Opožděné díky Mladé frontě, že informuje veřejnost o tajných spolcích a svobodných zednářích…

Před časem jsem byl redaktorem MF DNES Tomášem Urbanem požádán o schůzku a rozhovor na téma konspirační teorie do připravovaného článku ve víkendové příloze MF DNES. Protože nemám s rozhovory s novináři dobré zkušenosti (naposledy jsem věnoval hodinu svého času redaktorovi Adamu Šůrovi z Respektu, který z celé hodiny použil jedinou větu, zbytek se mu totiž ke skandalizaci mé osoby nehodil), požádal jsem ho o zaslání otázek elektronickou cestou. Na jeho dotazy jsem odpověděl následovně:

Hodně probíráte „pravdolásku“. Jde podle vás spíše o hodnotovou orientaci, proti níž se vymezujete, nebo jde o reálnou konspiraci? Mezi řadou těch lidí z vašeho seznamu nevidím nějakou souvislost, řada z nich jde v řadě věcí proti sobě. Můžete tedy vysvětlit, jak spolu spolupracují, jak jsou reálně propojeni, jaký mají společný zájem, o co jim ve skutečnosti jde?

Je v tom obojí. Ale tak, jak se ptáte, to vyznívá, jako kdybych se vymezoval vůči hodnotám pravdy a lásky. Tak to není – vymezuji se vůči karikaturám těchto hodnot, které havlisté ze skutečných hodnot pravdy a lásky vytvořili. Ale chápu otázku – je to v prvé řadě mé vymezení se vůči těmto lidem, tak jako se oni mají neustále potřebu vymezovat vůči současnému demokratickému parlamentnímu režimu. Je pravda, že tam jsou někteří lidé, kteří ne ve všem mají identické názory, ale celkově je pojí víra v kult Václava Havla a nenávist k Václavu Klausovi.

Zároveň ale mezi některými těmito lidmi existuje bezesporu něco jako skutečná konspirace proti současnému Hradu, který vidí jako překážku prosazení některých globalistických záměrů v České republice. Většina z nich působí jako stafáž, ale někteří jsou skutečnými aktivisty, operativci, kteří mají jednoznačné zadání a na něm neúnavně pracují. Já před pár lety popsal jednu takovou „operaci“ – „spiknutí lékařů“ kolem Jana Hnízdila a Martina J. Stránského proti Václavu Klausovi, ale to je jeden z mnoha případů, jedna z mnoha aktivit, které za tu dobu zkusili. Vemte si vůbec osobu Václava Havla historicky. Jeho „objevení“ a dosazení na Hrad byla operace CIA řízená Pavlem Schönfeldem-Tigridem, tvrdí člověk, který se dostal velice blízko špiček CIA (superšpion Karel Köcher).   

S tím souvisí i druhý dotaz, jak jsou „pravdoláskaři“ propojeni s vlivovými skupinami ze zahraničí, jsou nějak řízeni, úkolováni, kým a jakým způsobem?

Tím jsem to už trochu naznačil. Jména jako Bakala, Pehe, Schwarzenberg, Dlouhý, Telička, Švejnar, Žantovský apod – jsou to české spojky multimiliardáře Davida Rockefellera a jeho vlivových skupin – Bilderbergu, Trilaterální komise a Rady pro vnější vztahy (CFR), o kterých se má za to, že usilují o systém jedné globální vlády. V České republice mají buď své vlastní pobočky (Římský klub, Rada pro mezinárodní vztahy) nebo napodobeniny, různé think-tanky (Lípa, Cesta, avizovaný Aspen Institute apod.). Viděl bych tam taky velký vliv sionistických struktur, což není nic překvapivého, díváme-li se na celou historii Československa – od jeho vzniku, přes Únor 48 či Srpen 68 až po současnost.

Jakou roli podle vás v boji proti NWO Václav Klaus?

Zcela zásadní, protože nevím o jiném státníkovi (nejen západního) světa, který by tak veřejně a nekompromisně nahlas kritizoval to, nad čím ostatní jen ze strachu přitakávají, protože se na žádný odpor nezmohou. Týká se to jeho kritiky EU, globálního oteplování, světovlády, manipulace kolem ptačí chřipky a podobných hysterií, multikulturalismu, války proti terorismu, médiokracie a dalších témat, které vlastně patří do agendy NWO. Je pro ně nebezpečný, protože nehraje s nimi, jako celá řada jiných politiků, ale proti nim.

A ješte jednu otázku k EU – je nějak ovlivňována NWO, bilderbergem, dalšími skupinami, znáte nějaké poslance či opoziční skupiny, který se údajnými skrytým vlivem v EU zabývají?

Jen pro vysvětlení, NWO není skupina, NWO neboli ´nový světový řád´(new world order), jakési synonymum pro světovládu, je cíl těchto skupin. EU je výtvorem těchto elit – Bilderberg se na jejím vzniku podílel (vznikl v roce 1954, tedy v podobné době, kdy se začínala formovat EU, respektive instituce, které jí předcházely), stál za zrodem eura apod – to si nevymýšlím, existují na to autentické citace. Ti lidé samozřejmě pracují v utajení a nechtějí, aby o nich veřejnost věděla, ale protože jsou ješitní a protože chtějí, aby historie jejich spiklenectví zaznamenala, tak jednou za čas se tím zpětně rádi pochlubí. Například současný předseda Bilderbergu, belgický vikomt Étienne Davignon, jen před několika málo lety přiznal, že Bilderberg pomohl vytvořit euro. Ptal jste se i na ty poslance – ano, například britský europoslanec za stranu britské nezávislosti (UKIP) Nigel Farage a jeho další kolegové mají v těchto věcech jasno – nedávno si například do europarlamentu pozvali na přednášku „lovce“ Bilderbergů, španělského investigativního žurnalistu a autora knihy o Bilderbergu Daniela Estulina, který byl před časem i u nás (pozval ho Vítek Jedlička, ten Vám o tom určitě řekne víc).

***

Z celého rozhovoru se pak v článku objevila jen jedna věta:

„Agenty rozkladného působení těchto organizací naznačuje v otázce konspirační teoretik a redaktor serveru Prvnizpravy.cz Adam Bartoš. Jde údajně o Karla Schwarzenberga, který se účastní konference Bilderberg, dále Alexandra Vondru, Pavla Teličku, Jiřího Kunerta a Vladimíra Dlouhého, kteří jsou členy Trilaterální komise (diskusní fórum politiků, obchodníků, bývalých diplomatů a novinářů založené na podporu bližší spolupráce mezi USA, Evropou a Japonskem, založeno roku 1973 – pozn. red.). Pro konspirační teoretiky jde o úhlavní nepřátele, kteří mají společně s „pravdoláskaři“ za úkol vymazat Českou republiku z mapy jako suverénní stát. „Většina z nich působí jako stafáž, ale někteří jsou skutečnými aktivisty, operativci, kteří mají jednoznačné zadání a na něm neúnavně pracují,“ upřesnil jejich roli Adam Bartoš.“

Ale jinak byl celý článek poměrně zdařilý (viz níže), protože v něm nakonec zaznělo všechno podstatné, co jsme já a především mí kolegové „konspirační teoretici“ chtěli sdělit. Takže opožděně díky Mladé frontě, že informuje veřejnost o tajných spolcích a svobodných zednářích…

***
KONSPIRACE PO ČESKU

Konspirační teorie jsou V ČESKU V KURZU. Dostávají se do uvažování politiků, přednášejí se na vysoké škole a píší se o nich diplomové práce. V jádru však opakují nejstarší vzorce náboženského uvažování.

Konspiračním teoriím přikládá vážnost třetina Čechů. Každý třetí je totiž nakloněn názoru, podle něhož teroristické útoky na USA dne 11. září roku 2001 zosnovala americká vláda. Pětina Čechů se domnívá, že přistání amerických astronautů na Měsíci v rámci programu Apollo roku 1969 mohlo být účelovou fikcí. Tolik výsledky průzkumu z května loňského roku, provedeného výzkumným střediskem veřejného mínění SANEP.
V nedůvěře k oficiálním vysvětlením událostí překonávají Češi podle zmíněného průzkumu i Američany, tradičně velmi skeptické ke své vládě. V šetření Gfk NOP, uskutečněném pro britskou BBC ve stejném období, v přímou účast americké vlády na útocích věřilo „pouhých“ patnáct procent Američanů. USA, kde návštěvu mimozemských bytostí pokládá za jistou věc každý čtvrtý obyvatel, jsou přitom pro konspirační teorie zemí zaslíbenou. Svůj původ ve Spojených státech má značná část současné konspirační produkce: internetová fóra a servery, „investigativní“ pořady, popularizační i hrané filmy včetně postav zvláštního agenta Muldera se svou věčně pochybující Scullyovou z kultovního seriálu Akta X. Američtí konspirační teoretici mohou navíc svoje oblíbené pořady a stanice kdykoli naladit na rádiových vlnách a potkat své kolegy v bezpočtu talk show na celostátních televizních i kabelových kanálech.
Mocné elity V USA ani v Česku nelze „konspirační teoretiky“ házet do jednoho pytle. Najdeme mezi nimi blouznivce věřící, že svět je ovládán skupinou převlečených vesmírných ještěrů v čele s britskou královnou, „konspirační klasiky“, kteří za všemi událostmi vidí tajné pikle iluminátů, zednářů či Židů, radikální politické aktivisty démonizující svoje politické a ideové protějšky, běžné lidi s rozdílným názorem na dílčí historické události i seriózní vědce, kteří zpochybňují převládající teorie. Jedna věc je všechny spojuje: přesvědčení, že oficiální místa záměrně neříkají pravdu, lžou a manipulují skutečnost.
„Konspirační teoretik je nálepka, která je vymyšlená na lidi, kteří se dívají do hloubky věcí. A když vidí, že vláda a média lžou, tak zjišťují sami, jaká je pravda,“ říká Jan Korál ze sdružení New World Order Opposition (NWOO), organizace bojující proti údajné globální totalitní vládě, která „má v budoucnu udělat z lidí roboty/otroky, očipované bezduché stroje, které bez otázek budou sloužit svým pánům“.
Kdo tuto totalitní vládu chystá a jakým způsobem chce svůj temný záměr provést? Podle NWOO jde o mocnou finanční elitu v čele s rodinou Rockefellerů a Rothschildů, která využívá všech myslitelných způsobů ovládání společnosti: manipulaci mysli, řízené přírodní katastrofy, očkování, chemické postřiky z letadel a samozřejmě i síť tajných organizací a jejich agentů na vlivových pozicích. „Jde jim o to, aby pokračovali v tom, co dělaly celé generace, aby zůstali na vrcholu rozhodovací hierarchie,“ vysvětluje Jan Korál.
De omnibus dubitandum est Na „akademickou úroveň“ dostává téma skrytých i viditelných spiknutí Daniel Solis, který působil v zahraniční odborné sekci Strany zelených a byl asistentem poslankyně Olgy Zubové. Dnes vyučuje konspirační teorie na Vysoké škole veřejných a mezinárodních vztahů. V hodinu a půl trvající přednášce stačí budoucím diplomatům vysvětlit, že „Schwarzenberg je členem tajné lóže Trilaterální komise“ a neoprávněně restituoval miliardové majetky, proslulý rakouský filozof Karl Popper, zastánce svobodné společnosti, „byl zapleten do celosvětového spiknutí k nastolení nového světového pořádku“, útoky z 11. září jsou podvrh a „je dost možné, že Kaddáfí je naživu“. Argumenty protistrany nedostanou žádný prostor.
„Jako svobodní lidé a jako studenti máme zpochybňovat, cokoli slyšíme, to je karteziánský princip De omnibus dubitandum est -O všem se má pochybovat,“ hájí svůj přístup Solis. Raději než o konspiračních teoriích mluví o konspiračních hypotézách a odmítá spojení s bizarními teoriemi o Marťanech, které mají podle něj zdiskreditovat všechny lidi, kteří se chtějí konspiracemi zabývat seriózně.
Zápočty uděluje Daniel Solis za práci, v níž si studenti vyberou libovolnou konspirační teorii, kterou pak musí vyvrátit i potvrdit. „Ať si procvičí mozek, ať se naučí dívat na věci z obou pohledů. Já po nich nechci žádné stanovisko, ať si každý myslí, co chce, to je jeho názor, já chci jen vidět, jestli se umějí na nějakou věc dívat z obou pohledů,“ vysvětluje Solis.
Čtěte na straně 34 * O poznání serióznější přístup uplatňuje při studiu konspiračních teorií Vít Jedlička, kandidát na primátora města Hradec Králové za Stranu svobodných občanů a předseda klubu Reformy.cz, který se snaží zabránit globální světové vládě. Je otevřený argumentům protistrany, snaží se uvádět zdroje a nebojí se svoje teze vystavit rozporování. Ke konspiračním teoriím se dostal při zkoumání „pozadí za federalizujícím tahem na sjednocení Evropy“, který se dle něj neodehrává na politické úrovni, nýbrž se připravuje v zákulisí.
„Zajímalo mě, co to je za spolky, ve kterých se ti lidé scházejí, kromě toho, že se scházejí v parlamentech. Také mě zajímalo, jak je možné, že se nepíše o tom, když se scházejí nejmocnější lidé světa,“ vysvětluje Jedlička. Oněmi „spolky“ myslí především nevládní think tanky, diskusní kluby a konferenci Bilderberg, Radu pro mezinárodní vztahy, Římský klub a Trilaterální komisi, které se podle něj pokoušejí rozložit národní státy a ustavit autoritářskou globální vládu.
„Přihlášení se k evropskému stabilizačnímu mechanismu, který se bez zájmu médií schvaluje napříč eurozónou, by znamenalo konec demokracie v eurozóně,“ vysvětluje Jedlička aktuální důvod svého znepokojení, za nímž podle něho tyto organizace stojí. Stejně jako ostatní zájemci o utajované pravdy, s nimiž se autor tohoto článku setkal, chápe svou misi při jejich odhalování jako boj za zachování svobody.
Lovci Bilderbergů Při hledání důkazů o tajných námluvách při přípravě nového světového řádu se Vít Jedlička se skupinou New World Order Opposition vypravil v roce 2011 do Svatého Mořice ve Švýcarsku. Konala se tu totiž konference Bilderberg, na kterou se každoročně sjíždí zhruba 130 vlivných lidí, k nimž patří ředitelé velkých bank, nadnárodních korporací a firem, vládní představitelé, vědci a novináři. Ale míří sem i mezinárodní komunita konspiračních teoretiků, jejíž fantazii jitří především fakt, že jsou přednášky a diskuse na konferenci uzavřené.
Co na Bilderbergu tito pátrači objevili? „Ti lidé tam opravdu byli, viděli jsme je,“ říká Jan Korál. Za důkaz konspirace považuje mimo jiné fakt, že tu potkal málo novinářů. Co by tu měli vidět, když je konference uzavřená? „Lidi by přece mělo zajímat, když se scházejí nejmocnější lidé této planety a o něčem diskutují, o tom by se přece mělo psát,“ vysvětluje Korál. Logická námitka. Ale chybí v ní důkaz o zločinném spolčení, které konspirační teoretici za Bilderbergem vidí.
„Všechno ovládá Steering Committee, která každoročně vybírá hosty a konferenci organizuje. Účastníci jsou pak na přednáškách instruováni, co mají dělat,“ popisuje způsob předávání agendy do jednotlivých odvětví průmyslu i národních států Korál. „Hosty vybírají z těch, které považují za důležité v aktuálním vývoji. A cestují. Bilderberg byl například v Řecku, kde začala krize, pak ve Španělsku, kde to pokračovalo, poté ve Švýcarsku, a to chvíli předtím, než švýcarská centrální banka navázala švýcarský frank na euro,“ uvádí argumenty o vlivu konference na světové dění Vít Jedlička. „Není to tak tajemné, je to způsob, jak se věci předjednají dopředu, než se ty kroky uskuteční, aby potom na veřejném politickém kolbišti nedocházelo ke,zbytečným diskusím‘,“ vysvětluje aktivista.
K podpoře důkazů o spiknutí uvádí také tvrzení účastníků konference. Nejpádněji zní asi konspiračními teoretiky často užívaná citace jednoho ze zakladatelů konference, Denise Healeho. „Říkat, že usilujeme o globální vládu, je přehnané, ale ne úplně nefér. Týká se to těch z nás v Bilderbergu, kteří cítí, že nepokročíme, když spolu stále budeme vzájemně bojovat pro nic, zabíjet lidi a vytvářet miliony lidí bez domova. My máme za to, že jediná světová komunita by byla dobrá věc,“ uvedl Healey v rozhovoru pro časopis Guardian v roce 2011. „Oni se veřejně hlásí k tomu, že pomohli vytvořit euro a že jejich cílem je pomoci vytvořit dluhopisy EU na cestě k evropskému superstátu. Ten vnímají jako nutný stupínek ke globální vládě,“ komentuje Healeho Jedlička.
Karel Schwarzenberg a další účastníci konference řeči o světové vládě odmítají s poukazem na divokou fantazii konspiračních teoretiků. To, že se zde scházejí vlivní lidé z různých odvětví a debatují o důležitých věcech, hodnotí jako veskrze pozitivní věc. Konferenci s tak hvězdnou účastí by Bilderbergu mohli ostatní jen závidět. Důvod uzavřenosti konference pak podle organizátorů spočívá ve faktu, že účastníci mohou mluvit otevřeně a svobodně, což by přítomnost novinářů a kamer znemožňovala.
Podle předního „odborníka“ na Bilderberg Daniela Estulina se tím jenom snaží zakrýt pravdu. „To, co je dnes nazýváno Bilderberg Group, existovalo už před 800 lety, kdy si říkali benátská černá šlechta, ve skutečnosti je Bilderberg výtvorem těch, kteří financovali Hitlera, a ti zase byli založeni tajnou zednářskou společností v roce 1770,“ odhalil pro televizi Russia Today Daniel Estulin, autor knihy Skutečný příběh skupiny Bilderberg.
Čeští politici proti NWO V roce 2011 navštívil Estulin na pozvání klubu Reformy.cz také Česko a jeho přednášky se zúčastnilo několik politiků. Mimo jiné senátor za ODS Petr Pakosta či šéf Strany svobodných občanů Petr Mach, který je ovšem ke konspiračním teoriím včetně Bilderbergu kritický. Podle Jany Bobošíkové ze Suverenity má naopak Bilderberg na svědomí rozpad Československa a další polistopadové neřády.
„Rozkrádání státního majetku, rozval justice, neochota státních institucí zajistit lidem alespoň elementární spravedlnost, právo a pořádek. Spolu se záměrnou devalvací hodnot, jako je národní hrdost, vlastenectví a odvaha, to leptá a drolí naši společnost,“ popsala Jana Bobošíková vliv Bilderbergu a Trilaterální komise na českou společnost pro server Prvnizpravy.cz.
Agenty rozkladného působení těchto organizací naznačuje v otázce konspirační teoretik a redaktor serveru Prvnizpravy.cz Adam Bartoš. Jde údajně o Karla Schwarzenberga, který se účastní konference Bilderberg, dále Alexandra Vondru, Pavla Teličku, Jiřího Kunerta a Vladimíra Dlouhého, kteří jsou členy Trilaterální komise (diskusní fórum politiků, obchodníků, bývalých diplomatů a novinářů založené na podporu bližší spolupráce mezi USA, Evropou a Japonskem, založeno roku 1973 – pozn. red.). Pro konspirační teoretiky jde o úhlavní nepřátele, kteří mají společně s „pravdoláskaři“ za úkol vymazat Českou republiku z mapy jako suverénní stát. „Většina z nich působí jako stafáž, ale někteří jsou skutečnými aktivisty, operativci, kteří mají jednoznačné zadání a na něm neúnavně pracují,“ upřesnil jejich roli Adam Bartoš.
O rodící se světové vládě mluví otevřeně i prezident Václav Klaus. Povede podle něho k „nějaké nové formě nedemokracie, ne-li totality“. Při projevu k založení republiky v roce 2010 pak varoval, že „jsme svědky toho, že seskupení ekonomicky nejsilnějších a politicky nejvýznamnějších států světa usiluje o to, stát se neformálním předstupněm globální světové vlády“.
„Myslím, že se pan prezident obává zneužití ideologie a -ismů ve prospěch nějakého jím viděného boje o moc, a tedy implicite i nějakého spiknutí. A protože je spiknutí historickým jevem, lze mluvit i o varování před něčím, co se mu zdá být latentní,“ komentoval obavy Václava Klause politolog Zdeněk Zbořil.
Dalším vysvětlením prezidentových obav je, že se obklopil řadou lidí, pro které jsou konspirační teorie denním chlebem. A konspirační teoretici se ho o své „pravdě“ snaží přesvědčit. „Myslím, že už mu dochází, jak závažná hra se tu ve skutečnosti děje,“ říká Vít Jedlička, který na téma světové vlády píše diplomovou práci a přispívá do sborníků Centra pro ekonomiku a politiku, k nimž Václav Klaus píše předmluvy. Podle Adama Bartoše je Klausova role v boji proti novému světovému řádu zcela zásadní. „Hra o světovou vládu je vysoká hra, ve které se hraje vysokými kartami a kde jde o mnohé. Docela se divím, že je prezident naživu,“ napsal po audienci u Václava Klause Adam Bartoš pro svůj blog.
Čisté Zlo Plán, který se podle konspiračních teoretiků rodí v hlavách mocných elit, skutečně nahání hrůzu. Jedním z hlavních hybatelů tohoto plánu je podle nich miliardář David Rockefeller, který stojí za založením Trilaterální komise, podporuje Římský klub a vybírá členy Steering Committee konference Bilderberg. Cílem nového světového řádu pak nemá být nic menšího než radikální snížení lidské populace a vytvoření společnosti, která se bude snadno ovládat.
Podle Daniela Solise už k jednomu pokusu o snížení lidí na zeměkouli došlo. Mělo se realizovat podáváním vakcíny na „uměle vyvolanou“ prasečí chřipku v roce 2009. Na přípravě globální genocidy se podle něho měla podílet i Světová zdravotnická organizace. „Podle mne je Světová zdravotnická organizace nikoli tím motorem, ale pouze vykonavatelem. To je ten instrument, který byl buď za tím účelem vytvořen, aby jednoho dne byl schopen plnit vůli někoho v pozadí, anebo byl přetvořen v případě potřeby,“ řekl Solis v rozhovoru pro Prvnizpravy.cz. Za vším pak podle Solise stojí „lidé, kteří manipulují genetické organismy, píchají vakcíny, které obsahují těžké kovy, rtuť nebo toxické elementy, jako je hliník nebo karcinogenní látky, malým miminům“.
Podle sdružení NWOO stojí na vrcholu konspirační pyramidy „několik psychopatických a všeho schopných jedinců…, kteří mají v úmyslu zredukovat počet obyvatel naší jedinečné planety na minimum potřebných otroků“.
Pro čtenáře, kteří by snad ještě měli pochybnosti ohledně charakteru soupeřů v tomto souboji dobra a zla, upřesnil jejich podstatu hradní vicekancléř Petr Hájek. „Ony elity, lidé, kteří vytvářejí tyto plány, je nevytvářejí sami ze sebe. Myslím, že ten problém je transcendentní. Prostě a jednoduše – jsme konfrontováni se starou a stále se opakující variací souboje Tmy a Světla,“ řekl Hájek při debatním večeru Hovory na pravici v loňském roce.
Boj andělů a ďáblů Podobné představy téměř průzračného zla jsou podle religionisty Zdeňka Vojtíška projevem hluboce zakořeněného náboženského myšlení. „Domnívám se, že naše uvažování je,prošpikováno‘ různými náboženskými prvky, aniž bychom si to uvědomovali. Mezi nimi je podle mé zkušenosti velmi významné takzvané mileniální myšlení, tedy koncepty, které počítají s vytvořením pozemské ideální společnosti, a to buď po nějaké apokalypse, anebo naopak v důsledku stálého pokroku,“ vysvětluje Vojtíšek. „Podobně i konspirační teorie jsou určitým prvkem hluboce náboženského mileniálního myšlení. Předpokládají zápas mezi Dobrem a Zlem, přičemž Zlo se skrývá a musí být odhaleno.“
Nutno dodat, že toto transcendentní vnímání reality není nějakou „konspirační úchylkou“ a může se podobně projevovat i mezi horlivými zastánci spojené Evropy. Dělení na dobro a zlo je součástí velké politiky i běžného lidského uvažování. Osu zla nedávno rýsoval George W. Bush s poukazem na státy, které napomáhají terorismu, a o říši zla mluvil i jeho předchůdce v úřadu Ronald Reagan, když popisoval Sovětský svaz. Záleží vždy na tom, kam až je člověk v „démonizaci“ nepřítele ochoten zajít a jaké argumenty a prostředky přijme k jeho vymýcení.
Podobně vypjaté uvažování má jednu nespornou „výhodu“. Umožňuje lokalizovat a personalizovat Zlo, a mlčky tak předpokládá, že se s jeho odhalením a odstraněním vyřeší většina problémů, které se mu přisuzují. Uvažování, které za všemi událostmi vidí propojenou síť odkazující k jedinému zdroji Zla, pomáhá vysvětlit důvod válek, hladomorů, přírodních katastrof, chudoby, bezpráví, špatně fungující státní správy i vlastních neúspěchů. Vše má jasně identifikovatelnou příčinu: v centru „spiknutí“ jsou lidé s ďábelskými vlastnostmi. Konspirační teoretici přitom samozřejmě vždy stojí na straně andělů světla.
Konspirace natvrdo Na obhajobu konspiračních teoretiků je třeba říci, že mají k pochybnostem ohledně oficiálních výkladů událostí i čestnosti motivů lidí odpovědných za správu věcí veřejných naprosto legitimní důvody. „Když jsem sledoval, jak se rozjela válka v Iráku a předtím invaze do Afghánistánu, říkal jsem si, proč se dějí takové šílenosti, proč jsou neustále válečné konflikty,“ vysvětluje počátky svého zájmu o konspirační teorie Jan Korál. „Když potom zjistím, že se žádné zbraně hromadného ničení nenašly, když vidím, jak se vytvářela ta mediální konstrukce a propaganda a jsou za tím konkrétní lidé, členové vlády, médií, představitelé zbrojních, naftařských a bankovních korporací – tedy představitelé globálních elit, co je na tom za konspirační teorii?“ ptá se řečnicky Korál.
Čtěte na straně 36

„To je jejich spiknutí, organizovaný zločin. Oni si ho naplánovali. Když studujete objektivně jejich historii a způsoby, jak se dostali k moci a jak ji v současnosti uplatňují, tak je jasné, že chtějí vládu nad světem.“
Konspirace coby postup, jak uchopit moc, přitom samozřejmě existují a nejspíš většina jich zůstává neodhalena. Ty prokázané, zásadní a dokonané jsou pak součástí povinné výuky dějepisu. „Už mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku odsoudil nacistické válečné zločince mimo jiné za,spiknutí‘ proti Výmarské republice a,uchvácení moci‘, “ vysvětluje politolog Zdeněk Zbořil. „Také Lenin, když zaklád,stranu nového typu‘, mluví o,dobytí politické moci‘, a proto je tato strana organizována jako polovojenské (spiklenecké) sdružení s přímou odpovědností,“ předkládá Zbořil další konspirační příklad.
Řadu odhalených spiknutí najdeme i v nedávné historii. „Watergate, aféra ÍránContras s financováním povstalců v Nikaragui, to byly skutečné tajné operace, které nebylo možné provést se souhlasem Kongresu,“ uvádí příklady jdoucí na účet USA amerikanista Jakub Lepš. „Když dnes lidé vidí podobné události, říkají si, jestli to není totéž,“ dodává.
Legitimní důvod ke znepokojení konspiračních teoretiků, a nejen jich, představuje i obrovský nárůst státních institucí a jejich výdajů na zbrojení a bezpečnostní služby. Když tyto výdaje znásobíte možnostmi, jakými může být populace kvůli čím dál tím sofistikovanějším a rozšířenějším technologiím sledována a kontrolována, můžete se rovnou vydat za psychiatrem s prosbou o zapsání diagnózy paranoidního bludu.
Konspirační síť Od druhé poloviny dvacátého století na Západě rapidně vzrůstá možnost nezávisle ověřovat informace a dívat se úřadům takříkajíc pod pokličku. Tento trend od konce devadesátých let urychluje internet a další technologie, které nutí státní instituce k čím dál větší transparentnosti. „Konspirační teorie mohou vznikat i kvůli nedostatku informací, malé míře transparentnosti a utajovaným skutečnostem. Například konspirační teorie kolem 11. září se mohly rozvíjet i díky tomu, že nebyl zájem dát veřejnosti informace, které mohly být předmětem zájmu cizích státních služeb,“ vysvětluje politoložka Vladimíra Dvořáková.
Z druhé strany představuje internet ideální platformu pro šíření konspiračních teorií a uzavírání lidí do názorových a společenských ghett. „Personalizace internetu může vést do situace, kdy přijímáme jen takové informace, které vyhovují našemu vidění světa. Sociální sítě, které mají lidi spojovat, je mohou také uzavírat do okruhu vzájemně se potvrzujících přátel,“ říká novinář a mediální expert Radko Kubičko.
Internet je přitom pro konspirační teoretiky skoro výhradním zdrojem informací. „Jediné jakž takž svobodné médium jsou Haló noviny, což se pozná na kvalitě informací, jinak je to globalisticko-korporátní propaganda. Dobré zkušenosti mám i s Russia Today,“ jmenuje jediné dva zdroje vyskytující se mimo internet Jan Korál. Jako nejdůležitější kritérium kvality média mu přitom slouží „pravda o 11. září“.
Většina internetových zdrojů přitom odkazuje na další servery konspiračních teoretiků, často amatérská a poloprofesionální videa, která si s ověřováním informací a dalšími novinářskými kritérii nelámou hlavu. Výsadní pozici mezi nimi zaujímají odkazy na hvězdy jako Alex Jones či Jesse Ventura, kteří v talk show a investigativních pořadech odhalují pravdu o Obamou připravovaných koncentračních táborech pro „obyčejné Američany“ a stovky a tisíce dalších velkých i malých spiknutí. Zároveň se konspirační teoretici, když se jim to hodí, nezdráhají uvést zdroje z mainstreamových médií, která jinak pokládají za součást spiknutí.
A když si velká média, jako je americká stanice Fox News, zvou do pořadů konspirační teoretiky? „Nejlépe schované jsou věci tam, kde je všichni vidí,“ vysvětluje taktiku těchto médií Daniel Solis.
Konspirační koktejl „Konspirační teorie je ze své podstaty nepotvrditelná a nevyvratitelná, i kdyby proti určité teorii stálo množství logických a neotřesitelných argumentů, její příznivci to nepřijmou jako důkaz její nepravdivosti. Naopak to pro ně bude potvrzení komplexnosti a sofistikovanosti daného spiknutí,“ píše v bakalářské práci s názvem Konspirační teorie v sociologické perspektivě Filip Krenar. Neexistence důkazu je důkaz.
Svět konspiračních teoretiků představuje jakýsi odvrácený vesmír. Nikdo podle nich není tím, za koho se vydává, každý má nějaké postranní úmysly, lidskoprávní organizace jsou nástroje k nastolení totality, politici jenom loutky či agenti mocných elit a vlády plné vlastizrádců. Konspirační koktejl se dnes, stejně jako kdykoliv dříve, míchá hlavně z pomluv, chabé fantazie, zášti, nedůvěry ke společnosti a nekritického myšlení.
Díky internetu pak s tímto koktejlem není problém namíchat „pádné důkazy“ o konspiraci kohokoliv k čemukoli, třeba obyvatel Slovenska k ovládnutí České republiky. Slováci prominou, jde o příklad. Nepodílel se náhodou na předání moci v roce 1989 Slovák Marián Čalfa, aby si Slováci snadněji získali přístup do politiky? Proč řada z nich mluví česky natolik plynně, že na nich nepoznáte jejich původ, a proč jich tolik studuje na českých vysokých školách? Nechtějí si náhodou zajistit vlivové pozice? Proč v Česku začala fungovat odnož úspěšného slovenského webu Demagog.sk, který každý týden ověřuje výroky politiků z hlavních víkendových debat? Nejde náhodou o způsob, jak u nás zavést cenzuru? Opravdu si myslíte, že je tohle náhoda? Zkuste to vyvrátit.

O autorovi| Tomáš Urban Autor je publicista

Magazín Víkend DNES, 17.3.2012

2 komentáře u „Opožděné díky Mladé frontě, že informuje veřejnost o tajných spolcích a svobodných zednářích…

  1. Pane Bartosi,přesně tak si to myslím a hluboce před vámi smekám. Cílíte do lůna zla a já obdivuji vaší statečnost,protože vaši soupeři jsou zlí a podlí a mstiví a bezohlední za svou maskou lásky a pravdy.

  2. Kdysi nekdo napsal ze to je tak hruzne a opovrzenihodne ze normalni lide si to proste nepripusti .Na tom stoji jejich propaganda prekrtena na „public relations“ neb propaganda byla uzivana Goebelsem a tudiz Amerika oficielne toto slovo dala na tabu . Totez tabu je dnes Israel ,viz vlada ceska neb jakakoli zminka negativni je trestana (toto rekl Hagel) senator USA na dotaz o Israelu . Prace autora je nejen zasluzna ale samozrejme velice riskantni a bohuzel jak jsem rekl vyse lide nejsou schopni to cele vubec pochopit a srovnat si to v hlave a pripustit. Radeji poslouchaji po hospodach blaboly uplneho pitomce knizete ci jine historky jinych „politiku“ ,toto je pro 80 % lidi neprijatelne. vim to ze zkusenosti a z chatu na internetu. Uroven znalosti a schopnost uvazovani vlastnim rozumemem neni vlastne vubec mozna ,lidi totalne zlenosili a zblbli

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s