„Samolepková kauza“: Stát má problém. Podjatého znalce

Soud se „samolepkovými zločinci“ dotal zajímavý obrat. Do soudního znalce se pustilo hned osm advokátů. Ivo Svoboda se pořádně zapotil. 

Tzv. „samolepková kauza“, která je bezesporu politickým procesem, se začíná svým scénáristům jaksi vymykat z rukou. Poté, co soudní znalectví v oboru extrémismus pověsil na hřebík Michal Mazel, může stát spoléhat už jen na jeho nástupce Ivo Svobodu, který ale už od pohledu působí spíše jako policista v civilu, navíc vzezření značně extrémistického – a tudíž nevypadá příliš nestranně.

Nejenže nevypadá, ale ani si nestranně skutečně nepočíná, jak odhalilo další kolo soudního líčení v případu Michaely Dupové, Patrika Vondráka a spol., kteří jsou obžalováni z údajného vylepování  samolepek a z účasti na později rozpuštěné manifestaci v Jihlavě.

Soud minulou středu pokračoval výslechem soudního znalce JUDr. PhDr. Ivo Svobody Ph.D, který trval téměř šest hodin. Redaktor serveru Prvnizpravy.cz byl u toho. Soudní přelíčení začalo v devět hodin ráno v budově Obvodního soudu pro Prahu 1 a trvalo s přestávkou až do pozdního odpoledne.

Druhý soudní znalec, který vytvořil revizní posudek na posudek znalce Svobody (v němž Svobodovu metodologii a jeho vývody zpochybňoval), se nakonec ani k řeči nedostal – ne snad proto, že by právníci obžalovaných či obžalovaní samotní měli tolik otázek na Svobodu, ale spíše proto, že Svoboda odpovídal vyhýbavě a na některé otázky odmítal odpovědět zcela, čímž se výslech protahoval.

Celkově tak soudní znalec po několika hodinách odpověděl jen na malé procento z položených dotazů, které mu kladl z lavice obžalovaných  Patrik Vondrák a ze stolice advokátů pak jeho obhájci (JUDr. Robert Cholenský a JUDr. Petr Kočí), stejně jako obhájci dalších obžalovaných. Zásadně odpovídal příliš obecně, odbíhal od tématu, odpovídal na něco jiného, než na co byl tázán. Povzdech advokátů a slova o tom, že se odpovědi nedočkali a že už nemá smysl na otázce déle trvat, byla snad nejčastěji se opakujícím výrokem, který u soudu padal. Stav, kdy soudní znalec není schopen odpovídat k věci, přitom vede k tomu, že se soudy protahují a prodražují.

Z osobního pozorování i ze svědectví lidí přítomných u přelíčení je možno konstatovat, že si soudní znalec navíc počínal arogantně, posměšně a urážlivě vůči obžalovaným i advokátům, což muselo udělat dojem i na samotný soud.

Na obžalované i obhájce se obracel s ironickými poznámkami („možná byste se měl napít vody, to už je příliš vážné“) a dalšími průpovídkami, které by se spíše hodily do televizního kabaretu než do důstojného prostředí soudního jednání. K posměškům a ironii se Svoboda uchyloval především ve chvíli, kdy byl otázkami zahnán do kouta.

Právníci obžalovaných už dříve upozornili, že Svoboda nemůže být nestranný, protože se v médiích vyslovil na adresu příznivců krajní pravice jako o „stupidních deprimovaných hovadech“.

„Je potřeba mít určitou dávku ostražitosti a pracovat. Nevšímat si pomluv a urážek, protože tato stupidní deprivovaná hovada neumí jiným způsobem komunikovat. Musí se to vzít jako skutečnost,“ řekl znalec před časem v rozhovoru pro deník Týden.cz.

A právě na tento výrok se soudního znalce zeptal obžalovaný Patrik Vondrák a jeho právníci.

Svoboda ale odmítl odpovídat, kroutil se, tvrdil, že si nevzpomíná a že není schopen říci, zda se tohoto výroku dopustil. Stejně tak ani nedokázal odpovědět na námitku advokáta, proč tedy tento výrok (pokud nesouhlasí s tím, že ho kdy pronesl), nepopřel už ve chvíli, kdy na něj před časem upozornili lidé, kteří proces sledují, jako je například občanský aktivista Tomáš Pecina.

Pikantní je, že v jiném soudním líčení, kde advokáti tuto námitku použili také, Svoboda autorství výroku nijak nezapíral. A ještě pikantnější je, že soud tehdy námitku advokátů stran podjatosti soudního znalce přijal.

Soud v Mostě tehdy konstatoval, že šlo ze strany Svobody o „nevhodné výroky“ a že je jeho chování „v rozporu s nároky na nestrannost a důstojnost soudního řízení“.

„Vulgární urážlivé výroky na adresu jedné ze stran trestního řízení, jejíž činnost je nota bene předmětem znaleckého zkoumání pana znalce, ale i na adresu jejího obhájce, nedávají pro svou nepřijatelnost soudu jinou možnost, než námitkám proti osobě pana znalce vyhovět,“ konstatoval soudce okresního soudu v Mostě Pavel Plch letos v únoru. – celý text opatření zde

Třebaže v jiných soudních kauzách byl Svoboda při svém výslechu soudci umravňován a dokonce vyloučen pro svou vulgaritu, pražská soudkyně Dana Šindelářová si ale počínala spíše pasivně a soudního znalce i přes jeho výpady nijak nenapomínala. Námitku podjatosti kvůli Svobodově vulgaritě také nepřijala.

Soudní znalec dále nechtěl odpovědět na otázku, kde a co studoval, což by přitom měla být veřejná informace. Tají Svoboda něco, když ji o sobě nechce zveřejnit?

„Svoboda je hodně sebestředný člověk, který se rád předvádí a poslouchá, ale tentokrát se mu to vůbec nevyplatilo. Prořekl se, že se účastnil nějakých opatření proti pochodu v Jihlavě a že radil tajemníkovi, jak může v této věci postupovat, což je jasná podjatost. Má vztah k věci a tudíž je dle zákona podjatý,“ řekl pro Prvnizpravy.cz Patrik Vondrák. – viz posledních deset minut videozáznamu zde

To bylo asi největší překvapení tohoto soudního líčení. Při svém dlouhém výslechu se Svoboda prořekl, že se účastnil rozpuštěné manifestace v Jihlavě (která je předmětem obžaloby a k níž Svoboda dodává posudek) a že se přímo podílel na rozhodování o tom, jak při akci zakročit. Tajemníkovi městského úřadu v Jihlavě prý radil akci zakázat.

Při výslechu mluvil v množném čísle a nechtěně uvedl, že byl členem policejního štábu, který rozhodoval, zda manifestaci povolit.

Když si toho právníci všimli, jeden po druhém se do Svobody pustili a houfem podávali námitky podjatosti. Zároveň požádali soud, aby přehrál záznam, protože Svoboda ihned tato svá slova začal popírat.

„Z výslechu vyplývá, že má poměr k této konkrétní věci, spoluúčastnil se rozhodnutí o ukončení akce, z toho vyplývá, že jeho posudky se nemohou brát nezávisle,“ obrátil se na soudkyni jeden z obhájců.

„V Jihlavě jsem nikoho neznal, osobní poměr k té věci, ani žádný zájem v té věci nemám a že bych o tom rozhodoval, mi připadá přitažené za vlasy,“ bránil se Svoboda.

Jeho podjatost dokazuje podle právníků ale už i samotný fakt, že se akce sám účastnil a měl by tedy o ní spíše vypovídat jako svědek, než jako soudní znalec.

„Účastnil se akce, vnímal, kdo na ní byl a jak se kdo choval, zaujal na ní postoj, zda akce je či není legální. Pak ale nemůže vystupovat jako znalec, to je nepřípustné,“ dodal advokát s tím, že práce soudního znalce spočívá v tom, že mu je ze strany policie opatřena k odbornému posouzení určitá matérie, ke které se má nestranně vyjádřit a posoudit jí. Pokud ji ale hodnotí na základě svých vlastních smyslových zkušeností, které získal jako svědek na místě akce, aniž by byl už v době konání akce ustanoven za znalce, pak tyto materiály nemůže zároveň nestranně hodnotit z pozice znalce. Je tudíž podjatý.

Jednání bylo proto přerušeno a bude pokračovat příště. Obhajoba mezitím dostane k dispozici zvukový záznam, aby dohledala slova soudního znalce, která svědčí o jeho podjatosti. – písemné odůvodnění námitky P. Vondráka

„Průšvih je v tom, že Svoboda není odborník, ale aktivista a svým posudkům rozumí jen on sám, ale není schopen je ostatním pořádně vysvětlit. K advokátům se vyjadřuje ve smyslu, že by měli více studovat a o Tomáši Pecinovi (občanský aktivista, který se případem soukromě zabývá, pozn. red.) se vyjadřuje jako o nedostudovaném deprivantovi,“ řekl pro Prvnizpravy.cz Patrik Vondrák. – záznamy celého jednání najdete zde


Pohledem Tomáše Peciny Recense: Komik před soudem

Dosud nejdelší souvislé vystoupení znalce Ivo Svobody, jehož výslech u Obvodního soudu pro Prahu 1 v kause „nálepkových zločinců“ trval přes pět hodin, bylo silným, téměř psychedelickým zážitkem. Smím-li použít nepůvodní příměr, kdyby chtěli na Kuksu rozhojnit sochařskou výzdobu o sochu Drzosti a Neomalenosti, nemohli by najít lepší model než právě I. Svobodu.

Z desítek položených otázek Svoboda neodpověděl téměř na žádnou, obžalovaného Patrika Vondráka i jeho obhájce neustále častoval invektivami a celkově působil dojmem, že je-li v soudní síni přítomna osoba, která nenávidí svobodu a demokracii a všemožně usiluje o její demontáž, je jí vyslýchaný znalec, zosobnění intolerance a nenávistné, inkvisitorské mentality.

Při výslechu vyšlo najevo, že Svoboda byl osobně přítomen rozpuštěné jihlavské demonstraci a policie s ním všechny své kroky konsultovala – což ovšem v posudcích opomněl uvést. Protože navíc řadu svých tvrzení odůvodňoval tím, že určité zjištění učinil osobně jako svědek (což znamená, že jeho znalecký posudek je nepřezkoumatelný), všichni obhájci vůči němu přímo při hlavním líčení vznesli další námitku podjatosti.

Soudkyně Dana Šindelářová působila tentokrát značně resignovaným dojmem a do výslechu zasahovala jen minimálně. „Rozkaz zní jasně – odsoudit,“ to je evidentní, ale jak to provést, aby se téhož dne večer ještě mohla podívat do zrcadla, v této fasi Šindelářová zřejmě dosud neví.

zdroj: blog Tomáše Peciny

Pohledem Ing. Jiřího Fialy |  Soud s nálepkovými teroristy

Za jedním stolem sedí osm (!) advokátů, před nimi čtyři obžalovaní (ostatní se omluvili), k tomu tříčlenný soud, zapisovatelka a státní zástupkyně – a všichni tráví celý den dokazováním toho, jestli šel pochod od nádraží na hřbitov a kdo v něm byl nebo nebyl, co měl za nášivku a co mohla znamenat, proč tam šel a co tím chtěl vyjádřit.

Vidět na vlastní oči výslech znalce JUDr. PhDr. Ivo Svobody, Ph.D – a zemřít. Nebo raději – zemřít ještě dříve, aby to člověk nemusel poslouchat.

Když jsme se do tohoto absurdního dramatu zaposlouchali, začali jsme postupně oceňovat preciznost právníků, zejména právníka Patrika Vondráka, který tlačil znalce těžce do kouta – a k němu se pak přidávali postupně ostatní (právníci), takže ke konci už vytvořili docela sehranou jednotu, která unisono namítala podjatost znalce a nepoužitelnost jím vypracovaného posudku pro trestní řízení, ale i pro cokoliv jiného.

„Znalec“ ve své zoufalé, leč zjevně marné snaze přesvědčit přítomné o své nestrannosti, se do vlastních průpovídek zamotával stále víc a víc – čímž také stále víc a více ztrácel na hodnověrnosti, a především – důstojnosti.

A jestli se zoufale snažil vyhnout se tomu, aby tam – jak sám říkal – „dělal ze sebe šaška“, tak to bylo nakonec asi to jediné, co se mu opravdu povedlo.

„Znalec“, pracující skoro výhradně pro policii a na její objednávku, bohužel tuto policii také výmluvně stylizoval, neboť trpěl podobnými nedostatky jako policie sama – tedy především nedostatkem intelektu a citu pro věc a přiměřenost.

Mimochodem, zajímavý byl tento „znalec“ už od pohledu – neboť zatímco obžalovaní vypadali jako normální lidé (ač byli souzeni za údajný pravicový extrémismus), znalec sám rozhodně svým vzezřením pravicového extrémistu přímo symbolizoval, takže bylo jistě na zváženou, jestli už proto by si neměl místo s obžalovanými vyměnit.

Nakonec se ukázalo to nejlepší: on ten znalec Svoboda je totiž tak trochu takový brouk Pytlík – všechno umí, všemu rozumí, všude byl a všechno viděl – tedy i na této demonstraci byl, a to spolu s policií, a to dokonce v jejím štábu, a spolu s tajemníkem Městského úřadu v Jihlavě rozhodovali o rozpuštění akce.

Tedy: Znalec sám nejprve spolunařídil akci rozpustit, čímž výmluvně řekl, jaký na ni má právní názor, a poté – coby „nestranný a objektivní“ znalec – vystavil na tutéž akci ještě i znalecký posudek! To se nám ty kšefty ale hýbou, co?! Hlavně, když to daňoví poplatníci zaplatí. A ti už toho unesli! Třeba i tenhle „posudek“ za skoro půl milionu.

Viděli jste někdy ostřejší střet zájmů?

Přesto se „znalec“ zaklínal a dušoval, že „nemá žádný poměr k věci“, atd. Působil tak naprosto směšně, protože ten poměr k věci by byl zřejmý i malému školákovi, natož pak osmi právníkům – kteří ho také unisono namítli.

Jestli nemá policie na skladě nic lepšího, ať raději dělá to, proč byla zřízena – tedy honí zloděje, lupiče a vrahy –  a ne kluky, co přišli položit kytky k pomníku, ať už jakémukoliv.

zdroj: webové stránky sdružení K213

2 komentáře u „„Samolepková kauza“: Stát má problém. Podjatého znalce

  1. Zatim si hraji na to ze je dovoleno democraticky protestovat a se vyjadrovat .Obavam se ze postupne ale budou pritahovat smycku u krku neb na priklad chaty u nekterych clanku kde se lide vyjadruji je vyjmuta a nebo i clanky zmizi . podpisy jako CTK je jiz zcela normalni a vime jak je lehke stado lidi (hloupych ,viz kontakty zde) zmanipulovat tak ze zacnou rvat smrt nic jineho nepomuze . Ja to pamatuji a vim jak je to jednoduche a rychle . Pozor drzme si cepice pojede se s vrsku a zalezi na mnoha okolnostech kam se to zvrtne . Lzidi zacinaji byt nervozni a to je vzdy znameni ze se neco dit asi bude ,to jiz zname maji na to zvlastni vyvinuty nos

  2. Já hluboce smekám před lidmi jako jste vy . Hluboce mě trápí ,že je zde menší svoboda než byla před Listopadem a vězení jsou plná lidí,kteří odmítají přijmout tuto eurounijní hru na Lásku a pravdu. Stydím se za spoluobčany ,kteří se zase tváří,že jich se to netýká a lidi jako Svoboda.srovnávám s prokurátory z 50.let.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s