Vzniká Řád Ozubeného Kola. Ptali jsme se Velmistra

V Česku se rodí nový náboženský řád – ŘÁD OZUBENÉHO KOLA. Má něco společného s Dělnickou stranou? chtěli jsme vědět.

„ŘÁD uznává právo výsměchu jako přirozenou a odvěkou protiváhu každé moci,“ píše se tajemně na červenobílých webových stránkách s nepřehlédnutelným symbolem ozubeného kola.

„ŘÁD uznává právo na ODPOR ve smyslu Článku 23, Oddíl druhý, Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky. Přidejte se, staňte se jedním z těch 300 spravedlivých, kteří připojí svůj podpis k registraci ŘÁDU OZUBENÉHO KOLA,“ může si také náhodný návštěvník internetu přečíst na adrese http://www.radozubenehokola.cz.

Webová stránka nabízí podpisový arch ke stažení. Některé záložky webové prezentace jsou dosud ve výstavbě, jiné nabízejí podrobný dokument o činnosti ŘÁDU a jeho články víry.

Ozubené kolo ŘÁDU používají ve svém znaku například rotariáni nebo nedávno zakázaná Dělnická strana a její nástupkyně Dělnická strana sociální spravedlnosti. Má nově vznikající ŘÁD s Dělnickou stranou něco společného?

Redakce oslovila Velmistra ŘÁDU s prosbou o rozhovor. Emailem mu zaslala několik otázek, které připojujeme níže.

Odpověděl Marek Hirato, zmocněnec přípravného výboru. Ten je také na webových stránkách v kolonce „Velmistr“ uveden jako „Doživotní velmistr ŘÁDU a nejvyšší autorita naší víry“. Věřící ho oslovují „Jeho Velkoozubenost“.

Marek Hirato je zajímavá postava na české politické scéně. Právník s japonským jménem (kde žil několik let a vlastní advokátní kancelář), dlouholetý člen ODS blízký Vlastimilu Tlustému a názorově pevně stojící v pravém křídle občanských demokratů, se zděšením sledující  topolánkovské rozkročení strany doleva.

Řadu let už pije krev nejen Topolánkovi (na klíčové hlasování o pádu Topolánkovy vlády vezl ve svém speciálně vybaveném a chráněném voze tehdejšího poslance Jana Schwippela, aby ho chránil poté, co vznikly obavy, že by mohl někdo poslanci Schwippelovi v cestě do Sněmovny zabránit. Při cestě je pronásledovaly vozy inspekce a ministerstva vnitra a celý případ pak vyšetřovala i Inspekce ministerstva vnitra), ale i bývalému ministrovi vnitra Ivanu Langerovi. S ním a potažmo s celou policií vede spor o používání značky „POMÁHAT A CHRÁNIT“, kterou si policie nechala polepit své vozy až poté, co si půl roku předtím Hirato nechal zaregistrovat stejnojmenné občanské sdružení. To paradoxně vystupuje na obranu občanů proti policejní zvůli a chrání občany-svědky svědčící proti policistům do termínu soudu i po něm.

Marek Hirato jakoukoli souvislost s Dělnickou stranou odmítl. „Vzhledem k tomu, že je známo, že ŘÁD existuje od nepaměti, je existence Ústavního soudu pouhou epizodou v historii ŘÁDU,“ odpověděl.

Na otázku, jaký je jeho osobní vztah k Dělnické straně, odepsal:

„Ústavním soudem potvrzené rozpuštění Dělnické strany bylo rozpuštění politické strany. K neexistujícímu subjektu Dělnické strany tedy nelze zaujmout žádný vztah.“

Hirato i ochotně odpovídá na otázku, kolik má ŘÁD příznivců. První věřící se podle něj začali v Čechách shromažďovat už na konci minulého tisíciletí. Dnes počet osob hlásících se k řádu přesahuje několik stovek.

Členem zatím ale není nikdo, ŘÁD ještě nebyl registrován a řádoví bratři a sestry budou moci do ŘÁDU vstupovat až po registraci u státních úřadů.

(Adam B. Bartoš; foto: arch.)


ROZHOVOR S VELMISTREM ŘÁDU

Dobrý den Vaše Velkoozubenosti, zaujala mne idea Vašeho řádu. Kdy a jak se nápad na založení řádu zrodil, co je jeho hlavním posláním, kdo je jeho zakladatelem, kolik má přívrženců / členů?

První věřící se za účelem zaregistrovat ŘÁD zde v Čechách začali shromažďovat již na konci minulého tisíciletí. Dnes počet osob, hlásící se k ŘÁDU podle svého přesvědčení, přesahuje několik stovek. Z tohoto důvodu návrh na registraci této náboženské společnosti podepsali, ve smyslu § 10 odst. 1) zákona č. 3/2002 o církvích a náboženských společnostech, dne 27. 2. 2011 členové přípravného výboru. Jménem přípravného výboru je zmocněn jednat Marek Hirato.

Cílem, posláním ŘÁDU je napomáhat rozvíjení a prohlubování duchovního života ŘÁDU, udržovat soulad a řád mezi náboženstvím a všeobecným pokrokem, uplatňovat dobrou vůli a vzájemnou snášenlivost mezi lidmi, usilovat o mravnost, úctu k životu a úctu k rodině, vést k harmonickému rozvoji lidské osobnosti, šířit základní články víry ŘÁDU, šířit zásady a myšlenky ŘÁDU, aktivně bránit pospolitost ŘÁDU proti jakékoli diskriminaci, aktivně bránit pospolitost ŘÁDU proti ostrakizaci a bátorismu, chránit památku zemřelých členů ŘÁDU, uplatňovat výkon zvláštních práv a povinností registrovaných církví a náboženských společností, pokud ŘÁD získá oprávnění k výkonu zvláštních práv a povinností podle § 7 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.

Jde o tajný řád, nebo řád otevřený široké veřejnosti?

ŘÁD OZUBENÉHO KOLA je otevřený veřejnosti, základní články víry i poslání ŘÁDU je přístupné příznivcům ŘÁDU na http://www.RadOzubenehoKola.cz. Co se týká příznivců ŘÁDU, ti mohou být registrováni teprve po registraci ŘÁDU.

Kdo všechno může být členem řádu, jak probíhá přijímání zájemců o členství v řádu?

Členem může být každý, kdo není členem jiné církve, náboženské společnosti nebo společenství, jejichž ideje nebo učení jsou v rozporu s článkem 3 řádu ŘÁDU. Členství v ŘÁDU je dobrovolné. Členy ŘÁDU přijímá a registruje velmistr.

Členství v ŘÁDU vzniká dnem přijetí za člena ŘÁDU velmistrem. Velmistr uděluje a odnímá čestné členství ŘÁDU, přijímá členy do ŘÁDU, vylučuje členy z ŘÁDU, přijímá, registruje a vylučuje příznivce ŘÁDU. Velmistr vede centrální evidenci všech členů, příznivců a čestných členů ŘÁDU. Velmistr je povinen vést evidenci členů v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Jaké aktivity řád vyvíjí nebo se chystá vyvíjet?

ŘÁD vyvíjí a bude vyvíjet aktivity sledující dosažení cílů a poslání vyjmenovaných v první odpovědi.

Nepřehlédnutelná je podoba ozubeného kola, symbolu ŘÁDU, s ozubeným kolem zakázané Dělnické strany. Existuje mezi těmito dvěma subjekty nějaká souvislost?

Vzhledem k tomu, že je známo, že ŘÁD existuje od nepaměti, je existence Ústavního soudu pouhou epizodou v historii ŘÁDU.

Jaký je váš vztah k Dělnické straně nebo k DSSS?

Ústavním soudem potvrzené rozpuštění Dělnické strany bylo rozpuštění politické strany. K neexistujícímu subjektu Dělnické strany tedy nelze zaujmout žádný vztah.

DSSS je jedna z řádně registrovaných politických stran v České republice. Jako dlouholetý člen pravého spektra v ODS nemohu mít jiný vztah k DSSS než jako k řádně registrované politické straně v České republice.

Je o vážnou záležitost, nebo je to spíše forma provokace vůči státním úřadům, které se vůči DS zachovaly protiprávně?

Jde o velmi, ale opravdu velmi vážnou věc, v žádném případě se nejedná o provokaci vůči státním úřadům, které se vůči DS zachovaly protiprávně.

odpovídal Zmocněnec přípravného výboru ŘÁDU OZUBENÉHO KOLA, Velmistr Marek Hirato

7 komentářů u „Vzniká Řád Ozubeného Kola. Ptali jsme se Velmistra

 1. Na kokotiny Vás, pane Bartoši, užujeme. Myslel jsem, že jste křesťan. Že ale zrovna na Vzkříšení děláte reklamu nějakým pošahaným nacistickýcm recesistům s jejich debilní sektou, to mi opravdu hlava nebere. Ono to s tou vaší vírou nebude tak horké, co? Taky je to pro Vás recese?

  • Pan Bartoš je velmi selektivní člověk. Zednáři jsou fuj, rotariáni a tehle pošahaný řád opak.

   Jinak máte pravdu, že to s tou vírou nebude tak horké. Viz CV: „Jsem věřící člověk, pokřtěn (coby nemluvně) jako husita, později na přání rodičů přepsán do římskokatolické církve, z které jsem v době dospívání přestoupil do církve evangelikálního typu, která posléze splynula s Jednotou bratrskou.“

   Jako je Bátora politický turista, Bartoš je turista náboženský.

 2. Nevěřící Tomáši, přečťete si řád ŘÁDU a potom radši zůstaňte katolíkem…

  My Vás kvůli katolicismu a dalším -ismům také neodsuzujeme, viz tříska a trám… (i když Vaše kanonické soudu takto odsoudily k vydání světské moci-zabití velké množství lidí)

  Pokud by jste nemohl řád ŘÁDU najít, je vystaven na http://www.radozubenehokola.cz

  Eva

 3. Dobry napad s radem ozubeneho kola,kamaradi,snad
  to pomuze ukazt lidem,ze pres odpor a policejni zvuli,lze najit cesty k legalnim poutim a shromazdenim,za ucelem projeveni nasich nazoru,vyjadreni toho,co spousta cechu vi,ale boji se vyslovit nahlas,verte mi,vim o cem hovorim,zil jsem v Broumove okr.Nachod.Tam je
  pratele treba oslovit mistni mladez,jinak ji rozlozi „Tmavy“vnitrni nepritel,uz tak ma v oblibe partnerstvi s ceskymi devcaty,neni to dostatecne varovani!Cechy Cechum!Legionar MC.

 4. Pane Bartoši, než vydáte nějakou zprávu, doporučil bych Vám zjistit nejdříve míru její pravdivosti.

  Pan „Hirato“ z Japonska tak nejvýše vozil elektroniku. Nikdy tam soustavně nežil a už vůbec nemůže vlastnit nějakou japonskou advokátní kancelář, protože nikdy na vysoké škole nestudoval – přestože se pyšní vizitkami, na které si píše „lawyer“ – „právník“. Stačí chvíli googlovat…

  Pokud byste napsal něco ve smyslu „tvrdí, že má advokátní kancelář v Japonsku a několik let tam žil“, nevrhl byste na sebe špatné světlo.

  Chápu, že asi nemáte prostor zajet si do Berouna, resp. Hořovic, kde pan Hirato žije, a poptat se, jak ho vnímá jeho (sousedské) okolí. Kdybyste to ale udělal, asi byste se od místních nedozvěděl příliš povzbudivých zpráv. :-/

  • Vážený anonyme,
   Vaše vyjádření je pouze a jen Vaším názorem. Jelikož neovládate japonštinu, jen těžko můžete googlit správně.
   Patrně jste ve sporu s p.Hirato prohrál a tak si to kompenzujete pomluvami.
   Ovšem způsob Vašeho vyjádření mne jednoznačně potvrdil, že v metodách pomluv a účelových diskreditací komunistické StB a jejich pohrobků, jste byl proškolen a užíváte je proti Vám (Policii) nepohodlným lidem.
   Pokud Vám to obavy o Váš služební postup u Policie ČR (dle IP příspěvku zde se jedná o IP Policie Beroun) dovolí, přihlašte se k Vašim pomluvám pod plným jménem, ať o těchto pomluvách mohu informovat p.Hirato, aby mohl učinit patřičné kroky nejen stížnostmi ale i trestním podáním pro pomluvu a dalšími porušeními zákona o Policii ČR.
   Jinak s Vašemi výplody choré mysli oblažujte, prosím, pouze svého psychiatra.
   Děkuji Vám za pochopení.
   S pozdravem
   Eva Brotánková

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s