Rok s Národní demokracií. Předmluva ke sborníku Národní demokracie 2014

Rok je z hlediska politické strany krátký časový úsek. Strany a politici většinou fungují na volební období, sjezdy mívají jednou za několik let a bilancují často právě až na nich.

Z pohledu Národní demokracie byl ale uplynulý rok nesmírně plodným a plným událostí, rokem vpravdě zásadním. Nejenže Národní demokracie před rokem oficiálně vznikla, ale stihla toho tolik, až se nad tím musím zpětně podivovat: troje volby, dva sněmy, založení zhruba dvanácti místních organizací, a tedy položení základů stranické struktury, iniciování Národního kongresu (coby začátek spolupráce s podobně orientovanými stranami doma), navazování kontaktů do zahraničí (coby začátek spolupráce s podobně orientovanými stranami venku), vznik občanské iniciativy mobilisace.cz jako snaha propojovat podobně smýšlející občany. Do toho enormní publicistická činnost (rozjezd dvou webových stránek a nyní stranických novin), zahraniční cesty, kde jsme dokonce dohlíželi na volby cizí (Novorusko) a mnoho dalšího.

Na co by strana potřebovala normálně několik let, museli jsme zvládnout v podstatě za rok. A zvládli jsme to. Od budování strany nás neustále odváděly volební kampaně: čtyřměsíční na jaře, dvouměsíční na podzim, nemluvě o spoustě práce se sestavováním kandidátek, které kampaním předcházelo. Ale kvůli volbám naše strana vlastně vznikla, takže oddělit Národní demokracii a volby nebylo možné. Na začátku jsme si řekli, že budeme kandidovat ve všech volbách a slovo jsme dodrželi i za cenu toho, že jsme tomu obětovali několik měsíců práce.

Do toho všeho jsme ale museli Národní demokracii postavit, a to prakticky na zelené louce. Nemuseli jsme sice shánět tisíc podpisů, převzali jsme už stranu registrovanou, ale i tak jsme byli ve všem na začátku. Bylo nás osm, na účtu dvě stokoruny a před námi hromada úkolů. Stranu jsme tedy budovali za chodu, během kampaně. V létě, kdy všichni odpočívají a kdy bychom po náročné kampani měli odpočívat i my, jsme ale pracovali stejně usilovně. Jednak byla za dveřmi další kampaň, na kterou bylo nutné se připravit, jednak jsme věděli, že léto musíme využít k tomu, abychom vybudovali stranickou strukturu a stihli vše další potřebné, protože na podzim nás čekalo další kolo politického boje. Vybrali jsme na kampaně skoro 200 tisíc korun.

Ve volbách jsme sice získali hubený výsledek, ten ale odpovídal tomu, jak krátce na politické scéně působíme. A ve srovnání s jinými subjekty zase nebyl až tak špatný; jiné strany, které vynaložily milionové částky na kampaň, nám ho mohou jen závidět, protože skončily daleko za námi.

Přežili jsme období mediální blokády a prolomili ji (předvolebním spotem), přežili jsme i nevybíravé mediální útoky. Národní demokracie o sobě dala vědět i v zahraničí. Její kampaně si všimli až v New Yorku (The New York Times) či v Londýně (The Economist). Poslala mnoho blahopřejných dopisů zahraničním partnerům či státníkům. Místopředseda Zemánek ji reprezentoval na svých cestách do Srbska i Novoruska. O Národní demokracii se zkrátka ví i za hranicemi, ať je to Sýrie či Donbas. Spolupracujeme rovněž s rusínskou komunitou v České republice, protože věříme, že by měly český, slovenský a rusínský národ stát při sobě.

Národní demokracie je dnes stranou se vším všudy. Je sice malá a na mnoho věcí si bude muset ještě počkat, ale už nyní má všechny atributy politické strany. Má řádně fungující a pracovité vedení, má stranickou strukturu, nabírá členy a roste, tvoří pracovní odborné komise a piluje velký volební program, navazuje kontakty se zahraničím (Rusko, Slovensko, Srbsko, Francie, Řecko apod.) i s domácími partnery (Národní kongres, Mobilisace.cz). Je na ulicích, pořádá protesty a občas se jí podaří zablokovat i ty největší oplzlosti. Má svůj web, funguje na sociálních sítích, absolvovala řádný celorepublikový sněm, který odsouhlasil vizi na příští období a dal důvěru jejímu vedení. A nyní se schází na výroční konferenci, kde si chce připomenout, co jsme vše za celý rok stihli a co nás ještě čeká. Do nového roku vstupujeme nejen s vlastními novinami, ale i s velkými plány: vybudovat mládež Národní demokracie, spustit pravidelné přednášky, zorganizovat řadu projektů, které nás zviditelní, dobudovat stranickou strukturu i „velký program“ atd.

Všechny naše úspěchy, ale i „nevýhry“ roku 2014 nám může dnes i v budoucnu připomínat následující sborník textů, kterým chci zahájit další tradici Národní demokracie, která souvisí právě s pravidelnou výroční konferencí. I Národní demokracie svolává celorepublikový sněm jednou za tři roky. Abychom ale měli příležitost se pravidelně setkávat a povzbudit se častěji, budeme se vždy v lednu scházet na výroční konferenci. Letos v Praze, příští roky na dalších místech naší země. Cílem je připomenout si rok od založení strany i zhodnotit uplynulý rok a vytyčit vize na roky další. Sborník Národní demokracie 2014 budiž příspěvkem k tomuto ohlédnutí.

Při jeho sestavování jsem byl až překvapen, kolik stanovisek a článků Národní demokracie vyprodukovala. Sborník má nakonec dvakrát tolik stránek, než kolik jsem původně zamýšlel, a přesto se do něho zdaleka nevešlo vše. To základní by tam ale být mělo: tiskové zprávy, které nám pomohou rekonstruovat to, čím strana žila, rozhovory a články vedení i členů strany, projevy a zdravice, dopisy, programové dokumenty, ale i seznamy kandidátů či přehled založených místních organizací.

Vše, co se nám podařilo, podařilo se díky nadšení a obětavosti členů a našich příznivců. Neměli jsme a nemáme žádné velké sponzory, ani za námi nestál (a nestojí) nikdo mocný. Ve všem spoléháme sami na sebe, máme jen to, co si sami uděláme. Všem vám tedy za tuto odhodlanou a obětavou práci pro Národní demokracii a blaho tohoto národa děkuji. Náš uplynulý rok byl přes všechny problémy a obtíže rokem úspěšným – a to jsme přitom teprve na začátku.

Vlasti zdar!

Adam B. Bartoš

předseda Národní demokracie

sbornik_nahled

předmluva ke sborníku Národní demokracie 2014. Sborník objednávejte zde.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s