Vylučme se z EU. Už se konečně vylučme

Politický aktivista Tomáš Halík, bývalá (a myšlením i současná) svazačka Monika McDonagh-Pajerová a neúnavný komentátor Jiří Pehe už opět dělají mediální vlny. Tlačí na premiéra Petra Nečase, aby „přestal lavírovat“ a řekl „Ano pro Evropu“. Podepište evropskou smlouvu o rozpočtové unii, vzkazují mu. Jinak se prý ocitneme v geopolitickém vakuu…

„Nevylučujme se z Evropy,“ píší ti vykutálení propagandisté z „Ano pro Evropu“ (vskutku – Pehe, Pajerová i Halík, všichni tři jsou zakládajícími členy občanského sdružení „Ano pro Evropu“) v petici s téměř kabalistickým číslem 300 signatářů – věčných to petentů.

Povedený trojlístek si asi myslí, že se naše země může Nečasovým odmítavým postojem rázem geograficky přenést do nějakého jiného podnebného pásu, nebo spíše rovnou o nějakou tu rovnoběžku na východ. Uklidněme pana Halíka, pana Pehe a paní Pajerovou: nemůže. V Evropě jsme byli vždy a budeme.

Zřejmě tedy měli na mysli, abychom se nevylučovali z Evropské unie.

Nuže, pojďme se podívat, z čeho se to vlastně nemáme vylučovat.

Ze spolku, který se potácí na pokraji vlastního rozpadu. Ze spolku, jehož společná měna co nevidět padne a jehož nejsilnější členové se potichu vrací ke svým národním platidlům. Ze spolku, který je vysoce netransparentní a kde už od roku 1994 neproběhl řádný audit. Ze spolku, ve kterém nefunguje téměř nic z toho, na čem si zakládá a čím se prezentuje – nejen ona společná měna, ale ani volný pohyb osob, Schengenský systém, zkrátka nic. Ze spolku, kterému vládne duo Sarkozy a Merkelová pomocí zákulisních intrik, vydírání a nátlaku. Ze spolku, který se schází co dva týdny na zbytečných summitech, aby zjistil, že stejně neví, jak ze své šlamastyky ven. Ze spolku, kterého mají občané členských zemí plné zuby, jak ukazuje vzrůst nových národně orientovaných stran napříč Evropou. Ze spolku, kterého má – podle průzkumů – plné zuby i polovina Čechů. Ze spolku, který neví, zda má Řecko vyloučit, nechat zbankrotovat nebo na něj poslat evropské vojenské složky Eurogendfor. Ze spolku, který programově podkopává národní identitu a tradiční společenské hodnoty. Ze spolku, který chce rozhodovat o tom, jak mají být zakřivené banány, jak mají být velké cirkusová šapitó a dětem zakazuje nafukovat nafukovací balónky. Ze spolku, kde se vůle lidu v referendech přezkoumává tak dlouho, až dojde k požadovanému – kladnému – výsledku. Ze spolku, který je ovládán nikomu se neodpovídajícími úředníky, politickými vysloužilci a trafikanty. Ze spolku, který vytuneloval parlamentní demokracii ve všech členských zemích a nyní je chce připravit i o kontrolu nad tím posledním, co jim ještě zbývá (jejich vlastní rozpočty). Ze spolku, který kombinuje to „nejlepší“ z nacistické a komunistické diktatury. Ze spolku, který uplácí obyvatele evropských zemí nesmyslnými dotacemi na to či ono, a tak vytváří pocit vlastní prospěšnosti. Ze spolku, který je otrokem vlastních sebestředných představ a neukojených a neukojitelných velmocenských ambicí. Ze spolku, který nám chce říkat, co máme jíst, čím máme svítit, čím topit a co si máme myslet. Ze spolku, který řídí bývalí maoisté, bývalí prosovětští političtí aktivisté a politické nuly, po kterých by neštěkl ani pes a kde je skoro polovina všech komisařů (krásný sovětský termín) bývalými bolševiky. Ze spolku, do jehož parlamentu se nikomu nechce volit své zástupce a kde účast na volbách klesá každým dalším volebním obdobím. Ze spolku, jehož vlajky lidé demonstrativně pálí v ulicích, protože se s ním nejenže nikdy neztotožnili, ale navíc se jím cítí bytostně ohroženi. Ze spolku, který se každou další smlouvou vyvíjí směrem k totalitnímu režimu. Ze spolku, který je při všech svých choutkách a velkohubých proklamacích jen obrem na hliněných nohou. Ze spolku, který nedodržuje svá vlastní – už stávající – pravidla (pakt stability), ale o to více by chtěl vytvářet další a další. Ze spolku, který je zadlužený ve výši 87 procent z celkového HDP. Ze spolku, který utrácí peníze svých daňových poplatníků na hloupé kampaně, bobtnající úřady a přebytečné úředníky. Ze spolku, který korumpuje politiky večírky, konferencemi, semináři a nekonečnými summity. Ze spolku, u jehož zrodu stáli členové tajných společností a který členové tajných společností stále řídí. Ze spolku, který odmítl do své „ústavy“ odkaz na křesťanské hodnoty, ale vyzdvihuje kdejakou cizorodou menšinovou víru. Ze spolku, který trestá ty své bývalé zaměstnance, kteří o jeho fungování vědí mnoho nepříjemného a nebojí se to napsat. Ze spolku, který je prolezlý korupcí a lobbismem a v jehož sídelním městě pracuje až 15 tisíc lobbistů, více než ve Washingtonu. Ze spolku, jehož plány a strategie (například ta Lisabonská) vzbuzují posměch a zůstanou vždy jen na papíře. Ze spolku, který vyhrožuje všem těm národním politikům, kteří nechtějí jít stejným směrem. Ze spolku, který neuznává svobodné volby ve svých členských státech. Ze spolku, který je pokračováním Sovětského svazu jinými prostředky, jak přesvědčivě doložil bývalý sovětský disident Vladimir Bukovskij, když se dostal do archivů KGB. Ze spolku, v jehož čele stojí postavy, které jsou obyčejným lidem k smíchu, kteří jim jsou neznámí a ke kterým nemohou mít nikdy žádnou úctu. Ze spolku, který se ohání vznešenými frázemi o jednotě, ale ve skutečnosti je ovládán čistě národními zájmy svých největších členů. Ze spolku, který pronásleduje nacionalismus, ale vytváří euronacionalismus. Ze spolku, který sám přiznává svůj demokratický deficit, neví, jak to napravit a vlastně to ani napravit nechce. Ze spolku, jehož poslanci hlasují jak cvičené opice a nemohou předkládat vlastní zákony. Ze spolku, který podporuje nikým nekontrolovanou imigraci, která frustruje domorodé bílé obyvatelstvo. Ze spolku, který nelogicky a proti všemu zdravému rozumu glajchšaltuje a svazuje společnými normami země s naprosto odlišnými až protichůdnými zájmy. Ze spolku, který stanovuje normy na kdeco – od prezervativu po dětské hřiště – ale není schopen sjednotit elektrické zásuvky. Ze spolku, který se svým centrálním plánováním v ničem neliší od bolševického řízení ekonomiky, které jsme tak důvěrně znali z vlastní zkušenosti. Ze spolku, který ničí evropské národy projektem regionalizace na jedné straně a integrací na straně druhé. Ze spolku, který se zmítá v krizi a přes všechny své legislativní „vynálezy“ není schopen konkurovat mnohem úspěšnějším ekonomikám zemí BRICS. Ze spolku, který deformuje vnitřní politiku členských států a vyprazdňuje samotný pojem politiky. Ze spolku, kde se hlasuje často pouze optickou většinou, kde jsou lidé s opačnými názory zastrašováni a kde se leckdy i falšují výsledky hlasování. Ze spolku, který – v duchu těch nejhorších orwellovských představ – kontroluje, sleduje, špicluje a monitoruje své vlastní obyvatele. Ze spolku, který byl od počátku skrytě politickým projektem, ač se tvářil jako projekt pouhé ekonomické spolupráce. Ze spolku, který je dnes pohoršen problémy Řecka, které přitom sám způsobil, když ho včera k podobnému ekonomickému riskování povzbuzoval. Ze spolku, který nutí zodpovědně se chovající platit za / doplácet na ty nezodpovědné. Ze spolku, který ročně chrlí desetitisíce předpisů a norem, ve kterých nemají šanci se vyznat ani sami právníci. Ze spolku, který považuje národní stát za přežitek, ale nemá tolik odvahy, aby svůj vlastní superstát vyhlásil veřejně, a tak jej připravuje pokoutně, skrytě a plíživě. Ze spolku, který staví na pýše člověka, na víře v socialismus a v uměle řízenou společnost. Ze spolku, který ze států vysál skoro všechny jejich pravomoce a srazil je na úroveň pouhých regionů. Ze spolku, který svoji integraci posouvá podvody, manipulací, nátlakem na politiky, slovíčkařením a právními triky. Ze spolku, ve kterém má Česká republika stále menší a menší váhu, kde se ale neustále zvyšuje váha Německa a dalších velkých zemí. Ze spolku, který si všemožnými „doložkami flexibility“ a „překlenovacími doložkami“ nenápadně a bez našeho vědomí rozšiřuje stále své meze působnosti. Ze spolku, který členským státům zakazuje referenda, protože ví, že lidé v nich jeho návrhy nemilosrdně odmítají. Ze spolku, který své smlouvy píše záměrně nesrozumitelně, aby se proti nim nikdo nebouřil, protože kdyby lidé znali jejich skutečný právní význam, už dávno by vyšli do ulic. Ze spolku, který se více stará o ptáky a další živočišné, údajně ohrožené, druhy, než o blaho těch, kterým má údajně sloužit. Ze spolku, který jednotlivé členské země nutí k znásilňování práva a k překrucování jejich vlastních, demokraticky přijatých zákonů. Ze spolku, který se už několikrát změnil v něco jiného, než čím byl, když jsme do něj vstupovali. Ze spolku, který vede k ekonomické stagnaci a k hospodářskému zpožďování za zbytkem světa. Ze spolku, který vyhazuje miliardy na boj s neexistujícími problémy (třeba globální oteplování), ale skutečné problémy neřeší, jen je umocňuje. Ze spolku, který neumožňuje kritickou diskuzi a umlčuje každého, kdo s jeho záměry vysloví nesouhlas. Ze spolku, který je jen předstupněm a zkouškou na globální vládnutí. Ze spolku, kam jsme vstoupili jen na základě souhlasu 3.5 milionu obyvatel České republiky a to navíc kvůli zmanipulované volební kampani. Ze spolku, který je spíše těžkopádným Leviathanem, než servisní organizací, za kterou se ve svých počátcích klamavě vydával. Ze spolku, který přepisuje historii a snaží se vytvořit pochybné společné dějiny, ač žádné takové nikdy neexistovaly. Ze spolku, který utrácí astronomické částky na svoji vlastní sebeprezentaci a na požitky svých představitelů, ač se tím ještě více vzdaluje obyčejným lidem-voličům. Ze spolku, který neuznává opozici a v jehož parlamentu existuje pouze jakási Národní fronta a kde vám při nesouhlasném projevu vypínají mikrofon. Ze spolku, který ruší vnitřní hranice a poté nedokáže zajistit bezpečnost vlastním obyvatelům. Ze spolku, který není schopen čelit nájezdům přistěhovalců a podporuje je navzdory nevoli původních obyvatel, čímž přiživuje sociální nepokoje a chaos. Ze spolku, který vydává vlastní propagační kalendáře s všemi možnými náboženskými svátky a slavnostmi, jen na ty křesťanské jaksi (omylem) zapomněl. Ze spolku, který vyzdvihuje a oslavuje menšiny a staví je proti většinové společnosti. Ze spolku, který svou vlastní důležitost obhajuje cizími zásluhami, na kterých nemá nejmenší podíl (jako když například tvrdí, že jen díky němu žijeme na evropském kontinentu v míru). Ze spolku, který vytváří vlastní newspeak a ideologií politické korektnosti umlčuje veškeré kritické hlasy. Ze spolku, kteří šíří levicovou liberální výchovu a ohlupuje své občany primitivní propagandou. Ze spolku, který obzvláště Českou republiku rád poučuje, peskuje a trestá, ač je v mnoha parametrech úspěšnější, než on sám. Ze spolku, který nepokrytě navazuje na nacistické plány sjednocení Evropy a v podstatě tak naplnil to, o čem Adolf Hitler jen snil. Ze spolku, který šikanuje občany jednotlivých zemí a všemožně jim ztěžuje a znepříjemňuje život. Ze spolku, který není schopen naplnit své vlastní velkohubé plány, a tak se realizuje v tisíci a jedné pitomosti, jen aby jeho úředníci mohli vykázat nějakou činnost. Ze spolku, který už zcentralizoval vše, co se zcentralizovat dalo, ale stále je mu to málo – a rád by zcentralizoval i naše daně a naše mzdy. Ze spolku, kterému musíme platit miliardy a zpět dostaneme jen část z nich a to pouze na projekty, které jsou tak zbytečné, že bychom je sami nikdy nebyli bývali podpořili. Ze spolku, který se vměšuje do etických otázek členských zemí a programově podporuje úchylky a perverze, feministky, vraždy dětí či ekoterorismus. Ze spolku, který by tak rád vládl, ale nemá žádný evropský lid, od jehož vůle by svou legitimitu odvozoval. Ze spolku, který ve jménu pokroku ničí ty nejlepší konzervativní tradice a zvyky svých členských států. Ze spolku, na jehož podporu nikdo nevyjde do ulic, ale proti kterému v ulicích demonstrují desetitisíce hrdých vlastenců – jako nedávno v Maďarsku. Ze spolku, který nám vnucuje biopaliva (aby později přiznal, že ničí svět víc než benzín), solární panely, větrné elektrárny, spořivé žárovky a další výmysly, kvůli kterým musíme sahat hlouběji do kapsy, aby si určité skupiny naopak kapsy bohatě namastily. Ze spolku, který si vytvořil své vlastní náboženství, kterému ale věří jen ti, kteří jsou na existenci spolku finančně závislí. Ze spolku, který nám chce brát naše běžné denní radosti, ať už je to cigareta, uleželý guláš nebo smažené hranolky. Ze spolku, který chce regulovat i mezilidské vztahy a vytvářet nové normy chování. Ze spolku, který v boji proti údajné diskriminaci vymýšlí skutečně diskriminační zákony. Ze spolku, který se chvástá rozmanitostí a diverzitou, ale neuznává rozmanitost a diverzitu názorů na sebe sama. Ze spolku, který vytváří z evropských zemí protektoráty a z hrdých národů ponížené a závislé provincie. Ze spolku, který vyvolává umělé krize jako prostředky pro vlastní upevňování moci. Ze spolku, který utrácí naše peníze na podobné protinárodní a škodlivé organizace, jako je například „Ano pro Evropu“.

To je jen namátkou mých devětadevadesát výhrad k Evropské unii, ale klidně bych jich mohl vymyslet ještě dalších dvě stě, pro každého věčného petenta jeden. Ale kdo by to četl…

Tedy z takového spolku bychom se neměli vylučovat?

Naopak. Proč bychom v takovém spolku měli vůbec zůstávat?

Do takového spolku byla především chyba vůbec kdy lézt.

A pokud nám na našem národě jen trochu záleží, měli bychom se svižně vyloučit nejen „z hlavního proudu evropské integrace“, ale z evropské integrace jako takové.

A pan Pehe, Halík a paní Pajerová? Ti se svým myšlením už sami vyloučili z našeho národa. Je otázka, zda by jim neprospělo i fyzické vyloučení. V Bruselu by jim bylo lépe a ostatně i nám zde bez nich…

Psáno pro Prvnizpravy.cz

6 komentářů u „Vylučme se z EU. Už se konečně vylučme

  1. Před komentováním čehokoliv je vždy vhodné zjistit si k problému některá základní fakta, což ve Vašem případě znamená vlastivědu pro ZŠ, kde lze jistě zjistiti, že rovnoběžka je „myšlená kružnice na povrchu koule, rovnoběžná s rovinou jejího rovníku“ – tedy „posunutí o nějakou tu rovnoběžku na východ“ bude čistě z hlediska geografického problémerm značně spletitým (na rozdíl od té situace kdy by šlo o poledník, nebo o posun ve směru sever-jih). Po ovládnutí učiva ZŠ zajisté vhodno a možno pokročiti k složitějším otázkám společenským, politickým a kulturním.:)

  2. Pingback: Vylúčme sa z EU. Už sa konečne vylúčme « Spoločný Blok

  3. Sice se vaše články čtou s pocitem slasti, ale zde to končí. Přidat k tomu možnost rozřešení palcem dolů nebo nahoru? Jak by to bylo krásné, kdyby Češi museli v roce 1989, volit mezi dvěma možnostmi. Vpravo cestou do budoucnosti a vlevo před privátní popravčí četu.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s