom rozhodovalo na to jsou tu oni. A blb potom s teplousem mluvi o buzerantech a zidech . Tim si uriz tu vetev jako si ji urizne vetsina hochstapleru bozi mlejny melou.

  2. Nevzdělaní, hloupí, přízemní, zakomplexovaní, populističtí a demagogičtí. Takoví jsou lídři uskupení DOST, kteří zaměňují pojmy otevřenost a objektivita s tmářstvím a zpátečnictvím.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s