Sedm statečných. Poslanci mluví o úpravách počasí

Redakce Prvnizpravy.cz se ptala poslanců na tabuizované téma umělých úprav počasí. Odvahu odpovědět měli jen někteří.

Už dříve jsme se zabývali tématem umělého řízení počasí, tzv. geoinženýringem. V článku s názvem Existují materiály o úpravách počasí? Úřady mlčí“ jsme u příslušných institucí zjišťovali, zda i v České republice probíhají podobné projekty.

Vyhýbavá reakce meteorologů nás pak přivedla na stopu jevu, který je běžně nazýván ´chemtrails´ a který už zdaleka nepatří jen na webové stránky konspiračních teoretiků. Dokumentů o řízených úpravách počasí a možných souvislostí s jevem, který můžeme denodenně pozorovat nad našimi hlavami, je totiž už tolik, že se tématu chtě nechtě začínají věnovat i hlavní sdělovací prostředky, například americká televizní stanice CBS. My jsme různá vysvětlení, stejně jako pochybnosti stran oficiální verze popsali v článku s názvem „chemtrails. Ptáme se za vás, co je na tom pravdy“ .

Nejnovější dokumentární film historika a investigativního žurnalisty Edwarda G. Griffina, mimo jiné autora známého bestselleru o vzniku amerického FEDu, nás pak inspiroval k anketě mezi politiky. V závěru jeho filmu „What In The World Are They Spraying?„, který snáší důkazy o tom, že geoinženýrské pokusy a projekty ovlivňují zdraví lidí i přírody, se totiž tvůrci dokumentu vydali do amerického Kongresu, aby na jeho chodbách odchytávali politiky a ptali se jich na jejich názor.

Redakce Prvnizpravy.cz proto oslovila české zákonodárce, aby zjistila, jaké je mezi poslanci povědomí o této problematice a o zdravotních rizicích, které látky rozprašované během leteckého provozu představují.

Podle předpokladu většina poslanců seznam pěti otázek okázale ignorovala. Někteří – pod různými výmluvami – odmítli odpovědět. Ale našla se i skupina sedmi poslanců, kteří se s otázkami statečně poprali, třebaže většinou připouštěli, že téma nespadá do jejich působnosti.

Na co jsme se ptali?

Po poslancích jsme chtěli vědět, jak si osobně vysvětlují specifické stopy za letadly, které se ale na rozdíl od běžných kondenzačních stop (tzv. contrails), mizících téměř vzápětí, liší svou dlouhou trvanlivostí a tím, že vytvářejí specifickou oblačnost.

V druhé otázce jsme chtěli vědět, zda poslanci připouštějí zdravotní riziko, které tyto chemikálie ve vzduchu představují. A to bez ohledu na to, zda se při vysvětlení jevu přikláníme k oficiální verzi nebo různým alternativním teoriím. Existuje totiž několik na sobě nezávislých průzkumů, které na vzorcích spadu dokazují přítomnost velkého množství těžkých kovů a to v míře několikrát přesahující běžné stanovené normy. Jinými slovy jde o riziko, které může stát za řadou dnes už známých (ale dosud nevysvětlených) onemocnění či může tato onemocnění způsobit v budoucnu. „Souhlasíte s tím, že by o zdravotních důsledcích těchto pokusů / projektů měla probíhat veřejná diskuze?“ ptali jsme se poslanců a pro jistotu dodali, že tématem globálního geoinženýringu a jeho dopadů se zabývá i OSN (například na 10. zasedání signatářů Konvence OSN o biodiverzitě), byť nutno přiznat, že ne z ušlechtilého zájmu o úplný zákaz těchto projektů, jako spíše ve snaze získat nad jednotlivými národními projekty kontrolu z globálního hlediska.

Otázce samotných plánů modifikace počasí jsme věnovali třetí dotaz. Jakkoli tyto projekty znějí laikovi neuvěřitelně, existují desítky patentů a vědeckých studií, které se tímto tématem seriozně zabývají a dokazují tak, že k úpravám počasí nedochází jen v komerční sféře a nad konkrétními regiony (například ve snaze vyvolat potřebné srážky), ale dnes často i na globální úrovni v rámci různých projektů, často zahalených pod pláštíkem boje proti globálnímu oteplování. Ostatně výzkum a praxe v tomto oboru je stará desítky let. Připomněli jsme, že nejde o šprým a že podobnými dotazy se zabývalo i ministerstvo životního prostředí a další úřady, aniž by téma zlehčovaly (spíše v odpovědích mlžily). A byl to ostatně jeden z poslaneckých výborů, který se sám před časem pod vlivem reportáží ve sdělovacích prostředcích dotazoval na Českém hydrometeorologickém úřadu, zda podobné projekty neprobíhají i v Česku.

Protože některé zdroje naznačují zapojení struktur NATO do geoinženýrských plánů a protože redakci Prvnizpravy.cz už v minulém textu ministerstvo obrany přiznalo, že nad územím ČR dochází v rámci smlouvy Open Sky týdně ke stovkám přeletům letadel NATO, o jejichž účelu mají čeští zákonodárci jen mizivé povědomí (harmonogram těchto přeletů je schvalován parlamentem až zpětně), chtěli jsme vědět, zda by přelety letadel NATO a jejich přesné důvody neměly být pod větší kontrolou občanů právě skrze jejich volené zástupce.

Konečně poslední otázka se věnovala tomu, zda by měla být veřejnost informována v případě, že skutečně dochází k neveřejným experimentům s úpravou počasí, jejichž mohou být výše zmíněné stopy za letadly průvodním jevem. A pokud ano – „jste ochoten využít vašeho postavení poslance parlamentu České republiky a dotazovat se na příslušných úřadech a žádat vysvětlení a sdělení případných rizik a dopadů tohoto experimentu na životy občanů České republiky?“ ptali jsme se.

Pecina: Děláte si legraci?

Než se podíváme, jak odpovídali ti poslanci, kteří téma vzali vážně, není bez zajímavosti připomenout i reakce některých volených politiků, kterým evidentně otázka bezpečnosti a zdraví obyvatel nic neříká. I to je totiž určitou výpovědí o tom, jak si voličů, které zastupují, váží.

Zvláště za zamyšlení stojí případ bývalého ministra vnitra a současného poslance ČSSD Martina Peciny. „Nezlobte se, ale nepochopil jsem, jestli si děláte legraci, nebo mám fakt na vaše otázky odpovídat. Nejspíš chcete vědět, kdo z poslanců a senátorů je úplný pit(omec),“ odpověděl Pecina, který přitom musí vědět více, než běžní politici, natož řadoví občané. Do odpovědí prý „nejde“ a redaktora poslal do blázince. „Mějte se hezky a příště se zeptejte třeba na záměrné šíření AIDS, nebo na kontakty CIA s UFO. Ať je to pestřejší,“ odepsal v domnění, že je humorný.

Ostatní měli alespoň tu slušnost, že téma nezlehčovali a jednoduše se omluvili. Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová (ODS) poděkovala za nabídku ankety se účastnit, uvedla ale, že jde o téma, ke kterému by se nechtěla vyjadřovat.

Poslankyně KSČM Ivana Levá se skrze svoji asistentku omluvila, že kvůli zdravotním komplikacím nestihne odpovědět do požadovaného termínu.

„Nezlobte se, pane Bartoši, na rozdíl od jiných nedělám, že rozumím všemu,“ napsal poslanec ČSSD za Ústecko Jiří Paroubek.

Další poslanci argumentovali tím, že mají jiné portfolio a položenými otázkami se nezabývají. „Děkuji vám za položené otázky, nicméně ráda odpovídám vždy na to, o čem se domnívám, že mám co říci. Otázkami, které jste mi položil, se nezabývám. Mým tématem je sociální politika a problematika osob se zdravotním postižením. Nebylo by ode mne správné na tyto otázky odpovídat,“ myslí si například poslankyně ODS Lenka Kohoutová.

Dělbou práce, která existuje i v Poslanecké sněmovně, argumentuje její kolega z KSČM Miroslav Opálka. I on pracuje ve Výboru pro sociální politiku. „Proto se necítím býti v této oblasti odborníkem. Myslím, že nyní je věcí odborníků, aby předložili ke zvážení seriózní analýzy a návrhy. Bylo by nezodpovědné vyjadřovat se k povrchním informacím, spekulacím či fabulacím. Předpokládám, že zodpovědní činitelé budou v této oblasti aktivní,“ odpověděl poslanec.

Argument je to na první pohled pochopitelný – nikdo, ani poslanec, nemůže vědět vše. Téma, na které se ptáme, ale má velký přesah a zdaleka se netýká jen kupříkladu bezpečnostního výboru, kam nás jiní poslanci odkazovali. Navíc jsou to právě poslanci, kteří by měli hájit zájmy voličů a proto by se měli zamýšlet i nad tématy, které jejich úzký profil přesahují.

Mnozí z nich ale připouštějí, že o věci nic netuší. „Jsou chvíle, kdy je na místě přiznat, že o této problematice nic nevím. Pokud bych se s ní setkala v souvislosti s legislativní činností, konzultovala bych odborníky našeho Poslaneckého klubu,“ odepsala například poslankyně KSČM Zuzka Bebarová-Rujbrová.

„Vaše dotazy jsou velmi odborné povahy. Myslím, že v těchto odborných dotazech byste měl spíš oslovovat odborníky,“ napsal poslanec TOP 09 Ladislav Jirků.

„Touto problematikou jsem se nikdy nezabývala. Slyším o ní poprvé. Mne samozřejmě zajímá zdraví našich občanů a jejich bezpečnost. Já se zaměřuji spíše na bezpečnost z hlediska zahraničního. K vaší problematice nejsem lhostejná, ale větší aktivitu by měli prokázat kolegové v příslušných výborech,“ napsala zase poslankyně Věcí veřejných Lenka Andrýsová. To, že se věcí zabývá OSN, ji ale uklidnilo: „Pokud se v OSN touto problematikou zabývají, je to na správné cestě. Uvidíme, k jakému závěru dojde jejich analytický tým,“ dodala.

Seďa: Předpokládám, že experimenty jsou povoleny

Poslanec ČSSD Antonín Seďa sice na úvod poněkud zbytečně poznamenal, že úvahy o tom, že by contrails byly způsobeny nějakými mimozemskými či jinými příčinami jsou zcestné (zbytečně proto, ježto jsme to nikde netvrdili), podle něj ale lze vše vysvětlit například chemickým rozborem.

„Vždy preferuji vědecký přístup před různými teoriemi, založenými spíše na senzaci. Ale někdy může docházet k ;leteckým zkouškám či jiným experimentům. Ale předpokládám, že tyto zkoušky či experimenty jsou oficiálně povoleny a odpovídají zákonům té které země,“ myslí si poslanec.

Poslankyně Patricie Kotalíková (TOP 09) si dlouho visící stopy vysvětluje jako „výfukové splodiny“, Ladislav Velebný (ČSSD) jako obyčejné „kondenzační čáry“.

„Dle mého názoru se jedná o velmi specifickou záležitost a bylo by vhodné ji konzultovat s odborníky z Akademie věd České Republiky. Laik, za kterého se v této oblasti považuji, nemůže mít dostatek informací k této záležitosti. Ze subjektivního pohledu však myslím, že contrails – stopy za letadly a jejich viditelnost může být velmi závislá na počasí, vlhkosti vzduchu, lomu světla a na tom, jak je obloha jasná,“ soudí poslankyně TOP 09 Jana Kaslová.

Zemědělec a poslanec TOP 09 s modrou krví Jaroslav Lobkowicz o žádných takových jevech naopak neví. „Jsem zemědělec a musím se přiznat, že jsem si nikdy nevšiml nějakých znamení, které, jak píšete, zanechávají letadla.“

„O tomto jevu vím, že se může vyskytnout. Z pohledu jeho vzniku a příslušných zákonitostí jsem se jím nikdy nezabýval. Pokud jsem jej zaregistroval, pak jej považuji za výsledek lokálních, specifických podmínek počasí v daném místě,“ myslí si pak poslanec TOP 09 Jiří Skalický.

Chemikálie: poslanci připouštějí riziko

Na druhý dotaz, zda mohou tyto škodliviny za letadly negativně ovlivnit zdraví obyvatel, na které postupně padají, odpovídali poslanci spíše kladně.

„Je zřejmé, že v ;plynech po spalování leteckého petroleje existují těžké kovy, tak jako při spalování nafty či benzínu. Takže ano, představuje to zdravotní riziko. Nicméně tak jako v ;jiných odvětvích, tak také v ;letecké dopravě existují hygienické, zdravotní, emisní a hlukové limity, které je nutno plnit. V ;poslední době se pracuje nejen na ekologických leteckých motorech, ale i na vývoji nových paliv. Takže jistě je nutno kontrolovat znečištění ovzduší a dopady tohoto znečištění na zdraví populace,“ odpověděl Antonín Seďa.

Ve svých odpovědích struční poslanci Patricie Kotalíková a Ladislav Velebný souhlasí, že by o důsledcíh zamořování ovzduší měla probíhat diskuze.

„Viditelné stopy po letu letadla souvisejí s produkcí výfukových plynů s obsahem mnoha zplodin hoření, včetně příměsi těžkých kovů dle charakteru leteckého benzinu. Dílem jde také o reflexní světelný účinek. Tyto fenomeny jistě přispívají ke znečišťování životního prostředí jako celku, a to nejen ovzduší, ale při spadu těžkých kovů jde i o zamoření potravinového řetězce apod. Koncentrace jedovatých plynů ve značné výšce se postupně rozptyluje, takže ty by neměly, na rozdíl od výfukových plynů automobilových, živým organismům na Zemi vadit,“ odpověděla redakci poslankyně ČSSD Milada Emmerová.

Emmerová se v odpovědi rozepsala trochu více a vzpomněla na své dřívější zkušenosti, kdy se věnovala tématu dopadu splodin z hořící ropy na zdraví vojáků: „Kdysi jsem se zabývala jako poslanecká pozorovatelka odborné komise pro vyšetřování veteránů z Perského zálivu negativními dopady toxických látek z hořících ropných vrtů v Iráku. Publikací v odborném tisku a jeho zaslání americkým partnerům ČSSD vlády v roce 1998-9 byl tento můj názor do jisté míry akceptován – že totiž choroba veteránů s velmi pestrými příznaky je důsledkem chronické otravy toxiny z hořících ropných vrtů. Tyto zdroje toxických látek se mi jeví jako závažnější riziko pro lidské zdraví nežli chemické děje a jejich dopady ve vysokém ovzduší, nicméně podceňovat je rovněž nelze,“ vysvětlila.

„Pokud existuje teorie nazývaná chemtrails, a to sice, že do paliva letadel jsou přidávány chemické látky, je opět velmi obtížné, ba nemožné tuto teorie běžnými metodami ověřit. Pravdou dle mého názoru je to, že zvyšující se provoz letadel zvyšuje koncentraci emisí. Bylo by proto jistě vhodné zamýšlet se možnostmi snižování těchto emisí, stejně jako je tomu u automobilové dopravy, kde byly před časem zavedeny katalyzátory a nové motory mají výrazně nižší hodnoty emisí,“ odpověděla Jana Kaslová.

Podobně se k věci staví Jiří Skalický. „O uváděných průzkumech nemám informace a ani o vědecky definovaných výzkumech, které by relevantně prokazovaly vztahy a zákonitosti, které uvádíte. Pokud by byla jednoznačně prokázána souvislost mezi uváděným zdravotním rizikem a určitým onemocněním (na základě EBM (Evidence Based Medicine, tj. medicína založená na důkazech, pozn. red.) a pod gescí WHO (tj. Světové zdravotnické organiazce, pozn. red.) eventuelně přílušných ministerstvech zdravotnictví), pak lze o tomto fenoménu vážně diskutovat,“ myslí si poslanec.

Jaroslavu Lobkowiczovi pak chemikálie těžkou hlavu nedělají, jako zemědělce ho zajímají spíše ty, které pocházejí z umělých hnojiv. „Těžkých kovů máme v zemi mnoho, přišly tam s hnojivy v sedmdesátých a osmdesátých letech, s hnojivy dováženými z Afriky a ze Sovětského svazu. ; Dnes jsou tyto látky zakázány.“

Boj proti přírodě? Má výsledky, ale škodí

S ovlivňovám počasí poslanci většinou nesouhlasí. Krátce ho odmítla Kotalíková i Velebný. Naopak Skalický je benevolentnější: „Pokud půjde o vědecký pokus, který zaručí, že nedojde k ovlivnění globálního charakteru počasí a nebude mít ani jiný negativní dopad, pak lze použití v omezené míře akceptovat,“ napsal.

Nakonec ostatně i zmíněný Pecina přiznal, že „projekty na ovlivňování počasí existují již od padesátých let minulého století“, jen mu prý ale uniká, „proč by se měly provádět na obydlených územích“.

Antonín Seďa by úpravy počasí automaticky neodmítal, zvažoval by ale možné důsledky: „Cloud seding či také jiné zásahy považuji jako boj proti přírodě. Na jedné straně se sice může pomoci jednotlivým regionům, na druhé straně to však škodí. Nejsem zastáncem těchto projektů, ale spíše podporuji snižování znečištění planety jako takové. Nejen globální oteplování, ale zejména růst hospodářství výrazným způsobem negativně ovlivňuje kvalitu života na zemi.“

Spíše pro se vyslovila Kaslová. Připouští, že výzkum nejde zastavit a může přinést pozitivní efekty: „Zájem ovlivnit počasí je již velmi starý, ať už se jedná o důvody národohospodářské, kdy v době sucha by bylo žádoucí zajistit dostatek srážek, nebo jiné, jak tomu bylo například v době konání posledních olympijských her v Číně. Vývoj ve světě se ubírá všemi směry a nelze ho zastavit. Stejně tak tomu bude i v bádání o možnostech ovlivňovat počasí. Výsledky vědeckého bádání přineslo během posledních padesáti let netušené možnosti, a některé z nich každodenně využíváme v běžném životě,“ domnívá se poslankyně.

Jaroslav Lobkowicz si zase nemyslí, že by něco takové v České republice probíhalo: „Již v mém dětství, v padesátých letech, se o takovýchto věcech mluvilo, na jedné straně v souvislosti s heslem ´poručíme větru dešti´ nebo v souvislosti s imperialistickými škůdci. V dnešní době, alespoň co jsem četl, se Číňané pokouší ovlivnit počasí. U nás, jsem přesvědčen, se to neděje.“

Nad přelety letadel NATO není shoda

Rozdílné názory mezi poslanci panovaly i na četnost přeletů letadel NATO. Zatímco podle některých je kontrola dostatečná, podle jiných nikoli.

Kotalíková opět souhlasí, že by přelety měly být více kontrolovány. Velebný připomíná, že Česká republika je součásti aliance, proto je respektuje.

Podle Skalického je kontrola dotatečná: „Řízení letového provozu ČR má přesný přehled a kontrolu o všech letech nad územím ČR, a to od okamžiku, kdy letadlo vstoupí do vzdušného prostoru až do jeho opuštění. Toto se týká i letů NATO.“

A obavy nemá ani Antonín Seďa: „Týdně to nejsou stovky, ale spíše desítky přeletů a to nejen vojsky NATO,“ tvrdí poslanec. Redakci Prvnizpravy.cz ale ministerstvo přiznalo, že jde skutečně o stovky přeletů.

„Nemám obavu, spíše jde o přelety ostatních zemí, kteří nejsou našimi partnery. Kontrolu přeletů provádí zejména Armáda České republiky, která také povoluje přelety a má detailní informace. Výbor pro obranu a bezpečnost a také poslanecká sněmovna pouze schvaluje již dříve provedené přelety. Kontrola je zabezpečena tím, že se poslanci mohou dotazovat na ten či onen konkrétní přelet, ale 100% kontrolu nelze ze strany volených zástupců prakticky zabezpečit. Větší kontrola se musí věnovat ochraně vzdušného prostoru v ;rámci společné ochrany NATO (NATINADS),“ odpověděl Seďa.

Veřejnost by měla být informována

Poslanci se také shodli, že pokud by k ovlivňování počasí docházelo, veřejnost by o tom měla vědět.

„Pokud by mělo docházet k ;ovlivňování počasí letadly či jinými prostředky, veřejnost by měla být informována. Ano, jako zástupce občanů mám v ;popisu práce získávat informace a dotazovat se příslušných orgánů. Protože to je i má kontrolní funkce. Takže ano, jsem ochoten snižovat případná rizika a dopady na zdraví i bezpečnost našich občanů,“ odpověděl na poslední dotaz Antonín Seďa. Totéž si myslí Kotalíková i Velebný.

Téhož názoru je i Skalický: „Pokud by byly jednoznačně (na principu EBM) prokázány souvislosti a rizika, o kterých se zmiňujete, pak ano.“

„Rozumím tomu a souhlasím s tím, že by tyto vědecké výzkumy, pokud jsou skutečně prováděny, neměly ohrožovat lidstvo. V tom se budu zasazovat o připravované zákony,“ slíbila Kaslová.

„Souhlasím s tím, aby informace byly zveřejňované v co největší míře. Osobně nesouhlasím se zásahy do přirozeného koloběhu počasí,“ napsal poslanec Ladislav Jirků.

www.prvnizpravy.cz

5 komentářů u „Sedm statečných. Poslanci mluví o úpravách počasí

 1. Vojta NavrátilKDU-ČSL
  Václav David tady upozorňuje, že Monika Rýmová a Pez Maxipez jsou falešné profily přitom on sám jako největší pokrytec pod nickem Radomíra Clemens publikoval falešný seznam Klerofašistů, kleronacistů, lefebristů a příznivců diskriminace v ČR, kteří měli být po parlamentních volbách zlikvidováni a ještě si libuje jak to většina lidí považuje za autentické dílo levice. To vše prý dělá ve prospěch KDU-ČSL … děkujeme
  Před 7 hodinami · 41 · To se mi líbíUž se mi to nelíbí ·

  *
  *
  Toto se líbí uživateli Pez Maxipez.
  *
  o
  Václav David A co tady předvádí pan Navrátil. Vymyslí si nějakou kravinu a šíří to dál. Ať předloží důkazy, pokud je o tom přesvědčen. V opačném případě to budu brát, jako pomluvu.
  Před 2 hodinami · To se mi líbíUž se mi to nelíbí
  o
  Vojta Navrátil Jen k tomuhle, Václav David se mi, byť nepřímo, k tomu přiznal. Ale je pravda, že si o tom už si dávno štěbetali aj vrabci na střeše … a právníky se může ohánět jak může, to jsem u něj klidný 😀 😀 😀
  Před 2 hodinami · To se mi líbí

 2. Tak to moment, Adame. Vy jste vzal tu vědeckou zprávu (která se objevila u některého z předchozích článků) o TEORETICKÉ MOŽNOSTI použít dopravní letouny k úpravám počasí v rámci „boje proti GO“ a teď ji vydáváte jako fakt; jako již běžící projekt?

  Tomu už se neříká ani demagogie; tomu se říká otevřená manipulace. A dost možná by byla na místě i tvrdší slova. Nemám rád „globální oteplovače“, nemám rád neomarxisty a nesnáším pokusy o nastolení globální vlády – ale strašně nesnáším i lži. Takže „unsubscribe“, protože tohle se fakt nedá. Škoda jen, že přijdu i o ty dobré články (jako byl ten o justiční mafii a Machovi). Ale na tohle prostě nemám žaludek. 😦

  A pro ty naivky, kteří by skočili na tvrzení o „normálních contrails mizících za pár minut“ – zde máte hodiny přetrvávající contrails z doby, kdy i podle konspirátorů žádné chemtrails nebyly.
  http://contrailscience.com/contrail-photos-through-history/
  Doba rozptylu contrails totiž závisí na místních meteorologických podmínkách – vč. tlakových kapes, teploty, převládajících větrů ad. Jenže to není tak známé, takže se nevědomost spojí s ideologií a vznikne… Demagogie.

  * * *
  „Point Two- Contrail Persistance and growth
  Many chemtrail theorists claim that contrails do not spread out, but chemtrails do. This is very untrue and shows a lack of knowledge of how the upper atmosphere works. If the atmosphere is moist enough to hold a contrail for an extended length, chances are that it will spread out to cover sky, forming a layer of cloud known as cirrostratus. If the atmosphere is dry, then the contrail will fail to persist and growth will not occur or will be limited. It should be mentioned that weather balloons are used to retrieve data in the atmosphere, then that information is used against the Appleman chart for forecasting purposes.“
  http://www.abovetopsecret.com/forum/thread378822/pg1
  Ale nač se obtěžovat s fyzikou, když využít nevědomosti k bulvárním zprávám je tak snadné, že.

 3. Kdyby alespoň příznivci konspiračních hypotéz byli zajedno v těch chemikáliích co se přidávají paliva, pokud se ovšem ony chemikálie nevypouštějí zvlášť, v čemž zase nejsou příznivci chemtrails zajedno

 4. …celý žeivot lidi jen vymýšlejí pitomosti a uvadej je do praxe….

  Na internetu pravdu nenajdeš…. ten je zrízen proto, že přispívá do inteligenčního chaosu, lidi řeší kraviny,pro a proti nesmyslné argumenty, ale to co se opravdu na světě děje neví ….a naivně si myslí , že pravej obraz sveta maji pomocíí internetu……..COŽ JE ASI NEJVETŠÍ BLBOST V JAKOU JE MOŽNO VĚŘIT….

  informace z netu , můžou trošinku pomoci…ale ne na to spolehat, a odkazovat se…….

 5. Politici mají nařízeno o tom mlčet. Jistě že to existuje, už nejméně rok nenechají nad čechami ani minutu přirozené počasí. Jakmile se někde ukáže byť náznak přírodních změn, hned tam jsou očumovací letadla a do 10 minut se ukáží sprejeři, kteří to zalátají. Pak pustí mikrovlnné ladičky a jiné haarpové svinstvo a je po slunci a teple.
  A proč mám psát své jméno? Aby mě našli a začli mi těmi mikrovlnami smažit až k bolestem.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s