Bijí na poplach před obří ostudou: Z Husova kostela je bordel

Redakce Prvnizpravy.cz má k dispozici otevřený dopis členů pracovní skupiny pražského primátora pro revitalizaci Staroměstského náměstí, která se zabývá mimo jiné i dlouholetou kauzou kostela sv. Archanděla Michaela.

Kauza nyní získala na aktuálnosti, když se doslova na poslední chvíli podařilo ze strany magistrátu zastavit vydání stavebního povolení, které by nevratně legalizovalo to, co už nyní na půdě kostela neoficiálně probíhá – striptýzová vystoupení, všemožné taneční párty a poskytování erotických služeb.

„Považujeme za nutné, abyste byli obeznámeni s kauzou, která podle našeho názoru přispívá ke kulturní destabilizaci naší země a poškozuje její obraz v zahraničí,“ píší autoři otevřeného dopisu z 24. května několika autoritám včetně prezidenta republiky, pražského arcibiskupa a řady dalších politiků.

Podle běžně dostupné inzerce a dalších indicií jsou v bývalém chrámovém prostoru kostela sv. Archanděla Michaela provozovány taneční diskotéky a v jeho podkroví striptýzový music-bar s přidruženými erotickými službami.

Kostel se svojí kryptou je přitom zapsán Ministerstvem kultury do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky. V kryptě kostela spočívají navíc dodnes ostatky významných osobností církve, univerzity i města, když tam byly od raného středověku po mnoho staletí pohřbívány.

„Provoz striptýzového kabaretu v kulturní památce nad hroby významných církevních i světských osobností ostře disonuje s kulturním kontextem našeho města i s obecnými civilizačními tradicemi. Úcta k minulosti a předkům vždy byla a dodnes je základním kamenem všech lidských společenství,“ vyjadřuje skupina historiků, architektů a památkářů své pohoršení nad kauzou, která se vleče už od 90. let, kdy stát za pochybných okolností budovu prodal v dražbě a posléze ji získal zahraniční investor.

Autoři dopisu varují, že Praze hrozí ztráta „dobré pověsti“, protože globalizovaný turistický průmysl zaměřený na alkohol a sex se díky nezájmu státu nezastavil ani před takto významnou památkou.

„Stejně jako loď vytažená na břeh zůstává lodí, sekularizovaný kostel zůstává kostelem. Zůstává v něm navždy přítomno jeho původní poslání. Je historickou pamětí obce, která kostel zbudovala,“ dodávají s tím, že kostel sv. Archanděla Michaela je na území pozdějšího Starého Města jednou z prvních křesťanských svatyní zdejší komunity.

Do jeho farnosti spadala po tři století pražská Universita (1348-1649), je kolébkou a školou české církevní reformace a jeho patrony a donátory byli čeští králové a královny. Historie chrámu je úzce svázána se jménem Elišky Přemyslovny – matky Karla IV., mistra Jana Husa a dalšími velkými jmény české historie.

„Současné zneužívání chrámu je urážkou nejenom města Prahy, ale celé země. Podobnými kroky se pražské historické centrum posouvá do polohy turistického panoptika na pozadí středověkých či barokních kulis, skutečným životem opuštěných. Nevhodné funkční využití památek je obecně jedním ze zdrojů plíživého poškozování autenticity a vizuální integrity historického jádra města, pro které bylo před dvaceti lety zapsáno do Seznamu památek světového dědictví UNESCO. Jsme přesvědčeni, že kostel sv. Archanděla Michaela by měl být užíván způsobem, který odpovídá jeho historickému, kulturnímu a duchovnímu významu,“ stojí v dopise.

Současný vlastník kostela – společnost MICHAL PRAHA s.r.o. – za posledních téměř dvacet let neudělal nic pro to, aby hrozivý stav napravil. Ani vize budoucího využití kostela obsažená v žádosti o stavební povolení plánované přestavby objektu podle nich neskýtá záruku, že by budova byla adekvátním způsobem využita. Společnost totiž plánuje přestavět kostel na obchodní dům a magistrátní úředníci navíc odhalili, že v horních částech kostela plánuje investor několik místností, které svojí povahou odpovídají zázemí potřebnému pro poskytování erotických služeb.

Autoři dopisu se domnívají, že je žádoucí, aby s nalezením vhodného využití kostela sv. Archanděla Michaela pomohly vlastníkovi nemovitosti stát, Hlavní město Praha a církev. Budoucí funkční náplň a architektonické řešení by měly respektovat pietní a liturgický statut krypty s kosterními ostatky.

Upozorňují také na to, že rozřešení kauzy kostela sv. Archanděla Michaela se může stát důležitým precedentem pro řadu dalších sakrálních památek určených k sekulárnímu využití v naší zemi i jinde v Evropě. „Domníváme se, že pozornost nejvyšších představitelů státu, samosprávy, církví a Univerzity Karlovy je nyní na místě,“ uzavírají.

(Adam B. Bartoš; foto: arch.)


Z dopisu:
„Blíží se šestisté výročí upálení Mistra Jana Husa. Jeho pomník stojící opodál se renovuje. Město Praha ale zároveň čelí skutečnosti, že Stavebním úřadem Prahy 1 je připravováno stavební povolení, které by po nabytí právní moci umožnilo, že problematické aktivity v kostele, kde Jan Hus působil, provozované doposud v jakémsi utlumeném „nouzovém režimu“, by mohly být v budoucnu kvalitativně i kvantitativně
umocněny. Kolaudace neboli nevratná legalizace změny využití kostela by měla proběhnout paradoxně právě ve výročním roce 2015.“

Adresáti otevřeného dopisu:
prezident republiky Miloš Zeman
předsedkyni Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová
předseda Senátu Milan Štěch
ministryně kultury Alena Hanáková
ministr vnitra Jan Kubice
ministr zahraničí Karel Schwarzenberg
pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka
předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml
rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl
president Českého národního komitétu ICOMOS Josef Štulc
1. náměstek primátora hlavního města Prahy Tomáš Hudeček

Kdo dopis podepsal:
PhDr. Zdeněk Dragoun, archeolog
Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík CSc., historik architektury – předseda Pracovní skupiny primátora
Akad. arch. Ing. Václav Králíček, architekt urbanista – tajemník Pracovní skupiny primátora
Doc. PhDr. Václav Ledvinka CSc., historik archivář
PhDr. Michal Lukeš Ph.D., historik muzeolog – generální ředitel Národního muzea
Ing. arch. Zdeněk Lukeš, historik architektury
Ing. arch. Pavla Melková, architekt urbanista – vedoucí Kanceláře veřejného prostoru na Útvaru rozvoje města
Prof. Ing. arch. Milan Pavlík CSc., architekt – člen Klubu za starou Prahu
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, historik umění – Univerzita Karlova
Doc. Ing. arch. Jan Sedlák, architekt urbanista
Ing. arch. Ondřej Šefců, architekt – ředitel pražského pracoviště Národního památkového ústavu
Ing. Jan Vinař, statik, konstruktér a znalec historických konstrukcí
Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., historik umění – ředitel Sbírky starého umění a generální ředitel Národní galerie v Praze

www.prvnizpravy.cz

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s