Lord Monckton: Globální oteplování? Jde o byznys i světovládu

<< EXKLUZIVNĚ >> Smyšlený příběh o globálním oteplování vede k největšímu přesunu moci a bohatství v historii, varuje britský politik.
Redakce Prvnizpravy.cz požádala o exkluzivní rozhovor britského politika a bývalého novináře Lorda Christophera Moncktona, který před dvěma týdny navštívil Prahu.

Vedle sobotní návštěvy celorepublikového sněmu Strany svobodných občanů, kvůli kterému pozvání do Česka přijal coby zástupce spřátelené britské politické strany, vystoupil Monckton v neděli na odpolední přednášce pořádáné občanským sdružením Reformy.cz, kde mluvil o globálním oteplování a chystané světové vládě. Druhý den si přednášku zopakoval na VŠE a v dopoledních hodinách se i soukromě setkal s prezidentem Václavem Klausem.

S Václavem Klausem totiž Moncktona pojí odpor proti smyšlence globálního oteplování.

Jak v úvodu Moncktonovy přednášky poznamenal jeho tlumočník a tvůrce známého českého protialarmistického portalu Klimaskeptik.cz Vítězslav Kremlík, byl Lord Monckton v 80. letech vědeckým poradcem britské premiérky Margaret Thatcherové. Do debaty o globálním oteplování se ale zapojil až v roce 2006, kdy kritizoval propagandistický film Ala Gora. Jeho text na toto téma na portálu The Telegraph měl tehdy tak velkou čtenost, že se server zmiňovaného deníku pod náporem zájmu čtenářů zhroutil.

Al Gore byl v poslední době vyzván pouze dvěma politiky, aby se účastnil otevřené debaty, ve které by obhajoval svá tvrzení o globálním oteplování. Těmito lidmi, kteří ho v denících New York Times, Washington Times a dalších skrze inzeráty vyzývali k pomyslnému myšlenkovému souboji, byl nejprve Lord Monckton a o několik měsíců později Václav Klaus. Al Gore na to ani v jednom případě nereagoval.

Monckton je členem horní komory britského parlamentu, místopředsedou Strany britské nezávislosti (UKIP) a prominentním členem Řádu maltézských rytířů.

Z nedostatku času nakonec rozhovor proběhl e-mailem, takže některá tvrzení, která by si vyžadovala další otázky, nemohla být rozvedena. Následuje zkrácená verze rozhovoru s Lordem Christopherem J. Moncktonem III., vikomtem z Brenchley. Celý rozhovor v anglickém jazyce najdete zde.

Prvnizpravy.cz: Pane Moncktone, patříte mezi prominentní kritiky agendy údajného globálního oteplování způsobené člověkem. Co je podle vás pravou politickou příčinou existence této nelogické a neuvěřitelné moderní víry?

Lord Monckton: Všechny velké lži obsahují zrnko pravdy. Existuje skleníkový efekt, který ohřívá planetu. CO2 k tomu přispívá. Koncentrace CO2 v atmosféře roste. Za mnohé z toho zvýšení jako lidé můžeme, tedy způsobujeme jisté globální oteplení. To je zrnko pravdy.

Všechny tyto body (snad s výjimkou tvrzení o tom, že způsobujeme většinu zvýšení koncentrace CO2) jsou postaveny na pozorování a měření. Ačkoli se propagátoři strašení globálním oteplováním obvykle zaměřují na toto téma z čistě kvalitativního hlediska, existují tři zásadní kvantitativní otázky:

Vědecká otázka – kolik globálního oteplení způsobilo to, že přidáváme CO2 do atmosféry? Ekonomická otázka – bude úbytek blahobytu v důsledku člověkem způsobeného globálního oteplování, zejména poté, co bude škoda minimalizována díky adaptacím, větší, než náklady na zabránění globálního oteplování skrze regulace, redukce, nahrazení nebo zdanění CO2 a dalších skleníkových plynů? A otázka morální – je lepší utratit miliardy na globální oteplování než utratit ty samé peníze na celosvětové zkrocení chudoby a nemocí?

(Politik nyní velice obšírně polemizuje s tvrzením mezinárodního klimatického panelu /IPCC/, že by se svět v příštích 90 letech měl ohřát o 3,4 °C a vysvětluje, proč nárůst teploty bude jen maximálně 0.67 °C. S otázkou ekonomickou se vypořádává tvrzením, že naplnění všech cílů EU na snížení emisí o 20 procent během příštích deseti let by stejnak snížilo světovou teplotu jen o 0,003 C ° a to při vynaložení 300 bilionů amerických dolarů. Podle něj by si všechna opatření ke zmírnění globálního oteplování vyžádala téměř 10 procent celosvětového HDP, což je ale pětkrát více, než případný úbytek blahobytu v případě, že by se proti oteplování nebojovalo nijak. Konečně také vysvětluje – v otázce morální -, že proto není důvod odklonit tok miliard dolarů určených na programy na odstranění chudoby a nemocí ve prospěch boje proti globálnímu oteplování. Argumentuje tím, že přeměna milionů hektarů zemědělské půdy původně určené na pěstování potravin pro potřebné v půdu pro pěstování plodin do biopaliv Západu vedlo ke zdvojnásobení světových cen potravin, což pro některé lidi v rozvojových zemích může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.)

Není globální oteplování jakýmsi velkým strašákem stvořeným například i za účelem redukce populace podle zásad obsažených v publikacích Římského klubu?

V koalici silných partikulárních zájmů profitujících z klimatického strašení – v koalici bankéřů, byznysmanů, rozvodných společností, žurnalistů, provozovatelů televizního a rozhlasového vysílání, politiků, byrokratů, učitelů, akademiků a vědců – najdeme i značný podíl názorů radikální levice, včetně tvrzení, že je tu příliš mnoho lidí a že by v chudších zemích měla být zavedena kontrola porodnosti.

Tato skutečně rasistická politika je nicméně jak zbytečná, tak odporná. Je přece nyní zřejmé, že jak životní úroveň stoupá, klesá porodnost. Vrchol populace očekáváme v roce 2050 – 9 miliard. Pak má číslo rychle klesat.

Všechny předpovědi Římského klubu ohledně všemožných katastrof se ukázaly jako nepřesné. To ale nezastaví nenávistnou doktrínu levice, aby setrvávala na svých skličujících politikách. Avšak nyní se Kanada, Rusko a Japonsko připojilo k USA a nebudou navrhovat přistoupení k druhému kolu snižování emisí v rámci Kjótského protokolu. Je tedy pravděpodobné, že levice, která se tak silně přimkla ke stožáru právě se potápějící lodi klimatického alarmismu, bude tak zdiskreditovaná, že i její antipopulační, protirodinné, protizápadní, protidemokratické a nelidské politiky se zdiskreditují taktéž a země bude kvůli tomu šťastnějším místem.

Je strašení globálním oteplováním cestou ke světové vládě? A není IPCC jistým druhem globálního ministerstva životního prostředí?

Pan Maurice Strong, miliardář a byrokrat OSN v jedné osobě, vytvořil Mezinárodní panel pro klimatické změny (IPCC) jako politiký spíše než vědecký orgán, protože jak přiznal už více než čtvrt století předtím, jeho ambice byla přeměnit IPCC ve světovou vládu.

Návrh nepřijaté Kodaňské smlouvy z 15. září 2009 obsahoval následující pasáže (politik je široce cituje), které ukazují záměr byrokracie OSN ustanovit globální vládu s masivní pravomocí prosazování a danění. Volný trh měl být zrušen a jeho pravidla stanovena v budoucnu světovou vládou. V návrhu byly uvažovány daně u bohatých národů ve výši 2 procent HDP a také dvouprocentní daň na všechny finanční transakce, aby se zaplatilo více než 300 nových klimatických úřadů. Této „vládě“ měla být dána moc zasahovat přímo do ekonomik jednotlivých národních států a do jejich environmentálních záležitostí a zavést celosvětový režim obchodování s uhlíkem. Byly také připraveny neomezené pokuty pro jakýkoli národ, který by neposlouchal vůli této „vlády“. Slova jako „demokracie“, „volby“ či „hlasování“ se v tomto 186-stránkovém návrhu ani jednou neobjevila.

Ačkoli  se tento návrh nepodařilo prosadit, smlouva z Cancúnu obsahuje mnoho z kodaňského návrhu a 300 nových uřadů se zde zvyšuje na téměř 1000. Tyto úřady jsou už hotové a připravené k zajišťování mašinérie světové vlády. Ani jeden z hlavních sdělovacích prostředků přitom neinformoval o tom, co bylo vlastně v dohodě z Cancúnu obsaženo.

Nebo je za tím vším jen byznys?

Ano. Bankéři a obchodníci stojí ve frontě na zisk z toho, co kluci s červenými šlemi na londýnské burze nazývají „obchodování s horkým vzduchem“. Pojišťovny se snaží získat monstrózní pojistné na základě celosvětové katastrofy, která je údajně za dveřmi (jdou tak daleko, že za tím účelem produkují odporné barevné brožury, aby vystrašily své klienty). Energetické společnosti z toho taktéž mocně profitují, protože předešlé vlády jim řekly, aby držely své ceny dole, ale dnes je jim říkáno, aby ceny zvyšovaly v naději na snížení spotřeby a tedy zachránění planety. Jako úplatek je jim dovoleno ponechat si všechny tyto extra zisky. Podobným způsobem z toho profitují ropné společnosti.

Společnosti vyrábějící větrné elektrárny a solární panely a společnosti zaměřující se na vědecký výzkum také mají užitek z dotací. Lobbyistické společnosti na tom strachu taktéž vydělávají, a stejně tak i různé takzvané „neziskové“ ekologické skupiny, nyní mohutně financované z peněz daňových poplatníků. Když všichni vydělávají, kdo je ten, kdo na tom všem tratí? Jako vždy je to obyčejný člověk, kdo ztrácí.

Pod pietistickou záminkou záchrany planety nenápadně nabírá na rychlosti největší přesun moci a bohatství v lidské historii – od chudých k bohatým, od slabých k silným, od bezmocných k mocným, od dělníka do zasedací místnosti správních rad, od daňového poplatníka k byrokratovi, od ovládaných k jejich chamtivým vládcům, od národních demokracií ke globální diktatuře. Toto neospravedlnitelné posílení moci mocných, toto hrubé obohacení bohatých, tato hrozba pro svobodu a demokracii, dýka namířená na samé srdce Západu, musí být nyní zničena.

V poslední době začala média používat místo slov „globální oteplování“ sousloví „klimatické změny“. Dokonce můžeme slyšet o „globálním ochlazování“. Co se nám tím snaží říci?

Sdělovací prostředky taktéž mocně těží z podvodu s globálním oteplováním. Mohou prodat více výtisků a získat více diváků a posluchačů a tak vydělat více peněz z reklamy, když chrlí vzrušující titulky křičící „Svět končí“, než kdyby předkládaly nudné titulky, které říkají pravdu – „Klima zůstává proměnlivé“.

Chytřejší novináři zjistili, že pohádka o globálním oteplování nesedí, a že svět se jednoduše neotepluje tak rychle, aby to ospravedlnilo všechen ten humbuk a masivní dodatečné náklady. Takže se rozhodli používat frázi „klimatické změny“ namísto „globálního oteplování“ . A pak – loňská studená zima v západní Evropě (v Británii druhá nejstudenější od roku 1659) může být považována za změnu klimatu. Záplavy? Změna klimatu. Sucha? Změna klimatu.

Ještě chytřejší novináři si uvědomili, že klima se ve skutečnosti mění po miliony let, od chvíle, kdy byla země stvořena. Tedy – stejně jako Bilderberg Group loni – začínají mluvit o „globálním ochlazování“. Vzrůst celosvětové teploty o pět stupňů Celsia by nenadělal příliš mnoho škody, ale pokles o stejný počet stupňů by nás uvrhl do nové doby ledové. Tedy, pro některé vnímavější novináře je globální ochlazování daleko zajímavější koncept než globální oteplování. Dovoluje jim to pokračovat v šíření poplašných zpráv, které jsou ještě děsivější, než ty oteplovací. Další doba ledová je už 6 000 zpožděná. Mohla by nastat kdykoli. Samozřejmě, že netušíme, kdy přijde, ale prozatím mohou média těžit ze psaní zpráv o tom, jaké to bude, až nastane.

Co si myslíte o geoinženýrství? Například Edward Griffin, známý americký investigativní žurnalista (věnoval se hodně například problematice amerického FEDu), ve svém posledním dokumentu „Co to k sakru sprejují?“ předkládá názor, že vlády rozprašují z letadel po celém světě zvláštní chemikálie, údajně ve snaze bojovat proti globálnímu oteplování…

Nikdy jsem nepochopil, proč si lidé, kteří vidí kondenzační pruhy způsobené letadly letícími ve velké výšce, myslí, že to, co vidí, jsou chemikálie, které jsou na ně rozprašovány tajnými vládními letadly. Tyto tzv. contrails (kondenzační čáry) se objevují od prvotních dnů letectví – existují slavné fotografie stop zanechaných po celé obloze nad jižní Británií po soubojích mezi Spitfiry a Messerschmidty během druhé světové války.

Tak, jak mohu zjistit, nikde na světě neexistuje žádný program, který by se ve velkém měřítku týkal chemického rozprašování, když nepočítáme běžné uvolňování zplodin a prachu. Docházelo sice k nějakým místním experimentům ohledně rozsévání mraků za použití jodidu stříbrného ve snaze vyvolat déšť v období sucha, ale to je vše.

Teoreticky by bylo možné rozprašovat částice z letadel se záměrem, že by se tyto částečky, každá sama o sobě, mohly chovat jako malý deštník ukrývající svět před slunečními paprsky. Nicméně by bylo daleko jednodušší a mnohem méně nákladné nechat regulace emisí trochu odpočívat a částice, které jsou nyní odstraněny ještě dříve, než emise z fosilních paliv jdou do komína, nechat uvolnit do atmosféry, jako tomu bylo před 50 lety. To by bylo jednodušší a levnější. Ale protože si neumím představit žádný rozumný důvod, proč by nějaká vláda chtěla uchovávat v tajnosti opatření, které by mělo odstranit globální oteplování, nemyslím si proto, že by existovalo nějaké široce rozšířené sprejování ze strany vlád, o kterém bychom nevěděli.

Máte ze své politické kariéry zkušenosti s problematikou geoinženýrských programů a setkal jste se s nimi například jako člen Sněmovny Lordů?

Jsem členem Sněmovny, ale bez hlasovacího práva, pročež mi orgány s oblibou říkají, že opravdovým členem ve skutečnosti nejsem. Přesto jsem potkal několik lidí, kteří mají představy o geoinženýrství, ale většina těchto nápadů je velmi drahých a velmi málo z nich by zapříčinilo nějakou podstatnou změnu globální teploty. Například bylo navrženo, aby všechny střechy a komunikace a pevné plochy byly natřeny reflexní barvou, aby tak poslaly co možná nejvíce slunečních paprsků zpět do vesmíru. Nicméně, jako je tomu v případě všech opatření k odstranění globálního oteplování – náklady by byly příliš vysoké a zabránění oteplování zanedbatelné.

Velice by mne zajímal váš pohled na dopadení a zabití Usámy bin Ládina. Možná jste slyšel o vyjádření blízkého spolupracovníka našeho prezidenta Václava Klause, pana Petra Hájka, který se nechal slyšet, že celý příběh o Al-Kájdě a Usáma bin Ládinovi je mediální mystifikací a že ve skutečnosti nemůžeme vědět, co se v Pákistánu stalo. Je velmi skeptický k oficiální verzi předkládané médii…

Ze zcela pochopitelných důvodů lidé nevěří svým politikům. Koneckonců, politici předstírají, že věří v globální oteplování coby nejhorší hrozbu pro lidskou rasu, a většina lidí přitom nyní už ví, že jde o monstrózní nadsázku. Takže mohu docela rozumět tomu, proč jsou lidé podezíraví i v případě zabití Usámy bin Ládina. Nicméně nemám žádné informace, které by naznačovaly, že americké orgány nemluví pravdu.

Má obava je spíše ta, že jako důsledek útoků z 11. září a jako důsledek následné reakce Západu může dojít k velkému a trvalému poškození vztahů mezi Západem a muslimským světem. To je nešťastné.

Bez ohledu na obtíže spojené s extremistickými kazateli, radikalizací i západních muslimských mladíků a následný růst islámského terorismu je důležité, abychom pokračovali v předkládání křesťanské lásky těm, kteří říkají, že nás nenávidí, jakkoli to může být složité. A měli bychom se snažit dosáhnout přizpůsobení u méně extrémních frakcí islámu v naději, že to povede k izolaci a nakonec i k neutralizaci těch frakcí problematických.

Velká Británie je blízkým spojencem USA ve válce proti terorismu. Ale není válka proti terorismu dalším velkým fiktivním strašákem, podobně jako globální oteplování? Myslím to, že už deset let čelíme hrozbě ze strany nějakého vousatého muže s kalašnikovem a přijímáme tvrzení, že toto je to největší nebezpečí pro naši svobodu. Není jím ale spíše snaha omezit naše občanské svobody?

Mám podezření, že válka proti teroru bude muset být vedena vždy. Jsme ve značné míře závislí na našich bezpečnostních službách, aby odhalily hrozby naší bezpečnosti dříve, než by nám někdo mohl ublížit. To je obtížná a nákladná práce. Samozřejmě chápu, že někteří se budou domnívat, že umělý nepřítel byl vytvořen za účelem přesvědčit nás, že stovky miliard nyní utracených na naše bezpečnostní síly jsou stovky miliard dobře využitých. Nicméně události z 11. září byly skutečnými událostmi. Dvě letadla, z popudu islámských teroristů, kteří nad nimi převzali kontrolu, vletěla do Dvojčat Světového obchodního centra v New Yorku a zabila 3000 lidí.

Síť podpory pro takovou velkou operaci proti Západu byla rozsáhlá, a my ji dnes známe pod jménem Al-Kájda. Ať už ji tak někteří nebo všichni její přívrženci nazývají nebo ne, síť jistě existovala a hodně z ní ještě existovat může. Je to jen jedna z mnoha možných hrozeb pro naši svobodu a demokracii. Přemedializovaná hrozba globálního oteplování je druhá. EU, ve své současné nereformovatelné a antidemokratické masce, je třetí.

Jak jednou řekl Edmund Burke – „Cena svobody je věčná ostražitost“. A jak se nechal slyšet Monckton z Brenchley: „Věčná bdělost je drahá, ale vyjde to levněji, než se nechránit vůbec.“

Příští víkend (ve skutečnosti víkend uplynulý, rozhovor proběhl dříve, pozn. red.) se podivná organizace zvaná Bilderberg Group setkává ve Sv. Mořici ve Švýcarsku. Měli bychom se obávat setkání těchto mocných politiků, bankéřů a byznysmanů, kteří si spolu povídají a kují plány za zavřenými dveřmi za ohromných bezpečnostních opatření? Co můžete o těchto lidech říci? Mám pocit, že to jsou titíž lidé, kteří stojí za historkou o globálním oteplování. Souhlasíte s tvrzením, že jsou velmi nebezpeční pro národní státy?

Bilderberg Group je ve skutečnosti neškodný. Je složen převážně z politických důchodců a podnikatelů, kteří se schází jednou ročně, aby se bavili o světových událostech. Vzhledem k tomu, že je to organizace, která svou povahou hledá konsensus, drtivá většina těch, kteří se jejich konference účastní, bude pravděpodobně shledávat společensky vhodným jít ruku v ruce se strašákem globálního oteplování, ať už si o něm ve skutečnosti myslí cokoli.

Ne, nemyslím si, že Bilderberg Group by způsoboval paniku z globálního oteplování. Byli by asi potěšeni, kdyby slyšeli, že si někdo myslel, že by měli tak velký vliv – vpravdě je to jen bezzubý orgán, jehož hlavní hodnotou je fórum pro výměnu názorů mezi lidmi, z nichž mnozí už nemají žádný přímý vliv na vytváření politiky. Panika z globálního oteplování byla zkonstruována částečně v OSN, částečně v Demokratické straně USA, částečně malou skupinou zlomyslných vědců usídlených hlavně v USA a částečně i některými podezřelými a dobře financovanými ekologickými skupinami.

Co byste řekl na argument bilderbergovců, že národní stát už nemá ten význam jako dříve a že potřebujeme nadnárodní vlády jako je EU nebo přímo vládu globální?

Národní stát samozřejmě i nadále bude hrát důležitou roli, a bude tomu tak vždy. Současně je pravdou, že co dělá jeden národ uvnitř svých hranic, může mít vliv daleko za nimi, možná dokonce i globální vliv. Například emise CO2 způsobované jedním národem budou mít vliv (byť si myslím, že malý a velmi blahodárný) na všechny národy.

Proto je to otázka zdravého rozumu, že národy by měly hovořit mezi sebou a to jak na regionální, tak i na celosvětové úrovni. Je zde však jeden velký problém. Stále více národů nemluví jeden k druhému: oni postupují své pravomoci na nadnárodní subjekty na regionální úrovni (jako je EU), a také v globálním měřítku (jako je OSN). Vzhledem k tomu, že žádný nadnárodní orgán nebyl zvolen při všeobecném tajném hlasování regionální nebo světové populace, každý takový přenos pravomocí z demokratického národního státu jako je Česká republika je přenosem z volených rukou do nevolených rukou. Čím více pravomocí je převáděno od národních států, tím více demokracie umírá: a umírá celosvětově.

Řešení je jednoduché. Vládnoucí rada každé nadnárodní nebo globální entity, která je na základě smlouvy oprávněna vykonávat skutečné pravomoci, by měla být řádně volena občany států, které jsou smluvními stranami smlouvy. Ty nadnárodní nebo globální subjekty, které nejsou ochotny se podřídit vládě lidu, lidem a pro lidi, by měly být demontovány a všichni členové jejich řídících rad by měli být vyloučeni z jakékoli veřejné funkce kdekoli na světě. Pravidlo pro všechny nadnárodní nebo globální řídící síly by mělo být jednoduché: žádné volby – žádná moc.

Například EU je nepřijatelná ne proto, že je nadnárodní (některé funkce, i když ne tolik, kolik si jich EU ukradla, je lepší vykonávat na nadnárodní úrovni), ani proto, že je plná cizinců (s Tacitem říkám nil humanum a me alienum puto – Jsem člověk, nic lidského mi není cizí), ale protože všechny reálné pravomoci jsou v rukou nevolených komisařů. Nejvyšší zákonodárná pravomoc v Evropě by měla být převedena na zvolený parlament Evropy a všichni úředníci EU (kterých existuje příliš mnoho) by měli být odpovědní Evropskému parlamentu a skrze něj lidem Evropy.

Zaujalo mne vaše členství v řádu Maltézských rytířů. Co vás k tomuto řádu vedlo a v čem spočívá vaše práce pro něj?

Můj milovaný otec byl prezidentem Britské asociace Suverénního vojenského řádu rytířů sv. Jana Jeruzalémského ze Rhodu a Malty, jejichž sídlo je nyní v Římě. Současný velmistr rytířů, bratr Matthew Festing, je můj starý přítel z Cambridge.

Řád vybere každý rok kolem 200 milionů dolarů na dobročinné práce mnoha druhů v asi 140 zemích, se zaměřením hlavně na péči o nemocné a chudé. V Kongu například Rytíři vybudovali 285 km silnic tak, aby v okrese, kde nejsou žádné helikoptéry, mohli být nemocní lidé vozeni ambulancí do nemocnice. V Německu jsou dobrovolničtí záchranáři, kteří navštěvují sportovní a jiné významné události, členy Maltézské pomoci, která byla založena a je spravována Rytíři.

Řád nehraje vůbec žádnou politickou roli: byl založen bratrem Gerardem v Jeruzalémě v roce 1099 (což ho činí nejstarší charitativní organizací na světě), a práce Rytířů byla bránit nemocnici bratra Gerarda před útoky obou stran tak, aby o nemocné z obou táborů v křížových výpravách mohlo být řádně postaráno.

Moje vlastní role v Řádu je velmi omezená, protože po 25 let, až do doby těsně před třemi lety, jsem byl velmi nemocným mužem a málem jsem při několika příležitostech zemřel. Ale pomalu se dostávám do práce a doufám, že toho budu moci pro Řád vykonat více v několika příštích letech, počínaje připojením se k Řádové výroční pouti do Lurd.

www.prvnizpravy.cz

1 komentář u „Lord Monckton: Globální oteplování? Jde o byznys i světovládu

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s