Vztahy Izraele a ČR: Nepříliš rovné postavení

<< EXKLUZIVNĚ >> ČR a Izrael před časem oznámily záměr pravidelně se scházet na společných vládních konzultacích. Chtěli jsme vědět více.

Na tiskové konferenci u příležitosti návštěvy izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v Praze 7. dubna 2011 ta slova tak trochu zanikla mezi ostatním řečeným a nikdo z novinářů jim nevěnoval pozornost.

„Chceme rozšířit oblast vědecko-výzkumné spolupráce i na univerzity a akademický výzkum. Bavili jsme se o vzájemné spolupráci v ekonomické oblasti včetně oblasti, která se například týká obranného průmyslu, spolupráce i našich ozbrojených sil, například při výcviku a vzdělávání. Ta paleta vzájemné spolupráce je nesmírně široká a nesmírně podnětná a prohlubuje tradiční velmi dobré vztahy,“ řekl tehdy premiér České republiky Petr Nečas.

Vztahy mezi Českou republikou a Izraelem, respektive Československem a Židy osídlenou Palestinou, jsou tradičně velmi dobré a to už z dob první republiky. Přesto mohlo být pro někoho překvapením, když ještě dál než Nečas ve svém výroku zašel jeho izraelský protějšek a ohlásil záměr vlád společně se scházet.

„My jsme se rozhodli, že uspořádáme takové ministerské setkání mezi Izraelem a ČR, že se budou scházet vlády, aby všechny tyto programy dostaly jasný plán a aby bylo jasné, kdo za co odpovídá. Takže to věřím, že urychlí posílení vztahů mezi našimi zeměmi. (…) Jsme připraveni spolupracovat s vámi ve všech směrech, jak to jen bude možné. To je můj pokyn mým ministrům,“ řekl Benjamin Netanjahu.

Redakce serveru Prvnizpravy.cz se pokoušela zjistit, co se za takto ohlášenou spoluprací skrývá. A výsledek je skutečně překvapivý.

Vláda se sice snaží tvářit, že jde o běžné konzultace, jaké mají s Izraelem i jiné země a jaké i Česká republika pořádá s vládami sousedních zemí, memorandum o spolupráci ČR a Izraele, které se redakci podařilo získat ale překvapivě ukazuje, že paleta spolupráce obou zemí je až nezvykle široká. A že, krom jiného, je společné prohlášení vlád  – řečeno diplomaticky – poněkud nevyvážené.

Mluvčí vlády: Je to běžné

Podle Jana Osúcha, mluvčího kabinetu Petra Nečase, jsou „mezivládní konzultace ve světě mezinárodní diplomacie poměrně běžnou záležitostí“.

V reakci na dotaz, ve kterém se redaktor podivil nad touto neobvykle úzkou formou spolupráce, Osúch odpověděl, že na ní nic neobvyklého není. Zjednodušeně řečeno jde o setkání premiérů a paralelní setkání vybraných ministerských protějšků, kteří jednají o konkrétní agendě. Taková jednání probíhají i ve vztahu k jiným zemím, řekl. Zároveň ale dodal, že nejde o pouhé zdvořilostní sekání.

A o co tedy jde? Historicky první mezivládní konzultace například mezi Českem a Polskem se uskutečnily letos v létě v Praze. Podobné mezivládní konzultace existují prý i mezi Českou republikou a Slovenskem. Konat se měly například 24. října v Červeném kameni na Slovensku, ale jen kvůli turbulencím na slovenské politické scéně (euroval a pád vlády) byly zrušeny, argumentuje mluvčí.

To ale nevysvětluje, proč zrovna s Izraelem by měla česká vláda mít tak úzké vztahy. Mezivládní spolupráce s Polskem či Slovenskem je pochopitelná, jde přece o sousední země, kde je tradičně nejdůležitější dobré vztahy pěstovat. Ale proběhla-li první podobná konzultace s Polskem, jak Osúch přiznává, teprve letos v létě (!), pak je skutečně podivné, že s Izraelem už má česká vláda společné jednání za sebou. A to hned dvakrát. Poprvé v dubnu, podruhé v září.

Osúch má ještě další argument – podobná jednání vedou Izraelci i s dalšími zeměmi. „Izrael podobné mezivládní konzultace, jichž se vždy účastní premiér a několik ministrů izraelské vlády, pořádá se svými nejbližšími spojenci v Evropě, s Itálií, Německem, Polskem a od letošního roku i s Českou republikou,“ tvrdí.

Příští rok v Jeruzalémě

Chtěli jsme vědět, jak takové konzultace probíhají prakticky. Zda a kdy se už uskutečnily, jak se budou konat často, v jakém intervalu, kde a kterých ministrů se budou týkat.

„Konzultace proběhly během nedávné (zářijové) cesty premiéra Nečase do Izraele. V jeho delegaci byl také ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek, obrany Alexandr Vondra a školství Josef Dobeš,“ sdělil mluvčí kabinetu.

Titíž ministři se účastnili už pracovního oběda v dubnu, kdy Českou republiku navštívil Benjamin Netanjahu a poprvé oznámil konání mezivládních konzultací.

„Premiéři Nečas a Netanjahu podepsali po jednání komplexní memorandum o spolupráci obou zemí v řadě oblastí, například ministr Dobeš a jeho protějšek podepsali smlouvu týkající se vzdělávací výměny studentů,“ dodal.

Serveru Prvnizpravy.cz se také podařilo zjistit, že se cesty do Izraele měl původně zúčastnit i šéf ministerstva pro místní rozvoj. „Pan ministr Jankovský se nakonec delegace nezúčastnil. Jeho protějšek, ministr turismu, měl bohužel jiný program,“ uvedla ředitelka odboru komunikace MMR Jana Jabůrková.

Další mezivládní jednání by se podle Osúcha měla konat v závislosti na agendě zhruba jednou ročně a to střídavě v Izraeli a v České republice. „Poslední bylo v Izraeli, předpokládám tedy další v České republice,“ uvedl Osúch.

Až dosud se konzultace týkaly ministerstva školství, obrany a průmyslu a obchodu. Budou se týkat i dalších resortů? ptali jsme se také.

„Ano, předpoklad je, že do konzultací budou zapojeny ty resorty, jejichž spolupráce, např. formou uzavření společné dohody, spuštění společného programu a podobně, bude znamenat přínos pro rozvoj česko-izraelské spolupráce a obchodu,“ odpověděl mluvčí.

Jak jsme zjistili, konkrétní smlouvy s Izraelem připravuje například resort vnitra. Nový smluvní dokument by se měl týkat spolupráce v boji proti trestné činnosti mezi ČR a Státem Izrael. „Cílem připravované smlouvy je poskytnout potřebný právní rámec pro efektivní spolupráci policejních orgánů obou států v boji proti nejzávažnějším formám trestné činnosti. Budoucí spolupráce podle smlouvy by se měla vztahovat na všechny formy trestné činnosti, zejména však na ty nejzávažnější, jako je organizovaná trestná činnost a trestná činnost související s terorismem a jeho financováním. V současné době probíhají korespondenční formou jednání expertů z ČR a Izraele k textu smlouvy, vysvětlila pro Prvnizpravy.cz Denisa Čermáková z tiskového oddělení ministerstva vnitra.

Protože mluvčí zmínil memorandum, které Nečas a Netanjahu v Izraeli podepsali, přirozeně jsme o něj projevili zájem. Osúch ale redakci odkázal na ministerstvo zahraničí, které má dokument k dispozici.

Nemáme čas. Připravujeme návštěvu z Izraele

Sehnat memorandum nebylo úplně jednoduché. Ministerstvo zahraničí nás opět odkázalo na vládu, po argumentu, že vláda nás naopak odkázala na něj, nakonec dokument dodalo.

Redaktor se navíc musel připomenout, protože ministerstvo zahraničí údajně mělo hodně jiné práce – přípravu návštěvy místopředsedy izraelské vlády. To je docela vtipné – snažili jsme se sehnat memorandum, abychom zjistili, jak dalece česká strana spolupracuje s Izraelem, ale úředníci neměli čas, protože zrovna s Izraelem dolaďovali další schůzku představitelů obou států.

„Pouze čekáme na zaslání textu memoranda z odboru. Lidé, kteří mají tuto relaci na starosti, byli v posledních dnech vytíženi návštěvou izraelského vicepremiéra a přípravou česko-izraelského fóra,“ omlouval mluvčí MZV Vít Kolář, proč trvalo tak dlouho, než se text memoranda v elektronické podobě podařilo sehnat.

Moshe Ya´alon skutečně přijel. Dne 24. listopadu místopředsedu vlády a ministra pro strategické záležitosti Státu Izrael přijal místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg.

„Hlavními tématy jednání byly bilaterální vztahy obou států, bezpečnostní situace na Blízkém východě a její případný dopad na Izrael, blízkovýchodní mírový proces a vztahy EU – Izrael,“ stálo ve strohém tiskovém prohlášení.

Záznam tiskové konference nic bližšího nepřinesl – jen obecné řeči obou politiků. Čeští novináři se na tiskové konferenci jako vždy na nic neptali, v ten den navíc právě na pražském magistrátu vznikla nová koalice a všichni se zajímali jen o domácí záležitosti. Karel Schwarzenberg vtipkoval, že se diví, že novináře zajímají některé domácí věci více než „naše vztahy s Izraelem“…

Oba vicepremiéři už den předtím, 23. listopadu, zahájili „Česko – izraelské fórum“. „Expertní česko – izraelské setkání navázalo na společné prohlášení vlád České republiky a Státu Izrael o posílení spolupráce, zejména v oblasti vědeckotechnické, výzkumu, vývoje a inovací, které podepsali premiéři obou zemí. Hlavním tématem byla euroatlantická strategie pro Blízký východ,“ uvedlo dále ministerstvo v tiskové zprávě.

Opět tedy zmínka o memorandu. Nejvyšší čas se podívat, co v něm je.

Tak trochu nevyvážená dohoda

Na úvod je třeba říci, že memorandum obecně zpravidla nemá žádnou právní závaznost. To platí i o tom, které podepsaly vlády České republiky a Izraele. Redakce memorandum poskytla právníkovi, který je odborníkem na mezinárodní právo.

„Žádný právní závazek v tom nevidím, jsou to jen takové řečičky, v podstatě záznam z jednání,“ řekl právník, který si nepřál být jmenován. Podobná memoranda se podle něj podepisují spíše „pro efekt“ – tedy „aby se něco podepsalo“. Pokud se něco z toho realizuje, pak spíše na základě konkrétních a privátních kontraktů nebo mezinárodních smluv.

Že je to obecně psaný diplomatický text o mnohooborové spolupráci přiznává i mluvčí vlády. Detaily jsou vyjednávány až přímo mezi resorty, vysvětluje.

Na druhou stranu jde o vládní dokument, který určitou relevanci má – minimálně je jakýmsi jízdním řádem, kterého se obě vlády chtějí přidržet a který poskytuje rámec pro další konkrétní jednání. Proto není nezajímavé podívat se na to, co oba premiéři – český a izraelský – domluvili.

CELÝ TEXT MEMORANDA ČR-IZRAEL ke stažení zde

Memorandum konstatuje, že 15. září v Jeruzalémě proběhla první společná mezivládní konzultace. Za českou stranu se jí účastnil Nečas, Vondra, Kocourek a Dobeš, za izraelskou stranu premiér Benjamin Natanjahu, vicepremiér a ministr zahraničí Avigdor Lieberman, ministr obrany Ehud Barak a ministr výchovy Gideon Saar. Začíná obecnými frázemi o spolupráci, podpoře, dobrých vztazích, přátelství mezi oběma zeměmi. Premiéři ujišťují, že chtějí blízké vztahy ještě více prohlubovat a rozvíjet svazky mezi dvěma národy „založené na tisíc let staré náklonosti mezi českým a židovským lidem“.

Poté následuje konkrétní výčet závazků, cílů a společných plánů podle jednotlivých resortů.

„Unikátní silné a hluboké svazky mezi Českou republikou a Státem Izrael jsou založeny na tisícileté bohaté židovské přítomnosti v Čechách a na Moravě, téměř kompletně zničené nacisty během Holokaustu, obnovené během izraelské války o nezávislost a znovu navázané, když Češi po sametové revoluci obět nabili svou svobodu. Česká republika podporuje právo Izraele na sebeobranu proti teoristickým útokům a sdílí celosvětové obavy ohledně íránského úsilí obohatit uran pro vojenské potřeby, což by znamenalo hrozbu pro existenci státu Izrael,“ píše se v memorandu.

Za tím účelem budou ČR a Izrael posilovat své „strategické partnerství“ a pokračovat i v podpoře vztahů Izraele a EU. Obě země prohlašují, že na mezinárodním poli a na úrovni OSN budou společně propagovat hodnoty, na kterých byly jejich státy vybudovány (rozuměj: společně hlasovat). Na mezinárodních fórech budou pokračovat v blízké spolupráci.

Následuje řada víceméně jednostranných závazků České republiky:

„Obě vlády ostře potvrzují, že volání po zničení Izraele a jakékoli popírání Holokaustu jsou zcela nepřijatelné.“ Mluví se zde o „obou vládách“, ale je jasné, že se zde k těmto postojům zavazuje především Česká republika.

„Vláda České republiky znovu potvrzuje svou silnou pozici proti jakémukoli projevu delegitimizace či bojkotu proti Státu Izrael,“ píše se dále v textu.

Obě vlády skrze svá příslušná ministerstva zahraničí budou také rozvíjet dialog ve strategických oblastech, v ekonomice, výzkumu, rozvoji. Budou prohlubovat programy vzájemné výměny delegací mladých diplomatů, žurnalistů, mládeže a veřejných osob. Trvalá spolupráce má probíhat i na úrovni akademických institucí, think-tanků a na poli zahraniční politiky a obrany. To bude zahrnovat i podporu pro ustavení think-tanku, jehož první setkání proběhne v Praze v listopadu 2011 (jde o už zmiňované Česko-izraelské fórum).

Spolupráci zemí na úrovni obrany a bezpečnosti pak vlády považují za klíčovou oblast česko-izraelských vztahů, píše se dále v prohlášení. Ministerstva obrany budou recipročně rozvíjet možnosti společného výcviku, budou podporovat společné programy průmyslové modernizace, společný výzkum a vývoj týkající se vzdušné ochrany, leteckých sil, technických zařízení, dělostřeleckých systémů a podobně.

Co se školství týče, vlády chtějí realizovat výměnu mladých lidí za účelem upevňování přátelství mezi zeměmi. V akademické sféře má probíhat podobná výměna vědců, studentů a akademiků.

Další důležitý bod dohody se týká Holokaustu. Naše vláda se zavazuje, že učiní vše pro to, aby si budoucí generace i nadále připomínaly „českou židovskou komunitu, která byla téměř kompletně zničena během nacistické genocidy v rámci Holokaustu evropského židovstva“. Za účelem spolupráce ve výchově o holokaustu budou čeští učitelé trénování v Jad Vašem v předmětu výuky o Holokaustu na školách.

Obě strany se také vyslovují pro důležitost zřízení Institutu dědictví evropského shoa (European Shoa Legacy Institute – ESLI). Izraelská strana vítá dlouhodobou vládní podporu modernizaci památníku v Terezíně a slibuje, že bude podporovat Muzeum umístěné v kibucu Givat Chaim Iehud.

Během jednání byl také podepsán program spolupráce na poli výchovy, vědy a kultury mezi oběma vládami pro roky 2012-2015. Vlády podporují dovršení spolupráce mezi Ústavem pro studium totalitních režimů (ÚSTR) a Památníkem obětí a hrdinů Holokaustu při Jad Vašem. Spolupráce se bude týkat i festivalů „Dny Prahy“ v Izraeli (Tel Aviv, 2012) a „Dny Jeruzaléma“ v České republice (Praha, 2013).

Vláda také připomíná, že bude finančně podporovat při univerzitě v Herzlii studijní a badatelský fond Masaryk Distinguished Chair, kam budou moci jezdit čeští studenti a badatelé. Izraelská strana recipročně přislíbila podporovat obdobný projekt Theodor Herzl Distinguished Chair na Masarykově univerzitě v Brně.

V oblasti národní bezpečnosti vlády souhlasí s posilováním spolupráce v oblasti boje proti radikalismu a teroru. Vlády budou také společně postupovat a vzájemně si pomáhat v případě přírodních katastrof (záplavy, požáry, zemětřesení).

Další ujednání se týkají společného obchodu, vesmírných technologií, programu Gesher-Most (Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji). Česká vláda jako člen EU, ESA (Evropské vesmírné agentury) a projektu Galileo také slibuje poskytnout přístup Izraeli, aby mohl spolupracovat na těchto mezinárodních platformách. Zmíněna je i spolupráce v oblasti letecké dopravy, environmentálních technologií, turismu, energetiky, zemědělství a veřejného zdraví.

Při čtení memoranda se ale vtírá pocit, že je to hlavně Česká republika, která něco slibuje, zavazuje se, podporuje či přislibuje podporovat, přitakává na izraelské věty o holokaustu a ujišťuje, že bude nesmiřitelná k projevům kritiky, že bude hlasovat s Izraelem na mezinárodních fórech a lobbovat za něj u EU. Ze slov o tisícileté židovské přítomnosti na našem území, v textu několikrát zmíněných, je rovněž cítit jakýsi pocit morální nadřazenosti, kdy ony české závazky a sliby jsou jaksi automaticky očekávány.

Nezodpovězena pak zůstává otázka, co z toho Česká republika bude mít a proč tuto všezahrnující bianco podporu Izraeli dává.

www.prvnizpravy.cz

4 komentáře u „Vztahy Izraele a ČR: Nepříliš rovné postavení

  1. Pingback: Dosť už bolo holokaustu « Spoločný Blok

  2. Pingback: Bibi opět v ČR. Co tu ti Izraelci pořád domlouvají? | ČECHY ČECHŮM

  3. Pingback: Dost už bylo holokaustu! | ČECHY ČECHŮM

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s