Manifest NE Bruselu – Národní demokracie

NE Bruselu – Národní demokracie je konzervativní a vlastenecká strana hlásící se k odkazu anticko-křesťanské civilizace. Jejím hlavním cílem je ochrana národních zájmů a tradičních hodnot, které jsou základem lidského společenství (tradiční rodina, tvořená mužem, ženou a dětmi, sebevědomý národ, víra, práce apod.). Právě tyto hodnoty jsou v současnosti účelově rozkládány a likvidovány, neboť byly po staletí garanty skutečné svobody člověka.

Praktickým projevem našeho národoveckého přesvědčení je naléhavé vědomí důležitosti okamžitého odchodu České republiky z Evropské unie. Jedině tak může být našemu státu navrácena ztracená suverenita a nezávislost. Nehodláme čekat na rozpad tohoto „žaláře národů“, k němuž dříve či později nevyhnutelně dojde. Už od této chvíle chceme sami určovat budoucí osudy své vlasti.

NE Bruselu – Národní demokracie chce chránit a rozšiřovat národní zdroje – pěstovat zdravý duševní stav národa, lásku k vlasti, znalost vlastní identity a historie. Chce vést k vědomí zodpovědnosti současných generací vůči generacím předků i generacím potomků, protože budoucnost našeho národa tkví v pevné pospolitosti a národní solidaritě. Uvědomujeme si rovněž důležitost ochrany zdrojů národního bohatství, jako je zemědělská půda, pitná voda či energetika. Tyto strategické zdroje a vůbec bohatství celé země musejí zůstat v českých rukou.

NE Bruselu – Národní demokracie je stranou kulturního nacionalismu, jenž se opírá o společnou historii, kulturu, tradice a jazyk. Není šovinistická ani xenofobní, nestaví se odmítavě k cizincům ani jimi nepohrdá. Považuje však za nezbytné ponechat vedení země předním mužům našeho národa, kteří nejlépe ztělesňují jeho český a slovanský charakter.

Národní demokraté hodlají řešit zvyšující se problém rostoucího sociálního napětí mezi občany. Nesouhlasíme s tím, že jsou národní zájmy pod pláštíkem politické korektnosti ohrožovány chráněnými menšinami, čímž je nám na úkor naší přirozenosti vštěpován odlišný systém hodnot. Je třeba zrušit pozitivní diskriminaci. Rovnost před zákonem musí existovat i přes sociálně-kulturní rozdíly jedinců. Současný právní řád je zcela nepřehledný a řadovému občanovi nesrozumitelný. Proto chceme výrazně zjednodušit legislativu, a zajistit tak vymahatelnost práva. Ta je totiž předpokladem spravedlnosti.

NE Bruselu – Národní demokracie chce bránit zemi před všemi rozkladnými vlivy. Mezi ně patří zhoubné pokrokářské ideologie, masová imigrace, mediokracie, činnost cizích zpravodajských agentur, polotajných spolků, zahraničních nevládních organizací a vlivových think-tanků, nadnárodních korporací či mezinárodních bankéřských domů.

Národní demokraté nevěří módním řečem o nutnosti štíhlého a malého státu. Naopak jsme přesvědčeni, že stát má být dostatečně silný, aby se dokázal postavit agresivní a rozvratné politice zahraničních mocností. Stát musí mít tolik pravomocí a prostředků (včetně silné armády), aby spolehlivě ochránil své občany a své zájmy. Zároveň však musí ctít svobodu a soukromí jednotlivce, které jsou dnes opět vážně ohroženy. Nedovolíme, aby byli lidé ve svém soukromí, na něž mají výsostné právo, sledováni státem.

V etických a morálních otázkách národní demokraté zastávají konzervativní pozice. V oblasti ekonomické rozhodně nebudeme podporovat současné neoliberální modely, které se vydávají za pravicové. Upřednostňujeme sociálně-konzervativní model, v němž stát chrání domácí trh práce, sociálně slabé, je soběstačný a také sebevědomý ve vztahu k zahraničnímu kapitálu. Podporujeme nízké daně a úspory veřejných prostředků. Hospodaření státu by mělo být vyrovnané, aby země nebyla zadlužena u mezinárodních bankovních kartelů a nehrozilo její rozprodávání.

NE Bruselu – Národní demokracie je přesvědčena, že nadcházející volby do Evropského parlamentu budou důležitým střetem mezi silami hájícími tradiční křesťanské hodnoty a národní suverenitu jednotlivých evropských zemí na jedné straně a bruselskou diktaturou, reprezentovanou jí poslušnými politickými stranami na levici i na pravici, na straně druhé.

Národní demokraté jsou proto připraveni spolupracovat se všemi silami v Evropě na konečné porážce těchto temných sil reprezentovaných světovým zednářstvem, které mají jediný cíl – zotročení starobylých a slavných evropských národů.

NE Bruselu – Národní demokracie je jedinou silou v naší zemi, jež sjednocuje zastánce okamžitého vystoupení ČR z EU i obránce tradičních hodnot, kteří osvědčili svoji odhodlanost v boji proti vstupu naší republiky do EU při zmanipulovaném referendu před deseti lety. Dnes máme možnost výsledek tohoto referenda svým hlasem změnit. Využijme ji!

Volte NE Bruselu

Volte Národní demokracii

Volte svobodu evropským národům

www.nebruselu.cz

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s