ÚS PŘIKÝVL RATHOVI: POSTUP BRADÁČOVÉ BYL ÚČELOVÝ

<<EXKLUZIVNĚ>> Případ Davida Ratha zavání politickou objednávkou, připustil mezi řádky Ústavní soud, když projednal Rathovu stížnost.

Poslanec a bývalý hejtman Středočeského kraje David Rath byl rozhodnutím okresního soudu v Ústí nad Labem vzat 16. května do vazby. Ihned proti ní podal stížnost, která ale byla verdiktem krajského soudu tamtéž ze dne 13. června zamítnuta.

Rath tedy podal ústavní stížnost. Ústavní soud sice vazbu nezrušil, ale naznačil, že minimálně v jednom bodě argumentace mají poslancovi právníci pravdu.

Rath totiž ve své stížnosti upozorňuje na to, že v jeho případě byl vyloučen zákonný soudce, který má být místně příslušný. Místní příslušnost soudu stanoví, že řízení koná soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán.

Protože všechny trestné činy, ze kterých žaloba Ratha viní, se měly udát na území hl. města Prahy nebo Středočeského kraje, měl by Ratha soudit soud v tomto kraji. Rathův případ byl ale od samého počátku dozorován v Ústí nad Labem, odkud pochází ambiciozní státní zástupkyně, dnes vrchní státní zástupkyně v Praze, Lenka Bradáčová. Až posléze byl případ přidělen pražskému soudu.

„Liknavý postup v ozřejmění místní příslušnosti státního zastupitelství zakládá mimo jiné důvod k pochybnostem o nestrannosti dozorujícího  státního zástupce a zákonnosti jeho postupu,“ píše se v Rathově ústavní stížnosti ze 7. července.

Ústavní soud návrh na zpětvzetí vazby odmítl, dal ale za pravdu Rathovi, že postup justice od samého počátku nebyl správný.

„Ústavní soud přisvědčuje stanovisku stěžovatele, dle něhož v dostatečném předstihu před datem 14. května 2012, tedy před jeho zadržením Policií ČR, mělo Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem povinnost postoupit věc místně příslušnému dozorujícímu státnímu zástupci, respektive vyloučit vlastní místní příslušnost k výkonu dozoru,“ uvedl 17. září předseda senátu Ústavního soudu Vojen Güttler. (nález č. I. ÚS 2632/12)

A ÚS šel ještě dál, když konstatoval, že jde-li o obecněji zaužívanou praxi (kdy se případy předávají jiným než místně příslušným státním zástupcům), je to závažný signál porušování principů právního státu.

„Zejména nasazení operativně pátrací techniky, provedení odposlechů telefonních hovorů, povolení sledování, které se týkalo nemovitostí výhradně na území Středočeského kraje a Prahy čili provedení úkonů trestního řízení k objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících k tomu, že byl spáchán trestný čin, bylo v předmětné věci soustředěno nikoli na území Ústeckého, nýbrž Středočeského kraje, příp. hlavního města Prahy. Pro uvedení jeví se postup státního zastupitelství ohledně místní příslušnosti účelový, porušující předmětná právní ustanovení. Zrcadlí-li postup státního zastupitelství v dané věci obecněji zaužívanou praxi, jedná se o závažný signál porušování principů právního státu,“ napsal také Güttler.

To ale není jediný sporný okamžik, v Rathově případu bychom jich našli víc než dost – dost na to, aby byl Rath ihned propuštěn, kdyby k tomu ale byla politická vůle, která není.

Například poslanec, chráněný imunitou, nemohl být odposloucháván v době, kdy ještě nebylo rozhodnuto o jeho vydání. A protože byl odposloucháván, veškeré takto získané „důkazy“ jsou nezákonné a měly by být v dalším řízení nepoužitelné.

„Vzhledem k tomu, že osobní prohlídka stěžovatele (tj. Davida Ratha, pozn. red.), ohledání věci u něj nalezené a použití operativně pátracích prostředků byly provedeny dne 14. května ještě před vydáním souhlasu předsedkyně Poslanecké sněmovny k vydání stěžovatele soudu, tj. před 23. hodinou 30. minutou, je třeba hledět na tyto úkony jako na absolutně neplatné a v dalším řízení za nepoužitelné,“ stojí ve stížnosti.

To je ostatně další moment, na který právníci poukazují. Vydání poslance ke stíhání má svá pevná pravidla, která ale byla v Rathově případě flagrantně porušena.

Rath byl totiž zadržen policií 14. května ve 20:30. Předsedkyně Sněmovny byla o tom informována ve stejný okamžik a téhož dne ve 23:00 převzala žádost na odevzdání Ratha soudu. Ale návrh na vzetí do vazby podal státní zástupce ústeckého krajského státního zastupitelství teprve až následující den – 15. května. Nedá-li však předseda Sněmovny do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je policejní orgán povinen ho propustit.

Pro vazbu neexistují důvody

A námitka další a zcela zásadní – skutek vymezený v usnesení o zahájení trestního stíhání Davida Ratha představuje podle právníků několik skutků uměle pospojovaných tak, aby kdykoli bylo možné některý z nich vypustit s odkazem na zachování totožnosti skutku.

Řečeno jinými slovy, soud drží Ratha ve vazbě na umělé kvalifikaci, pro vazbu nemá ve skutečnosti, krom politického zájmu, žádný konkrétní důvod.

„Usnesení o zahájení stíhání neodpovídá popisu skutku, jak je vymezen v žádosti o udělení souhlasu k odevzdání stěžovatele soudu. Popis skutku je nejednoznačný, vnitřně rozporný a neurčitý,“ stojí ve stížnosti. Když tedy policie žádala o vydání Ratha, popsala skutkovou podstatu činu jinak, než jak je popsán v pozdějších materiálech, se kterými pracuje soud.

Prakticky to znamená, že v usnesení o zahájení stíhání je skutek vymezen tak, že naplňuje skutkovou podstatu trestného činu sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a nikoli skutkovou podstatu trestného činu přijetí úplatku.

Nejde přitom o slovíčka, ale o zásadní otázku, od které se vyvíjí výše trestu i existence či neexistence vazby. Sjednání výhody je totiž mírnější a mírněji trestaný trestný čin, než přijetí úplatku. V právní řeči se tomu říká specialita.

Rath tímto způsobem namítá, že použití právní kvalifikace ´přijetí úplatku´ na místo mírnější právní kvalifikace ´sjednání výhody´ bylo v posuzovaném případě motivováno mimoprávními důvody, zejména „medializací trestního stíhání s cílem zviditelnění některých osob vystupujících v pozici orgánu činného v trestním řízení a ve vytvoření formálních podmínek pro odůvodnění útěkové vazby.“

Právníci tvrdí, že soudy na jejich námitky nereagují schválně, protože kdyby správnost jejich argumentu uznali, nemohly by Ratha už déle držet ve vazbě. Rathovi by totiž hrozil trest odnětí svobody v trvání maximálně šest a půl roku (tedy polovinu uváděné vazby) a tato výše trestu podle nich vylučuje důvodnou obavu z útěku či skrývání, kterou soud obhajuje uvalení vazby.

A ani druhý důvod pro vazbu, který soud uvádí, podle právníků neobstojí – obava, že by Rath pokračoval v další trestné činnosti.

„Poté, co rezignoval na funkci hejtmana a zastupitele Středočeského kraje a kdy kraj zrušil veřejnou zakázku ´Rekonstrukce zámku Butěhrad´ a následně i většinu veřejných zakázek zahájených v době působení stěžovatele ve funkci hejtmana, odpadly konkrétní skutečnosti, z nichž by mohla vyplývat důvodná obava, že bude opakovat trestnou činnost, pro níž je stíhán,“ píší Rathovi právníci v Ústavní stížnosti z 12. října.

Proti vazbě mluví i prostý rozum – jako to, že vazba nebyla použita v daleko vážnějších případech, které mohla veřejnost v nedávné době sledovat (kauza Mostecká uhelná, Dalík apod.), zatímco u Ratha je i přes právní nesrovnalosti, na které upozornil i Ústavní soud, nadále toporně hájena? Rozumný člověk si na to jistě umí odpovědět sám.

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/us-prikyvl-rathovi-postup-bradacove-byl-ucelovy/

1 komentář u „ÚS PŘIKÝVL RATHOVI: POSTUP BRADÁČOVÉ BYL ÚČELOVÝ

  1. Jakkoliv je zřejmé že ukřižování Ratha bylo na politickou objednávku, aby byl uspokojen prostý lid, nemohu se plně stotožnit s argumenty proti trestnimu řízení – jakkoliv jsou oprávněné a v souladu s TŘ. pokud bych se s nimi ztotožnil, přesunuli bychom se do právního absurdistánu ala Amerika, kdy nelze usvědčit vraha proto, že policista našel v koši zbraň s otisky před tím než měl oprávnění jej prohledat.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s