Tradiční monarchisté: Srb drží stranu v izolaci

S předsedou monarchistů v Ostravě Davidem Hibschem o narůstajícím sporu mezi konzervativci a pravdoláskaři ve straně.

Dne 26. listopadu měla Koruna Česká (KČ) svůj generální sněm. Vzhledem k trvale napjaté situaci mezi konzervativním křídlem, které reprezentuje Vaše Konzervativní platforma a havlistickým křídlem reprezentovaným vedením strany bych očekával, že se určité napětí neslo i celým sněmem. Jak tedy sněm probíhal?

Rád bych hned v úvodu vyslovil, že Konzervativní platforma (KP) přestala existovat. Šlo o akt dobré vůle, neboť jejím účelem bylo ukázat, že monarchisté umí dělat politickou práci. Vydali jsme materiál, ve kterém prezentujeme téměř roční práci KP. Tím jsme míč překopli na stranu vedení KČ. Ať konečně ukážou, co umí. To ovšem neznamená, že lidé, kteří tvořili KP, se vypařili či to vzdali, ba právě naopak.

Jaký tedy byl sněm?

Řekněme, že se nesl ve znamení vzájemné neshody. Slezané a Moravané razantně dali najevo svou nespokojenost s apatickým přístupem vedení strany k politickému dění v naší zemi. Tahle apatie a korektnost vypadá jako úmysl, držet stranu v umělé izolaci. Stav je podobným jako v jiných politických stranách. Jedni vyznávají revoluci, přičemž je zajímavé, že jde většinou o lidi z Čech a Prahy. Druzí se přiklání k tradici a společenskému řádu věcí, vztažené k předrevolučním ideálům (mám na mysli Francouzskou revoluci), které rovněž zastával císař a král bl. Karel a jeho manželka Zita. Zajímavé bylo, že v otázkách způsobu, jak stranu učinit politicky aktivní, se příznivci KP shodli s iniciátorem Racionální platformy. Ideově jsme někde jinde, ale našli jsme shodu v tom, co je potřeba udělat, aby se KČ osvobodila od brzdících elementů.

Před sněmem i na něm několikrát padla výzva, aby předseda strany Václav Srb odstoupil. Zareagoval tím, že chce svou funkci dát k dispozici za rok na řádném volebním sněmu. Za to česká regionální společnost KČ navrhla vyloučení ze strany slezského hejtmana KČ a jednoho člena KP. Oba jsou z Prahy. Atmosféru na sněmu budu ilustrovat historkou z „natáčení“, třeba vás to pobaví. V dopolední části vystoupil jeden starší pán, který se snaží veřejnými aktivitami hájit právo na úctu k vojákům, kteří padli za I. světové války věrni přísaze císaři a králi. Když začal svůj projev, chtěl cosi doložit poukazem na pana prezidenta. Všichni pochopili, kam svými slovy míří, byť nepoužil „pan prezident“, ale začal „pan inženýr“. Náhle se ovšem zarazil, což vytvořilo dojem, že si nemůže vzpomenout na jméno pana prezidenta a pan místopředseda mu jeho jméno šeptem připomněl. To mezi roajalistickou pravdoláskou vyvolalo bouři smíchu. Byli přímo nadšeni, jak onen pán tímto mužem z Hradu pohrdá, když mu nemůže přijít ani na jméno. My z KP jen čekali, co z něj vlastně vypadne. A pak jsme se ovšem zasmáli my. Onen pán pokračoval větou, že právě pan inženýr Klaus byl jediný, kdo jeho snažení bez váhání ocenil a podpořil s poukazem na to, že úctu a důstojnou pietu si tito vojáci zasluhují, ať již byli na té či oné straně. Já se musel této tupé zaslepenosti pravdoláskařů smát ještě ve vlaku do svého milovaného Slezska. Nádherně se odhalili. Přičemž jsem si říkal, ten náš Pán Bůh má ale smysl pro humor.

Jaký byl výsledek sněmu? Bylo přijato nějaké usnesení? Jak jeho výsledek hodnotíte z pohledu Konzervativní platformy?

Někteří říkají, že dopadl prohrou konzervativců. Já si to nemyslím, byť hlasování o odvolání předsedy nebylo vyvoláno. Popravdě řečeno, my přece nepotřebuje posvěcení pro své aktivity. Jsme monarchisty a tradicionalisty z podstaty duše a dohoda s revolucí by byla jen ke škodě. Usnesení sněmu byl vágní žvást. Navíc, ať by bylo usnesení jakékoliv, stejně by nic neřešilo. Uvykli jsme, že předseda a spol. jen mluví a reálně se nic neděje. Bude-li předsednictvo mentálně terorizováno lidmi, pro které je funkce důvodem k bytí, nečekáme zásadní změnu. Takže řekněme, že sněm KČ byl „pat“… a….“mat“ dorazí asi později (smích)

Pokud pat, co to znamená do budoucna? Budete se nějak snažit situaci „rozseknout“ nebo necháte věcem volný průběh?

Pro nás se nic nemění. Dále budeme pracovat v intencích politického realismu, tak jako dosud. Dál hodláme bojovat za spravedlivě uspořádaný stát a co nejvyšší míru nezávislosti země, což znamená – nezávislost našeho obyvatelstva na otrokářských korporacích a diktátu samozvaných elitářů. Jak jsem řekl, k tomu nikdo z nás nepotřebuje něčí požehnání.

A nemohou vás třeba vyloučit ze strany?

No, mají na to ve stanovách pěkný paragraf o poškozování dobrého jména strany. To víte, že se o to mohou pokusit. Budou to muset ovšem velmi pečlivě zdůvodnit. Budou tím riskovat soudní tahanice a mediální smršť, která v plnosti odhalí, jaký je skutečný stav monarchismu v Čechách.

Říkal jste, že česká regionální organizace již chtěla vyloučit některé členy vaší platformy. O koho se jednalo a jaké uvedli důvody pro jejich vyloučení?

Hned po sněmu předseda svolal mimořádné zasedání předsednictva. Takový bliztkrieg rady moudrých. Chtěli vyloučit našeho slezského hejtmana Bohumila Šourka a Richarda Pecha, bývalého předsedu stranické dohledací komise. Divné, že? Slezané mají svého hejtmana Pražáka. No, máme tak stálé zastoupení, protože jezdit ze Slezska na jednání předsednictva je drahé na čas i peníze. Navíc Bohumil je konzervativní člověk s realistickým pohledem na politiku i svět. Je hejtmanem jen dva měsíce, už nám ho chtějí zrušit. Oni kritiku neradi, zvlášť pan předseda, byť nelze říci, že předsednictvo je jako celek jeho fanklubem.

Samozřejmě, že žádné písemné zdůvodnění neexistuje, asi neměli dost času ho sepsat na ubrousek od večeře z Lucerny. Nechci předčasně vyzradit onu kulinářskou recepturu, jak se tihle hoši zbavují těch, kteří s nimi nedrží basu a kritizují, jak to Václav Srb vede stranu. Na to je čas. Takže postačí že: Bohumila Šourka nevyloučili, avšak Richarda Pecha ano. Jenže procesně to bylo tak pochybné, že nakonec zasedání anulovali a problém odsunuli na lednové řádné zasedání předsednictva. Nyní čekáme, s čím objevným přijdou v lednu. Zřejmě čekají, jestli nepoškodíme dobré jméno strany, třeba tím, že zde hovořím s fanatickým monstrem, klausovcem a republikánem Adamem bartošem ….(smích)

Takže se jim to nepodařilo? Zmenšila se vaše platforma, nebo se k vám naopak vlivem vyhrocené situace přidali další lidé, kteří nejsou se směřováním strany spokojení?

Ne, nepodařilo. Inu jsou vánoce, svátky dobré vůle, což je, jak říká klasik, „důvod proč parlament o vánocích nezasedá“ (smích). Uvidíme v tom lednu. Lidé se přidávají, ale přesto bych moc nejásal. Lidé jsou dnes mentálně i politicky líní. Než by něco dělali a cosi řešili, raději zapadnou do hospody. Vládu, ekonomiku či politické aktivity ponechají gaunerům a pak svorně remcají do piva. Inu v této zemi je od slova k činům hodně daleko.

Pokud by vás ze strany vyloučili, máte připravený nějaký plán, jak se bránit? Předpokládám, že nebudete chtít být ze strany vyloučeni.

No, kdyby nás vyloučili, tak již dlouho víme, co dál. Ovšem prozrazovat naše budoucí aktivity nebudu. To by v této chvíli byl nerozum. Myslím, že by si naším vyloučením moc nepomohli. Bránit se umíme a jsme připraveni být hodně razantní. My chceme především dát všem, byť jen latentním monarchistům, možnost, pro tuto zemi a její obyvatelstvo něco udělat. Je fakt ubohé, aby byli lidé v KČ nuceni jen zaujímat jakousi pózu, přičemž největším projevem monarchismu je pohrdání vším republikánským. Vždyť je to směšné. Tohle pokrytectví onu vznešenou státní ideu monarchie jen sune do kabaretního žánru. Asi to někdo chce.

Jednáte s dalšími místními organizacemi a koordinujete s nimi vaše kroky?

Samozřejmě. Vždyť ono nejde o předsednictvo. Hlavně jde o lidi mimo něj. Budou-li místní organizace KČ tvořit realističtí a tradičně smýšlející monarchisté, budeme mít vedení, které ví, co chce a kde stát politicky v naší vypjaté době. KČ pak bude mít politickou tvář a nebude prezentovat neurčitou všeobjímající nicotu. Je to jako s lidovci – ideová rozkročenost vede vždy k mentální impotenci (smích).

Jaký byl na sněmu předseda Srb? Poučil se nějak z vaší konzervativní kritiky?

Pan předseda byl standardní. Měj projev, prý nás nechtěl unavovat sáhodlouhým řečněním, jak činil Fidel Castro. No, asi po deseti minutách jsme konstatovali, že Fidel byl alespoň strhující, tady se mám jen dobře spalo. Ti aktivnější pak vyrazili i několikrát na kuřácký dýchánek, byl jsem mezi nimi. Myslím, že pan předseda má zcela jasno. Všichni ho iracionálně nenávidí, nedoceňují jeho velikost a nasazují mu psí hlavu. Již před sněmem svým emailem tepal do KP, krásně nás jmenovitě prokádroval a varoval všechny ostatní, že jsme jen parta zlomyslných závistníků. Podle něj, všechno co KP dělala, bylo jen a jen proti němu. Prý ho chceme zničit jako „krtka“ a jsme prý parazity na těle strany a velikého ideálu. Nesmějte se. Nedělám si legraci, za parazity nás označil jeden člen předsednictva KČ z Plzně, mimochodem sociální psycholog a spisovatel.

Nebylo by pro vás řešením stát se součástí případné nové strany, která by mohla vzniknout kolem D.O.S.T.u, jak média už dlouhou dobu spekulují?

Výborná otázka. Jenže jde stále o mediální spekulace. Zatím se nějaká nová strana reálně netvoří. Navíc my věříme, že politicky aktivní monarchismus, mající zcela konkrétní program pro všední den občana, má u nás šanci. A tohle ví i ti, kteří svým jednáním stranu drží daleko od politického dění. Tím ji samozřejmě přetvářejí v zájmovou klubovou organizaci historiků, melancholiků a mentálních exhibicionistů. Znáte to, když si chlapi hrají, tak nepřekážejí a nejsou nebezpeční. Když se ještě vrátím k té nové straně, tak platí, že nikdy neříkej nikdy.

Z čeho plyne vaše přesvědčení, že můžete mít úspěch na politickém trhu?

Pokud přijmeme tezi, že fakt žijeme v demokracii, že je zde fakt volná soutěž idejí, že se skutečně nefalšují výsledky voleb, že je zde fakt právní prostředí, že v politice ale skutečně nejde o jen o prachy atd., tak potom může mít na tomto trhu, jak jste správně řekl, úspěch každý. Nedivím se vašemu úsměvu, my oba a 80 % lidí v této zemi, víme, jak to ve skutečnosti je. Možná ale právě proto, že jsme dospěli do stádia, kdy může kdykoliv nastat rozvrat společnosti, jak ji známe dosud, je tady šance. Ten politický i ekonomický debakl samovolně generuje potřebu silných osobností. Osobností, kolem kterých se lidé budou moci semknout ve chvíli, kdy jim půjde o holé životy a existenci. To může být nová doba královská. Ovšem může to být také doba charismatických elitních tyranů. Po jakých osobnostech lidé sáhnou? Po „týpcích“ jako je Halík, Schwarzenberg, Bakala či pan Babiš? Inu uvidíme.

Děkuji za rozhovor

http://www.prvnizpravy.cz

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s