Pane doktore Karle Kramáři, nikdy na Vás nezapomeneme. Projev předsedy ND u hrobu prvního ministerského předsedy ČSR

Vážené dámy a pánové, sešli jsme se, abychom vzdali svůj hold a současně hledali onen prošlý a mnohdy zbytečně ztracený čas. Sešli jsme se také proto, abychom si uvědomili, jakými složitými cestami prochází svět, ve kterém žijeme. A takový byl i život našeho nejvzdělanějšího politika své doby, o jehož ryzím charakteru nikdy nebylo pochyb.

Jeho otec začínal jako stavební dělník, aby nakonec skončil jako velmi bohatý stavitel, matka pocházela z vážené, i když ne nijak zámožné rolnické rodiny. Měl čtyři sourozence, aby nakonec zůstal sám. Původně se připravoval na akademickou dráhu. Bohatství jeho otce mu umožnilo vcelku volný a nezávislý život, který v mládí zasvětil studiu. Po skončení studii na právnické fakultě Karlovy university v roce 1884 studoval na dalších čtyřech universitách: národní hospodářství v Berlíně, rakouské státní právo ve Vídni, politické vědy v Paříži a ve Štrasburku. V té době již hovoří čtyřmi cizími jazyky – německy, francouzsky, anglicky a rusky.

Nakonec upustil od představ akademické kariéry, aby definitivně podlehl svodům  politického života. Již v roce 1891, tedy ve svých 31 letech, se stává poslancem říšské rady, po volbách v roce 1911 dokonce jejím místopředsedou. Poslanecký mandát zastává nepřetržitě až do 30. května 1915, kdy v důsledku právní moci soudního rozsudku, na jehož základě je odsouzen k trestu smrti, dochází k jeho ztrátě.

Se jménem dr. Karla Kramáře je spjata celá politika Mladočeské strany. Právě tak jako i idea Novoslovanství, která se má stát cestou postupného sbližování slovanských národů v Rakousko-uherské monarchii, jejímž konečným cílem se nakonec měla stát Slovanská hegemonie. Je organizátorem Všeslovanských sjezdů v roce 1908 a v roce 1910. Veškerá jeho snaha o spolupráci s habsburským domem však naráží na jednoznačný odpor Němců a neschopnost panovníka se s tímto vyrovnat. Monarchie tak kráčí vstříc své zkáze.

Těchto skutečností je si dr. Kramář plně vědom a tak v předvečer vypuknutí 1. světové války sepisuje Slovanskou Ústavu, na jejímž základě by mělo dojít ke sjednocení všech Slovanů. Za války je za svou činnost zatčen a  spolu s dr. Aloisem Rašínem, Vincencem Červinkou a Josefem Zamazalem odsouzen k trestu smrti. K jeho výkonu však nedošlo v důsledku úmrtí císaře Františka Josefa I. a nástupu císaře Karla, který v lednu 1917 změnil rozsudek na dvacet let vězení, v červenci téhož roku pak jej omilostnil úplně.

Po triumfálním návratu se dr. Kramář okamžitě zapojuje do politiky a stává se předsedou Československého národního výboru. 28. října 1918 Národní výbor přebírá pod vedením dr. Aloise Rašína moc do svých rukou a vyhlašuje Československý stát. Dr. Kramář jedná v Ženevě s Československou státní radou o budoucnosti země. 14. listopadu 1918 se stává 1. ministerským předsedou Československé republiky. Ve zdraví přežívá i atentát na svou osobu, posílá naše vojsko bojovat proti maďarským bolševikům pod heslem „Jsme s Vámi, buďte s námi,“ heslem, které opětně ožilo v roce 1968 při sovětské okupaci. Následně odjíždí na pařížskou mírovou konferenci jako vedoucí delegace, konferenci, ve které až na jediný bod byly splněny všechny naše požadavky jako státu.

Během jeho pobytu v Paříži dochází u nás k obecním volbám, které pro jeho stranu, v té době již Národní demokracii, nedopadly dobře. Jeho vláda podává demisi s tím, že dr. Kramář zůstává nadále vedoucím naší delegace. Po návratu z Paříže se zabývá vedením strany a výkonem poslaneckého mandátu. Po smrti Aloise Rašína se stává členem koaliční Pětky, a to až do jejího konce v roce 1925. Jeho pojetí politiky se dostává do ostré kolise s politikou Hradu, a to jak v koncepci národního státu, tak z hlediska zahraniční politiky, kterou považuje za scestnou. Všechny jeho předpovědi se ukázaly jako naprosto jednoznačně pravdivé. Zde uvedu jeho několik výroků.

Při kritice zahraniční politiky Rakouska označil Trojspolek za luxusní vagon, který nelze sice vyhodit, nicméně je již zcela nepotřebný. Trojspolek skončil krachem, Itálie se nakonec ve válce postavila jak proti Německu, tak proti Rakousku.

V roce 1919 prohlásil, že bez demokratického a národního Ruska neuhájíme svou samostatnost. Rok 1938 řekl své.

Na Pařížské mírové konferenci žádal tvrdý postoj vůči bolševickému Rusku. Nebylo mu to nic platné, spíše  jeho postoj vyvolával odpor. Zde snad netřeba hovořit o tom, kolik životů bylo zmařeno, nehledě na politické důsledky dalšího vývoje.

Dne 28. února 1920 prohlásil. My nechceme zavést Slováky do žádného centralistického chomoutu, oni sami musí najít své místo v novém státě. Zavedli jsme centralismus a vše nakonec dopadlo, jak dopadlo.

V roce 1935 jasně označil naši samostatnost za prohranou záležitost s tím, že se nás zmocní vypjatý německý nacionalismus. Byl míněn nacismus. Příliš věděl, kam až věci vedou a jak zakrátko skončíme. I přes vážnou nemoc zachovával duševní svěžest do posledních chvil svého života. Je také autorem mnoha spisů a studií – právně-historických, národohospodářských, politických.

Přes své bohatství, které se pozvolna ztenčovalo, neváhal kritizovat kapitalismus pro jeho materialistickou formu.

Je na nás všech, abychom uchovali a nikdy nezradili jeho odkaz spočívající v lásce ke své vlasti, právě tak jako nikdy neutuchající víru v nesmrtelnost českého národa, navíc pak v jeho spojení s ideou všeslovanství.

Pane doktore Karle Kramáři, nikdy na Vás nezapomeneme.

Olšanské hřbitovy, Praha,  24. května 2015

5 komentářů u „Pane doktore Karle Kramáři, nikdy na Vás nezapomeneme. Projev předsedy ND u hrobu prvního ministerského předsedy ČSR

  1. DVORANA ŽIDOVSKÉ SLÁVY (326) POLITIČKA JANA BOBOŠÍKOVÁ

    No, jak se nám to pěkně rýsuje, už tu konečně „máme“ i tuto mimořádně chtivou Židovku po moci. Hraje na „národní strunu“, hyena, ostatně jako celá řada jiných Židů. Ale pořád se nemůžu dočkat, až bude v této „dvoraně židovské slávy“ Žid V. Klaus. Je to přece jenom vedle V. Havla (byl tříčtvrtečným Židem, tedy skoro plnokrevným) druhá loutka, která je zodpovědná za vyrabování národního majetku a vtažení české republiky do židozednářských struktur: EU a NATO. V. Klaus je plnokrevný Žid. Ale bohužel pro nepolepšitelné, neuvěřitelně naivní a věčně včerejší české tupce (některé), je to stebélko po kterém lapají, protože hraje na „národní strunu“..
  2. Je dobre videt jak se vykecavaji a vyzrazuji ve sve nadrazenosti veci ktere nikdy nemely byt zname ,vse jsou jen fakta .


  3. Tohle je kratsi verze „Clarka“ (7min) kde i tento borec poslany Krvavou Madlou nicil a bombardoval Jugoslavii jako vrchni velitel NATO

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s