Kdo je další škůdce vlasti? Konzervativci hlasují

Národovci udělují další Cenu Emanuela Moravce. Získá ji po Václavu Havlovi Karel Schwarzenebrg, Alexandr Vondra nebo Jan Fischer?

„Vážení návštěvníci webových stránek webu o. s. Národní myšlenka, dnes poprvé Vám nabízíme možnost svými hlasy rozhodnout o tom, který z nabízených kandidátů si nejvíce zaslouží obdržet zmíněné ´ocenění zásluh´, udělované největšímu škůdci naší vlasti a našemu národu za určité období,“ píše se na webových stránkách konzervativní revue Národní myšlenka.

Po pilotním udělení ceny exprezidentu Havlovi za celoživotní „zásluhy“ pokračují konzervativci v oceňování dalších osobností. Za rok 2011 byli nominováni Karel Schwarzenberg, Alexandr Vondra a Jan Fischer.

Karla Schwarzenberga navrhl děčínský podnikatel Miroslav Červenka, odvolává se přitom na texty o Karlu Schwarzenbergovi. Nominaci odůvodňuje tím, že Schwarzenberg nehájí české zájmy, ale zájmy jiných zemí a globalistických elitářů typu Davida Rockefellera, v jehož think-tancích sedí. Je zednářem a „esencí všeho protičeského, všeho, čím pohrdáme a co českému národu dlouhodobě a cíleně škodí“.

V neposlední řadě by si Schwarzenberg cenu podle Červenky zasloužil kvůli účasti na tzv. Bátoriádě, kdy „sprostě a zákeřně napadl Ladislava Bátoru takovým způsobem, že mu nebyl podniknut sebemenší prostor k adekvátní obraně“.

Předseda občanského sdružení Národní myšlenka Jan Maloušek nominoval současného ministra obrany Alexandra Vondru „za dlouhodobou, systematickou činnost ve prospěch Spojených států amerických a Israele a nadnárodních organisací (NATO, EU, MMF, WTO) i v případech, kdy zájmy zmíněných států a zmíněných organisací nejsou v souladu se zájmy České republiky a jejích obyvatel, jakož i českého národa.“ Podle Malouška jdou navíc často přímo proti českým zájmům a také proti obecné slušnosti v mezinárodních vztazích či jsou v rozporu s mezinárodním právem. Příkladem může být uznání kosovsko-albánského státu, agrese proti bývalé Jugoslávii, v Afghánistánu, Iráku, Libyi či vyhrožování Íránu.

„Aktuálně, za poslední rok, nominuji Vondru zejména ze dvou důvodů – za prvé kvůli snaze pana Alexandra Vondry připojit Českou republiku k útočné kampani proti Kaddáfího režimu v Libyi a za druhé pro vytvoření tzv. Bílé knihy Armády České republiky, která vznikla právě pod jeho vedením a která představuje úřední manuál pro další okleštění naší armády a tím omezením schopnosti obrany naší vlasti, našeho státu, národní nezávistlosti a našich národních a státních zájmů,“ uvedl Maloušek.

Třetím nominovaným je Jan Fischer, bývalý premiér, člen KSČ, nyní viceprezident Evropské banky pro obnovu a rozvoj.

Ten si nominaci vysloužil za „účelovou, zkreslující až lživou dehonestaci národovectví, zejména českého“, když například uvedl, že „ze svědomitých národovců mi běhá mráz po zádech“ nebo že „svědomití národovci připravili v minulém století o život miliony lidí.“

Národovci vybízejí k hlasování na svých stránkách. Vítěz hlasování se stane po Václavu Havlovi druhým držitelem Ceny Emanuela Moravce a bude mu odeslán příslušný diplom, slibují.

Cena Emanuela Moravce je cenou hanby a opovržení. „Cena Emanuela Moravce je cena hanby pro občany našeho státu a příslušníky našeho národa za jejich činnost v zájmu jiného státu, národa či nadnárodní instituce či korporace proti zájmu Čechů a naší vlasti,“ vysvětlil už dříve Maloušek.

„Moravec se stal symbolem odporné kolaborace s okupační mocí, symbolem poklonkování silnému vládci, symbolem přebírání cizích myšlenek a světonázorů bez ohledu na skutečnost, že jdou proti zájmům našeho národa a našich spoluobčanů, hlásání cizích myšlenek v cizím zájmu, zkrátka symbolem zaprodanství a zrady nejvyšší, totiž zrady národa a vlasti,“ popisují konzervativci, proč se rozhodli cenu za zrádcovství národa pojmenovat právě po Moravcovi.

Časopis Národní myšlenka vznikl na počátku 90. let, kdy se skupina mladých, konzervativně zaměřených lidí, rozhodla vydávat soubory článků, úvah a dalších textů. Navazuje také na předválečný prvorepublikový časopis stejného jména, který vydávala Mladá Národní demokracie, dokud nebyl za války nacisty pro podporu slovanství zakázán. Současnou podobu Národní myšlenky rediguje syn Ladislava Bátory Alexandr.

http://www.prvnizpravy.cz

3 komentáře u „Kdo je další škůdce vlasti? Konzervativci hlasují

 1. Dobrý den,
  Uvědomujete si vůbec že právě nacionalismus je totální levice? Nacionalismus nebere ohled na jedince ale pracuje pouze s pojmem národa jako celku. Pokuď chce někdo diktovat dle svého názoru, co je pro národ dobré, to je zkrátka snaha o diktaturu. Chcete společnost škatulkovat na jednotlivé neprostupné národy a potlačovat svobodu jedince. Nacionalismus má být údajně o snaze upřednostňovat zájmy svého národa před zájmy širšího společenství států. Já se vás ptám, opravdu si myslíte, že vy víte nejlépe co je v zájmu národa a co je pro něj nejlepší? Nacionalismus je ukázkou vámi nenáviděného sociálního inženýrství. Samozřejmě že lásku k národu svému a kultuře jeho je zdravá, avšak ta se nevylučuje ani s láskou a úctou k národům ostatním. Nemám problém s národní soutěživostí, avšak ta se opět neylučuje s utvářením dobrého nadnárodního společenství.

  Celé toto ocenění by se dalo chápat jako chabý pokus o politickou diskreditaci oponentů. Tímto jakoby jste poukazovali, že nemáte žádné dobré argumenty pro společenskou diskuzi a nezbývá vám nic kromě hloupého nadávání a očerňování. V krajním případě je toto až žalovatelné za urážku a pomluvu na základě nedostačujících a subjektivně nahlížených argumentů a důkazů. Tato žaloba by ale v rámci svobody projevu nebyla příliš vhodná a navíc by se jí žádný oceněný nedopustil, jelikož je to zbytečné a hloupé se něčím takovým vůbec zabývat a dále je to netaktické v tom ohledu, že by se to tak daleko více rozmázlo a veřejně řešilo. Řešil by se opět spor, který nemá cenu a nikam nevede a nikomu nepřispívá místo aby se řešila politika skutečná.

  A teď přistupme k jednotlivým kandidátům a argumentaci k jejich nominování…

  Karel Schwarzenberg
  Jakkoli se s panem Schwarzenbergem nijak neztotožňuji, musím přesto konstatovat, že vaše argumentace je opravdu hloupá.
  Jedním z vašich argumentů je odvolávání se na jakési texty o Karlu Schwarzenbergovi avšak neuvedli jste dále o jaké texty se jedná.

  prý: „Nominaci odůvodňuje tím, že Schwarzenberg nehájí české zájmy, ale zájmy jiných zemí a globalistických elitářů typu Davida Rockefellera, v jehož think-tancích sedí. Je zednářem a „esencí všeho protičeského, všeho, čím pohrdáme a co českému národu dlouhodobě a cíleně škodí“.“

  Zde zase předpokládáte že i ve věcech obecně diskutabilních určitě víte vše nejlíp a to zejména to, co je dobré pro národ. Nízkým argumentem je také nařčení ze zednářství, jakkoli by se toto ukázalo jako pravda. Vaš poslední argument se pak nese v tom duchu, že Karel Schwarzenberg škodí národu, protože prostě škodí národu a vy jím pohrdáte. Je to jako kdyby jsme se bavili o tom, co je za oponou a já řekl, ž je to určitě piáno, protože je to piáno a já si to myslím. Takto prosím pěkně argumentujete.

  Dejme tomu že argumenty okolo Alexandra Vondry nejsou až tak mimoběžné a záleží tu na názoru k mezinárodní a vojenské politice, avšak nevidím zde žádnou snahu o objektivitu ale tu snad obstarají ti, jenž budou hlasovat.

  Jan Fischer
  Argumentace okolo tohoto návrhu je však asi nejhorší.
  Prý: „Ten (Jan Fischer) si nominaci vysloužil za „účelovou, zkreslující až lživou dehonestaci národovectví, zejména českého“, když například uvedl, že „ze svědomitých národovců mi běhá mráz po zádech“ nebo že „svědomití národovci připravili v minulém století o život miliony lidí.““

  Pan Fisher má jistě právo na to, aby mu běhal mráz po zádech z čeho chce a prohlašovat to může také tak. Proč mám pocit, že ho nominujete už jenom proto, že vám není názorově blízký? Copak kdo nesouhlasí s vámi a s nacionalismem automaticky také škodí vlasti? Fischer zde mluvil o svědomitých nacionalistech, tedy už o určitých extrémistech či o tom, že velká míra nacionalismu je živnou půdou k nástupu oněch extrémistů. Nikdy neřekl že celá myšlenka nacionalismu je špatná a i kdyby, to není poškozování vlasti.Vy byste si měli přiznat, že opravdu nacionalismus může vyústit v extrémismus a že tomu je třeba se vyvarovat. Měli by jste vystoupit a říci, že nejste oněmi stejnými nacionalisty jako jsou ti, o kterých mluvil právě pan Fischer místo toho aby jste pana Fischera veřejně očerňovali.

  Jak by se vám líbilo, kdybych jako kandidáta na cenu navrhl někoho z vašich kruhů? Mám na toto vůbec právo? Já bych si argumentů našel myslím až dost…

  S pozdravem
  Martin Pavlíček

  • Pokud by bylo pravda,co tvrdíte – totiž,že nacionalismus je „totální levice“,pak by anarchismus byl „totálně pravicový“ .. zde je totiž svoboda jedince údajně absolutní cíl..

   Ono vůbec používání pseudodemokratických pojmů – „pravo a levo“ – je víc než zavádějící..Někteří to chápou tak,že pravo- znamená maximalizaci soukromého vlastnictví a levo- zase státního – společného.Někteří pro změnu chápou „pavičáka“ jakožto člověka,který se snaží vyždímat z ostatních co nejvíce a omlouvá to tím ,že je „schopnější,kdežto levičák je ten,co by chtěl pro všechny stejně nehledě na schopnosti a zásluhy.A potom existuje výklad který si zase přivlastňuje jiná skupina a to ten,že pro-národní politika znamená pravici a vše internacionální je levicové.

   A ve výsledku je to jedno,protože ať si to kdo chce vykládá jak chce – účel je splněn – národ je názorově rozdělen a o to jde – (rozděl a panuj) – každý zdánlivý „protipól“ politického spektra má svou cílovou skupinku voličů – tj. vládnoucí klika se podle potřeby střídá s „opozicí“ – vlk se nažere a koza zůstane celá.Nic jiného v tom není,to je celý smysl používání pojmů – pravice a levice – dát občanovi vybrat,kam se přikloní a nepřipustit existenci třetí cesty),kterou je právě politika nacionalismu.

   Nacionalismus se vymezuje vůči těmto pravo-levým demagogiím a drží se zásadní doktríny – politika a její zákony, ekonomika a hospodářství se dá dělat buď národně,nebo internacionálně (nadnárodně). Proto je Nacionalismus jediný protipól komunismu,jelikož kapitalismus (proklamovaný jakožto pravý opak) je ve výsledku stejně internacionální jako on,jen pojmy se převlékly (společně s kabáty politických lídrů) – internacionálu nahradila globalizace,marxistické rovnostářství vystřídala v učebnicích „multikultura“ a trockisté si říkají strana Zelených či evropští socialisté. Všichni tito pravo-leví revolucionáři hlásají,že vše je víc než národ,hranice států jm překážejí a jakákoliv suverenita,nebo snaha nenechat se rozředit vyvolává hysterické reakce – ať už v „levicově intelektuálních“ kavárnách,či v „Cigár klubech“ při slezinách šéfů nadnárodních korporací…

   Nacionalismus nemusí vůbec znamenat nějakou zášť vůči ostatním národům (a také dnešní moderní nacionalismus takový není,naopak snaží se o rovnocennou korporaci národních států v Evropě – to je cíl.Šovinismus,kdy být národovcem znamená metat blesky vůči okolí skutečný nacionalista naopak odsuzuje,jelikož je kontraproduktivní a národ se mezi jednotlivými národy dá také posuzovat jakožto jedinec,na jehož úkor nemůže druhý jedinec (národ) žít – jednoduché jak facka – vše má svou hierarchii, logiku a hlavně budoucnost.

   Podstata nacionalismu znamená zachovat si svébytnost,suverenitu a především identitu (včetně té genetické) – respektovat,ale hlavně být respektován. A tak to musí chodit i ve vztahu společnost (národ) – jedinec.

   Absolutní svoboda jedince – tj. podřizování se pouze svým zájmům není možná,jelikož žijeme v době,kdy se navzájem dost potřebujeme a jedinec o samotě není schopen přežít,aniž by porušoval zákon.Tudíž celé je to o nalezení kompromisu, respektu zájmů většiny a jednotlivce,nežití na ničí úkor a nezneužívání schopností druhých.

   • Děkuji za odpověď, s vámi by se dalo produktivně diskutovat. 🙂

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s