To že je ELITA NÁRODA?

Když jsem psal článek o „věčných petentech“, bylo mi jasné, že vyvolá rozruch (což ale nebylo záměrem). Nakonec přišlo ohlasů více, než jsem čekal.

V první fázi se přihlásili ti oponenti, kteří jsou na svou příslušnost k pravdolásce pyšní, kterým bylo líto, že v „seznamu“ nejsou a kteří se do něj vysloveně hlásili.

Druhá vlna povyku nastala ve chvíli, kdy text pochvalně zmínil prezident Václav Klaus v rozhovoru pro Lidové noviny (18. 12. 2010).

V první skupině je například bývalý senátor Zdeněk Bárta či novinář a disident Jan Urban, jehož spis na krycí jméno „Dramatik“ byl zničen hned po „sametu“ v prosinci 1989. Dnes vystupuje jako hlavní školitel (jaká to náhoda) v TOP 09.

V druhé vlně kritiky se ozval kněz Tomáš Halík, redaktor ČT / Respektu / Hospodářských novin Jindřich Šídlo, redaktor Lidových novin (dříve také Respektu) Jiří Peňás, komentátor Práva Alexandr Mitrofanov, ale překvapivě i například poradce premiéra Petra Nečase Roman Joch.

Jistá paní z Plzně, která zřejmě více než akademickou prací tráví čas psaním komentářů na internet, blogováním a vysedáváním u fejzbúku, založila také pohotově fejzbúkovou skupinu „Chceme být zařazeni do Bartošova seznamu“, kam se přihlásilo něco přes sto lidí. Vesměs ale příliš obyčejných občanů na to, abych je do připravované aktualizace seznamu zahrnul. Pravdoláska si totiž zakládá na elitářství a výlučnosti, a tak mezi její členy nelze považovat pana Vopičku, protože pan Vopička není vyvolený a zasvěcený. Nebyl ani v disentu, ani pravdolásce a jejím záměrům nijak (v médiích, byznysu či jinde) neslouží. Prostě má jen rád pana Havla / nemá rád pana Klause. Ale o tom seznam nebyl.

Stejná paní, když se její iniciativa neuchytila, rétoriku přitvrdila. Seznam pohotově přirovnala k jakýmsi seznamům židů. Jiný můj kolega novinář napsal, že jde o seznam „jak od gestapa“ či že „podobné seznamy psali jen nacisti a estébáci“. Nepochopil jsem tyto výkřiky.

Jistě, na seznamu pravdoláskařů můžeme najít několik lidí židovské národnosti, a má to i svou logiku (podobně jako ona paní z Plzně jsou někteří z nich loajální především ke svému národu, ne k českému, ergo preferují takový politický styl, který české vlastenectví cíleně haní – a právě zde nacházejí s pravdoláskou styčnou plochu), stejně tak ale mám přátele židovské národnosti, kterým české vlastenectví cizí není a s pravdoláskou by nikdy nechtěli mít nic společného. Ztotožňovat tedy seznam pravdoláskařů se seznamem židů může vpravdě pouze ten, kdo už pro svůj přepjatý boj s údajným rasismem není schopen racionálně uvažovat či ten, komu došly veškeré argumenty a snaží se tak pouze plivat jedovaté sliny.

Za jejím výhružně zdviženým prstem nicméně cítím snahu zdiskreditovat mne lživým nařčením z antisemitismu, což je prohřešek, který se – v České republice zvláště – neodpouští. Dosud mám v živé paměti nedávnou SMS zprávu od ministra obrany Alexandra Vondry, který mi v reakci na můj článek o něm (kde jsem se zmínil o opileckých večírcích Charty 77) napsal, že mu v něm (zatím?) chyběla už jen otevřeně antisemitská pasáž, čímž dal najevo, že nějaká taková by se mu nejspíše hodila. A když taková nepřichází, je potřeba si vysněnou konstrukci alespoň vymyslet.

Spolehlivým způsobem, jak někoho denunciovat, je totiž obvinění z antisemitismu. V našich podmínkách se to rovná společenské popravě. K jakým absurdnostem anti-antisemitistické kampaně vedou, ukazuje například neustále natahovaný soudní proces s webovým magazínem Zvědavec.org, jehož editor je šikanován za přetištění článku, který si klade legitimní otázky a snaží se dopátrat historické pravdy. Stejnými lidmi, kteří udali editora Zvědavce, jsou analyzovány a rozebírány i mé texty a když v nich nic žalovatelného k nalezení není, vytvářejí se alespoň vachrlaté konstrukce (seznam petentů je přirovnáván k seznamu židů, což má z autora učinit prototyp nacisty). Jistá paní z Plzně (aby tyto konstrukce podpořila) raději promptně vymazala můj podpis pod prohlášením Ligy proti antisemitismu, jakkoli jsem patřil mezi jeho první signatáře. Inu, i takové věci se dějí.

Já bych se ale spíše – když už bych měl zkoumat světonázor pravdoláskařů – ptal spíše na to, kolik z nich je zároveň svobodnými zednáři. Oficiálně se to ví pouze o Petru Pithartovi či Odilo Štampachovi, ale jsem přesvědčen, že takových tam bude více. Zesnulý Ivan Dejmal by mohl vyprávět, kdo všechno z pravdoláskařské elity chodil do jaké lóže. Protože je ale příslušnost k zednářům povětšinou tajná (a vytrubují ji jen ti, kteří se tím chtějí pochlubit), je na takovou otázku těžké odpovědět.

Svobodným zednářem byl i otec bývalého prezidenta Václava Havla, který se k této „víře“ hrdě hlásil a ve svých vzpomínkách poměrně podrobně popsal, kdo z předních osobností první republiky mezi tento tajný a okultní spolek patřil. Nebylo by tedy příliš překvapivé, kdyby se ve stejných šlépějích vydal i jeho syn.

Pravdoláska a tajné bratrstvo svobodných zednářů mají totiž mnoho společného. Před transparentností dávají přednost zákulisnímu pletichaření, tajným úmluvám, před demokracií vládě elitářů, zasvěcenců a vyvolených. Pravdoláska se svou nepolitickou politikou a dohodami činěnými za oponou dobře vystihuje ideály okultních svobodných zednářů – při tajných setkáních a tajných obřadech rozhodovat o těch, kteří jsou vně.

Ale zpět k seznamu. Zase jiní mi totiž vytýkají, že vůbec myšlenka sestavovat nějaké seznamy je ošemetná a že „to se zkrátka nedělá“.

Když pominu zásadní rozdíl, kteří někteří nevnímají (nebo spíše nechtějí vnímat), mezi seznamem „konzervativců určených k likvidaci“ (psal jsem o něm zde http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/z-domova/na-webu-je-seznam-konzervativcu-urcenych-k-likvidaci), kde jsem byl také zmíněn, a mým seznamem pravdoláskařů, který vyzývá maximálně k tomu, aby lidé nesedali těmto petentům na lep, protože jde o Havlovy kamarády a obdivovatele, ne o nějaké nezávislé osobnosti, je tu ještě rozdíl jiný.

Onen seznam totiž vpravdě vytvářejí pravdoláskaři sami – svými podpisy pod petice či různé otevřené dopisy (následně medializované), kde se prezentují jako elita národa.

Petice proti velké koalici v Praze byla jistým způsobem skutečně unikátní, když tito vyvolení mezi sebe vpustili i zástupce obyčejného lidu (stejně tak tam ale byla i falešná a ryze fiktivní jména), ale v mnoha jiných případech jde často o stále stejný výkvět vybraných jedinců.

Jako novinář jsem četl několik tiskových zpráv, které pocházely tu ze Strany zelených, tu od jiných pravdoláskovsky orientovaných iniciativ, které se pyšnily tím, že je (peticí či otevřeným dopisem) podpořily některé známé tváře a slavné osobnosti – hned v několika případech byl tento připojený seznam „slavných“ do písmene identický, včetně pořadí těchto podporovatelů.

Proto jsem vyslovil myšlenku, že u podobných iniciativ často dochází k pouhému kopírování  jmen (což ale neznamená, že by tito s kopírováním svých jmen nesouhlasili – naopak velmi ochotně podepíší vše, co vzejde z okruhu bývalého prezidenta nebo těch, kteří se mu svými nápady chtějí zalíbit).

Jména z těchto všemožných petic a výzev jsem dal pouze dohromady a ještě je navíc okořenil jmény pár politiků, kteří sice petice nepodepisují, ale pravdolásku reprezentují. A připojil i jména novinářů, kteří – jak víme – petice taktéž nepodepisují, protože se snaží tvářit objektivně, ale jinak pravdolásku nereprezentují o nic méně, než zmínění politici.

V souvislosti s mým článkem se také vyrojila řada komentářů či textů, které se na seznam dívají z jiného úhlu pohledu – a místo rozhořčené kritiky poukazují na to, že seznam je vlastně seznamem elity národa. A že je tedy pro všechny na něm uvedené čest být v „tak dobré společnosti“.

Takový argument – udělat z nouze ctnost a z pokleslého politického aktivismu výraz téměř občanského hrdinství – je do jisté míry pochopitelný, ale nijak zvláště originální. Navíc bych osobně velice polemizoval s tvrzením, že jde o elitu národa.

Ačkoli nezastírám, že bych si některých jmen mohl pro jejich přínos české kultuře a naší společnosti vážit, elitu národa – ať se dívám, jak se dívám – však v seznamu hledám marně. Elita národa je totiž úplně jiná, než jak si ji představují novináři. Elitu národa nesestavují média.

Ať se na mne nikdo nezlobí, ale za elitu národa nepovažuji filmový štáb režiséra Hřebejka s jeho kýčovitými filmy, ani exhibicionistu Davida Černého, který ve svých plastových plastikách uráží český národ, protože k jeho symbolům, jsa příslušníkem jiného národa, necítí žádnou úctu.

Nevím, jak radikální feminismus může řadit Olgu Sommerovou k elitě národa. Netuším, proč by měl k elitě národa patřit spisovatel obhroublých komerčních románů Michal Viewegh či spisovatelka jim podobných románů pro ženy Irena Obermannová. Či snad „chudák ženská“ Eva Holubová?

Herec Bohumil Klepl občas rozesměje, patří ale snad proto k výkvětu národa? Jsou bratři Formanové elitou národa jen proto, že jsou syny slavného otce? Je zpěvačka Lenka Dusilová někým, ke komu by Češi obdivně vzhlíželi? Zaujal designér Maxim Velčovský něčím jiným, než kritikou Klause, návrhy bizarních předmětů a extravagantním účesem?

Může se k elitě národa řadit někdo, kdo připevní na katedrálu svatého Víta neonové srdce? Je „Středoevropan“ Luboš Palata synem tohoto národa, když je zároveň členem soukromé Rockefellerovy nadace usilující o zánik národů? Co k elitě národa řadí jeho kolegu Plesla nebo Taberyho, kteří sice členy tohoto obskurního spolku nejsou, ale zájmy této skupiny hájí stejně vehementně? Je Václav Moravec – jen proto, že dokáže odmoderovat neukoukatelně dlouhé pořady – příslušníkem elity národa?

Je snad pan Pehe někým, koho by si měl národ vážit? To, že si bilderbergové někoho vyhlédnou a pozvou na svou párty, přece neznamená, že jde o předního syna národa. Je tomu přesně naopak – činí to z něj takřka národního odrodilce, takže řadit jej k elitě národa by bylo urážkou všech vlastenecky smýšlejících Čechů.

Takto bychom mohli vzít jedno jméno ze seznamu za druhým a u řady z nich se zastavit a úspěšně pochybovat. Často jde jen o lidi známé, mediálně protežované, lidi, ze kterých televizní mágové uměle vytvořili experty na to či na ono.

Známý ale nerovná se kvalitní.

www.prvnizpravy.cz

20 komentářů u „To že je ELITA NÁRODA?

 1. Myslím, že tento článok
  http://www.tvina.sk/index.php?zobraz=newsarchiv&id=695
  dopĺňa názor p. Bartoša.
  Úryvok:
  ……Ak by vám nejaký šľachtic ponúkol, povýšenie do svojho stavu ako sebe rovného, človeku by sa páčilo postúpiť v hierarchii vyššie. Lenže nevieme, ako sa mame na tej vyššej úrovni správať. Neostáva nám iné len opakovať všetko po našom šľachticovi, aby sme sa v novej spoločnosti nezhovädili. Lenže šľachtic môže byť sviňa čo nás tam zobral ako blbcov na večeru, pre pobavenie ostatným………

 2. Omlouvám se, ale opět musím reagovat. Za prvé jsem psal o KULTURNÍ elitě národa a za druhé myslím, že jsme se nepotkali ve výkladech slova elita. Elita je úzká skupina lidí s dominantním postavením ve společnosti (politika, kultura, sport etc.), která ovlivňuje názory a směr vývoje (platí i pro kulturu). O kvalitě se dá polemizovat avšak o prominentním postavení osob na seznamu nikoli. Nehledě na to, že lidé, které jste na seznam napsal opravdu tvoří i velice kvalitní umění (větší kapacity než Jiřičnou a Pleskota by jste na současné české architektonické scéně pohledal, to samé platí i pro ČESKÉHO výtvarníka Černého nebo Maxima Velčovského, kteří získali několik českých i zahraničních ocenění a obecně jsou to výrazné osobnosti české výtvarné scény, o režisérech ani nemluvím, to by bylo opravdu na dlouho).
  V neposlední řadě mě na Vás vadí „nálepkování“, kterého se sice chcete vyvarovat, ale těžce se Vám to nedaří. Označit totiž politiky (kteří tvoří elitu už jenom tím, že byli zvoleni a mají politickou moc) a novináře (na Vašem seznamu jsou opravdu velice kvalitní novináři), kteří petici nepodepsali a jsou tam jen proto, že Vy a hlavně Vy jim přisuzujete příslušnost k určité skupině, kterou ale oni (na rozdíl od ostatních) svým podpisem nepotvrdili, se prostě nedělá. S pozdravem OK

 3. Škoda, že nejsem psycholog, rád bych Vaši nemoc p. Bartoši pojmenoval.

  Vaše názory jsou takovou syntézou paranoidní antielitářství a nacionalismu, zkombinované s ultrakatolicismem a hodnotovým konzervatismem (který je právě elitářský). Zednáři jsou podle Vás nejspíš katoličtí odtrženci a heretici a pravděpodobně infiltrovaní Židy.

  Vaše nenávist k jakékoliv tzv „elitě“ a podobným spolkům, jimž přisuzujete bezmála fantastické schopnosti utajovaní a globální manipulace mi napovídá, že jen zastydle skrýváte vlastní touhu být členem právě takovéhoto spolku, kde by se lépe prosazovali Vaše pokroucené názory. Nicméně právě kvůli těmto „ujetým“ názorům nikdy nebudete členem jakékoliv respektované společenské skupiny. Bohudík.

 4. Opět jak přes kopírák vracející se profil. Ambiciozní, v dětsví měl slabé plíce a často býval nemocen a taky osamocen. Chaotická matka otec puntičkářský despotický blb. Tělocvik mu nikdy nešel, zato vyčníval v občanské výchově a v práci pro pionýra. Kroj se šátkem nosil prakticky furt a zastával funci hlavního nástěnkáře. Obdivoval a pokaždé zvlhnul, když uviděl podobenku JV. Stalina, V.I. Lenina, Adolfa H. a konečně soudruha Klause. Někdy pro větší uspokojení si je brával pod deku a někdy nad nimi masturboval. Byl to mimo jiné i způsob jak ze sebe vybít probublávající agresi vyplývající z věčného nepochopení. Spolužáci ho vůbec nemuseli, nikdo se sním nebavil a on se jim za to mstil tím, že psal dopisy nemající podpisy učitelům, kde na ně prášil co mohl a dokonce si vymýšlel a kradl jim svačiny. Osamocenost, zvrácené prostředí a nezájem okolí z něj uplácalo neštastníka abiciozního, omezeného, bez sebemenší míry sebereflexe a nestoudně vzhlížícímu k velkému vůdci a touhy se s ním identifikovat. Sbíral všechny vyšlé podobizny velkého vůdce a ve své skrovné knihovně měl a má nejskvostnější díla velkého autora a zásadního myslitele Venouše. K celé té nekritické náklonosti se přidala i pozvolna se rozvijející psychoza o svém poslání a světlonošovství o šíření velkých myšlenek ryze renesanční osoby V. Klause. Tuto posedlost lze vysledovat u osob, které na úkor svého vlastního života, jež absolutně potlačí vlastní osobu zasvětí vše co dělají adoraci a prosazování brilatních myšlenek oné milované osoby – v tomto případě velkého Václava. Ztotožnění je tak zásadní, že není možné rozpoznat zda mluví jeho ústy nebo jeho ústa mluví prostřednictvím jeho. Tak je to!!!!
  Prostě je to povšechno blbé a nízké Bartoši.

  • Zato Váš ideál, pane Chmatáku, jsou asi sportovci bez názoru, bez vyjadřovacích schopností, oblíbení v kolektivu a s láskou k ženám a pití. Třeba takový Topolánek …

 5. schmuck: Já si ve vší skromnosti myslím, že stále ještě existují lidé, kteří k těmto „intelektuálním elitám“ cítí prostý mravní odpor. Nijak mi neimponují disidenti provozující na svých setkáních gruppensex, po němž je následně nahánějí matky takto zplozených dětí (viz kauza té Polky, která obvinila Havla, aby se následně ukázalo, že si to upíchla s Uhlem), ani lidé, kteří prochlastali a prokurvili finančí pomoc ze Západu, určenou politickým vězňům v nejtěžších komunistických kriminálech, jako třeba byly Minkovice, ani ti, kteří kšeftovali ve velkém s estébáky z Chemapolu. To nejsou žádné elity, to jsou prasata chodící po dvou a jsem velice rád, že ztrácejí v dnešní společnosti i ty poslední zbytky respektu.

  • Kolemjdoucí: Vy ovšem mluvíte o jedné určité elitě, ale pan Bartoš nemá rád žádné elity (nebo to tak alespoň vypadá). Navíc disidenti, které popisujete vy, tvoří pouze zlomek seznamu (tedy elity o které je řeč).

   • Není problém spíš v tom, že za elity jsou považováni u nás především ti, kteří si toto označení nárokují sami pro sebe tím, že jsou nejuřvanější a chtějí být nejvíc vidět, slyšet a ovlivňovat? Nevšiml jsem si, že by p. Bartoš „neměl rád“ např. všechny schopné vědce en bloc.
    A upřímně řečeno, pokud jmenuje osoby uvedené v tomto článku, lze s ním jen souhlasit. Bárta, který své oponenty označuje šmahem za nacisty. Palata, který navrhuje trestat pochybování o Evropské unii stejně tvrdě jako popírání holocaustu. Alexandr Vondra, neschopný obhájit přesvědčivě své jednání v korupční kauze. Jan Urban, který nedávno veřejně podporoval porušování Ženevských konvencí. Jsem přesvědčen, že jde o lidi, jejichž jednání si prostě kritiku zaslouží. Jsou veřejně činní, takže tyto otázky by prostě padat měly.

   • To OK: Elity jsou jen dočasně vytvořené skupiny přerostlých EG (chce se mi napsat EGG 🙂 a jsou směšné. Nejsem sice feministka, ale u těchto elit souhlasím s kamarádkou Xenií (ona je opravdu tak křtěná), která s pobaveným úsměvem kvituje nesmyslnosti ploděné z ješitnosti mužů slovy: „Muži jsou komici“. Pro elity jsou tato slova jako stvořená. A ocitnou-li se mezi těmito elitami ženy, pak mají obvykle jen roli křoví:-D

 6. nechapu, proc si s tim davate takovou praci, jaky to ma smysl vytvaret seznam „nepratel“, zvlast v zemi, ktera je na to z casu protektoratu (seznamy popravenych) a komunistickeho rezimu (ztroskotanci a zaprodanci) proste citliva, je sice hezke, ze ctite rodinu a vlast a narod, ale pak jsou tu lide, kteri maji jine hodnoty a kteri nad tyto kategorie radi politicke usporadani, na nemz se podileji lide ruznych vyznani, ruzneho vztahu k minulosti, ruzneho pristupu k soucasnosti, myslim, ze byste si na zacatku mel predevsim odpovedet, zda jste pro demokraticke usporadani veci verejnych nebo pro autokratickou vladu, podle vasich clanku (vcetne tech vasich potouchlosti smerovanych vuci zidum) bych vas tipoval na tu druhou moznost

 7. Kolemjdoucí: Samozřejmě je lze kritizovat, když s nimi někdo nesouhlasí, ale to nic nemění na tom, že elitami jsou a zůstávají. Přiznávám, že jsem neměl na mysli zrovna pana Palatu nebo Urbana. Trnem v oku je mi spíš paušalizace a automatické opovržení nad každým kdo petici podepsal a pokud si seznam byť jen ledabyle přečtete, najdete zejména v kultuře opravdu významné české umělce. Ale o tom jsem již psal.

  • To OK: Svět řídí šílenci. To, že jsou t elity, které řídí svět ovšem neznamená, že jsou světu prospěšní. Možná se jednou zjistí, že my lidé jsme jen výtvor parazitů, kteří nás potřebují jako hostitele a parazité s námi manipulují za účelem, abychom se „prali“ a „mydlili“ mezi sebou, abychom neměli čas zabývat se paraziti, kteří v nás a na nás hostují. Možná tito parazité pomáhají některým z nás být elitou, která pak pracuje pro parazity:-DD Tato teorie se mi zdá jako jediné možné vysvětlení, proč jsou lidé v neustálém konfliktu.

 8. Hlavně u umělců, architektů atd. platí, možná to jsou elity ve svém oboru, třeba nejsou. To je otázka vkusu každého člověka. Já osobně si žádným mezinárodním uznáním či oceněním názor utvářet nenechám, protože to je také takové nálepkování, které opět vytváří skupinky „povolaných“ a ostatní je následují podle principu, že když někdo vystupuje v médiích či je v nejaké komisi, tak tomu rozumí…A koneckonců, když ten nebo onen známý člověk podepíše petici, která nijak nesouvisí s jeho oborem, tak to snad má být míra čehosi? OK, podepsal jako občan, využil svého práva, ale to je tak všechno. A ne aby se pak iniciátor petice oháněl kdo všechno podepsal! Vždyť takové jednání iniciátora je nehorázná manipulace s veřejným míněním.

  • Jen pro pořádek. Elita není určena vkusem každého jednotlivého člověka, ale všeobecným názorem společnosti a mírou vlivu na společnost (tz. vy někoho jako autoritu neuznáváte, ale většina společnosti ano => elitou zůstává ať se Vám to líbí nebo ne, mimochodem tohle není něco co bych si vymyslel); to stejné se týká mezinárodních ocenění popřípadě uznání, nemáte patent na rozum, takže se musíte smířit s tím, že někteří jsou prostě v něčem lepší než Vy (jestli se Vám líbí víc Palladium a opovrhujete například Selfridges nebo pražskou Kotvou stejně nezmění nic na tom, že Kaplický resp. Machoninovi patří mezi elití architekty); a za třetí, lidé si prostě nejsou rovni a někdo má větší a někdo menší autoritu u veřejnosti (a zase jsme u těch elit), takže opravdu záleží na tom kdo petici podepsal. Manipulace by byla, kdyby se oháněl jmény, které na petici nejsou.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s