Že by nová normalizace? Kdo kritizuje Lisabon a Unii, jde od válu

Tak nám pomalu zase začíná doba normalizace. Kdo není s námi, je proti nám. Kdo nepíše s námi, píše proti nám. A kdo nepíše pro Unii, ten musí z kola ven. Jako já. Redaktor domácího zpravodajství iDNES.cz, který se nikdy netajil tím, že si váží prezidenta Klause. Který se nikdy nepřipojil k mediální štvanici na něj. A za to se platí.

Bezprostředně poté, co jsem byl odejit z iDNES.cz, jsem si uložil jakéhosi bobříka mlčení. Důvody svého odchodu jsem řekl pouze několika svým známým a i když mne ruka svrběla, rozhodl jsem se ještě nějaký čas vyčkat a nic nepublikovat. Myslím, že onen čas už ale uběhl…

Nikdy bych si nemyslel, že dvacet let po revoluci, kterou jsem zažil ve svých devíti, budu muset nést následky kvůli svým politickým názorům. Názorům, které nejsou nijak extrémní, názorům, které zastává většina občanů, ale které se zkrátka nenosí – v médiích.

129 x o Lisabonu

O Lisabonské smlouvě jsem začal psát jako jeden z prvních novinářů. Už v dubnu 2008. V té době smlouva nikoho nevzrušovala a málokdo z mých šéfů si dokázal představit, kam celá věc dospěje. Mysleli si, že je to pro čtenáře nezajímavé téma a mne měli za podivína, když se mu s takovým zaujetím věnuji. Zajímat je začalo až ve chvíli, kdy smlouvu odmítli Irové v prvním referendu. Pak teprve zpozorněli a začali se ptát, co to je vlastně Lisabonská smlouva zač. Trochu nepřipravenost a neprofesionalita. Ale budiž…

Pro mne se Lisabonská smlouva naopak stala jedním z hlavních témat. Uvědomoval jsem si, že jde o závažnou celoevropskou otázku, ale mnohem více i o otázku domácí politiky. To, že nesrozumitelné smlouvě málokdo rozumí, není navíc důvodem, aby o ní média mlčela. Ba naopak. A tak jsem až do dnešních dnů napsal na iDNES.cz na téma Lisabonské smlouvy …. 129 článků. A několik textů, které se jí věnovaly nepřímo.

Z Lisabonské smlouvy, tématu novináři zpočátku opomíjeného, se stalo postupem doby téma par excellence. Žádné médium si nemohlo dovolit nepsat o tom, co hýbalo českým politickým děním i celou Evropou. Bohužel ale drtivá většina médií o smlouvě referovala zaujatým způsobem. Zcela pomíjela to, jak je smlouva pro republiku nevýhodná a opěvovala ji jako pouhý dokument, který má reformovat Unii a zpřehlednit její fungování, aby mohly být přijímány nové členské země. Média tak naskočila na špek nesmyslnému tvrzení bruselských elit a do omrzení papouškovala tyto fráze, jakoby snad ani lidé, kteří zprávy tvoří, sami nepřemýšleli.

A oni vskutku sami nepřemýšlí. Přemýšlí pouze, jak zprávu posunout tak, aby ani nezavdali pocit, že by na Lisabonské smlouvě bylo cokoli špatného. Jedinou mozkovou aktivitou novinářů a mediálních elit ve věci Lisabonské smlouvy bylo horečné přemýšlení, jak z odpůrců Lisabonu udělat neškodné fanatiky, jak zfalšovat průzkum, který doloží, že si všichni smlouvu přejí, jak co nejvíce ztrapnit a pošpinit prezidenta, který smlouvu odmítá, a jak vytvořit dojem, že je to právě on, který škodí celé zemi a brání příchodu takřka tisiciletého království, které má s platností Lisabonu nastat. Ačkoli jediné, co nastane, je nejspíše už několikátý pokus o Tisíciletou Říši.

Prolisabonská propaganda

Média cíleně a systematicky ignorovala aktivity odpůrců Lisabonské smlouvy, marginalizovala kritické názory k ní a naopak zveličovala v událostech okrajovou, ale o to slyšitelnější, skupinu občanů, kteří při představě, že by prezident smlouvu nepodepsal, dostávali záchvaty zuřivosti. Takovým lidem poskytovala média téměř neomezený prostor. V médiích na téma Lisabonu vládla zaslepenost a strach na jedné a absolutní neznalost na straně druhé.

Na této vlně jsem se já nechtěl žádným způsobem podílet. Jsem euroskeptik, hrdý občan našeho státu, který hlasoval v referendu proti vstupu České republiky do EU, protože jsem si už tehdy uvědomoval její nedemokratický charakter. Proto jsem nepsal na dokument oslavné ódy, jako někteří mí kolegové, ale upozorňoval na věci, které nejsou v pořádku. Na věci, o kterých ostatní média mlčela.

Redakce mi to nějaký čas tolerovala, o mých názorech věděla. Ale i mně bylo jasné, že spolu s tím, jak se bude zvětšovat tlak na českého prezidenta, který bude stát jak poslední hráz proti vstupu smlouvy v platnost, bude se zhoršovat i má pozice. To se nakonec také stalo.

Kobereček

Byl jsem předvolán na kobereček a bylo mi vytčeno, že z mých článků je příliš patrné, co si myslím (rozuměj, že smýšlím pravicově – opačné smýšlení totiž nevadí, to je naopak v novinařině předností), a že se buď polepším, nebo se naše cesty rozejdou. Na další schůzce mi bylo řečeno, že výběr témat, o kterých píši, je jednostranný (rozuměj zabývám se děním na euroskeptické scéně), že mám dobré kontakty s Hradem a že jsou mé články nevyvážené a budou proto nyní podléhat cenzuře. „Přemýšlej o tom,“ řekl mi šéf, „až zítra poletíš s Klausem do Moskvy. V letadle budeš mít jistě dost času na přemýšlení,“ dodal.

Druhý den jsem letěl s prezidentem do Moskvy coby součást novinářského doprovodu a přemýšlel, co se to vlastně děje. Lidé, se kterými jsem do té doby vycházel více než dobře, se ke mně najednou otáčejí zády. Bylo jasné, že z jejich hlavy to není. Další, v pořadí už třetí schůzka dopadla stejně. Jsi příliš pravicový, nedáváš prostor Klausovým oponentům… Pravicový jsem, ale jinak to byly nesmysly. Prostor jsem dával vždy oběma stranám.

Nejsem tak hloupý, abych uvěřil tomu, že šlo jen o náhodu. Argumenty mých šéfů byly pitoreskní. Mé provinění například spočívalo v tom, že jsem napsal, že Velká Británie doufá, že prezident Klaus vydrží až do britského referenda, přičemž slovo ´doufá´ je podle nich názorově zabarvené a já jsem se jím prohřešil, protože tím čtenářům servíruji svůj názor. To mohou říkat jen proto, že nevědí, že Velká Británie jako celek je nejeuroskeptičtější zemí z celé Sedmadvacítky. Ale já jim to nevyčítám. Nikdo nemůžeme vědět všechno.

Aby bylo jasné, že nejde jen o plané varování, byl jsem upozorněn na dopis, který mi bude poslán. A kde mají být vyjmenovány mé „nevyvážené“ texty (které přitom vždy prošly kontrolou editorů).

Dopis mi nakonec na stole přistál, ale bez oněch příkladů. Když jsem se pak pídil po tom, proč tam slibované ukázky „nevyváženosti“ nejsou, sami šéfové mi přiznali, že to nakonec vzdali a vše vypustili, protože otázka vyváženosti či nevyváženosti textu je značně subjektivní. Dobře věděli, že by se tak dostali na tenký led. Vypomohli si proto bezvýznamným proviněním, které jim posloužilo jako záminka.

Jakmile jsem se pak začal písemně hájit, vedení už mělo připravenou dohodu – vidí prý, že by si náš spor vyžadoval právníky, a je přece lepší se rozejít v míru, ne? Dostal jsem odstupné a bylo mi řečeno, že druhý den už nemusím chodit do práce. Dohodu o rozvázání pracovního poměru jsem podepsal půl hodiny předtím, než prezident podepsal Lisabonskou smlouvu. Den zániku suverenity českého státu byl i mým posledním dnem v redakci.

Držet v iDNES.cz novináře, který ratifikaci nepodporuje, to si šéfové MAFRY totiž už nemohli déle dovolit. Všichni přece víme, že společnost je v německých rukou, ostatně jako většina českých médií. A Německo je hlavní zemí (vedle Francie), která měla na vstoupení Lisabonu v platnost eminentní zájem. Byla to ostatně kancléřka Merkelová, která celý Lisabon vyjednala a vzkřísila tak odmítnutou euroústavu.

Prezidenta si vážím. No a co?

Napjatá situace kolem Lisabonu nejen odhalila pravé motivy unijních politiků a jejich českých přisluhovačů, ale také bezprecedentní míru podpory, kterou si svým postojem kolem otázky Benešových dekretů dokázal vybudovat prezident Václav Klaus. Většina lidí tehdy za svým prezidentem stála. Já jsem jeden z nich. Obyčejný novinář, ne někdo, kdo si myslí, že ví lépe než všichni ostatní, co je pro Českou republiku dobré.

Noviny už dávno neplní roli, kterou plnily dříve. Nejsou vlastenecké, nepodporují patriotismus, konzervativní hodnoty. Nebrání národní zájmy, ale kopou za zájmy nadnárodních celků. Nejen politické elity, ale i mediální elity jsou odtržené od obyčejných lidí. Elity politické od svých voličů, elity mediální od svých čtenářů.

Já za svým prezidentem stojím. Nejsem jediný novinář a vím o mnoha dalších, kteří – tu více, tu méně skrytě – naši hlavu státu respektují a nikdy se nepřipojí k mediálnímu honu na ni. Za svůj názor se nestydím a nemyslím si, že bych jako novinář měl být bez názoru nebo svůj názor musel uměle potlačovat. Je to chiméra, kterou šéfredaktorové opakují jako mantru, ale nikdy to tak neplatilo, neplatí a platit nebude. Novinář je jen člověk a vždy bude psát tak, jak mu je blízké. Chceme-li neutrální zpravodajství, ať ho píší roboti. Ať ho generuje počítač. Ale novinář-člověk vždy bude mít svůj názor, kterým bude někomu sympatický a druhému protivný.

Ostatně, kolegové z jiných médií, kteří – stojíc na opačných názorových pozicích – používali stokrát agresivnější rétoriku ve svých textech, kde na prezidenta útočili, jsou toho jen důkazem. Těm ale vyhazov nehrozí, protože psát oslavné texty o EU je „in“. Ona je to vlastně nutnost, má-li člověk v médiích vydržet. Kdo o EU nepíše hezky, ten nemá šanci.

Lisabon nakonec prošel. Naše země po dvaceti letech opět přišla o svou svrchovanost. Opět zvítězilo kolaboranství. Mé svědomí ale je a bude čisté. Nebyl jsem ten, kdo tomu napomáhal, byl jsem ten, kdo před tím varoval. Nebudu se, jako lidé výše zmínění, muset za sebe stydět. Pokud ovšem oni něco jako stud vůbec kdy pocítí. Jsem na práci, kterou jsem odvedl, hrdý…

PS Můj příběh není jediný svého druhu. Vím o dalších novinářích, kterým bylo řečeno, že pokud nepřestanou psát o EU a Lisabonu, mohou skončit. A to i v relativně pravicových médiích. Zvláštní znamení doby, ve které žijeme.

Adam B. Bartoš, nezávislý novinář, abbartos@yahoo.com

40 komentářů u „Že by nová normalizace? Kdo kritizuje Lisabon a Unii, jde od válu

 1. jako federalista a názorový odpůrce Klausismu respektuji opačné názory, o tom co vyjde na stránkách media rozhoduje vlastník, editor, .. mne také v MFD (Bendová) už několik let netisknou 😉 a nesvádím to na německé vlastníky

  • To si trochu protiřečí, ne? Buď tedy rozhoduje vlastník nebo ne, v jedné větě píšete že ano, v druhé, že to na ně nesvádíte, nebo jsem Vás špatně pochopil? Pokud totiž rozhoduje vlastník, je to prostě špatně, ať už je jakýkoliv. Ano, vím, že realita je taková, ale také vím, že lidé chápou média jako nezaujatá a dost dobře nemají v dnešní době ani moc na výběr – tím se z toho stává (stal) nástroj na manipulaci a nezlobte se na mě – to je prostě špatně. Pokud tedy rozhoduje vždy vlastník, ať se za to chlapci nestydí a dají to patřičně najevo „tiskneme jen to, co chceme“ – pak bude vše v pořádku.

   Taky se mi moc nelíbí „odpůrce Klausismu“, skoro by to vypadalo, že prostě nesouhlasíte s tím, co prezident Klaus říká, ať už je to cokoliv – což je minimálně hloupé. Myslet si, že existuje člověk, který nemá nikdy pravdu, je od odpůrců Klause arogantní. Všichni, kdo ho nemají rádi (typicky pro jeho arogantnost) s tím totiž z principu nesouhlasí, čímž se z nich stávají daleko méně objektivní lidé než Ti, jako jsem například já a řada dalších – někdy s ním souhlasím a někdy ne – a světe div se, často se dodatečně ukáže, že má pravdu. Začíná být zřejmé, že to bude i případ EU.

   Být zastánce myšlenky světového sjednocení je krásné, to jsem myslím taky – ale to je naprosto jiné téma, než myšlenka EU – tedy aparátu, který skrze zákazy a nařízení chce něco vyřešit?

   Smutné na tom je, jak naznačoval článek, že nejspíš přicházíme o své svobody a lidé tomu nadšeně tleskají, protože právě ta média nás masírují informacemi, že to tak je nezbytné a jinak to nejde.

 2. Zdravím, jsem jeden z těch, kdož chtěli všechny varovat před EU. Za ta léta mého studia zdejší reality jsem totiž dospěl k názoru, že Nacisté vyhráli druhou světovou válku, protože postavili atomovou bombu jako první (proto jel Rommel do Afriky), a tak přestože v Evropě by už ke konci války vojensky nevyhráli, potají pohrozili Spojeným Státům, a vynutili si na Američanech protiústavní tajnou službu CIA, a také marshallův plán a tak podobně. V Evropě potom nacisté začali budovat EU. Z dlouhodobé perspektivy totiž Německo vyšlo z války jako výtěz, a Hitlerův Volkswagen je jedna z největších automobilek světa.

  EU je z mé perspektivy čtvrtou říší. První byl Řím, potom Svatá Říše Římská národa Německého, potom byla třetí říše, a taď je tady čtvrtá říše.

  Avšak poslední dobou mě hlásání věcí, na které jsem přišel, přestává bavit protože pro samé studium zdejší reality jsem zapomněl na svoje blízké, a vážně přehodnocuji svůj život. A tak si říkám, zdali má Bůh radost z těch, kdož slovem bojují proti Evropské unii.

 3. Vážený pane Bartoš. Jak je vidět, tak jste složil první životní zkoušku z třídně rozděleného světa, mezi bohaté a ty ostatní. Vůbec dnes není důležité, jestli píšete z pozice pravé, nebo ještě více pravé. Nakonec Vás to zavede doleva. Hovořit dnes ( a dvacet let nazpět) že je u nás svoboda a demokracie ? To je směšné a dnes jasné i Vám. Mít vlastní názor a ten ještě veřejně publikovat, znamená přinejmenším ztrátu pracovního místa. Přemýšlejte co dál. Máte rodinu ? Jak ji budete živit ? Máte byt, jak ho budete platit ? Na to, co budete dělat dál Vám ani pan Klaus neporadí. Vždyť to byl právě on, kdo se zpupností sobě vlastní prohlásil, ať se každy postará sám o sebe. Takže tady máte od něj radu, kterou jste asi nečekal. Jsou v této zemi ještě jedny nezávislé a v zahraničních rukách nevlastněné noviny. Zkuste tam zajít a zeptat se, zdali Vás nepřijmou. Podmínky ale budou určitě horší než ty, kterým jste byl zvyklý. Ale takový už je život. O tom ostatním s malými výhradami s Vámi souhlasím. Mě taky v 55. letech vyhodili z práce, protože jsem stál na straně dělníků, sám v tu dobu jako dělník. A novodbí zbohatlíci a majitelé mě za to vyhodili na ulici. Jak dál ? Musel jsem se postarat sám o sebe, a to jsem vysokoškolák. Nikdy bych v životě nepodporoval toho, kdo začal s divokopu privatizací, kdo se bez referenda posílel na rozbití Československa a nyní roní krokodýlí slzy, aby nakonec ustoupil tam, kse dobře věděl, že to skončí. Přemýšlejte, o co vlatně jde. Ten Lisabon má stejný dopad i na ostaní malé státy. O tom už mnoho lidí ví. Jenže ještě neví, jak proti tomu účinně bojovat. Tady hrají objetivní informacve moc důležitou roli. Přeji Vám úspěch i když stojím na levé části politického spektra.
  karel

 4. Děkuji za tento Váš článek. Velice si vážím pana Klause a Váš příběh mě vážně děsí. Nevěřil jsem, že to dojde až tak daleko :(. Já sám jsem se dal ke Straně svobodných občanů a Váš článek mě utvrzuje v mém přesvědčení.

  S pozdravem,
  Petr Beneš
  Strana svobodných občanů
  místopředseda krajského sdružení Praha

 5. Adame, je to velká škoda, protože tvoje články na iDnes dlouhodobě převyšovaly ostatní články řádově. Nepsal jsi hurá-novinářsky, ale s rozmyslem. A za to ti děkuju.

  PS: Měl jsem dojem, že snad z každého článku (nejen) na iDnes jde vidět, co si dotyčný redaktor myslí. Obzvlášť v tom vynikají Gazdík, Eichler nebo Vaca…

 6. JO, někde na netu, pozapomněla jsem kde, zanechyl český aktivista zprávu, že již přistoupení bylo protiprávní. Všechny úřady obešel a nechal si vystavit doklady ….o doručení oficiálního překladu z Itálie. Z článku vyplývá, že oficiální překlad dorazil ažý po uskutečnění referenda, takže nikdo vlastně nemohl znát oficiální text a referendum je neplatné. Aktivisté skupiny Amici Beppe Grillo pak ověřili, že oficiální „trezorovatel“ mezinárodních smluv EU Itálie to má s překlady tak, že monopol má agentura, v jejímž čele stojí bývalý (?) člen CIA. Přišlo se na to díky tomu, že Beppe Grillo (jeden z 9 nejvlivnějších bloggerů na planetě) má manželku a tchána Íránce – a při sledování jedné televiziní debaty na choulostivá bezpečnostní témata je zvedl ze židle fakt, že řečené, tedy překládané vůbec neodpovídalo tomu, co říkali Íránci.
  Bylo by vhodné dozhledat znovu onu zprávu o protiprávnosti připojení. Tuším, že ji zanedlouho budeme potřebovat. To až se ukáže, že EU má stále něco proti rozkvětu či alespoň fungování českého zemědělství.

 7. Pingback: Redaktor vypuzen z MF Dnes za kritiku Lisabonské smlouvy « Emkey´s infowar

 8. „Lisabon nakonec prošel. Naše země po dvaceti letech opět přišla o svou svrchovanost. “

  a muze za to ten zlej vaclav klaus co podepsal lisabon misto odstoupeni 😛

 9. Ačkoli Vám v tomhle fandím, Adame, nebyl jste to vy, kdo se podílel na propagandě amerického radaru?
  Bez toho, aby vás zajímaly rozpory oficiální verze 11.září 2001?

 10. A ještě výtka – napsatr 129 článků a nedotknout se jedinou hlubší větou obsahu lisabonky, to je tedy výkon. Po hříchu by se také mělo zuveřejnit, žeLisabonka nebyla k dostání než za eura, byť se v TV pořadu Česká spořátelna chlubila, že s pomocí ČEZu ji vydala – ale nedala se najít a objednat, a skutečný interentový materiál (a dosud nevím, zda i s předchozími smlouvami, an něž navazuje a jež josu součástí, se objevil až nedávno. Nebyli prostě lidi, kteří by to komentovali, a bylo náhodou, že někdo z netsocanu objevil film End of Nations, kde jsou hlavní a nejhruběší nepřístojnosti zvýrazněny, a aby o tom podal kratší zprávu na netsocanu a delší v literárkách. Výsledek je ten, že dodnes pohyb a možnosti uplatňování práv po lisabonce vůbec neznáme, nemáme expertní skupinu, nevíme a neumíme nic. A samozřejmě chování našich institucí bude takové, že sovu odpovědnost budou plnit ještě méně, protože hurá – odpovědnost se přemístila na Evropu. Skončí to s největší pravděpodobnost tak, že kvůli vážně a pateticky prezentovaným kravinám jistě přijdeme i o důležitá ustanovení Ústavy a Listiny, protože nám je evropský dvůr zruší a my stejně nikdy nepochopili, k čemu nám jsou natož, jak se správně používají.

 11. Kateřina Amiourová: dala se v pohode stahnout na netu a to bud ve svem zneni (hnus jako zakony) a nebo jako text smluv ktere zmenila. jedine co by se v tomto dalo vytknout ze to bylo v pdfku!

  s tou listinou je to celkem naopak, klaus nam ji z lisabonu vysoupl svou podminkou;)

 12. Lidí vyhozených kvůli svým názorům jsou mraky. To samo o sobě není normalizace. Normalizační jsou jiné věci. Obsah médií – např. Normalizační je stav politické situace – nemožnost voleb. Normalizační, možná horší než za minulé normalizace, je korytářství – prostituování se zaměstnanců. Atd. Shrnuto: dobro nemá šanci – jako za komunistů.
  Ale na článku mně vadí jedna věc: Vážím si pana presidenta a za poslední léta mu prakticky nemám co vytknout (snad jen podivné výroky o životě věčném). Ale na tomto článku je mi podezřelá jeho mnohokrát opakovaná adorace. Pokud by to vyplývalo ze snahy dostat se do jeho blízkosti (autor je rotarián, proto pane presidente zvláštní pozor!), pak bych to chápal – autor je mladý a proto i trochu nezdrženlivý, a to ho prozrazuje.
  Jsem zvědav, zda tento můj příspěvek nebude zcensurován.

 13. Připadá mi legrační, jak pan Bartoš, který chodil na demonstrace mávat izraelskou vlajkou (viz fotogalerie), si dnes hledá zastánce na serverech jako Altermedia a Zvědavec… 🙂

 14. Snadno domyslitelný paradox vnějšího tlaku – všichni odpůrci současného stavu se spolu nakonec zákonitě sejdou.
  S odpůrci komunistů za minulého režimu to přece nebylo jinak.

 15. Asi je smutné, že tě vyhodili, ale pokud jsou tvé články kvalitní tak můžeš psát pro jiná média přece. Nesmíš zapomínat, že ty pracuješ pro „firmu“ a ne ona pro tebe, je jednodušší vyhodit jednoho novináře než všechny sponzory potažmo majitele. Hodně štěstí v novém zaměstnání.

 16. Pane Bartoši, váš příběh je smutný, ale pro mne nijak překvapivý. Šel jste proti proudu, a to se nedělá. Koledoval jste si o klepnutí přes prsty!!! Místo toho, abyste se zajíkal štěstím nad lisabonem a napadal prezidenta Klause, psal jste články opačné. Díky za tento článek, který mě jen potvrdil, co už delší dobu říkám: noviny nekupovat a nečíst, televizní zpravodajství nepouštět. Jen tak se člověk uchrání vymývání mozku, pokud není dostatečně silný. Přeji vám v novém roce hodně zdraví, spoustu radosti a alespoň trochu štěstí.

 17. Áda Hitler v pekelném smolném kotli může vzteky prasknout! Tolik se snažil, miliony Teutonů padly a dneska to šílená Anděla zmákla za 5 let klávesnicí počítače. Navíc s pomocí žabožrouta s madarskými předky.

  S ojropskou uhnií na věčné časy! Ameriku dohnat a předehnat! Ani muže ze závodu, ani haléř ze mzdy! Ať žije nerozborná družba ojropské uhnie a sovětského svazu! Ojrovětrník do každé vesnice, ojrofotopanel na každou střechu! Pětiletý ojroplán splníme za čtyři roky!

 18. Je smutné, že v MAFŘE zůstávaj takoví dobytci jako je Eichler nebo Gazdík a lidé píšící kvalitní články jsou na dlažbě…
  Kde se v ČR nachází kvalitní zpravodajství, ví to někdo?

 19. Poučný článek, ale tento útok na nezávisle samostatně myslící občany je veden na všech frontách, nejen proti novinářům. Modus operandy je vždy stejný – dotyčného ekonomicky zničit, postupně zbavit co nejvíce přátel, sociálně izolovat, pokud možno rozvrátit rodinu, udělat z něj obecního blázna, udělat z něj pokud možno bezdomovce. O pár případech bych věděl, za Hitlera i za komunistů alespoň člověk věděl za co je pronásledován, dnes se to mnozí ani nedozví, lidé jsou předem trestáni za to co by mohli způsobit. Jsem zvědav kam až Tato Orwellovská zrůdnost zajde. Po překročení určité hranice nejspíš dojde k revoluci která bude na hony vzdálena sametu.

  • Leoši, tak toto jste fantasticky vystihl: jak se v dnešní době ničí nepohodlní lidé. Toto jsou metódy KBG (tajných služeb). Jsem toto sama příkladem. Jsem Slovenka, momentálně ještě „pracuji“ v Praze. Ale na Slovensku jsem bezdomovec.
   Ve VSŽ Košice se mně báli, co všechno jsem viděla a pochopila, tak se mně pokusili odstranit, když jsem skolabovala na rakovinu. V 30 letech. Lekáři Nemocnice VSŽ Košice dělali takové chyby, že i ja jako laik jsem „viděla“, že mi pomáhají do hrobu. Měla jsem tu „výhodu“, že jsem se lékmi dostala na hranici smrti a odrazila se. Pomáhala mi obyčejná surová strava a během 2 měsícu jsem se dostala z nejhoršího pryč. Až po 3 letech jsem měla jistotu, že už na rakovinu neumřu. Do nemocnice jsem tvrdě odmítla jít a lekář se byl schopný se mnou 1 hodinu hádat a chtěl mně poslat k psychiatrovi, z jakého důvodů odmítam nemocnici a jestli se nebojím, že mně za to vyhodí z práce. Později jsem dostala informaci, že kdybych tehdy šla do nemocnice, tak mně zničí. To dělali i tak, že mi předepisovali léky, které se na mé onemocní brát nesmí!!! Bylo to napsáno v letácích. Lhali mi, kde se dalo.
   Po nuceném návratu z maródky do práce jsem zbírala důkazy o tunelovaní železáren a prolévaní peněz přes vícero rezešovskýh firem. Polície to vyšetřit neměla zájem, místo toho mně znepříjemňovali život, naháněli mně telefonicky na výsluchy, bez doručenek. Zajímalo jich moc, kdo mi dával info. Mezitým se 3 x pokusili zincenovat moji „samovraždu“ skrz falešné oznámení o výměnech vodoměrů stavebního družstva. Polície se rozhejbala až 15 měsících, i když zákon mluví, že do 30 dnů by měla reagovat.
   Vyšetřovaní byla fraška, jenom ode mně chtěli, abych zopakovala to, co jsem podrobně (!) uvedla písemně. Prokuratura, prezident Schuster, Gašparovič, ministr vnitra Palko, Robert Kaliňák, Bugár, ochrance lidských práv na Slovensku i v Čechách, poslanci (cca 14-17 jich vyhodilo můj mail bez prečtení!), nikdo mi nepomohl. Byla jsem 6 let nezaměstnaná, pak jsem za 4 roky byla párkrát nesmyslně vyhozená okamžitě a v Čechách to je horší jako na Slovensku. Mám pocit, že každý kdo mně přijmě do práce, tak mně bere jenom proto, že má slíbenou vysokou odměnu za to, že mně psychicky zničí. Pričemž jsem pracant a ironii osusu dělám právě v polygrafii, takže v tiskárnach. Prý mi to myslí, takže v mém případě narazili. Ví o tom už dávno i premiér Róbert Fico, mám od něho písomně odpověď, vlastnoručně podepsanou z roku 2006.
   Tehdejší šéf jeho kanceláře Smeru v košicích si nechal cca 1 měsíc na ověření faktů z mých listů. Pak mi řekl, že všechny informace, které jsem uvedla v listě Ivorovi (tehdejší šéf slov. vyšetřovatelů) jsou pravdivé. Zdůraznil ještě jednou slovo VŠECHNY a že jsem musela mít dobrý zdroj informací, když se mi podařilo vypátrat vysoce postaveného agenta KBG. Na to jsem mu odvětila, či si myslí, že napíšu nesmysly a ještě se pod to i podepíšu 🙂 O mé stížnosti vyhlásil, že lékařům nic nedokážu. Ale že má v té nemocnici známé, tak se tam poptá. Po měsíci se mně jenom zeptal: „koho chcete dostat z jeho fleku pryč?“.
   Dopadlo to tak, že 10 let nevím dosáhnout, aby o tom případě novináři psali. Co za tím bude??? Peníze…Mně zničili celý život. To jisté bytové družstvo, skrz kterého mi chodili falešné oznámení chce po mně cca 700 000 – 800 000 korun (teď euro). V poslední práci jsem deptaná tak psychicky, že si skutečně myslím své… řičemž jsem tím stěhovaním a různymi pozicemi se moc naučila (Košice, Prešov, Bratislava, Český Těšín, Praha). O mé odbornosti se asi nejlépe vyjádřila kolegyně v Těšíně: to je nehoráznost,konečně tady mají člověka, který tomu, co dělá rozumí a oni ho vyhodí?! Takže ani odbornost, ani pracovitost člověka nezachráni před totálním pádem. Samozřejmě dosáhli i válku v rodině: mé sestry a otec byly chamtivé a sestry mně nejednou i fyzicky napadli a vyhodili z domů rodičů. Takže v 41 letech je mi nanic, že jsem se uzdravila z rakoviny. Ještě je pro Rezešovce a mé bývalé šéfy na poražení to, že je moc pravděpodobné, že jsem byla v minulém životě lékařem, na hranici smrti, podotýkám „fyzické“ se mi obnovili zkušenosti z minulého života a proto jsem „věděla“ jak si mám zachránit život a zdraví. Při těch fingovaných samovraždách mi moc „pomáhala“ má nebohá máma ve snech. Proč se o takových případech nepíše? Proč se mi nedaří 10 let „přesvědčit“ novináře, že toto je moc zajímavý příběh, zralý na skandál. Tak pak tomu neříkejme DEMOKRACIE!!!Mé zkušensoti mohou pomoct mnohým lidém, zažila jsem mnoho „věcí mezi nebem a zemí“. Ale pak by veřejnost zjistila, že na Slovensku nefunguje nic a všichni politici nám lžou, mají jenom prázdné řeči a na nás obyčejné lidi kašlou. Včetně pána Fica, Palka, Dzurindu, Bugára, dokonce ani eurokomisár pán Figeľ mi nepomohl. Takže proč pobírají takové vysoké peníze z naších daní? Prokuratura tam nefunguje, polície nedodržuje zákony, jako svědka velké kauzy se mně ani nepoušela ochránit. Soudy jsou k smíchu, právnička bytového drustva si tam dokázala „vybavit“ cokoliv. Když jsem požádala o výměnu právní zástupkyně státem určené, tak hned ten den večer mi polície doručila oznámení ze soudu, z roku 2002, přepsán byl rok 2004 a v skutečnosti byl rok 2005 nebo už 2006. samozřejmě, baz předešlého pokusu záslaní poštou a bez údajů na obálce, z krotého soudního procesu to bylo. Byl to platební rozkaz. I když jsem si vědomá, že kdybych neměli jistotu, že mně zničí skrz finance a skrz toho, že mně udělají bezdomovcem, tak dnes už nežiju. dali by mně zabít rovnou na ulici. za bíleho dne. Jsem si vědomá, že Rezešovci a KGB NEJSOU dobročinní spolek…
   Při posledním pokusu o fingovanou samovraždu jsem viděla v rovnošatě bytového družstva rovno člověka, který mně cca 3 roky předtím sledoval. V sobotu pozdě večer, před mým bytem na chodbě, ve tmě. Mám vynikajíci intuici a výbornou paměť na tváře… Stál před výtahem, tesně před časem, kdy se měli výměny dělat, byla jsem na nákup. tak jsem se ho lekla, že jsem šla raději pěšky, 6 poschodí. Až doma jsem si vzpoměla, odkuď ho poznám. A až po 7 létech, když jsem byla naposledy v košicích mi při vstupu do výtahu „došlo“, že kdybych tehdy chtěla jít výtahem, tak už dnes nežiju, protože by mně vtlačil do výtahu a já bych se ho nezbavila. To, že ty oznámení byly falešné, není problém zjistit. poptala jsem se u sousedů a kromě toho mám i písemně vyjádření z družstva, že se dělají jednou za 4 resp. za 6 let. Mně to chtěli „dělat“ 3 roky po sobě!!! Do toho druhého byla zapletená i redaktorka slov. týdenníku Plus 7 dní. Její „pomoc“, že mi dovede své kamarády kukláče, policejty v jejich volném čase, jsem odmítla. Pak mi odmítla ona pomoct. Později jsme se dovědela, že to neudělala zadarmo, ale vzala za to 50 000 korun.
   Kdybych lhala, tak mně už dávno mohli zničit na prvních stránkách novin. Ale na jejich škodu nelžu a objevila jsem špinavé praktiky tajných služeb, které používají na obyčejné slušné občany. ja jsem dostávala i mnoho informací, takže proto jsem se naučila v tom „chodit“.
   Potřebuji slobodu a tu můžu získat jedině tím, že se tyto svinstvá dostanou na světlo světa.
   V pohodě se podepíšu: Magda Nadzamová, magda.nadzamova@gmail.com, tel. + 420 722 683 399
   Ak někdo nájde způsob, jak to uveřejnit a rozšířít mezi lidi, atk budu moc ráda.

 20. Byl jste v iDNES asi jediný, který se „dal číst“. To, co se v současnosti na iDNES děje je nepochopitelné. Už jen svou neskrývanou hloupostí.
  Máte šanci vytvořit svůj deník. Dejte vědět. Asi nejsem sám, kdo si toto myslí….
  Díky nejenom za tento článek!

 21. Osobně jsem toho názoru, že Česko bylo svobodným státem jen 11 let (1.1.1993 – 2004), do vstupu do EU. Od té doby byla tato republika rozvrácena zevnitř i zvenčí, „politici“ hromadně podlézají každému úředníkovi Bruselu a účastní se honu na peníze, nehledě na strašlivý dopad na ČR. Vy a pan prezident jste toto nepraktikovali a proto jste byli odklizeni (viz. neexistující aféra „pokud Klaus nepodepíše, tak my vám ho prostě drze sesadíme“ aneb „O nás, bez nás podruhé“. Všimněte si, že státy, které se toho účastnily, jsou ty samé).

  • Přesně, Visterius! Jen mě zajímá, jak dlouho nechají ještě svobodné vyjadřivání na webu. Snahy o jeho omezení už tu jsou!

 22. divam se na evropu z dalky, pres more slane vody, ale na rozdil od mnoha svych ceskych kolegu jsem si tu smlouvu precetl … souhlasim s kolegou bartosem, ze to je dokument, ktery zemi zbavuje suverenity … na levicove zamerenych kolezich je nejzajimavejsi to, ze maji plna usta demokracie, ale nazor, ktery jim nesedi, proste nezverejni …

 23. skoda ze aj nasa krajina nema takeho prezidenta ako cesko….lisabonska zmluva by sa mala v prvom rade ludom vysvetlit.potom im to mozno dojde o co tu vlastne ide…..a autorovi clanku chcem popriat vela stastia a snahy v tom co robi a bodaj by takychto ludi bolo co najviac……fuck of NWO

 24. a kde jste sakra tu lisabonskou smlouvu cetli? muzete mi nekdo prosim zanechat link na jeji precteni? jelikoz jsem mel za to, ze je to jen kupa odkazu na dalsi smlouvy. Vlastne jedine info, ke kteremu jsem se ,,propracoval“ bylo z dokumentu End of Nations (http://mustwatch.hztz.cz/film/end-of-nations/) rika se tam, ze nesmela byt pred jejim schvalenim sepsana. Tak co je na tom pravdy? jak vy se dostavate k takovym materialum a informacim??? prave jak tady nekdo rekl, na novinkach se k nicemu nic konkretniho nedozvim(to plati o vsem) a mimo to tam davaji vyslovene lzive informace. Zaujalo me to co psal nekdo vyse, o zalozeni deniku. To by me zajimalo pozorovat, alespon okrajove se podilet(nikdy jsem nic takoveho nepodnikal, i kdyz uz jsem nejake prispevky v minulosti mel) a neco se naucit, kdyby neco dejte vedet!!!!

 25. Vítejte ve skutečném světě, pane Bartoši – na jedné straně, co si myslíte, že se stane, když noviny začnete využívat k proagaci svých vlastních politických postojů, místo abyste pracoval jako novinář? Jako novinář máte být nestranný a faktograficky přesný, nebo tak něco. Na druhou stranu chápu, že jiní lidé v médiích také místo faktografie přinášejí propagandu, místo nezávislých a neutrálních postojů své vlastní mnohdy stupidní názory. Chápu tedy, že se cítíte podveden a nespravedlivě vyhozen, protože jste dělal jen to, co dělali ostatní, že ano. Rozdíl mezi Vámi a nimi je pouze ten, že Vy jste dělal propagandu nezávisle, kdežto jejich propaganda se lépe hodila do krámu vlastníkům deníku. Tak nezoufejte a neplačte a pořiďte si vlastní noviny a budete v klídku.

  • Špatně, pan Bartoš přišel o místo právě protože byl nestranný a faktograficky přesný. Nebo snad propříště budeme v rámci tzv. „objektivity“ lakovat zlo více na růžovo, abyste byl spokojen?

 26. Pingback: Proč jsem založil Černínské rozhledy « ADAM B. BARTOŠ

 27. Pingback: Rozhovor s bývalým novinářem iDNES.cz o mediální manipulaci « ADAM B. BARTOŠ

 28. Pingback: Proč jsem se rozhodl založit tento blog « Černínské rozhledy

 29. Pingback: veruce blog » Blog Archive » Pohled do zákulisí prolisabonské propagandy

 30. YakuYaku, a young translation community is willing to work with new translators who would like to be part of its listing of translators available for new assignments. Assignments are then distributed depending on several factors forイprofessional translation services. New jobs are posted on a frequent basis
  and You can send a quote for jobs instantly on site or use links provided in mails.
  Another advantage of our system, Language articles and tutorials are available together with links to useful external resources.
  Translators who need help can enter our forum and ask for our pro members‘ expertise..

Napsat komentář k Felix Zrušit odpověď na komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s