Mediátoři, nebo manipulátoři? Další útok na rodinu přichází od feministek z Křtin

„Bůh ochraňuj naše životy a majetky, parlament zasedá“, říkávají už od starých dob Britové, dobře si vědomi toho, že když se jejich zákonodárci (a to jsou jedni z nejkonzervativnějších na světě) pustí do práce, změna je vždy jen k horšímu.

Tak nějak by se dala okomentovat i poslední schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Po poslancích zbyla hotová pohroma.

Přehlasovali prezidentovo veto zákona o podpoře obnovitelných zdrojů (čímž nám zajistili další zdražení energie), rozhodli o tom, že tajné služby budou moci prolomit naše bankovní tajemství a znát naše finanční transakce, armáda bude moci od nynějška rušit mobilní a datové sítě. Jiný příklad zhůvěřilého zákona, který v těchto dnech prošel téměř bez povšimnutí médií a bez větší debaty parlamentem, je pak zákon o mediaci.

Sněmovna ho s pozměňovacími návrhy Senátu schválila minulou středu. Platit by měl od 1. srpna letošního roku.

Svojí prolobovaností dokonce předčil zákon o podporovatelných zdrojích, protože pro něj hlasovala celá sněmovna – ze 176 přítomných poslanců bylo 176 pro. Zcela jistě tomu bylo proto, že je to údajně zákon, který po nás chce EU (obvyklé zaklínadlo – Brusel to po nás žádá. Argumentuje se také tím, že mediace je v zahraničí běžná). Vsadím se ale, že většina poslanců o skutečném pozadí zákona téměř nic netuší.

Můžeme se tak těšit na zbrusu nové výdělečné povolání zvané mediátor, ke kterému nebudete potřebovat žádné speciální znalosti, jen jednoduchý kurz a ještě to bude dobře vynášet.

Člověka, který nechce mít s mediací nic společného, by se to ani nemuselo týkat (ať si na sebe každý vydělává, jak chce, klidně i takto pokoutně, když jsou někteří za takové služby ochotní platit), ale jen do té doby, než vám soud podobnou mediaci nakáže a mediátora přidělí. I to zákon o mediaci zavádí.

Takže po život obtěžujících zlatokopeckých exekutorech se budeme ještě potýkat s dalšími samozvanci, mediátory, kteří budou parazitovat na justičním systému, za nic neponesou odpovědnost a pouze budou inkasovat peníze za bezcenné rady.

O co v mediaci oficiálně jde? Zákon o mediaci by měl vést znesvářené osoby nebo strany konfliktu postupně, za pomoci profesionálního vyjednávače (mediátora) ke vzájemné a závazné dohodě. A to bez nutnosti toho, aby spor musel rozhodnout soud. Návrh je prezentován jako úleva pro soudy, kterým se pomůže předcházet sporům a donutit rozhádané strany ke smíru.

Kompromis tedy nebude hledat soudce, ale profesionální vyjednávač, který má prý více času (každá hodina se přitom platí) a jednání může probíhat v klidnější a méně stresové atmosféře. Mediátor by měl zvládat techniky pro zmírnění nebo odstranění konfliktu.

To zní celkem rozumně. Ale…

Mediátor nevydává rozsudek, dokonce ani ne doporučení (což je tedy dobře, ještě aby ho vydával). Podle zákona o mediaci ale zároveň nenese žádnou odpovědnost za obsah dohody. Je pouze jakýmsi moderátorem, podobně jako když moderátor řídí konferenci. Věru žádné složité zaměstnání – jen zisk a žádná starosti.

Mediace prý také nemá být zcela povinná, ujišťují nás autoři zákona, ale soudce by ji mohl přesto doporučit nebo nařídit. Pokud soud mediaci nařídí, proběhne nejprve tříhodinové sezení. První hodina stojí 500 korun a když se strany sporu nedohodnou, ale pokračují v mediaci dále, další cena už bude smluvní. Jako u advokátů. Kdo uhradí náklady na mediaci, je součástí mediační dohody.

To je docela dobrý byznys, ne? A umím si představit, jak se soudci budou dohadovat se známými mediátory a přihazovat jim kšefty. Mediátory tak čekají zlaté časy.

LEGISLATIVNÍ ZMETEK

Zákon už má i své kritiky z řad odborné veřejnosti. Například soudkyně Krajského soudu v Praze Šárka Hájková tvrdí, že jde o legislativní paskvil, kdy zákon bude soudce nutit schvalovat i nezákonné smírčí dohody, přestože si plně uvědomí, že se očividně jedná o postup v rozporu se zákonem. Tím podle ní politici odnímají soudům jejich hlavní funkci pojistky zákonnosti, namítá.

Z vládního návrhu zákona o mediaci také díky pozměňovacím návrhům poslancům zcela vypadlo ustanovení, že za obsah mediační dohody nese mediátor, který je zároveň advokátem, odpovědnost a že odpovídá za soulad dohody s právními předpisy, připomíná soudkyně. V praxi tedy mediátor za své rady žádnou odpovědnost neponese, jak jsme si řekli výše.

„Mediátorem tak bude moci být každý absolvent vysoké školy magisterského typu, který složí zkoušku mediátora a bude registrován ministerstvem spravedlnosti. Za to, zda je dohoda, ke které lidem coby vyjednávač pomůže, zároveň v pořádku z hlediska zákonů, už neodpovídá. Onou zárukou musí být za všech okolností soud, jenže tomu se to zákonem znemožní,“ zlobí se Hájková.

A zlobí se nejen ona, ale i řada jiných odborníků zabývajících se mezilidskou komunikací, pro které se mediátoři stanou pochopitelně nežádoucí konkurencí – advokáti či psychiatři. Těm polezou mediátoři „do zelí“ – ale za zcela nesrovnatelných podmínek.

Zatímco advokát či psychiatr musí na svůj obor řádně a dlouze vystudovat, o svých klientech a případech vést složitou evidenci, novopečení mediátoři si zaplatí dvanáctidenní kurz (často u lektorů pochybné pověsti), pracují bez jakékoli administrativy a žádnou odpovědnost za nic nenesou.

Jiní zase kritizují fakt, že mediace, ve skutečnosti jeden z mnoha psychologických postupů, který je běžný například v psychologii, psychiatrii i jiných profesích, by měl být najednou povýšen na samostatnou profesi.

ZASE TA PAVLOVÁ

Co je ale ještě zajímavější, je pozadí vzniku zákona a to, které zvláštní osoby za ním stojí.

Nutno říci, že v Česku už roky působí dva profesní svazy mediátorů – Unie mediátorů a Asociace mediátorů ČR, které spolu vzájemně nemluví a každá se považuje za tu pravou. Aby toho nebylo málo, existuje i Probační a mediační služba (kterou řídí Pavel Štern ze známé pravdoláskařské rodiny Šternů a který také vystupuje na konferencích pořádaných ve Křtinách, viz níže). Ačkoli tito všichni už nyní pracují a vyvíjejí mediační činnost, i oni se upínají ke schválení Mediačního zákona, který stanovuje podmínky pro potřebné vzdělání mediátorů. To, co dosud fungovalo víceméně na koleně, dostane totiž přesnou legislativní podobu a pak proti mediátorům nebudeme moci říci ani popel. Možná časem dostanou i statut chráněné osoby a nebudeme je moci ani vykázat ze dveří. Zdaleka přitom nepůjde jen o soudní spory – už nyní jsou známy případy, kdy byl mediátor nařízen například v situaci napjatých vztahů v zaměstnání, takže člověk s ním může přijít do kontaktu, ať chce, nebo ne.

Legislativní proces kolem zákona o mediaci, přestože se netýká jen mediátorů netrpělivě čekajících na potvrzení svého statutu, ale celé společnosti, která si bude muset na mediátory chtě nechtě zvyknout asi stejně tak, jako si musela zvyknout na exekutory, přesto probíhá za nezájmu médií a bez jakékoli debaty na toto téma. A pokud ve sdělovacích prostředcích něco o mediaci zazní, pak jsou to spíše PR články mající v lidech vzbudit pocit důvěry, že jde o další skvělý nástroj pro řešení krizí. Například se dočteme, že modelka Andrea Verešová chce pověsit modeling na hřebík a stát se mediátorkou, protože se shlédla ve svém oblíbeném americkém televizním seriálu Kauzy podle Kate…

Kdyby byla média skutečně co k čemu, podívala by se spíše než na Verešovou na ty, kteří za mediaci lobbují a kteří ji propagují. A to už tak pěkný pohled není…

O právničce Lence Pavlové jsem psal už několikrát. Kromě toho, že je Pavlová ve spojení s řadou radikálních feministických organizací (PROFEM, Koordona apod), což ji diskvalifikuje v jakémkoli rozhodování či jen poradenství stran dětí (protože jako feministka nemůže být nestranná), je také okultistkou a esoteričkou. „Pracuje s andělskými energiemi“, „se staroegyptskými energiemi“, s „energiemi egyptských kartuší“, s „reiki energiemi“, je propagátorkou podivné okultní metody tzv. rodinných konstelací, vzdělávala se v meditačním centru v Oslovicích (jak příznačný název) u média, které si říká Kranti Niritya (vlastním jménem Irena Guthová, která pravidelně vystupuje v ranní show na TV Barrandov) a přesto vše se v roce 2007 stala vyhlášenou Právničkou roku (ono je to vyhlašování Právníka roku vždy tak trochu podezřelé, letos je Právníkem roku zase JUDr. Cholenský, autor knihy „Zákon o mediaci s vysvětlivkami“ – jaká náhoda).

Lenka Pavlová byla od ledna 2008 do ledna 2009 ředitelkou Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Na funkci rezignovala oficiálně ze zdravotních a osobních důvodů, důvody odchodu z ministerstva ale byly ve skutečnosti jiné. Odejít musela po svém vlastním skandálu, když se v září 2008 ukázalo, že v rozporu s rozsudkem unesla mladšího syna z Prahy do Brna (staršího měl v péči otec, což je také výmluvná skutečnost) a následně odmítla s kýmkoliv komunikovat, protože prý neuznává střídavou péči. Žena, která měla rozhodovat o tom, kterému z rozvedených rodičů bude dítě svěřeno, sama postupovala protizákonně, neplnila rozhodnutí soudu a v rozporu s ním odpírala svému bývalému manželovi kontakt se synem.

Zatímco soudný člověk by měl po podobných eskapádách z ostudy kabát, ambiciozní Pavlová se jen tak z výsluní odebrat nechtěla. Když jsem o ní psal poprvé, napsal jsem, že o ní ještě uslyšíme. Když jí nevyšla kandidatura na soudce Evropského soudu pro lidská práva, vycítila šanci jinde a s několika známými (vesměs právničkami-feministkami) začala připravovat svou další kariéru – tentokrát mediační.

V areálu zámku ve Křtinách u Brna založila po svém vyhazovu z MPSV tzv. Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, zkráceně ESI (když chcete, aby něco vypadalo důležitě, nazvěte to ´evropským´), kde pořádá pravidelné semináře, konference, workshopy a dokonce veletrhy mediace.

Bylo by to celkem k smíchu, kdyby se jí nějakým podivným způsobem nepodařilo sehnat podporu vlivných lidí, kteří jejímu počínání dodali punc věrohodnosti – exministryni spravedlnosti Danielu Kovářovou i současného ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, pod jejichž záštitou se akce konají, stejně jako řadu odborníků či mediálně známých „expertů“, kteří na konferencích řeční (například psycholog Petr Šmolka a další).

To, že tito lidé Pavlovou podporují, je s podivem jen na první pohled. Ve skutečnosti Kovářová (sama také feministka) s Pavlovou udržuje přátelské vztahy, je členkou dozorčí rady Pavlové Evropského institutu a Kovářové advokátní kancelář mediaci propaguje, stejně jako propaguje řadu dalších protirodinných výmyslů (náhradní mateřství, povinnost seznámit adoptované dítě s realitou, že nejste jeho praví rodiče apod.) či alternativních a esoterických metod.

A tak se například 17. března ve Křtinách konalo „supervizní setkání mediátorů“ a v návaznosti na něj pak už třetí ročník tzv. „Josefské sympozium“, to vše pod záštitou ministra spravedlnosti Pospíšila, „s ukázkami mediace, koučinku, facilitace, vyjednávání včetně praktického nácviku pro odbornou i laickou veřejnost.“ S těmito aktivitami začala před pár lety a současný zákon o mediaci, který prošel sněmovnou, je výsledkem tohoto postupného lobbingu.

Pavlová a spol. o svých akcích vždy mluví nadneseným jazykem, takže konference je pokaždé „mezinárodní“, „mezioborová“ či „vědecká“, nejlépe vše dohromady. Samotný institut ESI se ve své výroční zprávě považuje za „mezinárodní centrum duchovní obrody“.

„Josefské sympozium je mezioborové setkání umělců, právníků, lékařů, psychologů a duchovních promísené se zahraničními hosty. Josefské sympozium je setkání čtyř svobodných stavů, pro něž povolání je životním posláním obtížené odpovědností za rozvoj obecného blaha. Patronem Josefského setkání je svatý Josef, což předurčuje i hlavní témata zaměřená na život jednotlivců, rodin a především dětí ve spojitosti s osobní odpovědností. Účastníci předchozích ročníků oceňovali ve Křtinách přátelskou a živou atmosféru a neobvyklé zážitky umocněné krásou a duchovní silou starobylého poutního místa, které svůj neobvyklý název nese od časů věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, kteří zde údajně působili a křtili první křesťany,“ láká duchovními řečmi na své konference žena, která se zabývá okultismem a kouzelnictvím a má plnou pusu rodiny a dětí, přestože se jí samotné rodina rozpadla a stát ji ze svých služeb propustil poté, co sama unesla dítě svěřené otci.

A právě Pavlová a její kolegyně Vaňková zastupovaly ESI na schůzkách pracovní komise ministerstva spravedlnosti ČR pro přípravu návrhu zákona o mediaci, čteme ve výroční zprávě ESI.

Těmto lidem by měl člověk svěřovat své případné pře? Tito lidé vychovávají za 32.000 (základní kurz na mediátora/mediátorku, který Pavlová ve Křtinách nabízí) další mediátory? Takovým by měli být v rámci mediací svěřovány ty nejcitlivější a nejdůležitější lidské záležitosti?

KECY, PRDY, BEĎARY… A OKULTISMUS K TOMU

A to je vlastně na celém příběhu nejděsivější. Ne to, že zde vyrůstá další skupina podnikavců, která se bude snažit vetřít mezi už fungující profese a nechá si za své pochybné nezávazné a neodborné rady platit od lidí, kteří jsou v neštěstí (a tedy na jejich neštěstí parazitovat), ale že podhoubí, ze kterého se současní „kvalifikovaní“ mediátoři s glejtem od Pavlové líhnou, smrdí okultismem, esoterikou a podobnými nesmysly a vůbec jsou propojeni s všelijakým šarlatánstvím.

Její „Evropský institut pro smír a mediaci“ by se tak klidně mohl jmenovat tak, jak ho někteří omylem nazývají – „Evropský institut pro mír a meditaci.“

Ono to totiž nejenom zní podobně, ale i podobně vypadá. Mediátoři vnucují lidem podivné terapie (rodinné konstelace a související pevné objetí, reiki , voodoo, věštění, energetická psychologie a různé další podvodné takzvané alternativní způsoby léčení), používají manipulativní metody, leckdy jde o lidi s podivným vzděláním (jedna nejmenovaná mediátorka se například dříve zabývala studiem chovu hospodářských zvířat na středním odborném učilišti, pak si životopis vylepšila honosně znějícími konferencemi ve Křtinách a různými, zpravidla jednodenními, semináři esoterického rázu) a někdy i s divnou minulostí (lidé, kterým Pavlová těžce zničila život, by mohli vyprávět, autor jednoho takového člověka osobně zná).

Čím více tito lidé neuspěli ve vlastním životě (ve vlastním manželství, ve vlastní rodině a rozbili navíc manželství jiných), o to usilovněji křičí hesla typu „Obnova lásky v rodinách“, preferují nekonečné „osvobozující cesty ke smíření či duchovní obrodě“ a vlamují se cizím lidem do života, od srpna i za asistence soudu, jak si chytrým zákonem sami ošetřili.

Ve skutečnosti jsou jejich výkřiky a rady pouhé prázdné fráze a floskule, jako když Pavlové souputnice JUDr. Eva Vaňková, mediátorka a členka správní rady ESI na otázku serveru epravo.cz, co je její nesplněný sen, odpověděla:

„Vytvoření kontaktní sítě pro mimosoudní řešení sporů, vyškolení dostatečného množství spolupracujících odborníků, kteří na vysoké profesní úrovni budou schopni mezi sebou vzájemně spolupracovat tak, aby svým klientům pomáhali najít cestu pro přijetí správných rozhodnutí. Zajištění skutečného fungování systému tak, aby byl dostupný pro všechny, kdo jej potřebují. Aby smír a láska skutečně zvítězila nad lží a nenávistí, jak jsme si přáli jako studenti na náměstích při „sametové revoluci“. Máme před sebou ještě dlouhou cestu a já po ní chci kráčet.“

Rozhovor, ze kterého je tento úryvek, zakončila pak následujícím dodatkem: „Byla jsem požádána, abych jako právník odpověděla na 10 otázek, cestou z Prahy do Vysokého Mýta jsem odpověděla asi na polovinu a pak mě pohltil můj neuvěřitelný životní styl a marně hledám zbylé minuty na dokončení úkolu… stále se něco děje a stále je něco důležitějšího… asi to bude tím, že se dávno necítím jako právník…“

Jak výmluvné.

Až bude Sisyfos hledat další držitele svých Bludných balvanů za propagaci iracionality a okultismu ve veřejném životě, měl by v kategorii družstev vybrat Pavlovou, Vaňkovou a jejich partu esoterikou cinknutých mediátorů z křtinského zámku…

http://www.prvnizpravy.cz

 

30 komentářů u „Mediátoři, nebo manipulátoři? Další útok na rodinu přichází od feministek z Křtin

 1. Tak a teď mě zajímá, jak Vás zkritizují diskutující. Protože mě na článku ke kritice jako vhodné připadá jen kritizování onoho Vámi kritizovaného paskvilu tak netuším.
  (sakra, to je ale komentář, samé kritizování…)

 2. To je ale zvláštní, že zbylý text nezaslouží nejen publicitu, ale především kritiku. Ještě zajímavější by bylo, kdyby dostali odvahu všichni, kteří se ve svém životě setkali s paní Pavlovou, a napsali vše, co jim provedla, a co se jim následkem jejího „mediátorského“ chování stalo s jejich životy. Jenomže odvahu nedostanou, protože texty o ní nejen nepřebírají media, a většinou odmítají novináři (narozdíl od mnoha neuvěřitelných blbostí, kterými zaplevelují svět), ale je to zřejmě nějaký zvláštní živočišný druh, který po tom všem dostává další a další příležitosti.
  Hanka

 3. Milý Adame, nebudu se vyjadřovat k obsahu vašeho článku, musím se však ohradit k vašim slovům o „nejmenované mediátorce s podivným vzděláním, která si svůj životopis vylepšuje jednodenními semináři esoterického rázu“. Z toho jasně vyplývá, že jste můj životopis četl. Kladu si otázku, jak mohl tak zkušený novinář, hlásající morálku a spravedlnost, přehlédnout v mém životopise 3 vysoké školy, výcvik mediace u Asociace mediátorů (nikoli u ESI) a Partners Czech o.p.s atd …. Pro více informací o mém vzdělání doporučuji navštívit http://www.vztahy.name, Přijde mi úsměvné slovo manipulátor v názvu vašeho příspěvku, když sám manipulujete. Spoléhám na vaši profesionalitu a věřím, že vše uvedete na správnou míru všude tam, kde jste článek uveřejnil. Zdraví Táňa Brodská. P.S. Víte, že zakladatel systemických konstealací je německý teolog?

 4. Milá paní Brodská,
  tak vzdělaná, a tak ublížená.
  Rozumím tomu dobře, že tři VŠ jsou 2005 Bc. Sociální patologie a prevence, hned 2007 Mgr. Sociální pedagogika a hned 2008 Mgr. Etopedie? Zajímavě rychlé tři vysoké školy. Možná bude i zajímavá Vaše odpovědnost před zákonem, vyplývající z tohoto vzdělání.
  Jako nakonec veškerá neodpovědnost všech pevně se objímajících konstelářů, byť teologů. Myslela jste Berta Hellingera?
  Přestaňte se prosím lidem vnucovat. Právě pro ty tradice a historické zkušnosti. Lidé, starší a zkušenější než Vy, komunikovat umějí normálně a velmi dobře a žádné moderní prostředníky nepotřebují. Ztracený majetek a peníze jim žádný mediátor, ať už z unie či asociace, prostě nevrátí. Právě naopak. Další peníze bude po nich požadovat. Takhle to je.
  Všechny Vaše Křtinské konference, pořádané ESI (ke kterému se nehlásíte), ředitelka JUDr. Lenka Pavlová, jednoduše ve Vašem případě nebyly?

 5. Bradavice jen na internetu (aneb paralelní světy, běžně neznámé, zato více než akční): Křišťálová univerzita, Atlantská škola, Univerzita Nové doby, Univerzalia, Česká psychoenergetická společnost, reiki, roje, kořenářky a jejich mezinárodní konference a instituty, tvářící se vždy , jako něco moderního, prospěšného a hlavně hluboce duchovního. Skutečnost a následky jsou ale úplně jiné. Tak tohle je ta soudobá duchovní obroda a obnova. Století Vodnáře. Děkuji, nechci.

 6. Novinky z mista, kde to vše začalo, opatřeného „Horovým okem“
  Přijďte se všichni podívat na „Kouzelnou zahrádku“ sponzorovanou několika ministerstvy, Magistrátem Hlavního města Prahy, Obce a dokonce VZP – projekt „Žijeme zdravě v rodinných centrech“ (například kuchařka pro maminky – zatímco na všech televizních programech permanentně řinčí pokličky a
  hrnce, a prezentují se přitom podivní lidé. Nebo to tak není?

 7. Novinky z mista, kde to vše začalo, opatřeného „Horovým okem“
  Přijďte se všichni podívat na „Kouzelnou zahrádku“ sponzorovanou několika ministerstvy, Magistrátem Hlavního města Prahy, Obcí a dokonce VZP – projekt „Žijeme zdravě v rodinných centrech“ (například kuchařka pro maminky – zatímco na všech televizních programech permanentně řinčí pokličky a
  hrnce, a prezentují se přitom podivní lidé. Nebo to tak není?

 8. Konečně!!
  První dohledatelná MEDIÁTORKA, která nemá žádná tajemství. Naše první sex – koučka, vystudovaná „dokonce v zahraničí“,
  Mgr. Julie Gaia Poupětová.
  I na ni se vztahuje v tichosti schválený mediační zákon v roce 2012. Kdo nevěří, na stránkách Psychotery figuruje mezi psychology, psychiatry a dalšími terapeuty, ač sama bez medicínského nebo psychologického vzdělání. Jak jinak, než že provozuje „alternativní léčebné metody“, mediaci atd. atd..
  Kdo tuhle dokonale maskovanou španělskou vesnici (mezioborovou, tedy jednu velikou rodinu) dosud nepostřehl, stačí se podívat na internet. Zkrátka – Evropská unie.
  Teď teprve chápu ty „zážitkové workshopy“ a všechny ty techniky „non verbální komunikace s nácvikem nových dovedností – za pomoci „skutečných odborníků“.
  Nepodhodnocené ceníky kurzů této paní mediátorky jistě odpovídají kvalitě.

 9. Jen doufám, že díky přibývajícímu odtajňování informací
  z nejrůznějších spikleneckých schůzek, si už mnoho lidí začíná uvědomovat – právě toho NEJVĚTŠÍHO MEDIÁTORA NEBO MANIPULÁTORA ze všech – tzv. oficiální MÉDIA.
  Tato o tiše zaváděných mediátorech a mediačním zákoně
  (z roku 2012) stále mlží i nyní.
  Proč?

  Věřím, že se lidé už dokáží zorientovat v různých problémech, a postupem času už nebude možné vnucovat jim všechny ty (čím dál tím neuvěřitelnější) prostředníky alias mediátory, neboli dobře placené radily na kde co.

 10. Navzdory všemu včera na ČT 24 exhibovala v souvislosti se střídavou péčí nesmrtelná a nezničitelná JUDr. Lenka Pavlová.
  Vědma, reiki léčitelka, podvodnice a zlodějka, a jen tak mimochodem – bývalá ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí (1 rok) na Nečasově MPSV, nyní již několik let ředitelka neobyčejně snadno vzniklého „Evropského institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení“, zaštiťovaného dosud každoročně všemi ministry spravedlnosti ČR. Tak takhle to u nás v ČR vypadá ve skutečnosti, a nikdo se ničemu nediví.
  Proč asi? Proč tak zvláštní svět, a nejen trochu?
  Jenomže je tu najednou internet – žádným věštcem nepředvídaný ani nepředpokládaný – de facto – asi teď i něčí vážný a opravdový nepřítel.
  Chápaví najednou chápou, a své chápání rozvíjejí.
  Ale jsou to okamžitě, hned a najednou ti „nejsakramentější konspirátoři“ :).
  Nebylo by snad úplně nejlepší domluvit se? Už je stejně jasno.
  Proboha! Hlavně už žádní mrtví!! A vůbec nevím, proč tu jsou, a ještě by měli být další. Ježíš, ani si nechci představovat ty důvody, kvůli komu a kvůli čemu.
  My všichni jsme na tomhle světě opravdu jenom jednou.
  Hanka

 11. Koukám, židovská Haničko, že si zde povídáte sama ze sebou.
  Tak si povídejte…

  Ty vaše psychiatrické žvásty, ovšem nemají hlavu ani patu. Pouze rádoby chytré žvanění občanky židovského původu.
  Což je logické, protože pojmenování kořenů zla, jakož i pojmenování skutečné moci, která řídí tento svět podle zednářského hesla „Ordo ab Chao“ („Řád z Chaosu“) – a z toho pak plynoucí všechny důsledky, zde přirozené od osoby židovského původu nemůže nikdo očekávat. Pouze abstraktní slinty!

 12. A jak je vidět, povídám si i s vámi, a dost mě to baví.
  A určitě se nebavím jenom já.
  No, alespoň jsou agrese a napětí zde vystřídány občas legrací, a ta nikdy neublíží.

 13. Pokud na mě zkoušíte asi hebrejštinu, opravdu nevím. Mýlíte se v mnohém, i ve mně.
  Ale velmi ráda zopakuji, že když jsem byla v Izraeli v Eilatu v hotelu, kde byl před námi president České republiky Václav Havel, personál hotelu vzpomínal, jak se president naší země „vožral jako prase“. Nikde jsem to nečetla, a vím, že je to pravda. Jen nevím, proč jsem to nikde nečetla.

  • Jak spravne posoudil Katolik jste asi na urovni 5 tridy pomocne skoly . To co davno vime rozebira Anezka zde .Vzdyt lzid je lzid a lhharstein a pokud mu svet bude tolerovat svinstva ktera provadi nebude nikdy konec . Koho zajima buzerant Havel2 a polobuzerant #1 Nikoho jen idioty . Vzdyt davno vsichni vedi kdo si s kym lestil saska (Vondra ) asi jeste dnes placena kreatura z juesej . A techto prasecich hlav je jako vzdy v Ceske kotline hodne . Vzdy jsme vedli ,hlavne v udavacstvi a praskacstvi ,co jako chce dama rici ?? Neni davno jiz co!

 14. Musím to vrátit k mediátorům. Fanatik ani analfabet nejsem. Jen média dokáží své, aniž by lidé tušili. Prostředníci (mediátoři) neumějí nic. Jen manipulují a inkasují, a hlavně podvádějí – to ze všeho nejvíce.

 15. Připomínám státem i EU financované, nekriticky propagované, v tichosti uzákoněné a médii dobře maskované podvodníky – mediátory. A i v téhle diskusi ještě jednoho „možná“ hodně nemocného superfanatika.

  Pěkné počtení.

 16. Pořád čekám, kdy odcestuje naše početná armáda mediátorů do pásma Gazy a na Ukrajinu, když už si je naše vláda v roce 2012 tak pěkně a dokonce jednohlasně schválila a uznala tichým zákonem. Mají přeci i kurz mírového vyjednávání v mezinárodních válečných konfliktech. O takové zázračné mediaci existují dokonce četné vědecké publikace. Teoreticky.
  Dočetla jsem se ale také, že musejí podle metodiky vyškolení vlastně čekat na „správný okamžik“, kdy teprve „mohou jako mediátoři do konfliktu vstoupit“.
  Asi, až bude situace ještě napjatější, a až bude ještě více mrtvých? To ví jenom „dobře vyškolený mediátor“.
  V každém případě se už perfektně ukázalo, že v běžném životě jsou tito odborníci (s „posláním“) opravdu nadbyteční, tedy v hospodářské krizi skutečně vyhozená a užitečněji nevyužita nesmyslná investice.
  Jsem sama i svědkem toho, jak jsou lidem mediátoři pod tlakem a neeticky vnucováni, například na sociálních odborech, nebo u soudů. A právě naopak. Místo, aby (za peníze do nich investované) pro lidstvo zabránili tomu nejpodstatnějšímu – ozbrojeným konfliktům, vyrábějí zcela uměle mezi lidmi války jiné – v podmínkách mírových.
  A to jen proto, aby sami měli uplatnění. Mediace „šance práce“?
  Dále viz ESI Křtiny.

 17. „Mgr. Petr Němec, zapsaný mediátor:
  Adam B. Bartoš je známá postavička českého konzervatismu bojující proti EU, feminismu a spatřující ve všem nějakou konspiraci (za to si vysloužil i anticenu stříbrný Bludný balvan za rok 2011 udělovaný Českým klubem skeptiků Sisyfos). Teď si vzal na paškál mediaci, když v novém zákoně vidí lobby feministických právniček. Pan Bartoš jako správný klaun hlavně pobavil.“

  Vážený pane magistře,
  Na svých stránkách k mediaci komentujete text Adama Bartoše, a zpochybňujete, že se JUDr. Pavlová významně podílela na tvorbě zákona, který vytváří podmínky pro Váš vlastní byznys, tvářící se jako samé dobré skutky.

  Bohužel, musím potvrdit, že vše, co napsal Adam Bartoš o JUDr. Pavlové je stoprocentní pravda.
  Je s podivem, že Vy jako třetí zapsaný mediátor ani nevíte, že JUDr. Pavlová patřila a stále patří k největším propagátorkám mediace a mediačního zákona, a to v nejvyšších strukturách, její texty společně s JUDr.Danielou Kovářovou najdete i v Bulletinu advokacie. Jinak pochopitelně existuje úzká spolupráce mezi oběma (Advokátní kancelář Daniela Kovářová a partneři – spolupráce – Evropský institut pro smír mediaci a rozhodčí řízení Křtiny, spolek Šalamoun, Nadace Naše dítě, Česká advokátní komora).
  Obě dámy měly navíc svá mediační centra v době, kdy jste ani ještě neukončil Vaše magisterské studium (a není to tak dávno), a klidně bez existence zákona a zcela netransparentně.
  Zapsanou mediátorkou je i blízká a letitá spolupracovnice Pavlové, JUDr. Vaňková z Vysokého Mýta – též citována v textu Adama Bartoše. JUDr.Pavlová a JUDr. Vaňková si momentálně jen prohodily v ESI funkce ve vedení „institutu“ – jinak „Centra duchovní obrody“.
  Aktuálně realizují „projekt – Mediace šance práce“, jako vše to bude jistě „úplně zadarmo“, viďte pane magistře.
  Snad jsem ani větší komediantky a manipulátorky („klaunky“)
  v životě nepotkala.
  A věřte, že o tom všem hodně vím, a ještě mnohem více, a to tedy Bohužel, nějak mě to netěší.

  Pokud tedy klaunem nazýváte Adama Bartoše, obávám se, že jím musíte být Vy především.
  Neumím si totiž představit, že bych své profesní prostředí takto neznala, jak se snažíte někoho ve Vaší internetové diskusi přesvědčit.

  Také pracujete s reiki energiemi, jako paní Pavlová, navštěvujete Rodinné konstelace, jejichž součástí je také metoda Pevného objetí (propagované Nadací Naše dítě i JUDr. Kovářovou)?
  Mimochodem, víte, že toto vše – mediaci, rodinné konstelace, pevné objetí, společně s „šátkovým“ a také „výživovým “ poradenstvím, popřípadě „kineziologií“ nabízejí některá rodinná nebo mateřská centra, která chtějí být právě teď aktuálně legitimizována zákonem, a začít suplovat dosud státem garantované mateřské školy?
  Vše dokonale maskované momentálním nedostatkem mateřských škol a nejen tím.

  No vždyť ani o mediátorech a natož Zákonu o mediaci se toho také stále moc neví. Stačilo by udělat nějakou anketu mezi lidmi, že.

  Něco tady zkrátka hodně smrdí.

  Hana Zalabáková

 18. Koho zajímá (myslím, že by to mohla být i paní Táňa Brodská, zasažena textem již na počátku této diskuse, a účastnice Křtinských akcí), podívejte se na internetový Debatní klub – téma Mediace.
  Narozdíl od pana Katolíka nevstupuji pod anonymní přezdívkou, což je zákeřné.
  Hana Zalabáková

 19. A tichý mediátorský byznys, schválený naší vládou, a nařizovaný našimi soudy, jen vzkvétá.

  Soud vám v údajně „svobodném světě“ může nařídit mediaci, i když o ni v žádném případě nestojíte, a vůbec ji nechcete.
  De facto vyhoví hravě protistraně, se kterou máte třeba samé kruté zkušenosti, a není pro vás zdravé ani lidské se s ní ještě setkávat.
  A ještě klidně v době, kdy už jste kvůli soudům, znaleckým posudkům a jiným procedurám – často schválnostem – zcela finančně vyčerpán, a psychicky i lidsky zničen, přitom třeba ještě samoživitel.

  Mediátor – soukromá osoba (pro vás úplně neznámá – další, které jste povinen svěřovat dál své soukromí – osobní vztahy, finance majetek, a ještě jí platit – a ne málo!) – je vám tedy nařízen státní mocí.
  Dokonce, když se omluvíte pro nemoc, zaplatíte i absenci.
  Na eventuální dluhy by pak připadal v úvahu pochopitelně exekutor (vždyť také mediátoři a exekutoři u nás samozřejmě spolupracují).

  V populistických popisech mediace je vždy kladen důraz na „dobrovolnost“ procesu, ale jedním dechem tito „specifičtí slovní byznysmeni“, obchodující s lidským utrpením, pronášejí, že „nařízení“
  je vlastně „také dobré“. No, jak pro koho.

  Tedy, když zničený, zlomený a zruinovaný člověk – v dlouhodobě nedůstojné situaci – přistoupí pod tlakem a z vyčerpání na nějakou dohodu, pak je to tedy takzvaný „úspěch“ (dle mediaci propagujících materiálů prý až „80 – ti procentní“).

  Také můžete zjistit, že vám nařízený mediátor je do „Seznamu zapsaných mediátorů“ teprve právě zapsán, a nebo je tam třeba zapsán jen 1-2 roky. Tedy ještě takto „zkušení praktici“!
  Tito nakonec rozumějí zázračně úplně všemu!
  Psychologii – dospělé i dětské, mezilidským vztahům, financím, majetku, právu, zdravotním komplikacím – atd., atd..
  Zkoušky pro ně připravoval mimo jiné i pan Ing. Hruška – 1. zapsaný mediátor.

  Pokud se jedná o propagátorku onoho „Mediačního zákona“ (s „nařizováním mediace“, kdy je soudící se člověk předán soukromému byznysu „Jménem republiky!“) – JUDr. Lenku Pavlovou, též vědmu a reiki léčitelku (spolupracující nejen s paní JUDr. Danielou Kovářovou, ale také s paní Irenou Guthovou alias Kranti – 1. EZO TV), neskutečné, převážně lidi poškozující „zážitky“ a zkušenosti s touto paní také pokračují stále.
  A jako když se nechumelí.
  Lidé si vše sice řeknou i napíší, ale nikdo to nezastaví, nic se nestane, „nějak to zkrátka nejde“. Ba právě naopak. Pavlové přímá spolupracovnice z ESI Křtiny – JUDr. Eva Vaňková, je na „Seznamu zapsaných mediátorů“ také.

  Neoddělitelně k nim patří i „Sdružení ochrany spotřebitele – SOS“(paní Marcela Reichelová – současně též v ESI Ostrava), a chystají si společně další zákon – „Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů“ – aneb „Šmejdi radí proti šmejdům“.

  Jsme tedy v našem „svobodném světě“ už opravdu a definitivně v rukou regulérních šílenců,
  myšleno – podle MUDr. Františka Koukolíka – v rukou těch „úspěšných psychopatů“, zatímco „neúspěšní“ jsou ve vězení.

  Hana Zalabáková

 20. 31.3. byl za velmi podivných okolností zatčen hlavní odpůrce „mediátorek – manipulátorek“ – velmi zvláštních a ještě zvláštněji se chovajících žen – paní Pavlové, Uváčikové a Spoustové. Příčina a okolnosti zatčení – nedohledatelné a nepochopitelné – mimo pozornost médií. Vše na stránkách K 213. A hlavně! – na internetovém „Debatním klubu“ naleznete „Dotazník pro Jiřího Fialu“ ještě před jeho zatčením.
  Od té doby, co je pan Ing. Fiala zatčen, se „mediátorsko – manipulátorský tandem“ začal projevovat ještě intenzivněji a invazivněji. Stačí se podívat na jejich šílené „Josefské sympozium“ (ESI Křtiny), které je právě teď najednou (pí Vaňková a Pavlová) propagováno stále dokola na „Regionální televizi“ v celé republice – možná i v Evropě? Jako „laskavé, úžasné“ a jako vždy „jen samé dobré skutky“.
  Jsou informace, o kterých se všichni lidé baví, a mají o nich určité povědomí. Naše média je vytrvale zprostředkovávají, i když nevíme, jak pravdivě.
  Jsou ale také skutečnosti, o kterých se nikde nepíše, ani nemluví. Koho se vlastně máme bát? Ve „svobodném světě a demokracii?“ Mediátorek nebo manipulátorek“? S kým jsou ve spojení? Kdo jim dovoluje všechno páchat a šířit podivné praktiky? A hlavně připravovat lidi nepozorovaně především o peníze, majetky, rodiny, klid a opravdovou svobodu?

  Hana Zalabáková

 21. A aby toho nebylo málo, brutálně mi vyhrožuje PhDr. Uváčiková, letitá kolegyně Pavlové, a účastnice samozřejmě i posledního „Josefského sympozia“ ve Křtinách, které teď běží pořád dokola na „Regionální televizi“. Nic jiného než sekta toto nemůže být. Všechny ty „dobré skutky“, které tyhle ženy představují coby prozářené a laskavé bytosti ,a celé podkreslené božskou hudbou, nic neuvěřitelnějšího si v roce 2015 ani neumím představit, když už tak dobře vím, a se mnou mnoho dalších lidí, jaké jsou to ve skutečnosti bestie.

 22. Na TV programu „Regionální televize“ přibyl k reportáži z Josefského symposia s JUDr. Pavlovou a JUDr. Vaňkovou (přednášku zde měla i PhDr. Uváčiková), a k rozhovoru s Marcelou Reichelovou (ESI Ostrava + SOS – Sdružení „ochrany spotřebitele“) další medailonek o mediaci – už zase – několik let asi 5 dokola opakovaných oslavných vět. Hovoří JUDr. Eva Vaňková, nejbližší spolupracovnice JUDr. Pavlové.
  Nejvíce mě pobavilo, jak tvrdí, že se u nás v justici bojí zodpovědnosti, a mediace se těžko prosazuje.
  V justici se nebojí totiž nikdo nikoho, ani čerta.
  A mediátor – ten už teprve ne. Dokonce podle pravidel nenese odpovědnost (jen za své řečnění) téměř žádnou žádnou. A dokonce nesmí být ani na straně oběti.
  Jeho jediným a zásadním úkolem je získání peněz pro sebe, a to i za nepřítomnost na mediaci, pokud o ni někdo nestojí, a pokud ji přesto proti jeho vůli nařídí soud.
  JUDr. Eva Vaňková – zapsaná mediátorka, a další zapsaná mediátorka – JUDr. Hana Lenghartová, jsou navíc po odstoupené JUDr. Daniele Kovářové od prosince 2014 najmenovány do orgánů České advokátní komory.
  To znamená, že stěžovat na ně si můžete zase jenom jim.
  Mafie dokonalá a neuvěřitelná, a ještě dokanaleji a neuvěřitelněji neprůhledná. Už dokonce velmi dlouho.

  Hana Zalabáková

 23. Jak už je dnes dokonce i z celosvětové situace naprosto jasné, tolik proklamovaní mediátoři jsou lidstvu opravdu a absolutně k ničemu. Jen další parazitující profese – jak stát skvěle umožnil. A tak honem volí nové mimikry, aby byli ještě hůře identifikovatelní. Paní JUDr.Lenka Pavlová se totiž nyní jmenuje JUDr. Lenka Šalamoun. Jak Šalamounské! Teď už si jí pan Šlachta – Útvar pro odhalování organizovaného zločinu – teprve nevšimne. Nevšiml si jí totiž ani, když pod ní sedával v restauraci o dvě patra pod ní. Zatímco ve stejné budově tato budoucí vysoká ministerská úřednice – obhajovaná panem Nečasem – provozovala ezoterismus s paní Kranti – Irenou Guthovou z budoucí EZO TV. A nejen toto. Vivat neviditelné mafie v naší demokratické zemi, navíc tolik prošpikované tajnými službami. Kdyby to nebylo tak smutné a tragické, bylo by to úplně k smíchu. Jako když si malé děti stále na něco jenom hrají, jen skutečnost to není žádná. „Skutek utek“. Bohužel, dost se vše prodraží. Jde hlavně o to, komu.

 24. A zatímco se všichni perou, Ukrajina zničená, světem hýbe migrační krize, všude samé bitky, mrtví, dělící čáry v názorech mezi rodinami, přestávají fungovat i násilně oprašované mýty a kulty osobnosti, svět je v podstatě v mimořádné komunikační krizi, takzvaní „prostředníci v oné komunikaci“ zůstávají stranou, a v suchoučku a teploučku naplňují všechny svoje cíle bez pozornosti všech, a za velké peníze. Své úspěchy prezentují alespoň na Regionální televizi – jak paní Pavlová – nově Šalamoun, tak paní Marcela Reichelová – figurující v Pavlové a Vaňkové ESI, tak v SOS – Sdružení ochrany spotřebitele. Stačí se na ně podívat na internetu. Vivat reiki energie, rodinné konstelace a mediátoři, tedy esoterici v roce 2016. Kam se na ně hrabou všichni současní vzdělanci.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s