Židé napadli DOST. Nedokážou ale vysvětlit proč

Pražská židovská obec nepřímo přiznala, že nemá žádné důkazy ke svému tvrzení, podle kterého D.O.S.T. „ohrožuje Židy a demokracii“. Židovská obec v Praze mlčí a dělá, jakoby nikdy nic takového nepronesla. Proč to řekla, co ji k tomu vedlo a na základě jakých důkazů takové osočení vznesla, nechce či nedokáže vysvětlit.

V květnu totiž na tiskové konferenci zveřejnila „Zprávu o stavu antisemitismu v České republice za rok 2010“, ve které ostře, ale zároveň nepodloženě, napadla konzervativně pravicové občanské sdružení Akce D.O.S.T., které prý vnímá jako potenciální hrozbu.

Sdružení D.O.S.T. popisuje jako „poměrně nebezpečný fenomén, jehož petice a prohlášení jsou prostředkem pro prosazování neofašistických, šovinistických a xenofobních tendecí.“

Na jiném místě pak píše: „Přesto, že iniciativa D.O.S.T. existuje v ČR již čtyři roky, chápeme ji jako poměrně nebezpečný fenomén, nejen pro české Židy, ale pro celý demokratický vývoj ČR.“

Ve zprávě rovněž uvedla, že za rok 2010 eviduje 47 antisemitských incidentů, rozdělených do několika skupin, z nichž nejobsáhlejší (31) se týká údajných antisemitských incidentů na internetu, v médiích a literatuře. Celkové číslo 47 je prý vyšší než loňský rok, ale zároveň pořád ještě nízké ve srovnání s okolními zeměmi.

Proti nařčení Židovské obce se přirozeně občanské sdružení Akce D.O.S.T. ohradilo. „Výbor Akce D.O.S.T. je dalek toho, aby doporučoval neřkuli předepisoval komukoli, jak má ´chápat´ ten který fenomén. Na druhou stranu doufáme, že Židovská obec alespoň ex post pochopí, že nemůže bez hodnověrných a srozumitelných důkazů připisovat veřejně neofašismus, šovinismus či xenofobii komu si zrovna zamane,“ píše se v prohlášení výboru, v jehož čele stojí Ladislav Bátora.

Výbor Akce D.O.S.T. zároveň pražskou židovskou obec vyzval k tomu, aby nejpozději do pátku 6. května 2011 na tiskové konferenci k tomu účelu svolané své výroky o D.O.S.T.u veřejně odvolala.

„Takováto veřejně šířená zlovolná, nepodložená, ba lživá a vpravdě extremistická tvrzení, hodnocení a ´chápání´ totiž hrubě poškozují pověst iniciativy D.O.S.T. a dotýkají se cti signatářů Manifestu D.O.S.T. a členů výboru Akce D.O.S.T.,“ uvedli Bátora a spol.

Žádného odvolání ani omluvy se ale k danému datu, ale ani po něm, nedočkali.

Židovská obec: Nic nevysvětlíme, příklady nepředložíme

Redaktor serveru Prvnizpravy.cz se proto pokusil zjistit, co pražskou židovskou obec k tak radikálním výrokům vedlo a na základě jakých skutečnosti vidí v aktivitách konzervativní pravice, kterou D.O.S.T. představuje, nebezpečí.

Nejde totiž jen o D.O.S.T., zpráva o stavu antisemitismu se totiž zmiňuje i o Straně svobodných občanů – sice nijak podrobně, ale o to je nálepka zákeřnější, protože nijak vyargumentovaná.

Když uplynul čas, který D.O.S.T. poskytl židovské obci k odvolání svých výroků, zeptali jsme se předsedy pražské židovské obce Františka Bányaie, zda má v úmyslu Bátorovi a spol. odpovědět, jak byl vyzván. Chtěli jsme zároveň vědět, co židovskou obec k ostrému prohlášení vedlo a jaké má pro svá tvrzení důkazy.

Židovská obec si ale za svým výrokem buď nestojí, nebo ho nedokáže obhájit. „Židovská obec v Praze nemíní vstupovat do mediální a veřejné diskuse o naší zprávě o stavu antisemitismu,“ odepsal pouze Bányai na dotaz redakce.

Taková odpověď je ale značně pokrytecká, protože to byla židovská obec, která svůj neuvážený výrok pustila do světa, ne média. Měla by to tedy být ona, kdo vysvětlí, jak byl míněn a buď se za něj omluví, nebo ho podloží důkazy.

Podle Bányaie bylo cílem zprávy pouze (tak jako každý rok) otevřeně „informovat o našem pohledu a vnímání situace a reagovat na časté dotazy ze strany veřejnosti.“

Později ještě doplnil:

„Zprávu jsme prezentovali na tiskové konferenci, kterou svolalo Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzaléma (ICEJ). Pro přítomné novináře jsme doplnili zprávu o konkrétní příklady antisemitských incidentů. Zpráva o stavu antisemitismu v České republice v roce 2010 je naším autonomním hodnocením situace, jak ji vnímají naši členové a jak jsme schopni různé události evidovat z otevřených zdrojů a v rámci dobrovolné činnosti našich členů,“ dodal Bányai, aniž by jakkoli komentoval výpad proti D.O.S.T.u.

„Problém“ mají i Svobodní. Nikdo neví proč

Jak už bylo řečeno výše, do hledáčku pražských židů se dostali i Svobodní Petra Macha. U této strany je to o to překvapivější, když víme, že mezi jejich čelními představiteli je řada Židů, často přímo sionistů a že strana sama se profiluje jako proizraelská.

„Etablováním extremistů v politické straně, která se profiluje jako pro-národní a pro-rodinu (např. SSO) může vést k šíření extremistických postojů mezi širokou veřejnost, jako se tomu stalo např. ve Francii (Le Pen) či v Rakousku (J. Haider). I nadále budeme tyto nenápadné proudy šíření extremismu bedlivě sledovat,“ píší Židé ve své zprávě.

Proč se do zprávy dostali Svobodní? ptali jsme se Bányaie. Je špatné být „pro rodinu“ a „pro národ“, což jsou přitom hodnoty, které judaismus sám velice jasně zdůraňuje?

Odpovědí bylo opět mlčení. Při opakovaném dotazu Bányai odepsal, že „otázka vůbec nesouvisí s naší zprávou o stavu antisemitismu“. Jak s ní může nesouviset, když se v této zprávě o Svobodných, stejně jako o D.O.S.T.u, mluví?

„Je to samozřejmě nesmysl. Mnoho našich členů chová sympatie ke státu Izrael, náboženskou toleranci máme přímo ve stanovách – a nevím o jediném projevu antisemitismu/extremismu u Svobodných. Podle mě si to autoři zprávy jen nějak popletli,“ řekl pro Prvnizpravy.cz předseda Strany svobodných občanů Petr Mach.

„Svobodní si myslí, že národní stát je lepší než EU, ale že rodina je nejlepší prostředí pro výchovu dětí, ale to samo o sobě podle mě ke Svobodným žádné extremisty lákat nemůže. Každého nacionálního socialistu musí podle mě důrazně odrazovat náš ekonomický liberalismus a důraz na toleranci,“ dodal také.

Skutečné incidenty, nebo z prstu vycucaná čísla?

Redakce Prvnizpravy.cz chtěla také znát přesný výčet a popis incidentů, které podle židovské obce představují projevy antimsemitismu Čechů vůči Židům.

Obzvláště nás zajímal přehled 31 incidentů, ke kterým mělo dojít v knihách, médiích a na internetu. Žádali jsme odkazy na zmíněné články či výroky.

Trvalo několik dnů, než židovská obec poslala stanovisko, ve kterém přislíbila podrobněji okomentovat projevy antisemitismu, které v roce 2010 zaznamenala. Nakonec ale ani toto doplnění nic neosvětlilo.

„Existence neofašistických a neonacistických stránek je dlouhodobým problémem, z nichž mnohé eviduje a vyšetřuje bez valného úspěchu Policie ČR. Pro nalezení ilustračních příkladů stačí minimální znalost internetových vyhledavačů,“ uvedl Bányai, aniž by předložil jediný příklad.

„V naší evidenci antisemitských incidentů jsou pouze nejzávažnější zjištěné stránky a neobjevují se v ní příležitostné vulgární antisemitské diskusní vstupy, které správci diskusí většinou velice rychle vyřadí. Je potěšitelné, že většina veřejných diskusních fór se excesům brání,“ řekl ještě.

Na prosbu o předložení seznamu antisemitských zmínek v médiích tedy nijak konkrétně nereagoval.

„Jako antisemitské neevidujeme situace, které plynou z neznalosti nebo nepochopení. Naopak jako hrubý mediální antisemitský incident evidujeme v letošním roce vaše výroky o Silvii Lauder,“ sdělil Bányai redaktorovi serveru Prvnizpravy.cz v narážce na komentář „Hluboký výstřih Silvie Lauder“, který je ale z letošního roku.

Když autor tohoto textu i komentáře židovské obci ponechá právo myslet si, že se jedná o antisemitský text (jakkoli v něm autor sám nic takového nespatřuje), pak schopnost vyjmenovat jen jeden příklad a to ještě z jiného roku, než kterého se týká zmíněná Zpráva, tedy neschopnost uvést jediný doklad antisemitského incidentu v médiích za rok 2010 (ačkoli obec autoritativně tvrdí, že jich bylo  31) má dvě možná vysvětlení.

Buď je číslo 31 smyšlené a nijak nereflektuje realitu, nebo jde o tak banální případy, jejichž vydávání za antisemitské by pro veřejnost bylo nepřesvědčivé a nikdo by je nebral vážně. V obou případech jde tedy zřejmě jen o cílené vyvolávání dojmů, že v zemi existuje antisemitismus, byť Bányai posléze tvrdí, že zpráva o stavu antisemitismu vyznívá pro situaci v Česku velice pozitivně.

Dokonce přiznává, že zpráva za rok 2010 je z hlediska jeho hodnocení situace v ČR mimořádná, protože neeviduje žádný fyzický útok, eviduje pouze jediný skutečně podstatný útok na majetek, neeviduje negativní změnu v oblasti ostatních incidentů, neeviduje negativní změnu v přístupu k projevům antisemitismu ze strany relevantní politické reprezentace a celkově hodnotí situaci ve věci antisemitských incidentů v ČR jako výrazně lepší než ve většině evropských států.

„Budeme rádi a snad i česká společnost, kdyby za rok mohlo být naše hodnocení ještě lepší,“ uzavřel Bányai.

Autor článku si myslí, že pokud židovská obec přestane předkládat veřejnosti podobná smyšlená čísla, bude hodnocení příští rok skutečně lepší.

Autor článku si dokonce myslí, že když židovská obec úplně přestane předkládat podobné zprávy, antisemitismus v ČR žádný nebude. Zdá se totiž, že existuje jen na papíře – papíře podobných zpráv jako je ta z židovské obce.


Zpráva o stavu antisemitismu za rok 2010

Zprávu připravuje ŽOP za pomoci dobrovolníků, jimž patří dík, za píli a úsilí, které této práci věnovali. V případě zájmu o více informací prosím kontaktujte ŽOP.
Česká společnost i její političtí představitelé se i nadále projevují jako Židům poměrně příznivě nakloněni.
Kladný vztah české veřejnosti k Židům potvrdila nejen obliba bývalého premiéra Jana Fischera, který se k židovství otevřeně přihlásil a jehož by si většina české společnosti přála za prezidenta, ale i jiný sociologický výzkum společnosti STEM. Ten také ukázal na pokračující fenomén proti-romského sentimentu. Romové jsou častým námětem rasistických prohlášení českých občanů (všech sociálních vrstev), politických reprezentantů; článků na internetu, na sociální síti Facebook a nadále zůstávají jedním z hlavních témat DSSS.
Pozitivně hodnotíme i změnu přístupu většiny mainstreamových médií, která přestala poskytovat prostor na prezentaci pravicových extremistů. V souvislosti s akcí Flotila Svobody jsme však zaznamenali silnou vlnu kritiky Izraele, která nás překvapila svým antisemitským nádechem. Musíme ale podotknout, že vedle tohoto typu komentářů se také několik významných komentátorů společenského dění otevřeně postavilo na stranu Izraele.
Celkový počet evidovaných antisemitských incidentů v roce 2010 – 47. Z toho:
– násilných incidentů na majetek – 5
– obtěžující chování – 11 (antisemitská hesla při demonstracích, emaily, výhrůžky apod.)
– literatura, média & internet – 31

Čeští pravicoví extremisté tradičně (a nutno podotknout v poměrně limitovaném množství) pokračují ve svých psaných výstupech v oživování konspiračních teorií o nadvládě Židů; zajímavé je dozajista i šíření anti-judaismu, který je obvykle spojován s křesťanstvím; Židé jsou označování za původce všeho zla ve světě i v České republice. Nově se extremisté inspirují v antisemitismu arabském, trendu zažívajícím velký vzestup v arabském světě. Zvýšenou aktivitu (ve psaných projevech anti Izraelských postojů) sledujeme v momentech dění na Blízkém Východě, např. Flotila Svobody. Extremisté vedle psané formy sdělení využívají prostředky internetových audio a video sdělení, často přebíraných z cizojazyčných zdrojů.
Všímáme si iniciativy D.O.S.T, jejíž petice1 a kontroverzní prohlášení osob hlásících se k iniciativě při veřejných akcích hodnotíme jako prostředek pro prosazování neofašistických, šovinistických a xenofobních tendencí ve vysoké politice a ve veřejném prostoru.
Přesto, že iniciativa D.O.S.T existuje v ČR již čtyři roky, chápeme ji jako poměrně nebezpečný fenomén, nejen pro české Židy, ale pro celý demokratický vývoj ČR. Etablováním extremistů v politické straně, která se profiluje jako pro-národní a pro-rodinu (např. SSO) může vést k šíření extremistických postojů mezi širokou veřejnost, jako se tomu stalo např. ve Francii (Le Pen) či v Rakousku (J.Haider). I nadále budeme tyto nenápadné proudy šíření extremismu bedlivě sledovat.
Rok 2010 nebyl dramaticky odlišný od roku předchozího. Nezaznamenali jsme nijak zvýšený počet pokusů o fyzické útoky a ani míra antisemitismu v ČR se nijak významně nenavýšila.

zdroj: Židovská obec Praha


Doplnění ke zprávě o stavu antisemitismu:

Doplnění k útokům na majetek
a. Mezi evidované incidenty neřadíme obecný vandalismus vůči našemu majetku (například povalení nebo poškození náhrobků, neutrální grafity), který nedoprovázejí antisemitské nebo neonacistické symboly či texty. Posouzení odpovídá kvalifikaci incidentu vyšetřovatelem, a pokud neexistuje příznak rasismu či potlačování práv a svobod skupiny obyvatelstva, hodnotí situaci jako pouhý vandalismus.
b. Všechny evidované incidenty jsou řádně hlášeny a dokumentovány Policií ČR.
c. Nejzávažnějším incidentem v roce 2010 byl útok na hřbitov v Přistoupimi, kde bylo 27. dubna povaleno a poškozeno 80 náhrobků (http://cestyapamatky.cz/kolinsko/pristoupim/zidovsky-hrbitov) a hmotná škoda byla ve výši 320 000 Kč.
d. Dalším příkladem je grafity na schodech Jeruzalémské synagogy ze dne 28. srpna 2010.

Doplnění k vyhrožování
Z minimálního počtu evidovaných incidentů stojí za zmínku incidenty kolem Týdne židovské kultury v Holešově http://www.mediafax.cz/regiony/3075863-Pravicovi-extremiste-chteli-v-Holesove-narusit-Tyden-zidovske-kultury.

Doplnění k obtěžování
Evidence obtěžujících jednání je subjektivní. Závažnost pokřiků nebo přijatých zpráv vnímá oběť na základě svých osobních zkušeností. Máme možnost evidovat pouze „nahlášené“ případy. Zda adresát (člen obce) o obtěžující skutečnosti informuje, rozhoduje její míra a hrubost. Obsah některých textů nemůže nikoho nechat na pochybách.

Pro ilustraci uvádím e-mail ze 17. října 2010:
From: Adolf Hitler [javascript:antiSpamMailTo(‚pdlowr=dgroiCklwohu1gh‘);]
To: zc.garpalihek@retsambewi
Sent: Sun, 17 Oct 2010 16:26:16 +0200
Subject: Židovská obec v Praze: Du Jude-Arsch
Toto je dotaz s emailem z http://www.kehilaprag.cz/ od uživatele: Adolf Hitler <ed.reltih@flodai>
Chcipnete vy zkurveni zidaci domrdani!

zdroj: Pražská židovská obec

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s