„Bojuje“ proti korupci, teď po něm jde kriminálka

Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení ve věci možného krácení daní ze strany společnosti RSJ a.s. Karla Janečka. 

Redakce Prvnizpravy.cz se počátkem týdne dotazovala na Útvaru pro odhalování korupce a hospodářské kriminality (ÚOKFK) na osud trestního oznámení, podaného Advokátní kanceláří Šachta and Partners (nově přejmenované na MSB Legal, v.o.s.) proti Karlu Janečkovi a jeho spolupracovníkům ze společnosti RSJ a.s.

Oficiální odpověď úřadu ale byla strohá. „Náš útvar trestní oznámení prošetřuje,“ odpověděl mluvčí Jaroslav Ibehej.

Redakci se ale podařilo zjistit, že úřady už zahájily úkony trestního řízení.

Vyplývá to z dopisu, kterým Vrchní státní zastupitelství v Praze reaguje na podněty advokátní kanceláře Šachta and Partners. Ta si dopisem určeným k rukám vrchního státního zástupce Vlastimila Rampuly stěžovala, že její trestní oznámení podané 3. ledna 2012 se dosud nesetkalo s náležitou odezvou.

„Vzhledem k tomu, že v mezidobí od doručení Vašeho podání došlo k zahájení úkonů trestního řízení, je věc, ve které jste podali trestní oznámení, v současné době evidována na Vrchním státním zastupitelství v Praze (…), kde bude nadále vykonáván dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení,“ napsal ale smíchovským advokátům ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního zastupitelství v Praze Radim Daňhel. Redakce má dopis z 22. března k dispozici, stejně jako původní podnět, na který Daňhel reaguje.

Janeček prý chtěl uprchnout

Advokátní kancelář podala totiž 1. března, poté, co se ani přes urgenci po dvou měsících od podání trestního oznámení nesetkala s odpovídajícím konáním ze strany ÚOKFK, podnět na vrchní státní zastupitelství v Praze.

V něm mimo jiné připomíná, že Karel Janeček v médiích prezentoval svůj úmysl trvale opustit území České republiky.

Tomu by nasvědčovalo i to, že opustil post ředitele společnosti RSJ a.s. Podle některých informací také například odhlásil ke konci března děti ze školy a veřejně mluvil o odjezdu na dovolenou.

Speciál

Právníci rovněž doporučili ÚOKFK některé konkrétní kroky, které by měly být vykonány co nejdříve – jako je například zajištění některých dat.

Ze strany ÚOKFK se ale ozývalo jen mlčení. Advokátní kancelář obdržela pouze upozornění, že její trestní oznámení bylo zaevidováno a že je  prováděno šetření.

„Domníváme se, že další postup v této věci je ze strany příslušníků ÚOKFK úmyslně brzděn,“ napsali proto právníci Rampulovi a požádali státní zastupitelství, aby si příslušný dozorový státní zástupce vyžádal od ÚOKFK zprávu o postupu.

O co jde v trestním oznámení na Janečkovu firmu

Advokátní kancelář Šachta and Partners podala začátkem ledna trestní oznámení na Karla Janečka, Libora Winklera, Tomáše Janečka, Václava Dejčmara a Ing. Karla Janečka pro podezření ze spáchání trestného činu zkrácení daně a trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění.

Jmenované osoby společně vlastní obchodní společnost RSJ a.s., kde Karel Janeček je předsedou představenstva, Libor Winkler jeho členem, Václav Dejčmar předsedou dozorčí rady, Tomáš Janeček členem dozorčí rady. Ing. Karel Janeček v orgánech společnosti nefiguruje.

Jmenovaní také společně vlastní společnost RSJ PROP, PCC se sídlem v Republice Mauricius, stejně jako společnost RSJ II Powerfunds PCC tamtéž (dále jen RSJ fondy). Obě se zabývají kolektivním investováním, přičemž správcem portfolia obou fondů (vpodstatě jdeo tzv. hedge fondy) je výše zmíněná česká společnost RSJ a.s. Řečeno jinými slovy, RSJ a.s. vykonává na základě smlouvy uzavřené s RSJ fondy činnost tzv. „asset managera“, za což inkasuje odměnu. Ta je ale podezřele nízká, tvrdí právníci.

Zatímco RSJ fondy s oficiálním sídlem v Mauricijské republice dosáhly v roce 2010 čistého zisku přes 1 miliardu korun a jejich obrat čítá ročně přes 4 biliardy korun, domácí společnost RSJ a.s. platí v České republice relativně nízké daně.

To podle právníků z AK Šachta and Partners nasvědčuje tomu, že zmíněné osoby „účelově vytvořili zahraniční strukturu na území Mauricijské republiky s cílem neodvádět daň z příjmu v České republice podle platných daňových předpisů.“

Vše řídíme z Prahy, prořekl se Janeček

Janeček a médii oslovení finanční experti už dříve kontrovali, že daný postup, kdy mají české fírmy sídlo v daňových rájích, není nijak nezákonný a že je tudíž vše v nejlepším pořádku. To by ale platilo ve chvíli, kdy má společnost sídlo v daňovém ráji reálně, včetně kanceláří, zaměstnanců, archívu a pravidelného provozu, při kterém dochází k přijímání obchodních rozhodnutí a skutečnému řízení firmy.

Podle všeho to ale není případ Janečkovy společnosti. Šachtovci se domnívají, že RSJ Fondy jsou ve skutečnosti řízeny z Prahy a v Praze je skutečné místo jejich vedení.

Podle právníků to dokazuje jak kontrolní telefonát na oficiální mauricijskou adresu, tak osobní návštěva přímo v místě mauricijského sídla RSJ fondů, kterou se zjistilo, že sídlo je pouze formální. RSJ fondy zde nemají žádné zaměstnance, se kterými by bylo možno komunikovat a od kterých by bylo možné očekávat řízení fondů.

Smíchovští právníci se také odvolávají na to, že veřejné webové prezentace RSJ fondů jsou registrovány z České republiky a tyto stránky jsou spravovány u stejných poskytovatelů služeb, kteří tento servis poskytují i české společnosti RSJ. Prezentace mají rovněž hostovány na serverech v ČR.

Také z veřejných prohlášení a dostupných zdrojů vyplývá, že osoby, které RSJ fondy vlastní, žijí v České republice a organizují veškerou činnost RSJ fondů z České republiky.

A byl to ostatně sám Janeček, který v rozhovoru pro média mluvil o tom, že firma sice vlastní počítače, na kterých obchoduje přímo v sídlech burzy, tedy v Londýně, Chicagu a Frankfurtu, ale vše řídí z české metropole. „Z Prahy své obchodování pouze kontrolujeme a pracujeme na vývoji nových algoritmů a matematických modelů. Ty pak v noci instalujeme na servery po světě,“ nechal se slyšet Janeček.

Fondy vydělávají miliardy, daně ale platí nízké

„Fondy nezdaňují své příjmy na území ČR, ačkoli zde mají sídlo ve smyslu zákona a daňový subjekt RSJ. a.s. pak velmi pravděpodobně krátí svou daňovou povinnost, když výši své provize za správu uvedených fondů neodvozuje od obvykle měřitelných kritérií, ale od potřeby optimalizovat (minimalizovat) na území České republiky celkové daňové zatížení majetkově a personálně propojené skupiny,“ píše se v dopise, kterým se advokátní kancelář kromě trestního oznámení obrátila i na Finanční úřad pro Prahu 1, Generální finanční ředitelství, Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu a Specializovaný finanční úřad v Praze 7.

Argumentují tím, že principy odměňování společnosti RSJ a.s. by měly být obdobné, jaké využívají jiné společnosti provádějící správu investičních fondů. Kritériem jsou přitom objem spravovaného kapitálu a další motivační složkou pak sjednané procento z vytvořeného zisku. Správcovská odměna se v takovém případě pohybuje v rozmezí 1,50 až 1,75 % z objemu spravovaného kapitálu a motivační odměna okolo 20 % z vytvořeného zisku příslušného hedge fondu.

Daně placené v České republice společností RSJ a.s. však podle šachtovců neodpovídají rozsahu spravovaného majetku a vytvořeným ziskům.

„Z výročních zpráv společnosti RSJ za roky 2004-2010 totiž vyplývá, že ačkoli mezi těmito roky docházelo k podstatnému nárůstu prostředků a majetku, které byly předmětem správy, a to v řádech miliard korun českých, nedocházelo k odpovídajícímu navyšování odměny,“ píše se v trestním oznámení, které má redakce Prvnizpravy.cz k dispozici.

„Celková výše odměny vyplácené společnosti RSJ a.s. se dle našeho názoru řídí zcela jinými úvahami a sice snahou alokovat v ČR relativně velmi nízký zdanitelný zisk a nezákonně tak snížit povinnost na dani z příjmů právnických osob,“ píší také právníci.

Odvolávají se také na posudek vysokoškolského pedagoga a autora komentáře k některým zákonům JUDr. Daniela Teleckého i další posudky. Ty potvrzují závěry, že místem skutečného vedení celé struktury je Česká republika.

A protože ČR nemá s Republikou Mauricius podepsánu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, měla by RSJ a.s. zaplatit daně ze svého skutečného zisku, kterým se Janeček v médiích tak chlubí.

„Na základě dostupných a předložených důkazů nezbývá než prohlásit, že místem skutečného vedení celé struktury fondů je Česká republika a tedy daňovým domicilem dle právního řádu České republiky je Česká republika, jíž svědčí nárok na výběr daní z celé této struktury,“ uzavírají právníci.

To bude možná důvod, proč Janeček mizí z vedení společnosti RSJ. Pokud by se totiž prokázalo, že mají smíchovští právníci pravdu, šlo by o možná největší daňový únik v novodobé historii České republiky.

A to by pro bojovníka proti korupci mohlo znamenat velký problém…

www.prvnizpravy.cz

1 komentář u „„Bojuje“ proti korupci, teď po něm jde kriminálka

  1. Za ty peníze, kterými disponují, si to mohli zařídit lépe, aby je někdo nevyčenichal.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s