Poškozuje Transparency International zájmy Česka? I Hrad si to myslí

Komu vlastně slouží protežovaná mezinárodní organizace Transparency International a její česká pobočka? 

Je jí všude plno. Její představitelé hlasitě křičí, že v Česku korupce jen kvete. Bývají v médiích citováni častěji, než představitelé vlády. Žádné opatření proti korupci jim není dost dobré. O korupci v zahraničí přitom mlčí.

Česko se podle nich v žebříčku korupce propadá stále hlouběji, o svém máslu na hlavě ale nemluví. Organizace, která má v názvu slovo „transparentnost“, je tak sama neprůhledná a obestřená tajemstvím.

Není na čase, aby se někdo konečně podíval na to, co je tato organiazce zač a jaké jsou v České republice, stejně jako v ostatních zemích, kde působí, její skutečné zájmy?

Před časem, v roce 2008, se o něco takového pokusil ing. Karel Berka a ing. Aleš Moravec z občanského sdružení Občané za svá práva. V rozsáhlé a vyčerpávající analýze se věnovali rizikům Transparency International pro Českou republiku a vyslovili řadu vážných obav a podezření, která dosud nikdo nevyvrátil.

Autoři analýzy pak adresovali výsledek svého zkoumání obsáhlým dopisem z ledna 2008 prezidentu republiky Václavu Klausovi. V něm píší, že TI ohrožuje svrchovanost České republiky.

„Účelem činnosti české pobočky Transparency International je vytvořit, na základě zcela neprůkazných či dokonce zfalšovaných údajů, mediálně dojem, že Česká republika, na rozdíl od civilizovaného západního světa, je naprosto zkorumpovaná. Západní investoři, když si vybírají zemi, kde budou investovat, se řídí údaji Transparency International. A pod záminkou hluboké korupce v bývalých zemích RVHP jim dávají ty nejhorší podmínky. Ztráty, takto vzniklé v neprospěch České republiky, mohou dosáhnout, či dokonce již dosahují, v dlouhodobém horizontu mnohamiliardových škod,“ píše se v dopise určeném prezidentu Klausovi.

Podali rovněz podnět Hospodářskému výboru Poslanecké sněmovny a Hospodářské komoře, aby  byly prověřeny možné ztráty, které Česká republika utrpěla díky pomluvám české pobočky zahraniční společnosti Transparency International.

Na dopis prezidentovi v březnu 2008 odpověděl ředitel politického odboru prezidenta republiky a jeho tajemník Ladislav Jakl dopisem, který má redakce serveru Prvnizpravy.cz k dispozici.

„Souhlasím s vámi, že tato instituce svými výstupy poškozuje Českou republiku z hlediska příjmu ze zahraničních investic,“ odepsal autorům studie Ladislav Jakl.

„Informace, které uvádíte, jsou závažné. Pokud je česká pobočka Transparency Interantional, která zařazuje naši zemi do svých žebříčků korupce, skutečně dotována penězi českých daňových poplatníků, je to na pováženou. Pokud je toto soukromé sdružení vtahováno do výběrových řízení, připomíná to korporativismus, jemuž je třeba se postavit. Váš postřeh, že česká pobočka této společnosti je v jedné osobě policajt, podnikatel a úředník rozhodující o miliardách, je trefný,“ napsal také Jakl v dopise.

Podle Klausova tajemníka Kancelář prezidenta republiky normálně nekomentuje činnost soukromých sdružení. „V situaci, kdy takové sdružení dostává veřejnou podporu, však mlčet nelze,“ odpověděl Jakl, který Berkovy a Moravcovy materiály vzhledem k jejich závažnosti předal ministerstvu vnitra, aby se jimi zabývalo.

Protože jde o otázky nesmírně závažné, kterým se až dosud nikdo na novinářské scéně (vyjma několika článků na nezávislém levicově orientovaném serveru Britské listy) v zásadě nezabýval, rozhodli jsme se v připravovaném seriálu s argumenty v Berkově analýze konfrontovat současné vedení Transparency International a získat jejich stanovisko k některým nastíněným problémům.

Kdo je Transparency International

Mezinárodní organizace Transparency International (TI) byla založena roku 1993 německým právníkem, v letech 1975-1993 ředitelem Světové banky pro Afriku, Peterem Eigenem. Její sídlo je v Berlíně a národní pobočky má ve více než 90 zemích po celém světě.

Řízena je správní radou a představenstvem. Má svůj mezinárodní sekretariát a vlastní vedení má i každá národní pobočka.

Mezinárodní sekretariát vede veškerou mezinárodní agendu a je výkonnou složkou TI. Jednotliví členové sekretariátu jsou rovněž přímo řídícími řediteli pro jednotlivé světové regiony a programy, takže Českou republiku má například na starosti Kanaďanka Kate Sturgess.

Z celkem 64 členů sekretariátu je 48 ze západní Evropy, USA a Kanady. Pouze jeden člověk pochází ze Střední Evropy (Maďarsko), jeden zastupuje Rusko a jeden Jižní Ameriku. Osm členů je ze Střední Ameriky, dva z Asie a tři z Afriky.

TI je financovaná převážně z darů. Za rok 2006 například přijala na svou činnost 8.164.000 euro, přičemž 83 procent všech příjmů pochází od vlád nejbohatších států, například Německa, EU, Finska, Nizozemí, Velké Británie, Dánska, Kanady, Austrálie, Norska, USA, Švýcarska či Francie.

Financovaná je i velkými bankami, obchodními společnostmi, ale i nejbohatšími lidmi planety, jako je například George Soros.

TI sama sebe definuje jako mezinárodní nevládní organizaci. Například i české ministerstvo vnitra o ní hovoří jako o nevládní organizaci, která je „financována z nezávislých, nikoli státních zdrojů.“ To přitom není pravda, protože vládní zdroje představují naprostou většinu všech příjmů TI.  Co je to za nevládní organizaci, která se nechává vydržovat zahraničními vládami?

„Definice nevládní organizace spočívá v tom, že není založena ani řízena vládou žádné země. Finanční prostředky poskytované vládami jdou do TIC vždy na základě konkrétního projektu. Projekty jsou vypracovávány na základě strategického směřování TIC a jsou iniciovány aktuálními problémy ČR. TIC rozhodně nefunguje na objednávku vlády ČR ani jiných,“ odpověděl pro Prvnizpravy.cz právník Petr Leyer z české pobočky TI.

Česká pobočka – nepobočka

Česká pobočka TI byla založena jako občanské sdružení dne 1. června 1998 pod názvem TIC Transparency International o.s. Předsedou občanského sdružení byl Quentin Reed, manžel radní hl. m. Prahy Markéty Reedové.

Dne 23. listopadu 2004 bylo občanské sdružení zrušeno a transformovalo se v obecně prospěšnou společnost, která byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností dne 11. února 2005, když Reed udělil plnou moc Michalu Štičkovi k sepsání zakládací listiny Transparency International o.p.s.

Nová společnost převzala vešekré závazky zrušené občanského sdružení a stala se tak jeho právním nástupcem, byť to ve svých vyjádřeních popírá. Ačkoli se nová společnost distancuje od některých skandálů zaniklého občanského sdružení a snaží se tvrdit, že jde o jinou organizaci, pravda je, že pro obě sdružení byly například používány stejné webové stránky http://www.transparency.cz. Navíc stále používá, například v tiskových zprávách, stejně jako ve vyjádřeních pro server Prvnizpravy.cz, zkratku TIC, což byla oficiální zkratka původního občanského sdružení.

„Již ve svém označení se nyní účelově česká pobočka Transparency Internatinal vydává za někoho jiného. Nelze to dokonce kvalifikovat i jako podvodné jednání?“ ptá se Berka.

Zmatek panuje i ohledně vztahu k mezinárodní centrále. Byť je na první pohled jasné, že jde o pobočku mezinárodní organizace, TI ČR se takovému pojmenování brání.

„TIC není pobočkou zahraniční mezinárodní společnosti, ale samostatnou českou právnickou osobou pouze pod společnou mezinárodní značkou Transparency International. Celosvětová síť slouží buď pro zpracovávání různých studií (Index vnímání korupce) nebo pro předávání zkušeností a nových poznatků. Jinak je TIC vedena nezávisle,“ tvrdí právník organizace.

To připouštějí i autoři analýzy, protože v zakládací listině obecně prospěšné společnosti není jediné slovo o tom, že se jedná o českou pobočku mezinárodní organizace Transparency International se sídlem v Berlíně. Přitom podle zvláštní smlouvy o akreditaci („National Chapter Accreditation Agreement“) podléhá TI ČR ve svém financování a činnosti rozhodnutím mezinárodní centrály.

„Vznikají tak závažné otazníky, zda činnost české pobočky Transparency International je v souladu, nebo v rozporu s českým právním řádem,“ tvrdí Berka, podle kterého může existovat důvodné podezření, že obecně prospěšná společnost Transparency International – Česká republika už při notářském zápisu ze dne 23. listopadu 2004 vědomě podvedla český stát.

Na základě akreditační smlouvy totiž může berlínská centrála národní pobočky TI de facto úkolovat, a to včetně kontroly či příkazů na jejich financování, domnívá se Berka.

Pravý cíl TI: snížit rating ČR vůči zahraničním investorům?

Sama sebe označuje TI za celosvětovou organizaci s vedoucí úlohou v boji proti korupci. Je tomu ale opravdu tak? Vždyť už nad osobností jejího zakladatele se vznáší řada otazníků. Osmnáctileté šéfování Petera Eigena Světové bance pro Afriku bylo totiž obdobím jednoho z největších korupčních skandálů, kdy byla spoustě diktátorských režimů udělována řada půjček, přestože se vědělo, jak a kde peníze skončí.

„Namísto toho, aby se ředitel Světové banky pro Afriku zpovídal z toho, že Světová banka pod jeho vedením půjčila nesmírné peníze diktátorům, které potom vymáhala na demokratických režimech, založil tento ředitel Transparency International,“ připomíná Berka s Moravcem, podle kterého je boj proti korupci veden „jen na oko“.

Ve své analýze tvrdí, že TI nemá zájem na odkrývání korupce jako takové, ale pouze na vyvolávání dojmu, že daná země je korupcí veskrze prolezlá, což vede k snižování jejího hodnocení, k odlivu investorů, nebo, a to je nejdůležitější, k nastavení podmínek pro zahraniční investory co nejvýhodnějších a to na úkor dané země.

„Skutečným účelem činnosti české pobočky zahraniční společnosti Transparency International je co nejvíce poškodit hospodářství České republiky,“ tvrdí Berka, podle kterého jde především o to snížit rating České republiky vůči zahraničním investorům.

„Nazývejme věci pravými jmény: Česká pobočka Transparency International občanům České republiky úmyslně a záměrně lže. Účel je jediný: Co nejvíce v očích zahraničních investorů poškodit pověst České republiky, aby měla přístupk k zahraničním investicím za co nejhorších podmínek,“ dodává.

Toho si povšimli novináři už dříve, byť podobné hlasy spíše zanikají v záplavě oslavných článků, které berou výstupy TI jako téměř slovo Boží.

„Právě kvůli rozšíření korupce mizí České republice do nenávratna miliardové zahraniční investice. Obavy investorů vyjadřuje index vnímaní korupce, kterou každoročně zveřejňuje společnost Transparency International,“ uvedlo už dříve české vysílání BBC.

Berka s Moravcem to dokládají na tom, jak svévolně TI nakládá s pojmem korupce, který ani český právní řád navíc nezná.

„Finta, kterou česká pobočka Transparency International používá ve svých mediálních zprávách, je úplně jednoduchá. Nejprve se začne slovy ´vnímání korupce´, dále následuje ´míra korupce´, ´oblast korupce´ a nakonec z podivného a z hlediska věcné hodnoty slabomyslného výrazu ´vnímání´ se skončí u ´korupce´ a ´hodnocení České republiky v korupci´,“ vysvětlují autoři.

V trestním zákoně se přitom používá pouze odborných termínů „úplatek“ a „podplácení“. Transparency International tak bojuje proti něčemu, co v českém právním řádu vůbec není.

„Nejlépe bojovat proti něčemu, co není v zákoně vůbec definováno. Pak vlastně česká pobočka zahraniční společnosti Transparency International může beztrestně používat všech polopravd či výslovných lží. Jakmile by byla nucena vyjadřovat se v definicích stanovených zákonem, ihned by její mediální bublina splaskla,“ uvedl Berka s Moravcem.

To však čeští bojovníci proti korupci placení ze zahraničí odmítají. „Cílem TIC rozhodně není dojem korupce vytvářet, ale upozorňovat na její existenci a snažit se jí zamezit. V těchto činnostech TIC vždy vychází z podložených informací a pokud se návrhy opravdu účinných opatření objeví, TIC tyto snahy otevřeně vítá,“ oponuje ve svém stanovisku pro Prvnizpravy.cz Petr Leyer.

http://www.prvnizpravy.cz

1 komentář u „Poškozuje Transparency International zájmy Česka? I Hrad si to myslí

  1. Jsem rad, ze se snazite o kriticky pohled a zpochybnujete zazite nazory. Kazdopadne tady jste docela mimo misu. Zrovna pisu diplomku na VSE o TIC a mel jsem tu moznost spolupracovat s lidmi primo z organizace a take s lidmi z dozorci a spravni rady. Kdyz si projdete jejich profily, zjistite, ze to nejsou zadni rozvraceci CR. Neni to jenom muj nazor, muzete se treba podivat na: http://www.norad.no/en/Tools+and+publications/Publications/Publication+Page?key=198123 kde najdete hodnoceni prace TI od Norske agentury, je tam i rozbor jejich financovani. Pokdu ale mate neco konkretniho, rad si rozsirim obzory a rozhodne nevylucuji ze mate pravdu, jenom mam zcela odlisnou zkusenost..

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s