JED NA HUBENÍ DĚTÍ ZNOVU V ČR? Potratová lobby útočí

Zastánci života vytáhli do boje proti vražené pilulce RU-486. Farmaceutická lobby se opět pokouší o její registraci v ČR. 

RU-486 je potratová pilulka, která byla po protestech široké veřejnosti v České republice už dvakrát odmítnuta. Poprvé v roce 1993, podruhé v roce 2005. Proto se nemůže legálně používat, třebaže ilegálně je na internetu k dostání.

V obou případech se schválení vražedného preparátu podařilo zabránit díky peticím a masovému odporu lidí. Před osmi lety se na petici proti registraci přípravku sešlo přes padesát tisíc podpisů občanů, které úřady nemohly ignorovat. V téže době navíc zároveň v zahraničí došlo i k pěti případům smrti na bakteriální infekci po použití tohoto přípravku.

Potratová lobby se proto po několika letech opět pokouší pilulku na českém trhu prosadit a dělá vše pro to, aby byla povolena.

Francouzská společnost Exelgyn ji k registraci v ČR přihlásila pod názvem Mifegyne. A to přesto, že chemický potrat je v České republice nelegální.

Zastánci života burcují do boje

Úspěch předešlých protikampaní i nehoráznost potratářské lobby znovu vyburcovala k aktivitě pro-life organizace.

Nejznámější z nich, Hnutí pro Život ČR (HPŽ), spustila kampaň, kterou se snaží registraci a schválení vražedné pilulky zabránit.

Zveřejnila petici proti registraci a své příznivce a podobně smýšlející vyzývá k tomu, aby se obraceli na politiky a státní úředníky, kteří mají proces registrace na starosti, stejně jako na média a farmaceutické firmy do procesu zapojené. Poprosila o pomoc i katolické biskupy a širokou křesťanskou veřejnost.

Řada lidí už tuto výzvu vyslyšela a ministerstvu adresovala výzvy k zastavení legalizace přípravku.

„Hrozí, že tento chemický potrat bude širokou a nepoučenou veřejností záhy vnímán jako dostupná, a dokonce bezpečná forma antikoncepce. Žádám vás proto, vážený pane ministře, abyste registraci a používání tohoto preparátu zabránil,“ napsal ministru Hegerovi například Miloslav Trmač z Brna.

Lidem vadí také fakt, že pilulka účelově zbavuje gynekology do značné míry jejich osobní odpovědnosti a psychické zátěže při usmrcení dítěte – a to na úkor ještě většího traumatu u dotčených žen.

„Děkujeme, že už budeme moci spát bez děsivých snů a výčitek svědomí. Děkujeme, že si usmrcení svého dítěte provedete samy,“ shrnuje cynismus potratářského průmyslu slogan na banneru, který je součásti protikampaně konzervativců.

„V případě schválení přípravku, usmrcujícího dítě do 8. týdne těhotenství, se 10 z 10 gynekologů uleví,“ píše se v něm dále.

„Už samo tvrzení, že RU-486 je ´lék´, je cynická lež;  lék, jak známo, je na nemoc, a gravidita nemoc není. To obchodníkům se smrtí nevadí, oni ´léčí´ graviditu způsobem sobě vlastním. Jen tuto ´léčbu´ nenazývají zabitím lidského zárodku, nýbrž ´přerušením´ těhotenství,“ kritizuje argumenty potratářů konzervativní publicista Ferdinand Peroutka ml.

Ten nazývá pilulku „přípravkem pro hubení nežádoucích dětí“ a přidává i šokující historickou paralelu:

„Smrtící prostředek RU-486 je mimochodem vyvinutý stejnou firmou, která kdysi vyráběla Cyklon B (Hoechst AG vlastnící IG Farben).“

Zkouška pro TOP 09. Je skutečně konzervativní?

Kauza bude velkou zkouškou pro TOP 09, jejíž ministr Leoš Heger registraci pilulky podporuje. Strana se totiž dlouhodobě prohlašuje za pravicovou a konzervativní, takže by z logiky věci měla nenarozený život chránit a podporovat rodinu a tradiční hodnoty s ní spojené.

Řadu konzervativců proto vyděsilo, že ministr zdravotnictví se staví k legalizaci potratového preparátu pozitivně, až aktivisticky.

V on-line rozhovoru pro idnes.cz například napsal, že „prostředek, který může způsobit potrat i v období prvních měsíců těhotenství, bude muset být zaregistrován i u nás“.

„Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o registraci prostředku Mifegyne (RU-486) je výhradně v rukou vnitrostátních orgánů, lze těžko jeho vyjádření chápat jinak, než jako politické rozhodnutí vnutit českému prostředí další nástroj na zabití dítěte před narozením. Odpověď ministra Leoše Hegera je o to smutnější, že právě on je v pozici, kdy má možnost umělé potraty omezit a zajistit kvalitní osvětovou kampaň, aby odborná i laická veřejnost sama potraty odmítala,“ kritizuje Hegera předseda HPŽ ČR Radim Ucháč.

Odmítá, jak Heger naznačuje, že přípravek by musel být u nás schválen. Není to pravda, tvrdí – Evropská unie neukládá České republice povinnost Mifegyne registrovat.

Zastánci života proto adresovali nejen Hegerovi, ale i předsedovi strany Karlu Schwarzenbergovi a místopředsedovi Miroslavu Kalouskovi otevřené dopisy, ve kterém je žádají o zastavení procesu tiché registrace RU-486.

„Přestože Vaše ministerstvo nemá přímou pravomoc zasahovat do práce Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), má dostatek nástrojů, jak nedopustit schválení RU-486. RU-486 je přípravek určený výhradně k usmrcování dětí před narozením a nepřinesl by naší zemi nic dobrého,“ píše se v dopise ministrovi zdravotnictví.

„Přesunutí vlastního aktu usmrcení dítěte a související psychické zátěže na matky jim nepomůže. Nepomůže jim ani možnost potratit dítě doma během nekonečných dvou dnů,“ píše také Hegerovi Ucháč.

Dopis s podobným znění dostalo i vedení TOP 09 s tím, že rozšiřování možností jak nenarozené děti usmrcovat je v přímém rozporu s hodnotami a programem TOP09.

„Věříme, že Vám ochrana života dětí před narozením není lhostejná, podobně jako vám nebyla lhostejná, když díky Vašemu osobnímu úsilí došlo ke zrušení návrhu zpřístupnit umělé potraty cizinkám z EU,“ mohl si v dopise přečíst ministr financí a druhý muž TOP 09 Miroslav Kalousek.

Hnutí Pro život ČR je přesvědčeno, že vedení TOP09 má dostatek přímých i nepřímých nástrojů, aby neumožnila schválení této smrtící tablety v České republice.

„Věříme, že TOP09 bude hledat cesty jak společnost přesvědčit o nepřijatelnosti umělých potratů, aby mohlo dojít k legislativnímu omezení tohoto velmi bolestného a nezodpovědného jednání,“ tvrdí Ucháč, kterému vadí, že o problematice RU-486 není vedena prakticky žádná veřejná ani odborná debata, aby mohla být dostatečně zvážena rizika chemické formy umělých potratů.

SÚKL: Registrace stále probíhá. V tichosti

Odpor proti registraci prášku na „hubení dětí“ ztěžuje fakt, že úřady nechtějí poskytovat žádné informace – prý z důvodu obchodního tajemství.

Zástupce SÚKL potvrdil, že správní řízení probíhá a do doby ukončení není úřad oprávněn poskytovat další údaje.

„Správní řízení, které se týká Vámi uvedeného přípravku, dosud nebylo pravomocně ukončeno a do té doby není SÚKL oprávněn konkrétní správní řízení ani jeho stav komentovat,“ odpověděla vedoucí oddělení farmakovigilance Státního ústavu pro kontrolu léčiv Jana Mladá.

K procesu se nechce vyjadřovat ani farmaceutická společnost, která přípravek k registraci přihlásila.

„Přípravek RU-486 byl přihlášen k registraci v ČR firmou Exelgyn. K přípravku ani fázi, ve které se nyní celý proces schvalování nachází se v průběhu registrace nemůžeme vyjadřovat,“ uvedla Ivana Šalbabová ze PR společnosti Medica Healthworld a.s.

Církev a lidovci proti smrtící tabletě

Proti uvedení pilulky na zabíjení dětí se vehementněji postavila římsko-katolická církev. Členové České biskupské konference chemický potrat odmítlive společném prohlášení.

„I když u nás v posledních letech počet umělých potratů spíše stagnuje, z celosvětového hlediska stále patří Česká republika mezi země s vysokou potratovostí. Při nesprávné představě o jednoduchém zákroku, který spočívá jen v podání tablet, hrozí nebezpečí, že se budou ženy pro potrat rozhodovat ochotněji než v jiných případech. Jsme přesvědčeni, že je třeba rodinu podporovat, nikoli přispívat k její destrukci rozšiřováním možných způsobů umělých potratů. Žádáme, aby bylo od legalizace farmakologického potratu upuštěno,“ píše se v jejich společném prohlášení, pod kterým je podepsán předseda Rady ČBK pro zdravotnictví Jan Baxant a předseda Rady ČBK pro bioetiku Vojtěch Cikrle. Cikrle zároveň vyzval věřící k postu a modlitbám proti registraci přípravku.

„RU-486 je původní abortivum. Nejedná se o prostředek zabraňující početí, ale o preparát, který vede k vypuzení plodu. Z křesťanského pohledu je užití tohoto prostředku eticky nepřijatelné. Prosím Pána, aby provázel ty, kdo budou ve věci registrace rozhodovat, a podporuji všechny, kteří se pozitivně v dané problematice práva na život dlouhodobě angažují,“ prohlásil pak litoměřický biskup Baxant ještě ve svém vlastním soukromém prohlášení.

Otevřeným dopisem se na premiéra a na ministra zdravotnictví obrátil i předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek

„Rád bych Vás požádal, abyste využil své pozice k zamítnutí registrace abortivního přípravku RU-486. Podle dostupných informací se nejedná o léčivo, nýbrž o přípravek usmrcující lidský zárodek.

Bělobrádek se odvolává na verdikt Soudního dvora EU v případu „Oliver Brüstle proti Greenpeace“ ze dne 17.10.2011, který lidský zárodek definoval jako „lidské vajíčko, jakmile je oplodněno a pokud je oplodnění takové, že započal proces vývinu lidské bytosti“.

„Tato definice lidského zárodku mimo jiné jasně stanoví, že na počátku biologické existence lidské bytosti, která prochází procesem vývinu, stojí již samotné účinné oplodnění vajíčka. Proto musí být lidský zárodek ve všech fázích vývinu považován za lidskou bytost jako takovou, nikoliv pouze za ´potenciální´ lidskou bytost,“ napsal šéf lidovců.

„Domnívám se, že již dnes velmi liberální legislativní úprava našeho právního řádu ve věci umělého ukončení těhotenství nepotřebuje další liberalizaci. Naopak, snahou nás všech by mělo být, aby lidský život byl chráněn od početí po přirozenou smrt. Je to věc lidské důstojnosti a budoucnosti našeho národa,“ píše Bělobrádek.

„Tato země nepotřebuje legalizovat další metodu zabíjení. Udivuje nás, že v době ohrožení státu a jeho budoucnosti podprůměrnou natalitou sám stát doporučuje a povoluje, prostřednictvím vlády a Vás, pane ministře, uvést na trh prostředek, jehož smyslem a účelem je v důsledku vždy zavraždit dítě, tedy budoucnost samotného státu,“ napsal zase Hegerovi za občanské sdružení MONOS David Hibsch.

Do boje proti jedu na děti vytáhli i na Slovensku

Na Slovensku už registrace RU-486 ve vší tichosti proběhla. Slovenský státní úřad pro kontrolu léčiv koncem roku 2012 zaregistroval už druhý přípravek způsobující chemický potrat.

Jedná se o přípravky Medabon a Mifegyne. Oba přípravky jsou určeny k potratu dítěte do 63 dnů od prvního dne poslední menstruace a mají být vydávány na lékařský předpis a použity pouze ve specializovaném zdravotnickém zařízení pod dohledem lékaře.

Ministryně zdravotnictví Zuzana Zvolenská však uvedení na trh zastavila s poukazem na nesoulad s platnou legislativou.

I na Slovensku se totiž proti registraci vražedného přípravku vzedmula vlna nevole.

Slovenské Fórum života požádalo o vydání zákazu používání zaregistrovaných potratových přípravků Medabon a Mifegyne a vyzvalo předsedu vlády Róberta Fica ke zrušení registrace, aby tak dokázal, že nechce být zodpovědní za rozšiřování potratů na Slovensku.

Volají také po široké diskuzi o těchto přípravcích a po vyvození odborné a politické zodpovědnosti za jejich pokoutně provedenou registraci, protože zavedení preparátů proběhlo navzdory neexistující legislativně pro jejich uplatnění. Legální totiž na Slovensku zůstává pouze chirurgický potrat ve zdravotnickém zařízení. Pokud by lékař použil potratovou tabletu, porušil by zákon.

Slovenský Institut pro lidská práva a rodinnou politiku zorganizoval v této souvislosti výzvu proti registraci potratových tablet na Slovensku, kterou podepsalo už více než 5700 občanů. Proti registraci se postavil i bratislavský arcibiskup a předseda Konference biskupů Slovenska Stanislav Zvolenský.


Jak funguje potratová tableta Mifegyne (RU-486)
Mifegyne s účinnou látkou Mifepriston je chemická forma potratu – usmrcení nenarozeného dítěte během prvních devíti týdnů těhotenství. RU-486 byl původní pracovní názvev.
Žena dostane na gynekologii tablety mifepristonu, který ničí děložní výstelku zajišťující dítěti okysličení a výživu. Žena je následně odeslána domů. Po 48 hodinách dostane na gynekologii tablety misoprostolu (prostaglandiny) k vypuzení těla dítěte. Pokud krvácení začne doma, má se žena dostavit s tělem vypuzeného dítěte do nemocnice, aby bylo možné lépe ověřit, že nezůstaly zbytky tkání v těle matky. Po týdnu se žena musí dostavit ještě jednou na kontrolu.

Proč říci ´ne´preparátu RU-486
* jedná se o další způsob, jak zabít dítě před narozením;
* přesouvá psychologické břemeno z přímého zabití dítěte na ženu;
* nechává ženu se všemi riziky domácího potratu osamocenou (vykrvácení, šok, komplikace);
* podání přípravku na specializovaném zdravotnickém zařízení pod dohledem lékaře nic nemění na tom, že následně žena odchází a během následujících dvou dní může potratit mimo dohled lékaře;
* prodlužuje trauma z potratu a umírání dítěte na tři dny se všemi psychickými dopady;
* vytváří falešnou iluzi, že se jedná o méně závažnější metodu než chirurgický potrat;
* hrozí, že chemický potrat bude vnímán jako forma antikoncepce.
zdroj: HPŽ ČR

Z diskuse na internetu:
Před pár měsíci bych napsala, že taková pilulka je fajn. Teď ale na základě vlastní zkušenosti si tím nejsem vůbec jistá. Je mi 40, mám tři děti a v srpnu jsem neplánovaně otěhotněla (selhání antikoncepce). První myšlenka byla potrat a s tím jsem také šla k lékaři, vyřídila si papíry, termín v nemocnici, ale musela jsem čekat dva týdny než budu v 7.týdnu a bude „ideální“ doba na výkon. Dva týdny jsou dlouhá doba, člověk má hodně času přemýšlet, dívá se na své děti a říká si: „kdybych to udělala jim“, proč to má odnést tohle dítě, je stejně moje jako ony, není to žádná tkáň, je to malinkatý človíček. Nakonec jsem den před termínem zavolala, že nepřijdu, teď jsem ve čtvrtém měsíci a jsem ráda za každý uplynulý den, že mě přiblížil k datu narození mého děťátka. Kdyby byla pilulka, pravděpodobně bych ji spolkla a dnes si nejspíš vše vyčítala. Je to podle mě moc jednoduché a může to ženu vést k předčasnému, nevratnému závěru…

www.prvnizpravy.cz

1 komentář u „JED NA HUBENÍ DĚTÍ ZNOVU V ČR? Potratová lobby útočí

  1. „Zastánci života proto adresovali…“, ten kdo si nechce podělat život tím že bude mít např. ve 20-ti dítě je také zastánce života, toho svého. btw. v důsledku je celkem jedno jestli je potrat proveden jako dnes lékařem nebo samotnou ženou, vám fanatickým křesťanům a klerofašistům přece vadí svoboda člověka rozhodnout sám o svém osudu ( což plod v 8. týdnu technicky nemůže provést).

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s