NE VPŘED, ALE ZPĚT. Projev na Svatováclavské demonstraci

V době, kdy naši ideoví nepřátelé (ať už pod tlakem událostí či v pocitu jakési bohorovnosti) vykládají karty na stůl a otevřeně o sobě přiznávají to, co o nich už dávno tušíme a činí z toho dokonce jakousi přednost, na kterou chtějí získat voličské hlasy – mám na mysli přiznání některých, že jsou agenty cizích mocností – mám pocit, že by i z naší strany, tedy ze strany národovecky smýšlejících, mělo být řečeno jasně a otevřeně, bez obalu:

Naším hlavním ideovým protivníkem nejen v těchto volbách, ale od této chvíle až do jeho totální porážky by měl být politicko-nepolitický směr, kterému někteří říkají pravdoláska a jiní havlismus. Směr, který je součástí globálních snah o nastolení jedné světové vlády.

Lidé, kteří v žoldu tohoto -ismu v politických a jiných mocenských pozicích (tedy lidé s politickou zodpovědností) zpustošili tuto zemi a vydali ji všanc všemožným nadnárodním korporacím a institucím, zahraničním mocnostem a internacionálním finančním skupinám, jsou zrádci a jako se zrádci by s nimi mělo být nakládáno.

Aby se v těchto volbách zamezilo vítězství pravdolásky, která infikovala už většinu našich politických stran, je třeba volit pouze ty strany, na jejichž kandidátky se exponenti pravdolásky dostali jen minimálně a které jsou tudíž havlismem co nejméně zamořené. To, že tyto strany uvedu vedle sebe, se nemusí všem líbit, ale z mého pohledu jsou reprezentanty pronárodních sil volební blok Hlavu vzhůru, Strana práv občanů-zemanovci, Dělnická strana sociální spravedlnosti a – poněkud paradoxně – komunisté. Já budu volit Hlavu vzhůru, ale mám pochopení pro voliče dalších zmíněných subjektů.

Že volby mohou dopadnout vítězstvím pronárodních sil, jsme se přesvědčili při prezidentské volbě, kdy se podařilo společnými silami pravice i levice zabránit nástupu agenta cizí mocnosti na prezidentský post. V nadcházejících volbách se pronárodním silám zřejmě nepodaří získat takový výsledek, který by znamenal i vládní odpovědnost, nicméně jsou pro ně příležitostí, jak se etablovat na politické scéně proniknutím do parlamentu. V takovém případě by jejich hlas byl slyšet, což není nedůležité a mělo by nás to povzbudit, že náš boj není předem ztracený.

Do budoucna je pak potřeba tyto pronárodní síly (pravice i levice) spojovat – ne samozřejmě ve smyslu integrace, ale jakéhosi nepsaného spojenectví, kdy nebudou útočit proti sobě navzájem, ale společně proti stranám havlistickým. Jedině takový prozíravý přístup může zabránit tunelování české státnosti.

Zároveň jsem ale přesvědčen, že pouze volbami a pouze ryze demokratickými prostředky se zápas o zachování naší země vyhrát nedá.

Bez ohledu na to, jak volby dopadnou, světové události, které se nás – ať chceme či nechceme – týkají, jdou tak rychle, že čekat další čtyři roky na ještě lepší výsledek, který by zaručil nejen vítězství těchto pronárodních sil, ale i ustavení jejich funkční a silné vlády, prostě nemůžeme. Tolik času nemáme.

Pronárodní síly, bez ohledu na to, že takový postoj bude karikován a kritizován, by měly přemýšlet nad tím, jak se domoci vlády v této zemi i jinými prostředky, než volbami, tak snadno manipulovatelnými a v očích mnoha lidí dnes už tak zdiskreditovanými a nedůvěryhodnými.

Druhá strana, tedy tábor odnárodněných havlistických sil, demokracii nehájí. Používá ji jen jako zástěrku, ale ve skutečnosti už dnes žijeme v jakémsi polofašistickém státě, protektorátu EU. Je otázka, zda by v takové situaci národní síly měly hrát i nadále nevděčnou roli toho, kdo tuto nefunkční a ve skutečnosti už značně metamorfovanou a druhým táborem ve svůj prospěch zneužívanou demokracii má hájit. Je otázka, zda by neměly přijít s úplně jiným konceptem, který by byl alternativou k současnému polofašistickému režimu tzv. občanské společnosti na jedné straně a evropské diktatury na straně druhé.

Při hájení demokracie by totiž bylo nesmírně obtížné oddělit ideál demokracie od reálné podoby demokracie, od její současné karikatury, jak ji známe dnes, a tento rozdíl voličům objasnit. Obávám se, že demokracie je již natolik zdiskreditovaná, že obhajovat ji dále nemá smysl.

Když toto říkám, mluvím spíše o pocitu. Přesný recept nemám. To je podle mne úkol naší doby — takový funkční koncept vymyslet a zrealizovat. Považoval jsem jen za důležité říci, že v okamžiku ohrožení národní svébytnosti, kterého jsme dnes a denně svědky, bychom se neměli bát uvažovat tímto směrem a hledat poněkud méně tradiční řešení (byť pro ně v naší novodobé historii existují předlohy).

Demokracie je hezká myšlenka, ale v praxi se ukázalo, že nefunkční, či přesněji řečeno snadno zneužitelná a také proto zneužívaná. Jistým skupinám velmi vyhovuje, a tak se z tohoto slova stalo jakési zlaté tele, které povinně uctíváme, i když si naši úctu nezaslouží.

Možná tedy, že když toto zlaté tele odvrhneme, že uvidíme východisko.

Řešení není ještě více demokracie ve smyslu přímé demokracie, ale naopak popřemýšlet, zda nežijeme až příliš v jejím zajetí.

Řešení není zeštíhlování státu a rušení státních institucí a úřadů, ale – nebojím se říci – v některých oblastech naopak posílení role státu.

Řešením není ještě více národního majetku rozprodat a zpeněžit ho tak, ale popřemýšlet o tom, zda není pro zemi naopak výhodnější v některých podnicích či v některých odvětvích roli státu posílit a některé majetky v cizích rukou například vyvlastnit.

Řešením není rozšiřovat volební právo (na ještě mladší ročníky), ale naopak ho omezit a některým skupinám ho dokonce vzít.

Řešením není reformovat EU, ale z EU vystoupit.

Ruku v ruce s těmito ekonomickými opatřeními ale musí jít i prosazování konzervativních hodnot, podpora rodiny, výchova k úctě vůči vlasti a národu, podpora církve.

Řešení není ještě více se otevřít zahraničním vlivům a trendům, ale v některých ohledech se naopak prozíravě a moudře uzavřít.

Řešením není odstraňovat veškerou diskriminaci, ale naopak v mnoha ohledech je účelné diskriminaci ponechat a nebo tam, kde byla zakázána, ji znovu zavést.

Řešením není ještě více rovnosti, ale naopak záměrné a cílené zavedení nerovnosti (například ve věci platového ohodnocení muže a ženy).

A takto bych mohl pokračovat.

Suma sumárum, řešením není „vpřed“, ale „zpět“.

Zatáhnout za brzdu a dát zpětný chod.

Děkuji za pozornost.

Projev na Svatováclavské demonstraci, Praha, 28. září 2013

Příspěvek byl publikován v rubrice Politika. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

8 komentářů u „NE VPŘED, ALE ZPĚT. Projev na Svatováclavské demonstraci

 1. No lépe bych to sám neřekl.Je to opravdu paradoxní.Ještě před pár lety nikdo netušil že budou vadit více pravdoláskaři než celý komunisti.No etapa havlismu se musí holt přežít.Postupem času přežívá a bere za své i ona politická korektnost.Každopádně pro volby 2013 vidím tři slušné strany.DSSS,Úsvit Demokracie a Hlavu Vzhůru. Jo a připomínám perličku z vebu Protiproud.cz Ty co přeci jenom chtějí volit ODS tak výzva ať vykroužkují pravdoláskaře,humanisty a podobnou špínu.

  • Čáka: „Každopádně pro volby 2013 vidím tři slušné strany.DSSS,Úsvit Demokracie a Hlavu Vzhůru.“

   Užiteční idioti jsou nezbytnou „složkou“ židozednářské demokracie…!
   Tak si dej Čáko záležet a šťastnou „volbu“. Předvolební bilboardy jsou
   dostatečně pestré.

 2. Píšete: „Považoval jsem jen za důležité říci, že v okamžiku ohrožení národní svébytnosti, kterého jsme dnes a denně svědky, bychom se neměli bát uvažovat tímto směrem a hledat poněkud méně tradiční řešení…“
  Tuším co tím asi myslíte, ale nezní to moc hezky. Pocit nebezpečí byl už mnohokrát zneužit pro „utažení šroubů“ a zavedení totalitních prvků, které nebyly ve prospěch většiny, ale jen těch vybraných.
  Jsem přesvdčen, že dlouhodobě udržitelná je pouze svobodná demokratická společnost, kde však bude fungovat transparentnost chodu společnosti. Vaše uchylování se k alternativním řešením beru jako důsledek neschopnosti vysvětlit populaci úskalí současného a budoucího vývoje. Ač si nedělám velké iluze ohledně toho, do jaké míry lze populaci otevřít oči, obejití vůle lidu v důsledku povede jen k další formě despocie. Navíc může dojít k snadnému zneužití těmi, kteří jsou silnější než Vy.

 3. Dívám se na fotky Adama Bartoše a říkám si… „sakra, ten kluk se tomu Breivikovi podobá dokonce i trochu fyzicky“.

 4. Adame B. Bartoši,
  stěžujete si na „polofašistický“ charakter našeho státu a chcete to řešit nastolením úplného fašizmu? Je to příšerně hloupé, ale budiž, je to Váš názor. Rád bych Vás ale požádal, abyste se přestal při tomto blouznění zaštiťovat křesťanstvím a církví. S těmi je Vaše nenávistné brojení neslučitelné.
  Ve svém životopise vyzdvihujete, že jste na biskupském (tj. katolickém) gymnáziu byl jediným evangelíkem – snad proto, abyste se od katolické církve distancoval, ve svém proslovu naopak vyzýváte k podpoře „církve“. Jakou církev máte na mysli? Katolickou, tj. všeobecnou, tj. světovou, která překračuje hranice národnostní, sociální, rasové, časové? Vzpamatujte se!

  P. S. Znovu bych Vás chtěl požádat, abyste smazal zmínku o tom, že jste byl jediný evangelík na gymnáziu. Není to pravda.

 5. Ano, jak zmiňují Protokoly, liberalismus (volnost, rovnost, bratrsví, demokracie apod.) nakazil národní těla evropských států a zapříčinil tak jejich postupnou zkázu, denodenní lžidopropagandu o nacistických zvěrstvech apod. jsem si nidky nenechal vyplachovat mozek, protože se na židovizi zásadně nedívám, studuji prokázaná a zamlčovaný fakta, Jakube, hloupý jste VY když říkáte, že Adamovo brojení je neslučitelné s křesťanstvím a církví, právě NAOPAK! Pokud jste dost odvážný, tak vyjměte text ze Zjevení 2:9 a nařčete např. Ježíše Krista za antisemitu pod praporem pravdoláskařské nahlavu postavené neomarxistické ideologie, která jen spoutala hloup šábes gojímy, které budou stejně pak odstraněni….za vytvoření jedné světové vlády pod kontrolou Bohem zavržených. Co vy na to?

 6. Pane Jakube Bortíku. Kdyby jste měl sebemenší vzdělání věděl by jste že názory Adama Bartoše jsou slučitelné jak s Bohem tak církví.
  Váš komentář je pošetilý.Nechtěl by jste všechny katolíky co jsou členy křesťanské strany DSSS vyloučit z církve??? Při vašem fanatismu bych se tomu nedivil.My věřící bychom se měli považovat za své bratry.Když budeme rozhádaní jak se pak dokážem společně postavit pravdoláskařům,humanistům zeleným a dalšímu odpadu společnosti??? Abychom zaujali mladou generaci měli bychom držet spolu.

 7. Rozprasit holi vsechny cirkve ,vzdy slouzily pouze k udrzovani nevedomosti a kladly vericim za ukol a moralni povinnost veleni podporovat a poslouchat . Parasit ne tele spolecnosti specielne teleevangelisti -silenci jez kazi pod zidohvezdou a krizem mektajice ze to je vlastne totez a vlastne povinnost tomu verit . Priblble kostelnice (ktere vlastne instalovaly prohibici a vznik mafii kvicice hlasite pochvalne skreky nevedouce stejne o cem silenec n apodiu mele neb stejne mele beze smyslu idiotstiny (nekdy je posloucham proto abych se rozcilil a prestal tu idioto bednu poslouchat . Zaverem jdete k dablu s virou

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s