Převezme pravdolásku po Havlovi Jindřich Šídlo?

Pane Šídlo, zaznamenal jsem v tisku Váš mně adresovaný požadavek (HN, 20. 1. 2012), abych Vás přidal na ´seznam pravdoláskařů´, požadavek doprovázený značně emotivní výtkou, že jsem tak dosud neučinil, ačkoli Vaše pravdoláskařské zásluhy jsou údajně větší, než těch, kteří už na seznamu dávno jsou.

K tomuto Vám mohu sdělit jen jedno, a sice, že ve Vašem případě skutečně došlo k politováníhodnému opomenutí, které si nemohu vysvětlit nijak jinak než selháním lidského faktoru. Bezesporu pravdoláskařem jste a to pravdoláskařem ne ledajakým, ale řádným, ba ukázkovým, čítankovým a toto právo Vám nemůže být nikterak odepřeno. Nemusíte se tudíž obávat, vedu Vás v patrnosti stále a Vaši práci sleduji – a zřejmě tento fakt způsobil, že jsem se tak nějak podvědomě domníval, že Vás v seznamu už dávno mám, ačkoli jste tam nebyl – a nijak jsem si to už dále neověřoval. Tedy nešlo o mou zlomyslnost, jako v případě pana Jana Urbana, který se připsání do seznamu dožadoval natolik troufalým a pro mne urážlivým způsobem, že jsem ho – přiznávám – naschvál v dalších dvou aktualizacích nechal stranou (chtěje ho tak za jeho domýšlivost vytrestat). Mýlíte se pouze v jednom – Romana Jocha jsem ani přes jeho urgentní prosbu do seznamu nepřidal.

Co teď s tím? Prosby o přidání do seznamu pravdoláskařů mi nyní, po Havlově skonu, přicházejí poměrně často, povětšinou ale od lidí neznámých, kteří by se rádi (a po Havlově smrti o to více) blýskli na seznamu jeho spolupracovníků či podporovatelů – většinou je ale odmítám se slovy, že nevím, proč bych tak měl činit, neb jde začasté o jména širší veřejnosti neznámá a jejich údajné pravdoláskařské zásluhy se mi nejeví jako důvěryhodné a postačující. Když jsou neoblomní, vzkazuji jim, že je tedy někdy příště připíši na seznam „béčkových“ pravdoláskařů, protože ten současný je věnován vskutku jen elitním osobnostem. To ale není Váš případ. Ovšem i těm elitním (jsou-li tací, na které jsem zapomněl a kteří se – podobně jako Vy, i když ne veřejně – hlásí o své doplnění) odepisuji, že aktualizaci provádím většinou hromadně až ve chvíli, kdy mám větší množství přírůstků (nejlépe sto nových jmen), rozhodně že nedělám aktualizaci průběžnou a nepřidávám jména jednotlivě.

Vás bych ale přidat měl, abych odčinil to nešťastné opomenutí, ale to by zase nebylo spravedlivé vůči těm, které jsem odkázal na trpělivé čekání na příští rozšíření seznamu.

Při přemítání, jak z této šlamastyky ven, mne napadlo jedno schůdné řešení, které Vám tudíž nabízím jako podanou ruku za to, že jste musel tak dlouho čekat na své uvedení mezi význačnými havlisty. Můj návrh je prostý:

Je teď volný post „guru“, kterým můj seznam začíná. Navrhuji dát Václava Havla již jen jako „čestného guru“ a z Vás udělat jeho nástupce, tedy jakéhosi ideového (ale i praktického, proč ne?) vůdce pravdolásky.

Vaše pravdoláskařské zásluhy, ke kterým se ostatně tak hrdě přiznáváte (a je potřeba říci, že nejsou nemalé), by mohly být dobrým předpokladem pro tuto „funkci“, jsou důkazem toho, že jste pravdoláskař vskutku ambiciozní, aktivní a svědomitý, který by mohl být (zdůrazňuji mohl být) novým Vůdcem. A že pravdoláska nějakého nového potřebuje, o tom není nejmenších pochyb. Jste nadějný a mladý a toho je nyní v havlistických kruzích, které poslední dobou tak povážlivě řídnou (Gruša, Křižan, Jirous, Medek, Smoljak, nyní Havel) ne nepodstatná přidaná hodnota. Podle mého soudu by měl být nový vůdce představitelem mladé a sebevědomé generace – a to Vy jste. Řekněme si upřímně, že pan Schwarzenberg tu také už nemusí být nikterak dlouho. Proto by byla sázka na člověka Vašeho věku logickým a praktickým opatřením, aby se spolek neocitl za chvíli opět v pozici sirotků.

Na druhou stranu mi ale dovolte jistou pochybnost, kvůli které Vás nemohu na post vůdce havlistické kliky napsat rovnou, ale proč se s tímto námětem obracím na Vás a nepřímo také na celé pravdoláskařské uskupení. Morální nároky a vůdcovské předpoklady pro post šéfa pravdolásky jsou totiž díky předchozímu představiteli velmi vysoce nastavené, a tak si nejsem úplně jist, zda bych – jmenuje Vás svévolně jeho nástupcem – nesnížil i samotnou vysokou morální úroveň celého bratrstva. Proto vlastně toto téma dávám vplén.

Podle mého soudu by měl totiž nový vůdce splňovat následující předpoklady:

– být členem elitního spolku, který usiluje o vyhubení drtivé většiny obyvatelstva planety země a zachování pouze půl miliardy „vyvolených“ (takže mu pak třeba nějaké to humanitární bombardování přijde téměř jako skutek milosrdenství) – to půjde stěží, i když možná by Vám uvolněné místo v Římském klubu po nějaké intervenci pravdoláskařů-diplomatů také tak velkoryse nabídli, jako já velkoryse nabízím Vaše připsání na samotný vrchol seznamu

– mít alespoň roční zkušenost s fešáckým kriminálem (s doutníky a kaviárem) – to by šlo zařídit, ve vytváření hrdinů na základě jejich předstíraného věznění jsou naše tajné služby dobré, zkuste se s nimi domluvit

– mít odvahu i přes fešácký kriminál se podívat do očí těm, kteří fešácký kriminál neměli a skutečně trpěli a přijmout bez rozpaku nálepku hrdiny a trpitele – záleží na tom, jaký máte žaludek. Tipoval bych, že dobrý

– spolupracovat s cizími tajnými službami a bezvýhradně podporovat zahraniční politiku cizích mocností a domácí politiku této zahraniční politice cizích mocností přizpůsobovat – to druhé už vpodstatě svým novinářským přístupem děláte

– pracovat na sobě a otesávat sebe do podoby hladkého kamene (zatím jste tak trochu neotesaný, myslím) a vůbec být členem i jiných okultních spolků a prakticky se podílet na okultistických rituálech a seancích – možná tam jste, já nevím, ale obecně asi vstup do mystických spolků nebude těžký, máte-li kolem sebe (myšleno v pradoláskařských kruzích) tolik už „zasvěcených“

– prolomit Benešovy dekrety. Jednak tím dokážete, že jste alfa-samec, který umí to, co jiní nemohou a který stojí jaksi „nad zákony“, jednak si tak přijdete na majetek, kterým si pak řadové pravdoláskaře omotáte takříkajíc kolem prstu – to bude ale problém, protože asi žádný zabavený majetek nemáte (ale i to jde, viz Marta Chadimová) – každopádně Vám v tom poradí Karel Schwarzenberg, další unikát, který se dokázal prolomit před rok 1948. Třeba Vám dá nějaké tipy…

– umět udržet velké tajemství. Zúčastnit se (ve smyslu být součástí) alespoň jednou za život nějaké velké celonárodní mystifikace (například hra na převrat a podobně) a schopnost držet jazyk za zuby a pravdu nikdy nepřiznat – to už dohnat nelze, ale na druhou stranu pokusy o změnu režimu tu ze strany Vašich kolegů jsou vpodstatě stálé (a Vy se jich účastníte) a stejně jako ten podvod převratový jsou i tyto nátlakové akce vydávané za něco jiného, než čím ve skutečnosti jsou, takže s trochou velkorysosti a s přimhouřením očí by se dalo říci, že možná i tuto podmínku byste mohl zvládnout

– navštěvovat setkání Bilderbergu a navázat vztahy se současnými globalisty, abyste měl ve Vašem spolku silnou autoritu jakožto někdo, kdo ví, co zrovna na Bilderbergu letí a co by si pánové Soros a Rockefeller přáli – v tomto by Vám asi nejlépe poradil pan Pehe

– být bohémem (což v sobě zahrnuje například nadmíru pozitivní vztah k alkoholu, schopnost bisexuálního styku, schopnost v kmetovském věku sexuálně obšťastnit známou spisovatelku bez výčitek svědomí, že podvádíte vlastní manželku, schopnost žít s manželkou a milenkou v jedné domácnosti, dostatek sex-appealu, který by přiměl ke společnému striptýzu dospělou milenku i s její vlastní dcerou a další podobné netradiční a pikantní záležitosti – zkrátka dostát přízvisku „starý prasák“, abych použil výraz Ireny Obermannové) – v tomto ohledu nevím, jak si vedete, ale jistě se dá mnoho dohnat

– být členem KSČ – tak to už nejde (dnešní KSČM už není ono), ale možná byste mohl vstoupit do SZ, to je podobné

– mít velkou fantazii pro vytváření legend a mýtů o sobě samém  (řeknu příklad: ožerete se jak prase, takže o sobě nevíte a skončíte v rybníku, čímž si uženete zápal plic, ale všem pak budete až do konce vykládat, že jste si zdraví zničil v kriminále)

– mít schopnost kompromisů, ale umět se tvářit nekompromisně, být schopen zastávat i protichůdné postoje (opět řeknu příklad: udělat velký deal s komunisty, ale pak se tvářit, že s nimi nemluvíte a nikdy mluvit nehodláte. Nebo být členem spolku, který podporuje válku Západu s islámem a zároveň členem spolku, který podporuje integraci muslimů do západní společnosti. Příkladů by se našlo…)

A to jsou jen některé předpoklady, které mne tu jen tak z hlavy napadly, jistě v rozmluvách se svými kolegy přijdete na řadu dalších kvalit, které by neměl nový vůdce postrádat.

Tím ale nijak nesnižuji Vaši úroveň a neříkám nic o tom, že byste tyto předpoklady nemohl naplnit, nebo ty, které se už naplnit nedají (kvůli změněným společenským okolnostem) vyvážit některými jinými schopnostmi a vlastnostmi, které jste ještě ve výčtu svých zásluh, jistě jen z přirozené skromnosti, neuvedl.

Možná tedy nakonec přijdeme na to, že jste dobrý adept a podmínky splňujete bohatě (a že tudíž má nominace Vaší osoby na post lídra pravdoláskařského uskupení nebyla vůbec mimo) a pak by už nic nebránilo tomu, abyste byl nejen na seznamu pravdoláskařů, ale přímo na jeho špici…

Přemýšlejte o tom

s pozdravem

Adam B. Bartoš

www.freeglobe.cz

8 komentářů u „Převezme pravdolásku po Havlovi Jindřich Šídlo?

  1. Pane Bartoši. Cítíte v tom své životní poslání či naplnění trávit čas psaním takových článků? Myslíte si, že to, co jste tu napsal udělá ze světa lepší místo? Jde vám o něco takového? Nebo si aspoň myslíte si, že je to vtipné? Cítíte, že musíte takovým způsobem bojovat proti nějakému zlu? Bohužel je mi z toho spíš smutno, než abych byl naštvanej. Je mi vás líto.

  2. Šídlo je pro mne nedůvěryhodný minimálně od jisté doby kdy jsem od něj četl článek o Bátorovi. Tvrdil že Bátora protože byl členem Národní strany je neonacista jelikož jakási mládežnická organizace Národní strany organizovala pochod Židovským městem na výročí Kristall Nacht. Tento pochod ale pořádali Mladí Národní demokraté účelově pro potřeby demonstrace vzniklá organizace s vazbami na Národní Odpor. S Národní stranou neměla tato skupina nic společného ve skutečnosti tam bylo i vzájemné nepřátelství (funkcionář NS byl napaden lidmi z Národního Odporu). Předpokládal bych že profesionální novinář bude tyhle nuance odlišovat. Pokud tedy neplatí druhá možnost že vědomě lže.

    • Pro humanistu Šídla je to jedno. Jedno svinstvo,jedna pakáž. To je takovej fanatickej Kojzar-jen trochu agresívnější a záludnější. Všimněte si,že pravdoláskaři veskrze žijou ze státních peněz a přesto si osobijí právo o všem rozhodovat. Někdo to nazívá parazitismem.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s