Nejhorší vláda v historii. Bude ministrem pedofil? Výzva prezidentu republiky

zahlavi

NE Bruselu – Národní demokracie (ND) považuje současný návrh vládní sestavy za objektivně nejhorší vládní sestavu v novodobé historii země. Je výrazem totálního rozvratu politiky řízeného zvenčí a realizovaného za pomoci domácích pátých kolon.

Unijní kolonizace střední Evropy, která je dnes včetně České republiky de facto protektorátem EU, přinesla své hořké plody ve formě nástupu nečitelných podnikatelů-politiků navázaných na zahraniční kapitál (Babiš), kteří jen vystřídali už vyčpělé loutky týchž zájmů z vlád minulých (Schwarzenberg).

Řada navrhovaných kandidátů na ministry nové vlády má navíc silné vazby na USA, takže jen stěží mohou být nositeli autentických českých národních zájmů. Pavel Bělobrádek a Bohuslav Sobotka si jezdí do USA na stáže pro instrukce, Jiří Dienstbier má přímo americké občanství.

S novou vládou zároveň dochází k nástupu revolučně-levicových fanatiků, které v tomto kabinetu reprezentují jména jako Daniel Herman, Jiří Dienstbier, Michaela Marksová Tominová či Marcel Chládek. Znepokojivý je tak především nástup ideologie feminismu, politické korektnosti, gender a homosexualismu a ruku v ruce s tím jdoucí útok na rodinu a tradiční hodnoty vůbec, který je výše zmíněnými jmény symbolizován.

Ale to není vše. Zvrácenost a zlo obsažené v chystaném vládním kabinetu je ve skutečnosti ještě hlubší a obludnější, než by se mohlo na první pohled zdát. Vedení Národní demokracie disponuje důvěrnými informacemi, které zpochybňují morální integritu některých navržených kandidátů a to tak dramaticky, že jde za jakoukoli hranici současných veřejně přijímaných etických norem.

Minimálně dva navržení kandidáti na ministra trpí výraznými a nebezpečnými sexuálními úchylkami (bisexualita se silnými sadistickými sklony v případě prvním, nedoléčená pedofilie v případě druhém). Jsme přesvědčeni, že tito lidé jsou nebezpečím pro stát a představují vážné riziko jak ve vztahu ke „svým“ resortům, tak pro celou společnost.

Vzhledem ke zkušenostem ze zahraničí se totiž lze důvodně obávat, že do svých funkcí nebyli navrženi jen proto, že jsou pro tyto své zvrhlé sklony velice snadno vydíratelní, ale také proto, že v budoucnu mohou posloužit ke krytí rozsáhlé sítě obchodování s dětmi a sexuálního zneužívání dětí, které jsou v západních politických strukturách obvyklé a jejichž vybudování hrozí i u nás.

Jako politická strana, která si je vědoma důležitosti názorového ukotvení v křesťanských hodnotách, a je tudíž schopna nahlížet i duchovní pozadí současných politických a společenských nešvarů, NE Bruselu – Národní demokracie věří, že jsme svědky nikoli náhodných procesů, ale připravovaného nástupu organizovaného zločineckého systému s přesahem do polosvěta tajných organizací a společností.

NE Bruselu – Národní demokracie proto vyzývá prezidenta republiky, aby tyto ministry do svých úřadů nejmenoval. Odvolává se přitom na jeho příslib proslovený při návštěvě Karlovarského kraje, kde řekl, že by do úřadu nejmenoval ministra, který by byl pedofilem. Ať už šlo o náhodu či prezident republiky podobnými informacemi disponoval, je v každém případě potřeba zabránit nástupu takto morálně pokřivených lidí do vlivných funkcí.

NE Bruselu – Národní demokracie volá v této těžké hodině blížící se „protektorátní“ vlády všechny vlastence a lidi konzervativního přesvědčení ke společné práci na obnově českého národa.

Vedení NE Bruselu – Národní demokracie

Adam B. Bartoš – předseda
Ladislav Zemánek – místopředseda

16 komentářů u „Nejhorší vláda v historii. Bude ministrem pedofil? Výzva prezidentu republiky

 1. Máte naprostou pravdu,minimálně 3.z těchto židovských ministrů jsou obrovské bezpečnostní riziko pro naší zem.

 2. Máte naprostou pravdu,minimálně 3.z těchto židovských ministrů jsou obrovské bezpečnostní riziko pro naší zem.Ten dopis jste měl poslat i Babišovi.

 3. Ale to přece víme všichni, kdo je kdo, a ani jedno, ani druhé by neměla být ostuda, nebo ohrožení, anebo prst na ústa, chodit kolem toho po špičkách, když na internetu je dnes stejně všechno. Také Evropský institut odkazu Šoa. A proč by tam taky neměl být. Je to určitě v pořádku.

 4. Lidé jako Dinstbier,Marksova,Hermann,jsou skutečnou hrozbou pro naši zem.Marksová je jedna z organizátorů zvraceností jako je Prague Pride židovka která propaguje pedofilii jako beztrestnou nemoc,adopce dětí buzeranty a další zrudnosti.Herman je deviant kterého vydírá banda pedofilů z řad katolické cirkve aby se snáze dostali k majetku z církevních restitucí.Lidi proberte se!!!!!

 5. Racionálně a emočně neukočírované projevy nemohou nikdy uspět proti dlouhodobě připraveným a citově zvláštním lidem. Někoho jim líto je, byť je to zločinec a lump, a třeba i deviant, a někoho zase vůbec ne, přitom neprovedl vůbec nic a je hodný a ještě navíc důvěřivý. A ještě pořád věří těm, kteří se najednou tváří, že jeho slovům ale vůbec, ale ani trochu, ani malinko, zkrátka nerozumí. Pořád je tu ta možnost, přestat se takto alespoň tvářit.

  • Nevím co je připravený citově zvláštní člověk,vůbec nevím co si pod tímto pojmem mám predstavit.Naproti tomu ale vím že nejhorší zrudnosti se dělají přes lásku a soucit.Židi a katolíci jsou v tom přebornici.

 6. Přeborníkem je kde kdo. já bych začala u „Pravdy a lásky“ „Obnovy lásky v rodinách – Pevným objetím“, u Rodinných mediátorů – ošetřených v ČR už i Mediačním zákonem od září 2012 (málokdo to ví), kteří strkají nos do soukromí a financí i těm, kteří o ně v žádném
  případě nestojí.

 7. Zdá se, že nikdo nezná tato jména : JUDr. Daniela Kovářová – JUDr.Lenka Pavlová – obě mediátorky, stvořitelky mediačních center, i Mediačního zákona (podle tohoto zákona může nařídit soud mediaci psychologicky oslabeným lidem, respektive jako malým
  dětem). Další pěkný příklad – Anna Šabatová, podivná zprostředkovatelka adopce dospělé Aničky s culíky, vydávající se za holčičku, v Kuřimské kauze – nyní nejpravděpodobnější adeptka na veřejného ochránce. Metoda Rodinné konstelace ve spojení s Pevným objetím – kapitola sama pro sebe. Jména – Bert Hellinger,
  PhDr. Jiřina Prekop (tato mimo jiné pronesla, že „Češi si Havla nezaslouží“). Odkazy: Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení Křtiny, spolupracující pracoviště – Advokátní kancelář JUDr. Daniela Kovářová a partneři, Unie center pro rodinu a komunitu, Pevné objetí (reakce na ně PhDr. Zbyněk Vybíral, lékaři věnující se léčbě autismu), Kuřimská kauza – role pí Anny Šabatové, Mediační zákon – zásadně, nebo nemedializovaný – platí od září 2012.
  Vše k dohledání minimálně na internetu v plném znění.
  Může (už mohl dávno) se dozvědět každý, kdo se dozvědět chce. Zdá se, že se stále útočí právě na ty, kteří nic z výše uvedeného nestvořili, a ještě se musí především bránit.
  Další odkazy : Debatní klub na internetu, K 213 – Ing. Jiří Fiala.
  Pokud toto není dostatečné, a dostanu zase jen vynadáno, a nebudu ani vědět od koho, a za co, a beze jména a odkazů, tak to už tedy vážně nevím . . . . . .

 8. Tak to je tedy hodně zajímavé. Dnes píše na Prvních zprávách pan Zdeněk Jemelík – člen spolku Šalamoun – kriticky o Anně Šabatové v souvislosti s Kuřimskou kauzou. Proč až dnes, když už je zase téměř rozhodnuto? A proč ve své kritice Šabatové zapomněl napsat, že přes veškerou ostudu, kvůli které se již jednou nestala ombudsmankou, se stala „alespoň“ předsedkyní Helsinského výboru pro ČR ? Po Šabatové se stala předsedkyní H.V. Táňa Fischerová („Klíčové hnutí“). Právě toto mě vedlo k hlubšímu zamyšlení se nad Helsinským výborem, ale také i nad spolkem Šalomoun (spolek pro „nezávislou“ justici, neboť tam se zase pro zajímavost stala místopředsedkyní JUDr. Daniela Kovářová.
  Na Prvních zprávách mě v této souvislosti zaujal i text MUDr. Ivana Davida „Jaký má být ombudsman?“. Je zajímavé, že právě on se
  kdysi vyjadřoval kriticky k JUDr.Lence Pavlové (spolupracovnici JUDr.Daniely Kovářové), mimo jiné především REIKI léčitelce a rodinné konstelářce, když ji přijal tehdy ministr Petr Nečas na MPSV ČR jako ředitelku Úřadu pro mezinárodně – právní ochranu dětí v Brně. Ovšem po hromadě ostud, respektive spíše „spálené zemi“ na všech místech, kde se tato paní vyskytla. O tom se už také dávno nepíše, ani nemluví. Vůbec nikde. Ani o tom, jak se rozrůstá její Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení ve Křtinách u Brna, jehož je – jak jinak – ředitelkou. Maximálně proběhne nenápadná zprávička, že v Praze otvírá novou „provozovnu“ Sdružení na ochranu spotřebitele, což je v podstatě stejná organizace (neboli ESI Křtiny). A vypadá to na první pohled, že se z čista jasna objevili „pomocníci“, kteří jsou tu pro nás všechny, a upřímně si přejí jenom naše blaho. Jenomže – „všechno je jinak!“, jak
  neřekl jenom Rabín.

 9. Tak nám zvolili Šabatovou! To byl ale najednou „Poplach v Kovářské uličce“, když bylo její zvolení ohroženo, druhá volba najednou nemohla počkat ani do pondělí. Jako kdyby tu byl v roce 2014 stále listopad 1989, a nikdo se za ten dlouhý čas nic nedozvěděl, nic nezjistil a na nic nového nepřišel.

 10. Předpokládám určitě správně, že tyto stránky jsou čtené nejen novinářem Martinem Zvěřinou, byť zrovna teď působí poněkud staticky.
  Zdravím tedy všechny čtenáře, o kterých netuším, jen je předpokládám.
  A ptám se : Je to tedy skutečně tak, že paní Šabatová si je stále absolutně jistá nějakou zvláštní podporou, která zafungovala i nyní velmi spolehlivě, bez ohledu na jakékoli okolnosti?
  Bavím se, jak tato paní „v rámci demokratického dialogu“ zakazuje svému zástupci ombudsmana mluvit.
  Připouštím, že jsem dnes už i schopna odpustit panu Křečkovi jeho text „Potlesk pro Lenku Pavlovou“, protože nedostatek informovanosti si umím skutečně představit velmi dobře a ničemu se nedivím.
  Lidská práva v ČR skutečně chrání člověk (Anna Šabatová), který do dnešního dne srozumitelně nevysvětlil svou zapletenost se sektou v Kuřimské kauze? Všichni přeci dobře víme, jak pro jiné lidi jsou adopce komplikované. Dokonce právě touto komplikovaností argumentovala JUDr.Daniela Kovářová (nejprve Ministryně spravedlnosti ČR, následně místopředsedkyně spolku pro nezávislou justici – Šalamoun) při propagaci náhradního mateřství – dokonce i v „Soukromých dramatech“ v TV.
  A kde je dnes vlastně pan Škrla? Kdo to ví? Pátrá po něm někdo? Co ještě může udělat, nebo nepochybně dělá i teď? A odkud? A s kým?

  Dnes hlavně v Rudolfinu – Vivat „Hořící keř“. Virtuální informace je určitě snazší, než být reálnými, tedy dobře dopadnutelnými podvodníky, kteří se před časem na Janu Palachovi snažili hnusně a neoprávněně zviditelnit.
  Ale to už je jiné vyprávění. Že, pane Šterne.

  Nejlepší taktika je odpoutávání pozornosti od skutečnosti. Jedno jestli Agátou Hanychovou, Ivetou Bartošovou, Ornelou Štikovou, nebo Gábinou Partyšovou – mimochodem, kdo to vlastně je?

 11. Jen taková rozvaha: Proč vlastně na Ukrajině, jako „nejdokonalejší a nejmoderní pomocníci“(takto propagovaní) nejsou již dávno všichni naši mediátoři – PROSTŘEDNÍCI V KOMUNIKACI ?!!!!
  Ještě před Člověkem v tísni, lékaři, a další humanitární a hlavně skutečnou pomocí. A ještě před vznikem celé současné mezinárodně napjaté situace?
  I kdyby tam měla odjet celá Unie i Asociace mediátorů ČR, včele s Evropským institutem pro SMÍR!, mediaci a. . . .ze Křtin (ředitelka institutu je dokonce „vědma“) a zabránili krveprolití, stálo by to určitě za to!
  Vždyť investic do této profese takzvaně „nového tisíciletí“(sami o sobě tvrdí, že mají poslání) nebylo málo – z EU i od státu. Zatímco jinde – třeba ve zdravotnictví a školství – se finance nedostávají.

  Asi to bude tedy ještě nějak jinak. Nebo jim křivdím? „Třeba těm ohroženým lidem posílají „energie na dálku“. Protože, jak velmi dobře vím, výše zmiňovaná paní ředitelka je skutečně „mistr REIKI“. Bude to znít absurdně – před časem , aniž bych o to požádala, ony „energie na dálku“ totiž posílala přímo mně, když jsem se léčila na infuzích na jednotce intenzivní péče. Četla jsem o tom následně její SMS, a bylo mi hned jasné, kdo skutečně patří na psychiatrii.

  Nyní tato paní ředitelka pořádá v ČR již několik let „mezinárodní konference o mediaci, rodině, lidských právech, atd.atd.. “
  V takhle absurdním světě žijeme.
  A vždy, když o tom něco nepíšu, jakoby se zpráva odrazila od nějaké stěny, jako by to byla nějaká nepodstatná informace, jako by to ani nebylo, snad že se mi to jenom zdálo.

  Jenomže nezdálo vůbec!

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s