Projev předsedy ND na 1. výroční konferenci Národní demokracie

Vážení kolegové, přátelé, spolubojovníci, vážení hosté, vážené dámy a vážení pánové, sešli jsme se svým způsobem na narozeninové oslavě Národní demokracie, politické strany, která slaví rok od svého založení. Bylo to na sněmu 11. ledna 2014, kdy se sešlo deset lidí a odsouhlasilo plán jít do evropských voleb s názvem NE Bruselu – Národní demokracie, zvolilo si své vedení a programové desatero. Dne 21. ledna pak MV oficiálně změny zaregistrovalo. Nová národovecká a konzervativní strana byla na světě.

Dnes se scházíme proto, abychom si tento okamžik připomněli, abychom se za tím nesmírně plodným rokem ohlédli, abychom ho zhodnotili a hlavně – abychom si řekli, co před námi stojí v roce dalším a vůbec v blízké budoucnosti. Krom toho také proto, abychom se viděli, poznali, povzbudili, sblížili. Chci z tohoto lednového setkání udělat tradici, protože ačkoli v roce, který je před námi, nejsou žádné volby, máme tolik úkolů, že bude i příští rok po čem se ohlížet. Už nyní vím, co vše nás čeká v únoru a je toho hodně. A to jsme teprve na začátku roku.

Toto setkání také bude putovní, takže v Praze jsme nyní výjimečně. Očekávám, že za rok se sejdeme v nějakém jiném městě a takto budeme postupně navštěvovat různé regiony. Děkuji pražským členům Národní demokracie za organizaci letošní konference a předpokládám, že za rok se tohoto úkolu ujme nějaká další z našich už čtrnácti místních organizací.

Co vše jsme za uplynulý rok zažili, jsem si znovu připomněl, když jsem pro potřeby této konference sestavoval sborník Národní demokracie 2014, který shrnuje všechny důležité příspěvky, které Národní demokracie loni zveřejnila. Bylo toho opravdu hodně a trochu se ty nejdůležitější momenty snažím shrnout v předmluvě k tomuto sborníku, která vychází i v prvním čísle našich novin. Nebudu se proto opakovat a jen stručně připomenu to nejdůležitější. Co vše se podařilo (či naopak ne), vzpomenou také další řečníci, členové předsednictva, kteří budou mluvit vzápětí. Místopředseda Ladislav Zemánek bude například mluvit o zahraničních vztazích ND. Proto jen velmi stručně:

Rok 2014 byl rokem, kdy jsme oficiálně vznikli, kandidovali do Evropského parlamentu, po volbách – přes léto – začali budovat stranu, abychom se na podzim pustili do další předvolební kampaně, tentokrát senátní a komunální. Po volbách zase pokračovali v budování strany. Dá se říci, že všechny hlavní úkoly, které jsme si pro loňský rok vytyčili, jsme zvládli. Národní demokracie je dnes stranou se vším všudy.

K výsledkům voleb jsme se vyjádřili už několikrát. Nepovažujeme je za úspěch, ale ani nás neodradily od toho, abychom v naší práci pokračovali. Náš boj je boj dlouhodobý, je to běh na dlouhou trať a jestli jsme byť na malinkou chvíli pomysleli, že by nám vítězství mohlo spadnout snadno do klína, byl to jen přelud. Dobře víme, že si vítězství musíme odpracovat a že k moci je cesta dlouhá. Důležitá je ale vůle. A my tu vůli (vůli k moci) máme. Bez ní se nedá zvítězit. A s ní se naopak dá zvítězit i tehdy, když je systém proti nám.

Nejde nám ale o moc pro moc samu, ale o možnost napravit věci v této zemi tak, aby český národ prosperoval, a to nejen materiálně. Chceme bránit český národ v době, kdy je zase – už potolikáté – ohrožován a to i existenčně. O tom jsem mluvil na zářijovém sněmu a od té doby se nic nezměnilo – válce jsme se jen ještě více přiblížili. Proto říkám, že chceme-li zachovat národ, pak nesmíme stát v koutě. Musíme mít vůli prodrat se k moci a katastrofální stav věcí napravit, protože jsme lepší, než ti, co naši zemi řídí dnes. Proto se za naše politické ambice nestyďme a nebuďme přehnaně skromní. Nejsme jediný politický subjekt, ve kterém jsou vlastenci, s některými dalšími jsme se sešli v Národním kongresu, ale na druhou stranu jsme v tuto chvíli jediná vlastenecká strana, která má náboj, vitalitu, elán, nadšení, odhodlání a je aktivní. Udržet v sobě tento plamen je úkolem na další měsíce, abychom nevyhořeli a neskončili předčasně. I to se může stát. Bylo tu mnoho stran, které vyběhly, ale k cíli nikdy nedoběhly. Abychom se jejich osudu vyhnuli, je potřeba se z jejich zkušeností, úspěchů i nezdarů, ponaučit. Musíme se učit od starší generace, od které štafetu přebíráme, musíme také zároveň podchytit mladou generaci. I proto je naším cílem pro příští rok mimo jiné založit mládež Národní demokracie.

Musíme být tedy odvážní, pracovití, tvořiví, odhodlaní, nadšení a až vášnivě zaujatí pro naši věc. Při tom všem pokorní. Musíme být vynalézaví, originální, nápadití. Nesmíme se bát riskovat, zkoušet nové věci (co do formy), ale i vracet se (co do obsahu) k těm starým, osvědčeným. Tedy – při tom všem musíme zůstat konzervativci. Neděláme revoluci, ale kontrarevoluci. Jsme jen reakcionáři, kteří chtějí návrat k osvědčenému a tradičnímu. Těšme se na vítězství a pracujme pro něj a udělejme pro něj maximum, ale na druhou stranu počítejme i s tím, že se ho nemusíme dočkat, že v boji padneme. Pokud ale máme padnout, ať padneme jako bojovníci, ať padneme hrdině. Naši zemi nepřátelům nedáme bez boje.

***

V minulém roce se nám povedlo mnoho věcí. Něco jsme nestihli, některé úkoly se přesunuly do nového roku. Na některé překážky jsme dosud nevyzráli, neprolomili je, nedovedli si s nimi poradit. Neztrácejme ale trpělivost, tento rok bude rokem bez voleb a tudíž rokem pro politickou práci klidnějším, kde budeme mít na všechny své úkoly více času. Pokud nebude válka.

Od září, kdy jsme se v tomto sále sešli naposledy, se toho mnoho událo. Slíbil jsem vám noviny a máme noviny. Ale ta důležitější část je teprve na nás / na vás – postarat se o jejich distribuci. Noviny jsou novým kontaktním nástrojem, jak se dostat k našim voličům.

Mluvili jsme o komisích a začínáme na nich pracovat. Máme ekonomickou komisi, bezpečnostní komisi, mediální komisi, kulturní komisi a budou další. Jejich úkolem je vycizelovat velký program a reagovat na to, co se v jejich oboru děje.

Budujeme stranickou základnu a máme 14 místních organizací. To není za rok práce málo. V některých krajích ale dosud nemáme žádné zázemí – to je úkolem pro příští měsíce.

Začali jsme jezdit po regionech a osvědčilo se nám to a v tomto budeme pokračovat příští rok ještě více. Půjdeme mezi lidi a budeme jim naše myšlenky říkat přímo.

Slíbili jsme rozšíření Národního kongresu a podařilo se nám opravdu Národní kongres rozšířit na pět stran a chystáme v únoru rozšíření další.

Navázali jsme také spolupráci na ještě širší bázi, když jsme organizovali protestní akce před americkou ambasádou, kde se nám podařilo propojit až dvacet stran či spolků. A také jsme byli pravidelně na ulicích a nebylo to marné. Mnoho lidí se k nám připojilo, byť jen prostřednictvím mailu. Nevyčítám jim, že neukázali svoji tvář osobně. Protestovali jsme za ně a řekli za ně, co si myslí. Jsem přesvědčen, že i když média o tomto našem počínání mlčela, využili jsme situace a byli ve správný čas na správném místě – a lidé to ocení. Záplava podpůrných mailů byla tak velká, že s trochou nadsázky mohu říci, že jsme v jednom týdnu dostali více děkovných dopisů, než za celou historii strany. A video na internetu z těchto akcí nasbíralo jen za dva měsíce tolik shlédnutí, kolik za 3/4 roku naše „slavné“ zakázané video s hadem.

Krom toho se nám podařilo navázat četné styky v zahraničí, o čemž bude mluvit místopředseda Zemánek.

I finančně jsme složitý rok, kdy se konaly troje volby, zvládli. Děkuji všem naši sponzorům, kteří nám pomohli vybrat skoro 200.000 korun. Nezadlužili jsme se, jsme v plusu. Netáhneme za sebou žádný balvan v podobně půjčky a dluhu. I to je dobré. A s naším – ve srovnání s jinými stranami – relativním málem peněz jsem dokázali více muziky, než ti, co dali do kampaní desítky milionů a získali sotva polovinu hlasů, co my. Nepřeháním, znám předsedy stran, kteří mi říkali, kolik milionů do kampaně investují. My je porazili – s našimi deseti tisíci za kampaň v Praze. To ukazuje na sílu našich myšlenek i bez peněz. Co teprve, až budeme mít silné sponzory…

Co dalšího je za námi od září, kdy jsme se sešli na celorepublikovém sněmu? Ministerstvo vnitra schválilo naše upravené stanovy i změněný název strany, kdy jsme vypustili sousloví NE Bruselu. Máme nové webové stránky. Od září vzniklo pět nových místních organizací a na dalších pracujeme. Přibylo několik desítek nových členů.

I letos nás čeká mnoho nových věcí. Stranické noviny Národní demokracie musíme dostat mezi lidi. Vybudujeme mládež. Začneme dělat pravidelnou přednáškovou a osvětovou činnost. V každém krajském městě budeme mít místní organizaci a jakmile tohoto cíle dosáhneme, zaměříme se na okresní města. Každý člen se bude snažit získat nového člena. Je-li nás nyní zhruba stovka, sejdeme se za rok v trojnásobném počtu. Máme v plánu některé aktivity, které nám pomohou prorazit mediální blokádu. Budeme pokračovat v navazování kontaktů s vlastenecky orientovanými stranami v zahraničí. To je hodně práce, protože v každé zemi taková strana je a my s každou chceme být v kontaktu. Nevyhýbáme se žádné.

Začneme se připravovat na prezidentské volby, ve kterých budeme mít vlastního kandidáta (a pokud se podaří to, co plánujeme, bude to ten nejlepší kandidát). Zveřejníme kompletní program naší politické strany a budeme mít pro každý obor odborné komise, které budou analyzovat situaci a navrhovat naše řešení problémů této země. Ne záplaty, ale řešení podstaty problémů.

Některé významné věci se dokonce podaří už během této konference. Jsou výsledkem několikaměsíční práce a jsou jakýmsi narozeninovým dárkem, který Národní demokracie dnes dostává.

Je jím podpis Dašické deklarace, kterým zahajujeme spolupráci s bratrským národem Rusínů, jak Vás bude informovat náš milý host, Alexandr Viktorovič Gegalčij a jak jistě ve svém vystoupení zmíní místopředseda Zemánek.

A je jím přijetí Ekonomického programu Národní demokracie, což považuji za jednu z nejdůležitějších věcí, která Národní demokracii potkala v tomto roce, ač je za tím mnoho práce z konce roku loňského. Dovolte mi, abych se u tohoto tématu trochu pozastavil, ačkoli i o něm bude v druhé části našeho jednání samostatný příspěvek.

Byla-li neexistence ekonomického programu ND v loňském roce, kdy jsme se primárně soustředili na volby do Evropského parlamentu, výsledkem naší vlastní úmluvy, že nebudeme řešit složité ekonomické otázky (které by nás mohli rozdělovat) a kampaň postavíme jen na jednoduchém a radikálním vymezení se vůči EU, později, při budování strany, se začalo ukazovat, že si bez ekonomcikého programu dlouhodobě nevystačíme a že nám tato jeho absence škodí a pro některé voliče jsme kvůli ní nečitelní. Proto jsme při sepisování velkého programu začali právě od ekonomiky, abychom splatili tento dluh. Ustavili jsme ekonomickou komisi, která má vypracování tohoto programu za úkol. Chtěl bych jí poděkovat za to, že tento úkol splnila a chtěl bych poděkovat speciálně jedné konkrétní osobě, která v určitý čas vystoupí před kamery a představí plnou verzi ekonomického programu i sebe sama. V tuto chvíli ale plně postačí, když zůstane v anonymitě a když Národní demokracie představí 14-stránkový dokument, kde je nastíněno, jakým směrem se budeme v ekonomické oblasti ubírat.

Ekonomický program a související bezpečnostně-politická opatření jako výsledek práce ekonomické komise je přesně tím typem práce, který jsem měl na mysli – odvážný, radikální, jdoucí ke kořenu problému, originální, přitom nadmíru konzervativní a tradiční, že si už tradičnější program představit neumím. Tento ekonomický program nás odlišuje od ostatních stran, bere vítr z plachet našich konkurentů a vnese zmatek do řad našich ideových nepřátel. Je to ten nejlepší dárek, který mohla Národní demokracie dostat ke svým prvním narozeninám, protože jí automaticky přinese nové voliče. Díky, Luku!

Ekonomický program schválilo předsednictvo strany, v odpolední části bude představen členům a v pondělí bude zveřejněn na webu Národní demokracie.

Obsahuje řadu i neekonomických témat, kterými máme šanci oslovit nové voliče. Tato témata vycházejí z toho, co jsme už hlásali uplynulý rok, ale jdou ještě dále. Jestliže jsem před rokem navrhl jednoduché programové desatero, se kterým jsme šli do evropských voleb, zrání Národní demokracie dokazuje to, že se k ní připojují odborníci, který si vzali za cíl program zpřesnit, vypilovat a celkově ho posunout na novou úroveň, při současném zachování politického směru, který jsme před rokem nastolili. A já jim za to nesmírně děkuji.

Nepochybuji, že tato témata budou pro média zajímavá, protože v mnoha ohledech jsou – ne ale prvoplánově – provokativní. Ale kvůli tomu je nezveřejňujeme.

Opravdu jsme přesvědčeni, že potřebujeme spojeneckou smlouvu s Ruskem, má-li v nadcházející třetí světové válce náš stát a  národ bý zachován.

Opravdu jsme přesvědčeni, že je třeba potrestat viníky rozkradení našeho zlatého pokladu.

Opravdu jsme přesvědčeni, že daň ze zisku firem má být maximálně 10 procent a řada dalších daní má být zrušena.

Opravdu jsme přesvědčeni, že je třeba zrušit pětiprocentní hranici pro vstup politických stran do Poslanecké sněmovny.

Opravdu jsme přesvědčeni, že je třeba trestat aktivity podvracející svrchovanost České republiky doživotním odnětím svobody.

Opravdu jsme přesvědčeni, že je třeba obnovit hranice, hraniční přechody, celnice a ozbrojené útvary Stráže hranic.

Opravdu jsme přesvědčeni, že je potřeba začít formovat domobranu.

Opravdu jsme přesvědčeni, že má být ukončena činnost všem zahraničním subjektům podnikajícím na českém mediálním trhu.

Opravdu jsme přesvědčeni, že je třeba ukončit činnost všech nevládních organizací domácího i zahraničního původu, které představují nebezpečí pro státní svrchovanost a zájmy České republiky a pro ty ze zahraničí financované že má být zavedeno přízvisko zahraniční agent.

Opravdu jsme přesvědčeni, že je třeba zpětně zrušit tzv. registrovaná partnerství, stejně jako souhlas s adopcí osobám stejného pohlaví.

Dámy a pánové, je to jen část z toho, co Národní demokracie navrhuje. Je jasné, že strážci současného matrixu jí nikdy nebude dovoleno vyhrát, ledaže by z těchto zásad ustoupila. Ale my nikdy neustoupíme. Zároveň jsme ale přesvědčeni, že deklarovat tyto postoje má cenu, že bojovat za tyto hodnoty má cenu. A že jednou může být Národní demokracie odměněna tím, že se bude podílet na obnově tohoto těžce poničeného národa. A možná to nebude trvat tak dlouho. Systém liberální demokracie tu nebude navždy. Systém liberální demokracie, jak se ukazuje v mnoha zemích, končí. A válka to jen uspíší. Co přijde po něm, záleží jen na nás.

Zvu Vás (a teď se obracím k Vám, kteří ještě nejste členy Národní demokracie), zvu vás k obnově našeho národa, zvu Vás k záchraně toho, co jsme převzali od našich předků. Dnes je to potřeba ještě více než kdy jindy.

Dnes je to dokonce potřeba ještě více, než před rokem, kdy Národní demokracie vznikala.

Chtěl bych poděkovat všem vám, kteří stáli u zrodu Národní demokracie, kteří se k ní přidali postupně, kteří ji zatím pouze volili (i to je cenné) a kteří – věřím – se k ní přidají i časem.

Chci poděkovat všem vám za enormní nasazení, díky kterému se nám podařilo za jeden rok odvést tolik práce, kolik by stačilo na několik let. Chci vám poděkovat za vaši odvahu, loajalitu a víru.

Chci poděkovat vedení, svým spolupracovníkům v předsednictvu. Chci poděkovat tomu členovi předsednictva, který s nápadem takovou stranu vytvořit za mnou před rokem a něco přišel. Byla to vpravdě prorocká myšlenka, prorocký počin.

Chci poděkovat Ladislavu Zemánkovi, místopředsedovi ND, který odvedl ohromný kus práce, dodal straně tvář a reprezentoval ji v zahraničí a dokonce i na misích, které nebyly úplně životu bezpečné.

Chci poděkovat i všem dalším kolegům i každému jednotlivému členovi naší strany, protože už tím, že se rozhodl do ní vstoupit, prokázal svoji lásku k této vlasti, touhu pracovat pro její blaho, osobní statečnost a odvahu, tedy postoje, které jsou nesmírně cenné.

Takové odhodlané lidi hledáme. S takovými lidmi zvítězíme. S takovými lidmi náš národ zachráníme.

Vlasti zdar!

24. ledna 2015, Praha

3 komentáře u „Projev předsedy ND na 1. výroční konferenci Národní demokracie

 1. J. ROTHKRANZ; KDO SKUTEČNĚ ŘÍDÍ ISLÁM?

  Click to access Kdo_skutecne_ridi_islam.pdf

  Studie německého autora, magistra teologie Johanna Rothkranze, z roku 1996 usvědčuje ze lži kontrolovaná média, která neinformované veřejnosti systematicky líčí „radikální islám“ jako světovou hrozbu terorismu. Autor podrobně dokládá, že ve skutečnosti je islámský „fundamentalismus“ pouhým nástrojem Sionu, „bezzubým lvem“, podle prastarého a dokonale osvědčeného receptu personálně infiltrován od vrcholu, politicky (a pro zuřivě zaslepené masy nepozorovaně) sváděný na slepou kolej. Autor spolehlivě dokládá, že vedení islámu je skrytě řízeno zednáři, marrany i tajnými službami v čele s Mossadem, a také ukazuje, jak Sion pomocí přílivu islámských „přistěhovalců“ do Evropy současně všemožně podporuje „multikulturní“ a „multietnický“ rozklad křesťanství a zvláště katolické Církve, i když stranou smrtelně záludného útoku nezůstává ani protestantství a pravoslaví.

  Souhrnně řečeno, islám je pouhým nástrojem světového mocenského Židovstva a jeho organizací (především zednářských lóží) k úplnému zničení posledního zbytku křesťanství i národních států jako nezbytný předpoklad ke globalizačním cílům – vytvoření jediného světového státu (One World) a k instalaci židovské univerzální světovlády!

  Umělé vytvoření tzv. Islámského státu a neustálá propaganda židozednářsky řízených a kontrolovaných médií, které ho představují jako hrozbu pro celý svět – může být použit k rozpoutání třetí světové války.

  Upozorňujte všechny na toto vynikající dílo a málo známá fakta!

 2. Žádné klíče ani karty.
  Zaměstnancům implantovali pod kůži čipy

  V novém kancelářském komplexu Epicenter ve švédském Stockholmu se zaměstnanci obejdou bez klíčů, a dokonce ke vstupu do jednotlivých prostor nepotřebují ani žádné bezpečnostní karty. Přístupové čipy se jim totiž implantují přímo pod kůži na ruce.
  Tzv. RFID čip je vyroben z ohnivzdorného skla a obsahuje anténu a mikročip. „Čip není větší než zrnko rýže, je tedy zhruba 12 milimetrů velký. Je tedy možné ho snadno zavést pomocí injekční stříkačky,“ prohlásil spolumajitel komplexu Epicenter Patrick Mesterton.
  „Čip je schopen odesílat RFID kódy, díky kterým funguje jako identifikační nástroj, který může snadno komunikovat s různými předměty v okolí uživatele,“ přiblížil funkce čipu Mesterton s tím, že s jeho pomocí mohou lidé ovládat nejen dveře a turnikety, ale například také tiskárny.
  Může se spojit s chytrým telefonem
  Nová vychytávka se dokonce může bezdrátově propojit také s chytrým telefonem. „Představte si, že jste na schůzce a někdo chce po vás vizitku. Jednoduše ruku přiložíte k cizímu mobilu a on automaticky přijme všechny vaše kontaktní údaje,“ přiblížil komplexu Epicenter.
  Zavádění čipů pod kůži podle něj představuje budoucnost, i když sám připouští, že tato oblast lidského bádání je zatím ještě v plenkách. „Současné možnosti čipu jsou dost omezené, naším úkolem je prozkoumat, jaké jsou jeho další možnosti – napojit ho je totiž možné nejen na konkrétní výrobky, ale i nejrůznější služby,“ konstatoval Mesterton.
  A jak se na zavádění čipů tváří samotní zaměstnanci? „Nejdřív mi to přišlo dost děsivé, ale zároveň jsem se cítila velmi moderně. Přeci jen už je rok 2015,“ prohlásila Lin Kowalská, jedna z prvních zaměstnankyň, které byl čip implantován.
  Podle ní nejde čip pod kůží prakticky vůbec cítit a nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Při svém provozu se totiž obejde zcela bez baterií, není ho tedy nutné ani dobíjet.

  Napojení na platební systémy
  Počítá s tím, že na čip půjdou v dohledné době navázat například nejrůznější služby. Jeho nositelé si pak budou moci například ve firemní kantýně koupit oběd, aniž by se museli zatěžovat nošením peněženky a dalších dokladů.
  Ve svých vizích jde spoluzakladatel švédského komplexu Epicenter ještě dál. „Představte si, že bychom mohli čip navázat na lékařské služby. Všichni zaměstnanci by tak mohli být pod permanentním dohledem lékařů. Ve chvíli, kdy by se náhle zdravotní stav zhoršil, záchranné složky by mohli reagovat daleko rychleji,“ uvedl Mesterton.
  Zavádění čipů je v současnosti dobrovolné. Vedení společnosti ale nevyloučilo, že v budoucnu přejdou na nový systém plošně všichni zaměstnanci. Stejně jednoduše, jako jde čip implantovat, jej je totiž možné také vyjmout. Zaměstnanci se tak nemusí podle něj obávat žádných komplikací, ani pokud přijdou o své místo.
  Převzato z internetových stránek: „Novinky“
  28. 3. 2015

  J. ROTHKRANZ; 666 ČÍSLO ŠELMY

  Click to access 666_cislo_selmy.pdf

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s