Protektorátní vláda se činí. Fiskální pakt je podvod. Země se musí vymanit ze sevření bankéřů

NE Bruselu – Národní demokracie odsuzuje servilní postoj vlády Bohuslava Sobotky, která v hlubokém předklonu před svými evropskými pány schválila přistoupení České republiky k tzv. Fiskálnímu paktu. K takovému kroku přitom neměla odvahu ani nepříliš sebevědomá vláda Nečasova.

Ukazuje se tak, že současným vládním představitelům nejde vůbec o blaho národa, ale pouze o bezmyšlenkovité plnění úkolů, které dostávají z bruselských lóží. Jinak si nelze vysvětlit, že zvednou ruku pro smlouvu, která znamená nové zadlužování země, je zároveň dalším krokem k přijetí eura, což většina národa odmítá a – což je nejvíce nebezpečné – přesouvá další kompetence na bruselskou úroveň.

Takto se může chovat jen protektorátní vláda. Není ostatně bez zajímavosti, že ministři současné protektorání vlády obhajují protektorát minulý – například ministryně spravedlnosti Helena Válková vyděsila veřejnost kritikou odsunu Němců po druhé světové válce a svým výrokem o tom, že „ono se toho v protektorátu zas tolik nedělo.“

Nevýhodnou smlouvu pak představitelé vlády obhajují směšným argumentem, že nyní se budou konečně moci účastnit těch summitů EU, kterých se dosud ještě účastnit nemohli.

Tvrdí také, že se vracíme do hlavní proudu evropské integrace, čímž jen prokazují, že nevnímají změny, ke kterým v Evropě dochází. V téměř všech zemích EU posilují euroskeptické a národovecké strany a po evropských volbách se dá očekávat zásadní změna fungování Unie. Žádný hlavní proud evropské integrace dnes už vpodstatě neexistuje.

Ač se Fiskální pakt tváří jako opatření, která má zamezit zadlužování země, zadlužování naopak ještě zvýší. Počítá totiž s tím, že země, která rozpočtovou kázeň nedodržuje, bude platit pokutu. Ale rozpočtovou kázeň dnes nedodržuje a dodržovat se nechystá (ba ani skoro nemůže) téměř žádná země EU, jde tedy pouze o cynický nástroj, jak vyrábět pokuty na tyto země a skrze tyto pokuty je ještě více zadlužovat.

Mít vyrovnaný rozpočet je sice správné a NE Bruselu – Národní demokracie ho schvaluje a má ve svém programu, ale s přístupem všech polistopadových vlád (s výjimkou vlády Klausovy) a hlavně v souvislosti s členstvím ČR v EU je zřejmé, že jde o nedosažitelný cíl. Mezinárodní bankéři totiž nedopustí, aby se země přestaly zadlužovat – z jejich dluhů přece tyjí a za zapůjčené virtuální peníze skupují reálné bohatství celých národů.

Rozseknout tento začarovaný kruh a vrátit se k vyrovnanému či ještě lépe přebytkovému rozpočtu může země jen tehdy, když se vymaní z osidla těchto parazitických struktur. To mimo jiné znamená i odchod z Evropské unie, který NE Bruselu – Národní demokracie prosazuje.

Jedině takové řešení vrátí zemi nezávislost a prosperitu. Hra na vyrovnaný rozpočet, který EU skrze Fiskální pakt zdánlivě požaduje, je jen dalším podvodem.

Adam B. Bartoš, předseda; Ladislav Zemánek, místopředseda

www.nebruselu.cz

42 komentářů u „Protektorátní vláda se činí. Fiskální pakt je podvod. Země se musí vymanit ze sevření bankéřů

 1. A ZASE TA D.O.S.T. PARTA
  (staženo z http://www.mariapro.cz)

  I když je Velikonoční oktáv, nelze jinak, musím se opět ohradit proti té D.O.S.T. partě, která se ve svém programu hlásí i k pohanské kultuře ( toto nazývá falešně, ale o to více vznešeně anticko-křesťanskými kořeny západní kultury) a která se již v minulosti neštítila smilnit a provozovat podivně účelový řiťo-alpinismus s kacířem, dnes již exprezidentem V. Klausem. Neštítila se na Národní třídě mávat svobodo-zednářskou vlajkou ČR a k tomu hulákat: „Ať žije prezident”. Neštítila se ani duchovně obcovat s bývalou komunistickou kandidátkou na prezidenta s paní Bobošíkovou a spolu s ní svádět důvěřivé katolíky k tomu, aby daly svůj hlas místo Kristu Králi samozvancům, které žádná skutečná katolická autorita k ničemu nepověřila, takže byli, jsou a budou pouze pyšnými svůdci, kteří se sami vlomili do podivných rolí proroků a spasitelů národa. Neštítí se tito falešní proroci, pod další svobodo-zednářskou vlajkou Velké Británie, smilnit dále ani s tím dvorním šaškem královského parlamentu EU Nigelem Faragem a v současnosti s dalším kacířem Adamem B. Bartošem, a společně s jeho stranou za falešnými hesly, které některá část katolických občanů chce slyšet, odvádět lidi od Krista Krále směrem do Bruselu a navíc, neštítí se ani k tomu všemu pořádat další a další narcistické pochody viz např. ZDE .
  Věřte, nebo nevěřte, ale ovoce té D.O.S.T. party začíná dozrávat ve velmi lákavé plody na pohled, které však uvnitř jsou vysoce nebezpečné. No jen považte například toto. Tito samozvanci například papeži Janu Pavlu II., nebo Benediktu XVI., nemohou přijít na jméno za jejich smilstvo s kacíři a pohany na těch šílených setkání Zloduchů v Assisi, ale sami dělají totéž, jen na malinkaté úrovni. Jen si beze strachu položme otázku : „ jaký je rozdíl mezi modernistickými papeži a po-koncilními katolíky vůbec, kteří smilnili s pohany, kacíři a gnostiky v Assisi a smilní s nimi prakticky v nějakém podivném ekumenismu dodnes a mezi těmi samozvanci té D.O.S.T. party, kteří smilní z rovna tak s kacíři, pohany, nevěřícími ateisty atd…?“ No jen si na tuto otázku po pečlivé modlitbě k Bohu Duchu Svatému odpovězme. Jaký? Navíc další otázkou je, co by těmto samozvancům asi dnes řekl sv. Jan Křtitel, když o Veliké Noci tito se přiblížili v kostele, či v nějakém salónku ke křestnímu pramenu a obnovovali své křestní sliby?
  Katolík, který miluje Krista Krále nade vše a který je Mu vděčen za to, co pro nás vykonal, tak takový věřící jistě zná pravdivé odpovědi. Avšak takový katolík, kterému je milejší být neustále klamán od stále nových a nových falešných proroků a který má své srdce stejně demokratické od té D.O.S.T. party, ale stejné i od po-koncilních modernistů, protože si chce taktéž sám, bez Pána Boha, zvolit takové vládce, které uzná ve své pýše jenom on sám za vhodné, tak takový občan pravdivé odpovědi nezná a asi se velice pravděpodobně, pokud může, zúčastní toho pod falešnou vlajkou smilného pochodu za tak zvanou obnovu Českého státu a pak, asi, bude i volit ty politické turisty.
  Konec článku

  Moje poznámka: tito lidé z tzv. Akce D.O.S.T. nemají přirozeně s katolíky nic společného! Jejich „duchovní otec“ je – Žid a homosexuál V. Klaus (člen židovského zednářského řádu B’nai B’rith ), který společně s Židem J. Weiglem a jinými plní úlohu tzv. euroskeptiků. Toto divadlo je přirozeně zcela v režii zednářů za velké účasti pseudokatolíků (Semín atd.) a nevědomých užitečných idiotů!

  Co se týče tzv. Národní demokracie pod vedením A. Bartoše (jeho styky se zednářkým Rotary-klubem jsou výmluvné) – doporučuji dok. snímek z jejich „tiskové konference“ a pohled na „nádherného“ Žida Daniela Solise! Opravdu důvěryhodné uskupení, které chce v židozednářském divadle (v tzv. volbách do Evropského parlamentu) usilovat o vstup do této zednářské „svatyně“ a tam bojovat za národní a křesťanské hodnoty!

 2. Pane tzn katolíku.Před časem jsme měli diskuzi na toto téma.Asi desetkrát jsem vám položil několik jednoduchých otázek na které jste nebyl schopen odpovědět.
  Vy použijete snad všechno aby jste naší akci D.O.S.T.cz poškodil.Česká vlajka přece není zednářská.Kdyby jste znal historii věděl by jste to.Nemám ani čas ani chuť rozebírat každý váš blábol jak jsem tomu činil před několika měsíci.
  Opakuji dvě jednoduché a srozumitelné otázky asi po desáté na které jste nebyl zatím schopen odpovědět.Věřím že se zmůžete na něco víc než urážky a bláboly o židozednářském spiknutí a převzaté články.
  Otázka č .1 Proč pořád urážíte všechny konzervativce ,tradiční katolíky a vůbec všechny kteří to myslí s naší zemí dobře?Od akce D.O.S.T.cz, po Bobošíkovou?
  Otázka č 2.Když už vidíte židy a zednáře i tam kde nejsou i u katolíků co jsou papežštější než papež ,urážíte nejlepšího prezidneta jakého jsme měli Václava Klause tak k jakému hnutí nebo straně patříte neboli která politická strana ideový směr je vám nejblíže?

  Možná se mýlím ale vypadáte na zahořklého dědka co plive kolem sebe a dokonce hlavně na ty kteří se tématem kterým žijete zabývají nejvíce.
  Hlavně bych se vás zeptal zda jste schopen respektovat odlišný názor od toho vašeho?

 3. ZA KATOLICKOU VÍRU

  Odpověď čtenáři:
  Vážený pane Jindřichu,

  židovsko-zednářská světová moc, která ovládá světové finance, politiku, všechny nadnárodní instituce a tisíce organizací, má přirozeně pod kontrolou i všechna uskupení a sdružení, která jsou jen trochu významná. Tato moc zároveň sama vytváří „všechny“ antagonismy (zdánlivé). Proto kupř. v politice ovládají a mají pod kontrolou strany pravicové, levicové, nacionalistické, „křesťanské“, neonacistické atd, atd. Oni sami zakládají kupř. tzv. strany eurooptimistické i strany (a všechna možná sdružení) euroskeptické – tedy zdánlivé protiklady. Tím mají všechno pod kontrolou a zároveň vytvářejí účelový chaos. Je to ďáblova léčka! Takže to, jestli někdo (kupř. Williamson) píše protižidovsky či protizednářsky, jak podotýkáte, absolutně nevypovídá o tom, že nemůže být zednář. Vždy ovládají oba póly. I největší zrůda se může tvářit a vystupovat jako světec. Příklad současného pseudopapeže Františka (je vysokostupňovým zednářem, kterého si podle všech dostupných informací Satanova synagoga připravovala dlouho před svým „zvolením“) je toho krásným dokladem! Světová (Židy a zednáři) řízená média ho představují jako papeže chudých (a on tak sám také vystupuje) a velkého nositele naděje. A totálně zmanipulované masy ho také tak oslavují.

  Znovu opakuji, najděte si čas na obě doporučená díla a mnohé pochopíte (?) zakrátko sám. Z Vaší reakce jsem však pochopil, že jste obě díla nečetl zatím vůbec. V takovém případě Vám však doporučuji si je obě přečíst od začátku celá. Nezačínat tudíž (u „Temna v Církvi“) až od zmíněné str. 168, ale od začátku knihy.

  Dílo Maurice Pinaye: Spiknutí proti Církvi (zločiny proti Církvi a lidstvu), považuji za dílo fundamentální, které by měl číst každý katolík.

  S pozdravem
  L.

 4. Pane Ladislave alias katolíku tento komentář se vám výjmečně povedl.Jistě že židé ovládají to a to že světové banky ,média a tak dále mají pod kontrolou (u asijckého a muslimského světa tam je to určitě jinak)
  Jsem ochoten věřit že židozednáři jsou prolezlý na mnoha místech OK Jenže to co píšete ,kdyby byli úplně v každé i malinké straničkce třeba Národní Demokracie nebo DSSS tak by smysl nemělo jít k volbám,pořádat jakýkoliv pochod a mohli by jsme všichni spáchat hromadnou sebevraždu třeba……..
  Pořád nenabízíte žádné řešení jak z té situace ven.Žádnou stranu ani hnutí jste zatím nenabídl.Poukazováním jen na židy se nenajíme a pliváním na vlastence co chtějí něco dělat tam i tam ( je přirozené že najaký tajný agent se najde všude) také nikomu a ničemu nepomůžeme.
  Dám příklad když bude někdo mít perfektně nastudované třeba zednáře a přečte ty vámi nabízené knihy třeba každý desetkrát tak ve výsledku co kromě poukazování na to téma udělá pro národ?
  Jsme tady a ted´ a vypadá to že Adam Bartoš na rozdíl od vás zná řešení jak na to.
  Když už kritizujete akci D.O.S.T.cz tak zároveň by jste měl předložit jiný konstruktivní program.

 5. Pane (či mladíku?) slabomyslný, zřejmě jste nepostřehl (?), že zde nediskutuji s vámi. Na to je můj čas příliš drahý. Užitečný idiot jako vy, se nikdy nehne z „fleku“. Pro takové jako jste vy, jsou právě určeni ti Bartošové (Rotary-klub), Solisové (Žid), Klausové (Žid – přirozeně mnohem výše stojící a od počátku 90 let významnější něž nějaký neznámí židovský politolog Solis), Weiglové (Žid) a jiní… A kolem nich se „motající“ pseudokatolíci Semín, Bahník, atd…

  Ale nelámejte si s tím hlavičku (!!). Váš mozeček je evidentně neschopen pochopit – takže jste odkázán až do nekonečna jako užitečný idiot (zednář bez zástěry – bez členství v lóži) „pochodovat“ třeba pod tisíci uskupeními a nechat se neustále obelhávat! Dnes s těmi, zítra s jinými a pozítří budete s arcimagorem Cibulkou sedět u jednoho stolu a řídit se tím co vám „ukáže“ siderické informační kyvadlo…

 6. Komentář k článku:
  Dvorana židovské slávy (224) publicista Karel Steigerwald

  Tento Žid (Steigerwald), když byl před lety (v roce 2007 či 2008) zveřejněn na internetu – Seznam Židů a židovských míšenců v politice ČSFR, ČR a SR po r. 1989 (aryanrebel.files.wordpress.com/2008/03/castecny-seznam-zidu-a…) – na to vztekle reagoval tak, že napsal článek s názvem: „Židé? Seznam Čechů je mnohem horší“.

  Tento vztek je u Židů typický! Svůj původ naprostá většina z nich přísně utajuje (je to u nich jakýsi nepsaný zákon!) a když je na ně poukázáno, tak ho popírají (ne všichni), nebo vztekle prskají.

 7. ČÁSTEČNÝ SEZNAM ŽIDŮ A ŽIDOVSKÝCH MÍŠENCŮ V POLITICE ČSFR, ČR A SR PO R. 1989

  Click to access castecny-seznam-zidu-a-zidovskych-misencu-v-politice-csfr-cr-a-sr-po-r-1989.pdf

  Tito a další Židé jsou odpovědni za devastaci a cílenou likvidaci naší země – její národní suverenity a bazarový výprodej národního bohatství do rukou mezinárodního židovského kapitálu! Toto (stejně jako i vtažení ČR do EU a NATO) bylo posláním všech vlád po roce 1989!

 8. Pane katolíku.No Katolická církev jak tradiční tak liberální a vůbec všichni z vás musejí mít pěknou radost. Když jsme u toho hnutí z fleku a u metinzích a pochodech těch či oněch združení,Tak jste nenabídl jediné.Pořád dokola vám opakuji jednoduché a srozumitelné otázky na které jste zatím nebyl schopen odpovědět.Asi jsem opravdu najivní když jsem si myslel že se u vás konečně něco posune.
  Nepříjde vám omezené tvrdit že kompletně všechny strany a združení jsou prolezlé židama a zednářema od A až do Z? Kdyby jste tím co tady říkáte byl pro současný režim opravdu nebezpečný,tak už by jste dávno seděl ve vězení.
  I kdyby jste měl pravdu úplně ve všem co zde píšete tak MÁTE KONEČNĚ NĚJAKÉ ŘEŠENÍ JAK Z TÉ SITUACE VEN? POLITICKOU STRANOU? NĚJAKOU NEZÁKONOU AKCÍ? Když je podle vás špatný Klaus,Bartoš,Semín tak kdo je podle vás z veřejného života ideální?Nějaké holé lebky? i o těch si určitě myslíte že jsou loutky židů.Připomínáte mi aktivisty z hnutí Antifa.Pořád opakují ten je nácek,tamten taky a když se s nima baví takřka kdokoliv kdo nemá jenich názor a má jakýkoliv argument tak je to podle nich nácek.Ono je to zjednodušené všechny označit za nácky,židy či nepřátele lidu.Vaše komentáře čtu pozorně a opravdu by mě zajímalo co kromě téma židozednáři nabízíte? Jak stavět dálnice,nemocnice?platy učitelům.Otázka cestovního ruchu? potravinový průmysl?Jak vyřešit lokální kriminalitu někde?
  Já se také pořád opakuji vám opakuji ty samé otázky.Nevím jak vy ale já se chci k něčemu dobrat.Jak konkrétně pomoct této zemi?Pamatujete jak jsem si s váma před časem chtěl dát osobní schůzku a zasednout s váma k jednacímu stolu jako rovný s rovným? Uplynul asi rok a vy pořád ještě nejste schopen odpovědět na tak jednoduché věci na které se pořád ptám.Tak jste pořád na jednom fleku nebo víte jak ven ze situace která se vám nelíbí?
  Nevím kdo hájí více v ČR katolickou víru než Petr Hájek,Michal Semín a Petr Bahník.Vy je neuznáváte dobře.Tak jste schopen říci jiná tři jména lidí kterými by jste je nahradil? Máte možnost dokázat že se mýlím v tom že nejste schopen ničeho jiného než urážek a kritiky a obvinění.Máte prostor tak můžete začít předkládat své vize jak by to mělo být bez židozednářského vlivu.Poslouchám…………….zatím nic neslyším od vás kloudného.

 9. DVORANA ŽIDOVSKÉ „SLÁVY“ – ŽIDOVSKÝ POLITOLOG DANIEL SOLIS

  Kandidát do židozednářského „Europarlamentu“

 10. Pane katolíku ještě jste neodpověděl na mé dotazy.Jste pomalý trvá vám všechno tak dlouho.Kdy si dáme tu osobní zchůzku?????
  K panu Solisovi dal se na tu správnou stranu.I kdyby byl žid nebo částeční žid,tak může pro naší zem něco dobrého udělat.Také kdyby to opravdu žid byl tak by to mělo výhodu tu že by Nárdoní Demokracii už nemohli nařknout s antisemitizmu.

 11. OPAKOVÁNÍ (viz výše):
  „Pane (či mladíku?) slabomyslný, zřejmě jste nepostřehl (?), že zde nediskutuji s vámi. Na to je můj čas příliš drahý. Užitečný idiot jako vy, se nikdy nehne z „fleku“. Pro takové jako jste vy, jsou právě určeni ti Bartošové (Rotary-klub), Solisové (Žid), Klausové (Žid – přirozeně mnohem výše stojící a od počátku 90 let významnější něž nějaký neznámí židovský politolog Solis), Weiglové (Žid) a jiní… A kolem nich se „motající“ pseudokatolíci Semín, Bahník, atd…

  Ale nelámejte si s tím hlavičku (!!). Váš mozeček je evidentně neschopen pochopit – takže jste odkázán až do nekonečna jako užitečný idiot (zednář bez zástěry – bez členství v lóži) „pochodovat“ třeba pod tisíci uskupeními a nechat se neustále obelhávat! Dnes s těmi, zítra s jinými a pozítří budete s arcimagorem Cibulkou sedět u jednoho stolu a řídit se tím co vám „ukáže“ siderické informační kyvadlo…“

  Vážený, opakovaně jsem se zde vyjadřoval k tomu, že s nazmar
  blbem jako jste vy, je zde naprosto zbytečné ztrácet čas! To není urážka, to je konstatování faktu. Politice a těmto věcem naprosto
  evidentně nerozumíte a vyjadřujete se k nim uboze primitivním
  způsobem.
  Bylo by tedy dobré, aby jste se místo těmto věcem věnoval raději
  večerníčku, jehož obsah jste snad schopen ještě pochopit (?).

 12. Pane katolíku,
  přestaňte prosím znehodnocovat tuto diskusi vaší neskutečnou agresivitou a nenávistí!
  Navíc anonymně, což je srabáctví největší!
  Pokud nejste provokatér, jste nepochybně opravdový rasista, a v té nejodpornější podobě!
  Znovu opakuji, že se snažím říct něco úplně jiného, než vy, a nechci patřit mezi takové lidi, jako vy!
  Jenom ten fakt, že anonymně někoho soustavně hrubě urážíte dokonce na jeho stránkách!
  Být panem Janem Čákou, už na vás nereaguji.

 13. Židovská haničko… vy, a židomil Čáka jste mi naprosto ukradení.
  Reagoval jsem na něj pouze proto, abych mu vysvětlil, že je úplně
  mimo realitu, i když vím, že je to stejně zbytečné. Je evidentně
  slabomyslný (přinejmenším neuvěřitelně naivní) a to vám orientálcúm
  samozřejmě vyhovuje.

  A co se týče vašich typických židovských žvástů o rasismu, vážená
  Hanach – ty zde opravdu nikoho nezajímají! Takže si zde povídejte
  s tímto židomilem a budete spokojená.

  P. S. – a pokud zde chcete žvanit o rasismu – můžete zde rozebírat
  nejrasističtější „svatou“ knihu Židů – TALMUD!

 14. ČÁSTEČNÝ SEZNAM ŽIDŮ A ŽIDOVSKÝCH MÍŠENCŮ V POLITICE ČSFR, ČR A SR PO R. 1989

  Click to access castecny-seznam-zidu-a-zidovskych-misencu-v-politice-csfr-cr-a-sr-po-r-1989.pdf

  Tito a další Židé jsou odpovědni za devastaci a cílenou likvidaci naší země – její národní suverenity a bazarový výprodej národního bohatství do rukou mezinárodního židovského kapitálu! Toto (stejně jako i vtažení ČR do EU a NATO) bylo posláním všech vlád po roce 1989!

  Samozřejmě, že ti (Židé), kteří byli v klíčových postaveních!
  Kupř.: Klaus, Havel, Dlouhý, Ježek, Tošovský, Pithart, Dienstbier,
  Stráský, Skalický, Zieleniec, Dobrovský, Dyba atd, atd…

 15. Děkuji Hanko že jste se mě zastala.
  Pane katolíku možná jsem opravdu najivní,že jsem věřil že se dokážete někam posunout.Bavit se bez urážek bez násilí jako rovný s rovným.Ubýhají měsíce i léta a vaše komentáře se pořád nemění.
  Nevím jestli má smysl opakovat vám mé otázky.Ostatní čtenáři si můžou všimnout že na ně neumíte odpovědět.Zopakuji vám alespoň jednu otázku.I kdyby jste měl ve všem co píšete pravdu,tak máte nějaké konstruktivní řešení jak z této situace ven???? Jaké zákony by jste chtěl prosadit? a jak by jste řídil ekonomiku ?
  Ať už se vás zeptám na cokoliv,tak nevíte nevíte nic.A pak kdo je tady blbec?
  Zajímalo by mě zda by jste byl schopen bez urážek diskutovat alespoň s Petrem Hájkem nebo Bartošem?
  Můžete když už teda né mě ale ostatním jaký smysl má to vaše trolování zde i jinde? Dávat si pozor na židy a odhalovat je to ano to beru ale vidět židy úplně všude,tak to už by se z toho musel někdo zbláznit.Kopáte kolem sebe a nakonec není žid jako žid.Proč radši nevytáhnete do boje proti zeleným a oranžovým neomarxistům?
  Možná že by jste udělal dobrou věc kdyby jste začal psát na nějaké nepřátelské stránky,to by mělo smysl.

 16. Já bych to pane Jane upřesnila na „dávat si pozor na pozitivní diskriminaci, nebo jinak – rasismus naruby“. Nic neznámého, řeší i sami Židé, kteří se za takové považují.
  Myslím, že nikdy toho člověk neví dost, a pokud má informace, respektive vyhledává je, ale nerozhodnutý, nezaujatý a bez nenávisti, hlavně z potřeby porozumět, pak začne vnímat dvojsmysly, číst mezi řádky, chápat další souvislosti a – nechci být tolik knižní – vede to alespoň někam,
  k nějaké možná i konstruktivní dohodě.
  Když jsem pracovala na jednom ministerstvu (3 měsíce – úplně stačilo), pro zahraničí jsem byla přejmenována na Hannah, aniž bych tušila. Takže o něčem, jak se dnes říká, „není zkrátka žádná“.
  A přesto. Ani to ještě neznamená konec světa, a nemusíme se všichni zbláznit a na každém kroku programově nenávidět.
  Třeba se s tím vším ještě něco dělat dá, hlavně v dnešním světě informací. Moc si to přeji.

 17. Původem rumunský Žid, Marcus Eli Revici, který se v Americe nazýval Ravage, oslovil ve svém článku v newyorském „Century Magazine“ z 28. ledna 1928 přímo nežidovské národy:
  „Nejste ještě ani na samém počátku k rozpoznání skutečné velikosti naší viny. Jsme vetřelci a okupanti. Jsme ničitelé. Jsme buřiči a revolucionáři. Zmocnili jsme se vašeho přirozeného světa, vašich ideálů, vašich osudů a udělali jsme z nich zdechliny. To my jsme byli pravou příčinou nejen poslední války, ale téměř všech vašich válek. Byli jsme původci nejen ruské, nýbrž vůbec všech větších revolucí vašich dějin. Zanesli jsme nejednotu a zmatky do vašeho osobního i veřejného života a děláme to dodnes. Nikdo nemůže říci, jak dlouho to ještě bude pokračovat“

  (Cit. podle J. Rothkranz; Nadcházející „diktatura humanity“ Aneb
  Panství Antikrista, II. díl)

 18. Pane tak zvaný katolíku Stále čekám na to až odpovíte na moje otázky.Jo ještě se vás na něco zeptám.Když už si říkáte katolíck.Chodíte do kostela a ke svatému přijímání?
  Jestli zahlcujete faráře ve zpovědnici podobnými nesmysly tak se vůbec nedivim proč faráři tolik chlastaj.
  Třeba nějaký Rvange toto v Americe v roce 1928 opravdu napsal.Stále oprakuji otázku jaké máte řešení jak z té situace ven???

 19. Mladíku slabomyslný, splnil jsi svojí „občanskou povinnost“ užitečného idiota a byl jsi „volit“? Asi ano, že? Tak se s tou „novinou“ pochlub židovské Haničce (viz. výše) a náležitě jí prodiskutujte…

 20. Ano volit jsem šel, a ty? Všiml sis že já ti odpověděl na všechny dotazy co jsi mi kdy dal a ty nedokážeš odpovědět ani na jednu z mých otázek.Děláš chytrého ale řešení funfování státu NEMÁŠ.
  Opakuji otázku.I kdyby vše co říkáš byla pravda tak KONEČNĚ MÁŠ NĚJAKÉ ŘEŠENÍ JAK Z TOHO VEN,,,????????

 21. No, víš mladíku slabomyslný, tvojím osudem je zřejmě až nadosmrti zůstat zmanipulovaným blbečkem (plebejská úroveň „chápání“ těchto věcí je u tebe evidentní) takže na bábovičky tu máš židovskou Haničku (viz. výše)…

 22. …Ve všech tzv. demokratických zemích (i jinde) jsou všechny politické strany bez výjimky a bez ohledu na název i program buď přímo založeny nebo infiltrovány, ale v každém případě řízeny zednáři z pověření svých židovských příkazců. Úloha tzv. křesťanských stran pak spočívá pouze v podchycení masy křesťanských voličů s cílem ukolébat je klamným bezpečím křesťanské „ochrany“ a přitom nenápadně nabírat kurz, výhodný pro Satanovu synagogu. Nežádoucí strany nebo hnutí nejsou do parlamentu vpuštěny. Rovněž tak jsou ovládány touto mocí všechny složky veřejného života v téměř každé zemi světa. Tím je celý tzv. demokratický systém pouhou fraškou, divadelním představením pro zmanipulované a dezorientované masy…

  Národní ekonomiky neexistují, existuje pouze světová ekonomika, jejíž řízení je určováno konsorciem 14 světových židovských bank. Tento jediný fakt rozhoduje o suverenitě států a nezávislosti jejich politiky, protože toto konsorcium vlastní, řídí nebo alespoň kontroluje 86% veškerého světového oběživa.

  Masová média (televize a tisk) monopolizovaná v celém světě Židovstvem jsou univerzálním prostředkem k unifikaci myšlení a následného jednání lidí, což je kategorickou podmínkou nadnárodních intergrací a posléze instalace židovské světovlády v jednom jediném světovém státě – ONE WORLD.

  • Hezky dlouze napsano ale snad staci rici „Za vsim zlem byl je a bude zid“ PS To neni antisemi to je proste fakt .Neni to nic noveho je to stara Pravda a proto se ji oni tak boji a vytvareji si ruzne idioto zakony na zastrasovani lidi . Dnes se lide boji vice nezli za bolsevika ,viz prispevky vsude .

 23. katolíku OPAKUJI OTÁZKU I KDYBY VŠECHNO CO JSI NAPSAL BYLA PRAVDA TAK MÁŠ NĚJAKÉ ŽEŠENÍ JAK Z TOHO VEN????
  Ono je opravdu hrozné že na jednu stranu vytáhneš něco s čím máš částečně pravdu nebo nějakou věc kterou ví každej to OK a na druhou stranu pliveš kolem sebe a na všechny.Nevím čemu pomůžeš tím když nepůjdeš volit.Co má podle tebe smysl,když nemá smysl zakládat politickou stranu,občanské zružení, dělat jakoukoliv akci.Schromáždění,průvod? TAK CO MÁ TEDA SMYSL? POUKAZOVÁNÍ JEN A POUZE NA ŽIDOVSKÉ SPIKNUTÍ JE HODNĚ MÁLO.MŮŽEŠ MI LASKAVĚ ODPOVĚDĚL NA TU MOU JEDNODUCHOU OTÁZKU CO JSEM TI POLOŽIL ASI DVACETKRÁT?????
  Já osobně když se v něčem rýpu,a kritizuji tak hledám řešení toho problému a pokud je vmých silách tak ho vyřešim například drobnosti v osobnim životě.Ty pořád židi,židi židi ale jak z toho ven.
  Tak když jsi tak chytrý tak vysvětli jak se dá založit strana co nebude inflirtovaná zednáři ani Biskou???? Nedokážeš si přiznat to že žádné řešení nemáš.Nebo se ti už rosvítilo? Poslouchám.

  • Nesahej mi na Havlicka . Chces odpovedi na stupidni otazky v dobe internetu . Tak cti a nekvakej zde ty idiotismy . Copak ti nestaci si precist alespon cast toho co ti Katolik nabizi ve svych souborech ? Kdybys to mel precist tak ti asi nestaci zbytek zivota . Tak laskave neunavuj idiotootazkami cloveka ktery hodne vi na rozdil od tebe erichu steine

 24. Výborně, čím dál tím lépe, pánové.
  Panu Katolíkovi děkuji za alespoň nějaké ulehčení mého života v tomhle světě, dokonce na internetu.
  Ale pochopení to věru nebylo žádné.

 25. Vážení pak tzv katolík o dané problematice nemá žádný přehled.Nemá smysl číst knihy o lidech co jsou dávno mrtvý také jejich důvěryhodnost je relativní …Jeho komentáře čtu pozorně .Jsme tady a teď.
  Mé otázky nejdou ničím složité.Tak jaké podle tebe našel ten pan katolík řešení jak se oprostit od té židovské světovlády?
  Nevím jestli někdo pomůže národu jen tím že bude znát nazpaměť jména zednářů 19 století nebo nějaké dopodrobna nastudované téma.Když to někdo zná tak OK ale já se ptám na to nejdůležitější.
  Už mě nebaví do nekonečna opakovat školácké a jednoduché otázky na které ten strašně chytrej pán nedokáže odpovědět.
  Jak se máme oprostit z toho židovského jha? Jakou stranu a jaký program a konstruktivní řešení nabízí? Jsem zvědavý jestli nějaké máš. Ono je jednoduché říct za všechno můžou židi,blbý je tohle i tamto ale něco vytvořit.Třeba uspět ve volbách jako Okamura umí málokdo.
  nevěřící: Jestli znáš odpovědi který ten chytrák nezná tak sem snima.Možná nejsem sám koho to zajímá.

  • Neb jsi nepochopil jejich maffi ,tu soudrznost ktere se rika MISPULE asi je to nespravne napsane ale to neni ten problem zde . Oni se instaluji a pujcuji si penize oni ovladaji vsechny (5) media v USA . Rkaji co chteji a lidi nemaji absolutne ideu o nicem (jako ty ) neb nectou . Jiz syfiliida Lenin rikal ucit se 3x . Dnes nikdo neumi pocitat nezna historii rodi se miliony autistu cili idiotu ,buzeranti ovladaji dnes vse (ambasadorUSA tanci s pervert po Praze . Deti se uci o sexu v 8 letech od teplousu . Zruseni klinik pro skoroteple zkazany krize po Americe strhavany . Kdo ze je za tim . Ten vejr v cepici s ksiltem co nema ani na cinzi?? Mysli chlape a nebud blbej a kdyz uz chces bejt blbej bud tedy ve sklepe

 26. A dál? Jenom urážíte ale konstruktivní řešení nevidím.Pojmenování mnohých věcí pravým jménem třeba židů buzerantů na ambasádě USA je sice dobré ale kde máte plán jak s tím něco dělat.
  katolík pořád diagnostikuje ale neléčí.
  Dám jednoduchý příklad.Budeš doktor a bude mít někdo nějakou ránu a ty o té ráně budeš vědět všechno.Jak vznikla co tam je i latinsky.Co uděláš? Budeš řešit to jak tu ránu zacelit,jak pomoct pacientovi.K čemu by byl doktor kdyby jen a pouze dělal diagnostiku a o léčení pacienta by nechtěl ani slyšet?

 27. Kdyz ti nekdo odpovi verejne jak veci resit ,dostanes se opet do r 1933 . Nikdo nechce riskovat kejhak kvuli lidem kteri nechapou a neb jsou dusevne na te urovni ktere se rika Uzitecni idioti. Rozhledni se hlavne kolem sebe v CR a rozpoznej kdo je kdo a kdo je bohaty a kdo je chudy ,spatne receno, jsou samozrejme chudi zide, ale to je ten collateral pro onech par Vyvolenych bezcharakternich bestii ktere vladnou . Vzdyt kazdy ne uplne blby vi ze 80 zidovskych rodin a mafii si rozdelilo vse co komunisti vybudovali v potu tvare naroda kde vsichni delali ze delaji ale malinko kradli ale vse koncilo u reznika a zelinare ,ktery si tedy mohl koupi embecko kazdy druhy rok . Predali republiku s prebytkem neb onen dabel od dob Salcmana byl v cekarne . A hle blb Gorba spolkl jogr a opet se jede ,kiz 25 let v Evrope a nyni jeste Ukraina ale v tom s edabel vyzna alebrz vime co byla Podkarpatska Rus cili zidovina stejne jako dnes tak opevovani smejdi cikani . Staci??

 28. A doplnek ,co jako by melo byt reseni ?? Vzdyt dnes je pod kontrolou onech parasite absolutne vse ,zakony penize dluhy moralka ,proste vse . Jedine co vse vyresi neni Katolik a jinni kteri vedi a pisi ale bida jako vzdy . A ta jeste zdaleka neprisla ,tisknou se penize coz privede situaci kdy si jezdili v deutschlandu pro cigara s koleckem penez ,jaka byla inflace . A ta je za dvermi ,kroti ji jak mohou ale jak dlouho ?? Poslouchej economy a ne idioty v CT 24 a jinde . Ti vzdy byli ,pamatuji ty casy

 29. nevěřící No je dobře že se stebou dá už trošku lépe mluvit než s katolíkem.Ten člověk mě neštve pro to že má svoje přesvědčení ale pro to že plive na akci D.O.S.T.cz Petra Hájka,Adama Bartoše a vůbec všechny.
  To že jsou židé na vysokých místech všude víme, ale opravdu mi příjde ujeté zavrhovat úplně všechny strany a organizace jen pro to že ty židé jsou tam i tam a vše mají pod kontroulou.To by také někdo mohl říci že je proti nacionálním pochodům jen kvůli tomu že je tam tajná policie a biska? Tak to bylo v novodobých dějinách vždycky.Ty si také myslíš že je užitečným idiotem každej kdo vůbec něco dělá cokoliv?
  Když by jsme to vzali do mrtě do extrému tak přece nepřestaneš telefonovat když víme že opreátoři vše poslouchají a může to být k dispozici policii.Stejně tak nepřestaneš platit daně i když víš že se z toho budou živit cikáni a že o tom může rozhodovat žid o tvých penězích .Proto jsem s nadsázkou napsal že by jsme mohli spáchat hromadnou sebevraždu….
  Co se týče chudý a bohatý tak já osobně si nežiju špatně.Kdo má třeba dobrý plat vilu auto nebo cokoliv,tak nemusí být podvodník,zloděj nebo žid….
  Ono se z mnohých informací můžou vyvynout bláboly.Třeba já na zakarpatské rusi byl osobně asi 14 dní.Žádného žida(POZNATELNÉHO) jsem tam neviděl a možná nějakou malou synagogu jsem tam viděl ale víc bylo kostelů.
  Co se týče východu,tak mám dojem že Putin a jeho nápad se zlatýma mincema nemusí být od židů.
  I kdyby měli židé úplně vše v moci na světě a i kdyby všechno bylo opravdu tim namazaným krajícem dolů,tak by pořád mělo větší smysl jít a bojovat.Dělat cokoliv než jen na internetu či u piva nadávat na židy,politiky,přistěhovalce nebo cokoliv jiného.
  Rozumíš o čem přesně mluvim? o přístupu k věci.Mým cílem není nikoho vyprovokovat k tomu aby někdo ryskoval třeba opěvování roku 1933 ale tom že je mnoho cest co jsou v souladu se zákony České Republiky dokonce i nenásilný způsoby,jak bojovat za vlast.
  Jistě že jsou exitrémy jeden vše přijímat nekriticky a nevidět průhledného žida a extrém říci všude jsou židi nic nemá cenu….

  • Muzes konvertovat ,porid si kaftan z 15 stoleti klobrc z 1810 nech si narust pejzy kup si trasne a usrihni kalhoty nad kotniky . Hebl neni dulezity jak jiste vis vzor Wehrmachtu byl Goldberg blondaty zid . Mozna ze I slouzil v divizi SS slozene pouze z zidu a nebo mozna potom delal kapo a mlatil soukmenovce tyci drevenou . Problem je ten ze te neprijmou ,pouze pouziji stejne jako Karola Sidona kteremu to vpalil verejne I Kraus bavic ,na TV „jsi jen konvertak“ . Jinak ja radeji ctu ty story co Katolik zverejnil a miliony internetovych informaci . Ja mel kdysi nazory jako ti tolerantni ,ale postupne jsem zjistil ze jsem byl pomyleny a ze skutecne co oni reknou je lez a podvod . Samozrejme ze tvuj soused zid je hodny zameta a pije pivo a zere veprovou jako ty . Rec je o tech kteri to ridi zezadu a ver ze kdyby onen soused byl pouzitelny pro ne okamzite se zmeni v zajmu sveho povyseneho rasoveho zajmu a bude slouzit jako slouzi ti dnesni (rozhledni se kdo je ve vedeni na jakekoli urovni )vedouci slouhove . Budou tleskat vrazdeni napadani statu jednoho za druhym a vbec zaprou i svou babicku budeli to v jejich zajmu a veci . Jinak ja koncim skoda casu resit veci ,kazdy si musi promeny a nazory projit sam a nebo zemrit jako pouzitelny vul .

 30. nevěřící:Nepochopil jsi o čem jsem psal.Nemluvil jsem o žádném sousedovi židovi natož o nějakém konvertování.Nějak nerozumim té pointě o které mluvíš.
  Dávat si pozor na židy ,odhalovat je to ano ale nemůže se s tebe stát blázen, co na to téma myslí každej den.Nějaké ilumináty hledat i v šachovém kroužku nebo v sousedním domě by bylo ujeté.S nějakýma velkýma korporacema běžný člověk nenadělá skoro nic.Teď jsem si vzpomněl na to že i samotní němci za války pak usměrnili ty co se zbláznili jako ten tzn katolík a poslali je na východní frontu.

  Normální nacionalista má i své osobní koníčky,rodinu a další věci. Kromě židovské otázky tu máš x dalších otázek cikáni,muslimové,pravdoláskaři.Či řešení něčeho lokálního třeba předražené zakázky na výstavbu radnice…..Jak to říct stačí něco říct jednou a né o nějakém byť důležitém tématu žvanit celej den,
  Také zbystřim když vidim davidovu hvězdu nebo nějaký podivný nos.Na druhou stranu je dobře vidět blázny co jsou schopný zmlátit holku skrz přívěšek a ani se nezeptat jestli ví co to je.Je dobré i vidět cestu kudy nejít.
  Říká ti něco soudnost a rozum?

 31. Slabomyslný debil (Čáka) zde slintá o soudnosti a rozumu.. To je opravdu pikantní!

  Roli doživotního užitečného idiota máš zajištěnou…

 32. katolík:Opakuji otázku jaké máš řešení těch problémů které popisuješ? Pořád naznančuješ to že nemá smysl zakládat jakoukuovi stranu,hnutí,uspořádat jakoukoliv akci.TY PROSTĚ NIC NEUMÍŠ A KAZÍŠ PRÁCI OSTATNÍM.TAKVŽE PODLE TEBE AŤ UŽ JE ČLOVĚK V JAKÉKOLIV STRANĚ,HNUTÍ MOŽNÁ I KROUŽKU JE UŽITEČNÝM IDIOTEM? KDY KONEČNĚ NABÍDNEŠ TO ROZKLÍČOVÁNÍ.?
  Kromě řešení schození atomové bomby nebo něčeho podobného co je v pořádku a legitimní nemáš.Na rozdíl od Adama Bartoše.Kdyby se oběvila podobná strana jako je Národní Demokracie nebo podobná organizace akce D.O.S.T.cz např byli by tam jiní lidé a jmenovalo by se to jinak.Tak bys zcela jistě začal také kritizovat a útočit.Dokaž mi že se mýlim.Jak by to podle tebe mělo vypadat když jsi tak chytrej?

 33. „První jsem si myslel že už je zbytečné zakládat další stranu ale teď si říkám že ten hlas Národní Demokracii není ztracený.I když jsme nedostali ani jedno procento k kterého by bylo 30 korun za každý hlas.Dobré je se na vše dívat optimisticky.Přez to všechno jsem měl z Evropských voleb radost.Propadli zelení a dostali se tam svobodní a Strana zdravého rozumu dosáhla na příspěvěk. Díky Bohu za to že v západní Evropě uspěli slušnější strany jako je NPD,Zlatý Úsvit,Joblik,Náordní Frnota či UKIP a další a další kamarádi“.

  Slabomyslný mladík (Čáka) se tu opět rochní v demokratické zednařině. A to víš, že ten hlas není ztracený Jeníčku.. Naopak svojí roli užitečného idiůtka si sehrál velmi dobře. Takže máš všechny důvody mít z „voleb“ opravdovou radost! Proto máš demokracii, víš.. A radovánky: NPD, Zlatý Úsvit, Joblik, UKIP, Ne Bruselu, ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, Úsvit, ANO, a tisíce dalších uskupení, které v tvém životě budou ještě zakládány pro ZÁBAVU gojímských (nežidovských) národů! Jak to tak nádherně popisují proslulé Protokoly sionských mudrců (dokument nejvyšších rabínských špiček a pohlavárů z B’nai B’rith).

  Členy posledně jmenované organizace – židovské zednářské lóže B’nai B’rith jsou v ČR Židé: V. Klaus, V. Havel †, R. Slánský ml. †, L. Dobrovský, V. Dlouhý, V. Železný atd. Této zednářské organizaci jsou všude na světě (ve všech státech kde působí), podřízeny všechny zednářské lóže a jimi řízené spolky (Rotary- klub, PEN-klub atd.) A z Rotary také „pochází“ p. Adam Benjamin.

  P. S. – a pokus se také psát trošku gramotněji… Tvůj pravopis je otřesný. A můžeš s tím začít hned, jakmile zde zase začneš po milionté chrlit desítky idiootázek a krkolomných rádoby chytrých debilit.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s