VÍME, PROČ PRÁVNÍCI CHTĚJÍ ZRUŠIT JANEČKŮV FOND PROTI KORUPCI

Právní kancelář MSB Legal navrhuje zrušit Nadační fond proti korupci Karla Janečka. Víme, co je v jejich návrhu. 

Médii před několika týdny proletěla zpráva o tom, že právní kancelář MSB Legal, dříve Šachta and Partners, podala soudu návrh na zrušení Nadačního fondu proti korupci „miliardáře“ Karla Janečka.

Redakce Prvnizpravy.cz má k dispozici text návrhu na zrušení fondu, který je určen Městskému soudu v Praze. Ten už částečně vyšel návrhu vstříc, když vyzval Nadační fond proti korupci (NFPK), aby svoji činnost obhájil.

Právníci tvrdí, že NFPK závažným způsobem a opakovaně porušuje Zákon o nadacích i své vlastní základní dokumenty (Zřizovací smlouvu, Statut).

NFPK se podle nich dopouští nezákonného počínání tím, že jeho faktická činnost je v rozporu s účelem založení Nadačního fondu a zároveň nenaplňuje podstatu obecně prospěšného cíle nadačních fondů ve smyslu Zákona o nadacích.

Ve Zřizovací smlouvě i ve svém Statutu Nadačního fondu totiž NFPK uvádí, že byl zřízen za účelem „podpory a přispívání k budování etických hodnot ve společnosti“ a „k podpoře odhalování korupční činnosti“.

Jenže NFPK proti údajné korupci také sám aktivně vystupuje. Dokonce se dá říci, že jeho aktivní protikorupční postoj a jeho vlastní projekty proti korupci jsou hlavní náplní činnosti fondu, ač o této samostatné analytické a investigativní práci, kterou fakticky vykonává, není v jeho zřizovacích dokumentech ani slovo.

Představitelé NFPK se k této činnosti přiznávají jak ve svých vlastních materiálech (výročních zprávách, tiskových zprávách), tak v rozhovorech pro média. Fond veřejně „vyšetřuje“ korupční jednání, pořádá tiskové konference, na kterých veřejnosti vlastním jménem předkládá svá zjištění a jiným způsobem aktivně jedná prostřednictvím svých zřizovatelů, členů správní rady a dalších osob, argumentují právníci.

Dokládají to podle nich i objednávky služeb detektivní firmy V97 (která spolupracuje s Karlem Randákem) ze strany NFPK. Firmě fond poskytl grant na analýzy některých údajně korupčních kauz, jak v novinových rozhovorech přiznávali jak Karel Janeček, tak Karel Randák.

„Ti lidé pro nás ověřují informace, které dostaneme. Někteří pracují pro nadaci na částečný úvazek, například Petr Soukenka jako analytik,“ pochlubil se například v jednom rozhovoru Randák. Podle Radima Jančury zase fond „prověřuje“ anonymní podněty, které dostává.

A to je problém. Nadace by něco takového neměla dělat.

Aktivní vystupování proti korupci, ke kterému se v řadě veřejných vyjádření představitelé NFPK přihlašují, je totiž zároveň v rozporu i se Zákonem o nadacích. Nadační fond sám totiž není oprávněn vykonávat činnost, jejíž podpora je účelem jeho zřízení, argumentují právníci a citují ze zmíněného zákona o nadacích.

Jinými slovy, fond by měl pouze podporovat třetí osoby v jejich boji proti korupci, což však ve skutečnosti dělá spíše okrajově, občasným odměněním některých osob, které oznámily korupční jednání. Vlastního aktivního vystupování ve stejné činnosti by se ale měl vyvarovat.

„Z uvedeného je zřejmé, že pokud se Nadační fond nesoustředí pouze na poskytování nadačních příspěvků, ale fakticky i vykonává  podporovanou činnost, postupuje v rozporu se Zákonem o nadacích,“ píše se v návrhu na zrušení NFPK.

Janeček už jednou u soudu pohořel. Přesto se dopouští stejné chyby

Nejde přitom o slovíčkaření. Stejný problém už soud jednou řešil – ve chvíli, kdy Janeček a spol. NFPK zakládal. Tehdy totiž – ještě pod prvním názvem „Nadační fond pro boj proti korupci“ – usiloval Janeček o zápis do nadačního rejstříku a udělal stejnou chybu. Ve výčtu činností budoucího fondu uváděl i takové, které se s podstatou nadace neslučují –  „provádění investigativní činnosti“ a „vytvoření a udržování databáze případů korupce“.

Soud ale už tehdy správně rozhodl, že taková činnost svým obsahem nenaplňuje podstatu obecně prospěšného cíle ve smyslu zákona o nadacích a 27. 1. 2011 Janečkův návrh na zřízení fondu zamítnul.

Janeček, Bernard a Kraus tedy založili nový nadační fond (nyní už zkráceně nazvaný „Nadační fond proti korupci“), z jehož zakládacích listin už problematické věty zmizely.

Šlo ale jen o účelové vypuštění těchto slov, protože jakmile soud za změněných podmínek návrh akceptoval a nadační fond povolil a zapsal do rejstříku nadací, Janeček a spol. v rozporu se Zřizovací smlouvou a se Zákonem o nadacích v textu Statutu problematické činnosti opět doplnili („vytvoření a udržování databáze případů korupce“, „vytvoření podmínek a realizace investigativní činnosti s cílem odhalovat korupční jednání“).

„Je tedy zjevné, že úmyslem zřizovatelů Nadačního fondu nebylo přispět k naplňování obecně prospěšných cílů ve smyslu Zákona o nadacích prostřednictvím vložených finančních prostředků, nýbrž zejména vyvíjet vlastní investigativní činnost a vytvářet databázi případů korupce, zaštítěnou právní formou nadačního fondu,“ stojí v textu advokátní kanceláře.

Právníci navíc tvrdí, že zřizovatelé NFPK pouze účelově zvolili pro svou činnost subjekt s právní formou nadačního fondu – z důvodu pozitivního vnímání tohoto právního institutu veřejností, aby tak zvýšili důvěryhodnost svého projektu.

Připomínají také, že nadační fond představuje pro přispěvatele, kterými jsou i Karel Janeček (RSJ a.s.) či Stanislav Bernard (pivovar v Humpolci), ale i pro fond jako takový, významné daňové výhody (osvobození od daně z příjmu).

Na příkladu několika citací také právníci uvádějí, že představitelé NFPK mluví o svém fondu jako o občanském sdružení a o neziskové organizaci a sami ho tedy fakticky vůbec nevnímají jako nadaci.

V rozporu s dobrými mravy

Ač má fond přispívat k budování etických hodnot, dopouští se naopak řady nelegálních činností, vyčítá fondu dále MSB Legal. Například tehdy, když janečkovci zveřejňují pokoutně a v rozporu se zákonem získané a neověřené informace o soukromých osobách a následně tyto lidi mediálně skandalizují.

„Nadační fond nejenže nedodržuje povinnost dosahovat stanoveného účelu výhradně prostřednictvím podpory třetích osob, ale navíc ani samotné jím provozované aktivity nelze považovat za souladné se zákonem a dobrými mravy,“ píše se v návrhu.

Šachtovci si všímají, že fond si navíc z podnětů a kauz vybírá účelově ty, na kterých má z různých důvodů prioritní zájem a ostatní odkládá.

Skutečná podpora boje proti korupci by se ale přece neměla omezovat na několik málo předem vytipovaných kauz, tvrdí právníci. Selekce projektů podle nich „nasvědčuje akcentování soukromých zájmů zřizovatelů a zástupců nadačního fondu“. Jako příklad uvádějí vyřizování si osobních sporů Karla Randáka s bývalým ředitelem DPP Martinem Dvořákem právě skrze veřejné prezentace NFPK útočící na dopravní podnik hlavního města, přičemž je známo, že Randák udržuje poměr s Dvořákovou bývalou ženou.

V závěru návrhu pak právníci objasňují svůj vlastní zájem na zrušení nadačního fondu. Tvrdí, že je tento ve své veřejné činnosti osočuje, znevažuje a dlouhodobě poškozuje dobré jméno jejich advokátní kanceláře šířením nepravdivých a hrubě zkreslených informací.

I proto šachtovci navrhují soudu, aby Janečkův Nadační fond proti korupci nařídil zrušit a ustanovil likvidátora, který zrušení fondu prakticky uskuteční.

prvnizpravy.cz

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s