Evropská unie jako projekt tajných společností (video)

Studujeme-li cíle tajných společností, pak nemůžeme nevidět jejich touhu po světovládě a po sjednocování kontinentů, sjednocování lidstva. Projekt EU vychází vstříc těmto idejím.

více zde

13 komentářů u „Evropská unie jako projekt tajných společností (video)

 1. Vážená paní Tydlitátová!

  Skutečná mafie je neviditelná, a zasahuje do všech oblastí života lidí.
  Její struktura nesmí být nikdy čitelná, a způsoby manipulace musí být vždy „šity na míru“ momentálním požadavkům. Tak, aby vše na první pohled jasně splňovalo poptávku, nebo dokonce bylo především vítáno jako užitečné.
  V těchto obdobích jsou získáváni, ovlivňováni a manipulováni důležití spojenci, s pocitem, že slouží dobré věci, že jsou potřební, pokrokoví, pomáhají.
  Ve spletitosti všeho, co na světě probíhá, se všechny mafie připojují i ke všem záměrům, které důvěřivé lidi oslovují, jenomže ony mafie samovolně a nepozorovaně své záměry upravují tak, aby tok peněz „odklonily“ spolehlivě a vždy na své účty. To už známe, a více než dobře a skutečně dokonale, i od takzvané revoluce z roku 1989.
  A tak se všechny mafie, ovládáním každé současnosti, přesouvají dostatečně „zabezpečené“ z minulosti (často i dávné a již skutečně jen těžko probádatelné) do daleké budoucnosti. A ze všech lidí se nejvíce právě ony tváří jako ty nejmorrálnější, ač jsou přitom zcela a absolutně lhostejní k životům lidí ostatních.

  Viďte, paní Tydlitátová!
  Ze stejného společenství, uvedeného výše, se rekrutovali i dnešní věštci a vizionáři, okupující v nebývalé míře naše média, největší podvodníci všech podvodníků, a možná i všech dob, zatímco Vám osobně naopak dokonce v dnešní době vizionáři schází.
  A co takhle používat alespoň občas normální lidský mozek?
  Mohli bychom začít třeba i Janem Ámosem Komenským, když už jsme v té České republice.

  Hana Zalabáková

 2. Skutečná mafie – díl druhý.

  Skutečná mafie je neviditelná, nepolapitelná a nezničitelná.

  Je všude, to znamená, že opravdu všude.

  Své postupy dlouhodobě připravuje.
  Nejprve na mnoha úrovních, kdy s předstihem a prostřednictvím nejmodernějších a nejatraktivnějších postupů zasahuje do myšlení lidí.

  Pak teprve přichází s činy, které každodenně, vytrvale a nenápadně rozvíjí.

  Vše vypadá pro ostatní jako nenásilné, ba dokonce potřebné a pokrokové, lidské a hlavně citlivé, charakterní, morální, pravdivé a tak dále a tak dále.
  Právě k takto působícím lidským činnostem, již existujícím, se mafie nejsnáze připojí, a „hravě“, především rafinovaně, pak manipuluje
  s myšlením velkého množství lidí ve svůj vlastní prospěch.

  Finanční zhodnocení celé akce, nebo spíš akcí, se navenek neprokáže bezprostředně.
  Lidé jsou dlouhodobě udržováni v mnohých různých iluzích, velkých nadějích a myšlenkových stereotypech.
  Zničení a zneužití se následně již neprojeví, podvedení ještě dlouho nepochopí, nebo se se neradi přiznávají, a přesvědčení obtížně přehodnocují své myšlení, nebo se již těžko vyvazují z důležitých sociálních kontaktů a spojenectví, i svých způsobů uvažování v tomto kontextu.

  Darem z nebes (či snad z pekla?) jsou pro mafie lidé transparentní, otevření, čestní a především rychle a snadno ovlivnitelní.

  Nejdůležitější – pro realizaci cílů mafií – je vnášení balastu mezi lidi, který odpoutává pozornost od věcí podstatných, a nemusí to být ani balast na první pohled zřejmý a primitivní.

  Hana Zalabáková

 3. Samozřejmě, že Evropská unie je dílo židovsko-zednářské světové moci jako předstupeň k instalaci globální židovské univerzální vlády a vytvoření jediného světového státu – One World!
  K tomuto je asi nejlepší ještě jednou všem zájemcům o tuto tématiku doporučit (už zde doporučovaná) následující díla:

  J. Rothkranz; Maastrichtská dohoda – konečné řešení pro Evropu 1. Díl
  J. Rothkranz; Maastrichtská dohoda – konečné řešení pro Evropu 2. Díl
  E. Ludendorff; Eliminace zednářstva odhalením jeho tajemství

  Stahujte z
  http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com

 4. A ZASE TA D.O.S.T. PARTA
  (staženo z http://www.mariapro.cz)

  I když je Velikonoční oktáv, nelze jinak, musím se opět ohradit proti té D.O.S.T. partě, která se ve svém programu hlásí i k pohanské kultuře ( toto nazývá falešně, ale o to více vznešeně anticko-křesťanskými kořeny západní kultury) a která se již v minulosti neštítila smilnit a provozovat podivně účelový řiťo-alpinismus s kacířem, dnes již exprezidentem V. Klausem. Neštítila se na Národní třídě mávat svobodo-zednářskou vlajkou ČR a k tomu hulákat: „Ať žije prezident”. Neštítila se ani duchovně obcovat s bývalou komunistickou kandidátkou na prezidenta s paní Bobošíkovou a spolu s ní svádět důvěřivé katolíky k tomu, aby daly svůj hlas místo Kristu Králi samozvancům, které žádná skutečná katolická autorita k ničemu nepověřila, takže byli, jsou a budou pouze pyšnými svůdci, kteří se sami vlomili do podivných rolí proroků a spasitelů národa. Neštítí se tito falešní proroci, pod další svobodo-zednářskou vlajkou Velké Británie, smilnit dále ani s tím dvorním šaškem královského parlamentu EU Nigelem Faragem a v současnosti s dalším kacířem Adamem B. Bartošem, a společně s jeho stranou za falešnými hesly, které některá část katolických občanů chce slyšet, odvádět lidi od Krista Krále směrem do Bruselu a navíc, neštítí se ani k tomu všemu pořádat další a další narcistické pochody viz např. ZDE .
  Věřte, nebo nevěřte, ale ovoce té D.O.S.T. party začíná dozrávat ve velmi lákavé plody na pohled, které však uvnitř jsou vysoce nebezpečné. No jen považte například toto. Tito samozvanci například papeži Janu Pavlu II., nebo Benediktu XVI., nemohou přijít na jméno za jejich smilstvo s kacíři a pohany na těch šílených setkání Zloduchů v Assisi, ale sami dělají totéž, jen na malinkaté úrovni. Jen si beze strachu položme otázku : „ jaký je rozdíl mezi modernistickými papeži a po-koncilními katolíky vůbec, kteří smilnili s pohany, kacíři a gnostiky v Assisi a smilní s nimi prakticky v nějakém podivném ekumenismu dodnes a mezi těmi samozvanci té D.O.S.T. party, kteří smilní z rovna tak s kacíři, pohany, nevěřícími ateisty atd…?“ No jen si na tuto otázku po pečlivé modlitbě k Bohu Duchu Svatému odpovězme. Jaký? Navíc další otázkou je, co by těmto samozvancům asi dnes řekl sv. Jan Křtitel, když o Veliké Noci tito se přiblížili v kostele, či v nějakém salónku ke křestnímu pramenu a obnovovali své křestní sliby?
  Katolík, který miluje Krista Krále nade vše a který je Mu vděčen za to, co pro nás vykonal, tak takový věřící jistě zná pravdivé odpovědi. Avšak takový katolík, kterému je milejší být neustále klamán od stále nových a nových falešných proroků a který má své srdce stejně demokratické od té D.O.S.T. party, ale stejné i od po-koncilních modernistů, protože si chce taktéž sám, bez Pána Boha, zvolit takové vládce, které uzná ve své pýše jenom on sám za vhodné, tak takový občan pravdivé odpovědi nezná a asi se velice pravděpodobně, pokud může, zúčastní toho pod falešnou vlajkou smilného pochodu za tak zvanou obnovu Českého státu a pak, asi, bude i volit ty politické turisty.
  Konec článku

  Moje poznámka: tito lidé z tzv. Akce D.O.S.T. nemají přirozeně s katolíky nic společného! Jejich „duchovní otec“ je – Žid a homosexuál V. Klaus (člen židovského zednářského řádu B’nai B’rith ), který společně s Židem J. Weiglem a jinými plní úlohu tzv. euroskeptiků. Toto divadlo je přirozeně zcela v režii zednářů za velké účasti pseudokatolíků (Semín atd.) a nevědomých užitečných idiotů!

  Co se týče tzv. Národní demokracie pod vedením A. Bartoše (jeho styky se zednářkým Rotary-klubem jsou výmluvné) – doporučuji dok. snímek z jejich „tiskové konference“ a pohled na „nádherného“ Žida Daniela Solise! Opravdu důvěryhodné uskupení, které chce v židozednářském divadle (v tzv. volbách do Evropského parlamentu) usilovat o vstup do této zednářské „svatyně“ a tam bojovat za národní a křesťanské hodnoty!

 5. ZA KATOLICKOU VÍRU

  Odpověď čtenáři:
  Vážený pane Jindřichu,

  židovsko-zednářská světová moc, která ovládá světové finance, politiku, všechny nadnárodní instituce a tisíce organizací, má přirozeně pod kontrolou i všechna uskupení a sdružení, která jsou jen trochu významná. Tato moc zároveň sama vytváří „všechny“ antagonismy (zdánlivé). Proto kupř. v politice ovládají a mají pod kontrolou strany pravicové, levicové, nacionalistické, „křesťanské“, neonacistické atd, atd. Oni sami zakládají kupř. tzv. strany eurooptimistické i strany (a všechna možná sdružení) euroskeptické – tedy zdánlivé protiklady. Tím mají všechno pod kontrolou a zároveň vytvářejí účelový chaos. Je to ďáblova léčka! Takže to, jestli někdo (kupř. Williamson) píše protižidovsky či protizednářsky, jak podotýkáte, absolutně nevypovídá o tom, že nemůže být zednář. Vždy ovládají oba póly. I největší zrůda se může tvářit a vystupovat jako světec. Příklad současného pseudopapeže Františka (je vysokostupňovým zednářem, kterého si podle všech dostupných informací Satanova synagoga připravovala dlouho před svým „zvolením“) je toho krásným dokladem! Světová (Židy a zednáři) řízená média ho představují jako papeže chudých (a on tak sám také vystupuje) a velkého nositele naděje. A totálně zmanipulované masy ho také tak oslavují.

  Znovu opakuji, najděte si čas na obě doporučená díla a mnohé pochopíte (?) zakrátko sám. Z Vaší reakce jsem však pochopil, že jste obě díla nečetl zatím vůbec. V takovém případě Vám však doporučuji si je obě přečíst od začátku celá. Nezačínat tudíž (u „Temna v Církvi“) až od zmíněné str. 168, ale od začátku knihy.

  Dílo Maurice Pinaye: Spiknutí proti Církvi (zločiny proti Církvi a lidstvu), považuji za dílo fundamentální, které by měl číst každý katolík.

  S pozdravem
  L.

 6. Komentář k článku:
  Dvorana židovské slávy (224) publicista Karel Steigerwald

  Tento Žid (Steigerwald), když byl před lety (v roce 2007 či 2008) zveřejněn na internetu – Seznam Židů a židovských míšenců v politice ČSFR, ČR a SR po r. 1989 (aryanrebel.files.wordpress.com/2008/03/castecny-seznam-zidu-a…) – na to vztekle reagoval tak, že napsal článek s názvem: „Židé? Seznam Čechů je mnohem horší“.

  Tento vztek je u Židů typický! Svůj původ naprostá většina z nich přísně utajuje (je to u nich jakýsi nepsaný zákon!) a když je na ně poukázáno, tak ho popírají (ne všichni), nebo vztekle prskají.

 7. ČÁSTEČNÝ SEZNAM ŽIDŮ A ŽIDOVSKÝCH MÍŠENCŮ V POLITICE ČSFR, ČR A SR PO R. 1989

  Click to access castecny-seznam-zidu-a-zidovskych-misencu-v-politice-csfr-cr-a-sr-po-r-1989.pdf

  Tito a další Židé jsou odpovědni za devastaci a cílenou likvidaci naší země – její národní suverenity a bazarový výprodej národního bohatství do rukou mezinárodního židovského kapitálu! Toto (stejně jako i vtažení ČR do EU a NATO) bylo posláním všech vlád po roce 1989!

 8. Pane Katolíku,
  nejsem módní manipulátor kouč, mediátor, ani dobře vydělávající „šlechtic psychoterapie“ psychoanalytik. Jsem úplně obyčejná absolventka 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a následně psychiatr už mnoho let. Nejsem ani žádný antisemita, i když se některé obyvatele a uživatele této planety, kteří se považují za ty pravé Židy, snažím na něco důležitého upozornit. Mám mnoho statečných předků.
  Opravdu si toho o vás myslím mnoho. Snažím se říct něco úplně jiného, než Vy. Napadá mě i, pokud nejste to, co napsal pan Jan Čáka, jestli nejste nějaký provokatér, ještě ke všemu hodně nenormální.

  • Hanka:
   „…Pokud byste pane Katolíku dobře znal ty z nás, kteří se považují za Židy, a měl mezi nimi své přátele, a měl je rád, věděl byste, že takto jednoduché vše není. Že se tito Židé mezi sebou hádají, že se kritizují a pomlouvají, docela hodně (žádné typicky české chování), že jsou hodní i špatní, velmi chytří, ale logicky i hloupí, jako všichni lidé…“ (citát z níže zveřejněného komentáře na tomto webu)

   Reaguji naprosto výjimečně a velmi stručně.
   Židovská Haničko… přeji vám úspěšnou psychiatrickou kariéru.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s